Závěrka a dohadné položky

By | 6 ledna, 2016

Musí být…

Účetní principy

Jsou v souladu se zákonem o účetnictví zcela jasné. Zjednodušeně platí: vše, co souvisí s rokem 2015, musí být zobrazeno v účetní závěrce.

🙃

Pro mnohé účetní jsou dohadné položky černou můrou…, protože zaúčtovány musí být, ale podklady často nejsou k dispozici, nebo jsou neúplné.

🙂

Doporučujeme postupovat pragmaticky, nahlédněte:

  • do loňské dokladové inventury, v níž získáte inspiraci, co „vše“ bylo účtováno v předchozím období,
  • zkontrolujete si částky poskytnutých záloh.

Musí být…

Ano, opravdu musí být zaúčtovány dohadné položky, aktivní a pasivní. Jako zdroj použijete v případě nouze alespoň informace z loňska a uhrazené zálohy.

Účetnictví a daně

Jde-li o daňové tituly, dohadné položky jsou bez úprav součástí základu daně za rok 2015.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.