Zdravotnictví a osvobozené služby

By | 21 února, 2013

Většina zdravotnických služeb je osvobozena od DPH podle § 58.

Jak je to se službou „dentální hygiena“?

Zákon o dani z přidané hodnoty se odvolává na zdravotnické předpisy, a tak je orientace průběžného uživatele není jednoduchá.

Podmínky pro osvobození

Aby poskytovaná služba byla osvobozena od DPH, musí být mimo jiné splněny následující podmínky.

Jedná se o zdravotní službu vymezenou zákonem upravující zdravotní služby, například:

  • poskytování zdravotní péče a činnosti vykonávané jinými odbornými pracovníky,
  • nebo specifické zdravotní služby podle zvláštních právních předpisů.

Sdělení GFŘ

Přístup daňové správy k této komplikované oblasti je k dispozici na internetových stránkách daňové správy.

Zdravotní péče

Zdravotní péče je definována jako preventivní, diagnostické, léčebné, léčebně rehabilitační, ošetřovatelské nebo jiné zdravotní úkony prováděné zdravotnickými pracovníky.


Asi se shodneme, že třeba stále více oblíbené bělení zubů je spíše službou „kosmetickou“?

Ale prevence, tj. dentální hygiena podle našeho laického názoru je ochranou zdraví, prevencí.


Podmínek je však více, je nutné prostudovat zdravotnické předpisy. Musí být poskytována oprávněnou osobou atd.

Připomínáme, že u souvisejících přijatých zdanitelných plnění (pro osvobozená plnění) nemá plátce nárok na odpočet DPH.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.