Zůstatkové ceny a NM

By | 18 srpna, 2014

Jak může vzniknout rozdíl u časových odpisů?

Účetní vs. daňové odpisy

Na toto téma a navazující rozdíly zůstatkových cen, jsme již publikovali několik článků.

Nehmotný majetek („NM“)

Pro daňové účely uplatňujeme u NM skutečně časové odpisy a ve většině případů má odpisový plán následující podobu:

  • účetní odpisy se rovnají daňovým…

Potom opravdu nevznikne rozdíl mezi zůstatkovými cenami.

Daňové „časové“ odpisy znají jednu podstatnou výjimku.


Firma si pořídila v červnu letošního roku nový software a zahájila ihned odpisování dle výše uvedeného odpisového plánu.

Daňové odpisy je však možné aplikovat až od měsíce následujícího po pořízení nehmotného majetku.


V daném případě rozdíl mezi odpisy a zůstatkovými cenami vzniká.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.