Závěrka ke konci června

Vytvořeno | 16 července, 2013

Z důvodů prodeje jednoho obchodního podílu sestavujeme zvláštní závěrku.

Jaká jsou pravidla pro tuto závěrku?

Máte pravdu, vskutku jde o zvláštní účetní závěrku, v účetní terminologii Mezitímní (mimořádnou) závěrku.

Mezitímní závěrka

Protože cílem takové závěrky není kompletní účetní závěrka a daňové přiznání, je obecným pravidlem, že při účetní uzávěrce „k této závěrce“ použijeme přiměřeně obdobné postupy.

Rozhodnutí jednatele

Musíte mít k dispozici jednoznačné rozhodnutí jednatele, společníků, které metody a způsoby účtování použijete. Například pro časové rozlišení, dohadné položky, opravné položky atd.


Účetní jednotka sestavuje mezitímní účetní závěrku a jedním z důležitých rozhodnutí mimo jiné je, zda a jak se bude počítat kalkulace daňové povinnosti k dani z příjmů právnických osob.


Pravidla pro sestavení takové závěrky zcela jistě ovlivní významné ukazatele: účetní výsledek hospodaření a výši vlastního kapitálu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *