Závazky v daních po druhé…!

By | 31 října, 2012

Závazky mohou také daně snižovat.

Závazky

Ano, tvrzení v podtitulku je pravdivé. Nejdříve muselo dojít ke zvýšení základu daně, jak je uvedeno v článku:

Pokud byl závazek „dodaněn“, bude doplacen, sníží se opravdu základ daně z příjmů.

 „Mimoúčetní“ úpravy

Opět se jedná o vliv účtování na rozvahových účtech, nikoliv výsledkových.


V roce 2011 společnost zvýšila o 200 000 Kč základ daně o závazek po splatnosti 36 kalendářních měsíců. V letošním roce byla doplacena částka 100 000 Kč. Byla zaúčtována operace MD 321/D 221. Základ daně se sníží o tuto částku.


Jistě příjemné zjištění! Na druhé straně nezapomeňte: opačnou stranu představují pohledávky – tvoříme v souladu se zákonem o rezervách daňové opravné položky. Jsou-li však pohledávky promlčeny, musíme tyto opravné položky zrušit.

One thought on “Závazky v daních po druhé…!

  1. Jiřina

    Podle § 5 odst.10 zákona o daních z příjmů zanikne závazek jeho splněním, započtením, splynutím práva s povinností u jedné osoby, dohodou mezi věřitelem a dlužníkem, kterou se dosavadní závazek nahrazuje závazkem novým nebo narovnáním podle § 585 a násl. Občanského zákoníku. V případě, že závazek zanikne jiným způsobem, musíme o něj zvýšit svůj základ daně. Výše uvedené nelze vztahovat na závazky ze smluvních pokut, úroků z prodlení, poplatků z prodlení a jiných sankcí.

    Reply

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.