Živelní pohromy a daně

By | 20 listopadu, 2017

Ničivá vichřice Herwart, nejhorší za posledních deset let, napáchala mnoho škod. 🙃


Přesto máme pro Vás alespoň jednu dobrou zprávu – způsobené škody jsou daňovým nákladem. 🙂


Živelní pohroma

Podle platného znění zákona o daních z příjmů, ustanovení § 24/2/l se zohlední živelní pohromy.

Pravidla ZDP se naštěstí nezměnila.


To znamená, že není důležité, jestli majetek (ne)byl pojištěn. 🙂


Daňová evidence

Zkontrolujte si způsob vyčíslení škod.


Náklady nelze uplatnit dvakrát, například v daňové evidenci již vynaložené na pořízení zásob v roce 2016, nebudou znovu ve výdajích v letošním roce.


Prokazování

U této poslední vichřice není pochyb o jejím ničivém řádění.

jiných případech je vhodné (nutné) prokázat, o jakou škodní událost se jednalo.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.