Zpevněné plochy a vyšší daň z nemovitostí

By | 18 ledna, 2012

Již jsme řešili vaše dotazy týkající se vyšší daně z nemovitostí u zpevněných ploch. Stále se opakují, co je zpevněnou plochou?

🙃
Asi to nikdo přesně neví…? Tak by ale daňový poradce klientům odpovídat neměl!
V praxi se doporučuje následující postup.


Prostudujete úplný výpis z katastru nemovitostí a vytipujte nádvoří a zastavěné plochy.
1) Prověřte, které z těchto ploch odpovídají parametrům „zpevněná plocha“.
2) Odhadněte výměru.
3) Pak vám už jen zbývá do 31. ledna 2011 podat dílčí daňové přiznání k dani z nemovitostí.


Co je zpevněnou plochou?
Teorie tak nazývá pozemky ve smyslu stavebních předpisů, které vznikly stavební činností a vyžadovaly při jejich vzniku určité spojení.


Vlastníte „nádvoří“ o rozměru 200 metrů čtverečních. Jen část této plochy:
•    má zaspárované betonové panely,
•    je vyasfaltována nebo
•    vybetonována,
Bude se zřejmě jednat o zpevněnou plochu.


🙃
Zaplatíte také v letošním roce a v dalších letech vyšší daň z nemovitosti. Může se zvýšit až na pětikorunu za metr čtvereční, tj. dvacetpětkrát, protože ostatní plochy se zdaňují sazbou 0,20 Kč na metr čtvereční.

 

2 thoughts on “Zpevněné plochy a vyšší daň z nemovitostí

  1. Dominika

    Za zmínku stojí ještě skutečnost, že v tiskopisu daňového přiznání k DzN přibyly v roce 2011 dva nové kódy zpevněných ploch pozemků, užívaných k podnikatelské činnosti nebo v souvislosti s ní. Jedná se o kódy: X – zemědělská prvovýroba, lesní a vodní hospodářství a Y – průmysl, stavebnictví, doprava, energetika, ostatní zemědělská výroba, ostatní podnikatelská činnost.

    Reply
  2. Ji?ina

    Zákon o dani z nemovitostí povoluje přiznat daň rovnocenně buď podáním řádného daňového přiznání nebo podáním dílčího daňového přiznání. Přehlednější je podání řádného přiznání. Na listu k dani z pozemků se vyplní kód předmětu daně z pozemků (X nebo Y), parcelní číslo, výměra zpevněné plochy a právní vztah. Pak už stačí výměru vynásobit příslušnou sazbou daně podle § 6 odst. 2 a do 31.1.2012 podat daňové přiznání.

    Reply

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.