Závěrka 2016 a daňové opravné položky

By | 15 května, 2017

Daňové opravné položky 100procentní

Další nadpis je správný a odpovídáme na aktuální dotaz. TIPY opravných položek k pohledávkám, které jsou daňové, jsou jasné. Tvoří se podle zákona o rezervách.

Nevýznamné pohledávky

Podle § 8c Zákona o rezervách („ZoR“) opravdu platí, že můžeme zaúčtovat opravnou položku („OP“) – operaci MD 558/D 391 v plné výši dlužné částky.


Legitimně tak snížíme účetní výsledek hospodaření a daňový základ. 🙂


Dotazy na toto téma se opakuji. Podmínky jsou dány ZoR:

  • pohledávka je po splatnosti více jak 12 kalendářních měsíců,
  • při vzniku nebyla vyšší než 30 000 Kč,
  • k jednomu dlužníku lze v předmětném zdaňovacím období tvořit tyto OP max. do 30 000 Kč.

Firma Prodej s.r.o. eviduje za dlužníkem firmou Ztráta dvě neuhrazené pohledávky za prodej zboží: jedna měla být uhrazena v květnu 2015 (100 000 Kč), druhá v listopadu 2016 (25 000 Kč).

  • K první se vytvoří 50% OP podle § 8a,
  • ke druhé 100% OP podle § 8c.

Nezapomeňte si proto zkontrolovat saldokonto, a zaúčtovat daňové opravné položky…  Někdy jsou daně jednoduché. 🙂

One thought on “Závěrka 2016 a daňové opravné položky

  1. Dotaz na BLOGu Post author

    Je příklad správný, když je překročen limit 30 000 Kč?

    Reply

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.