Účetní Uzávěrka a časové rozlišení

By | 13 ledna, 2016

Musí být… v procesu zpracování účetní uzávěrky.

Časové rozlišení vs. Dohadné položky

Nedávno jsme uvedli v jednom z článků, že dohadné položky musí být zaúčtovány v závěrce za rok 2015.

Pokud víme přesně: titul, částku a období:

  • neúčtujeme o dohadné položce, ale
  • o časovém rozlišení.

Nevyfakturované nájemné za čtvrté čtvrtletí je podle smlouvy 30 000 Kč plus DPH, zaúčtujeme časové rozlišení MD 518/D 383.

Související služby budou vyúčtovány podle skutečnosti, účtujeme dohadnou položku pasivní – na základě odborného odhadu, na D 389.


A co DPH?

O dani z přidané hodnoty u plátce DPH s nárokem na odpočet DPH neúčtujeme, jinak bychom mohli omylem zvýšit hodnoty daňových nákladů.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.