Zdanění akcií a dědictví

Vytvořil | 15 května, 2019

Jak se daní nebo nedaní prodej akcií – jsou-li osvobozeny od daně z příjmů fyzických osob – jsme již několikrát řešili. 🙂

Časové testy aj.

Pro běžné poplatníky fyzické osoby platí dvě varianty osvobození od daně:

  • Částka 100 000 Kč v jednom zdaňovacím období podle § 4/1/w ZDP.
  • Doba vlastnictví – tj. tři roky od nabytí bez ohledu na výši příjmu, § 4/1/x ZDP.

Dotaz

S touto problematikou souvisí aktuální dotaz, tazatelka nabyla „akciový fond“ dědictvím.


Řešení

Opakujeme náš již publikovaný závěr:

  • Jsou-li akcie nabyty od příbuzného v řadě přímé nebo manželem, existuje zásadní pozitivní výjimka (obdobně tomu je u nemovitých věcí) a počítá se časový test k datu nabytí zůstavitelem! 🙂

Naše RADA

Ověřte si u bankéřů, zda jde ve Vašem případě skutečně o “akcie”. Zákon uvádí:

„…příjem z úplatného převodu cenného papíru… příjem z podílu připadající na podílový list při zrušení podílového fondu… doba 3 let se zkracuje o dobu, po kterou byl tento cenný papír nebo podíl připadající na podílový list při zrušení podílového fondu ve vlastnictví zůstavitele…o úplatný převod cenného papíru nebo podílu připadajícího na podílový list…“.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *