Zboží a služby do Německa

By | 22 února, 2013

Můžeme fakturovat prodej zboží a různé služby bez DPH?

Místo plnění u služeb

Pokud osoba povinná k dani poskytuje služby do jiného členského státu EU („JČS“) osobě povinné k dani třeba ve SRN, většinou se jedná o reverse charge – tj. přenos daňové povinnosti. A tak je faktura bez DPH.

Některé výjimky jsou stanoveny v § 10 zákona o DPH.

Dodání zboží do JČS

Obdobně tomu je u dodání zboží do jiného členského státu EU.


Český plátce DPH prodá zboží německému plátci a také poskytne například služby přepravní.

V tuzemsku daň z přidané hodnoty nebude odvedena – daňovou povinnost má příjemce: odvede „německou DPH“ a při splnění zákonných podmínek současně uplatní daň na vstupu.


🙂

Přestože český plátce neodvedl v tuzemsku daň z přidané hodnoty, má nárok na odpočet daně u souvisejících přijatých zdanitelných plnění.

One thought on “Zboží a služby do Německa

  1. Blog

    Aktuální dotaz na Blogu se týká určení místa plnění u “kulturních služeb” poskytnutých na Slovensko. Více viz článek, který bude uveřejněn tento týden.

    Reply

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.