Zdanění darů

By | 5 ledna, 2017

Patří do daně z příjmů?

ANO

Na tuto otázku je odpověď snadná, neboť je již daň darovací jako taková zrušená.

Automaticky si položíme navazující otázky:

  • Bude se platit daň z příjmů a
  • podávat daňové přiznání?

NEVÍME…

Správně je „Nevíme“, protože se každý dar musí posoudit samostatně.

Zopakujme si proto dotaz na našem BLOGu:

  • Fyzická osoba dostala cenu Města za rok 2016 a s tím, že k tomu byla související odměna 50.000 Kč. V příloze je statut Ceny města – účetní to má zapsané jako: Neinvestiční transf. obyvatelstvu, nemající charakter daru (paragraf 6171) – řeší to přes nějakou rozpočtovou skladbu, tak to mají označené takto. Jak to máme zdanit, máme-li to zdanit?

Zákon o daních z příjmů

Pro případné nezdanění musíme u fyzické osoby najít ustanovení pro:

  • vyjmutí z předmětu daně,

nebo

  • osvobození od daně.

Předmět daně – § 3 odst. 4 ZDP

Takový titul uveden není.

Osvobození od daně – §§ 4, 4a, 10

Šance na osvobození podle § 4a také není, lze například využít osvobození, je-li „dar“ použit na vzdělávání, léčení (písm. j), podmínkou je totiž „bezúplatné plnění“.

Podle ustanovení § 10/3/c/4 ZDP osvobození možné není, protože je zde stanoven limit 15 000 Kč.

🙂

A tak zbývá pro osvobození § 4/1/f/2 ZDP, tj. ocenění v oblasti kultury podle jiných právních předpisů, nebo cenu z veřejné soutěže podle bodu 3. tohoto ustanovení.

🙃

Dar bude nutné zdanit a podat daňové přiznání za rok 2016, není-li možné příjem osvobodit podle předchozí věty.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.