Zůstatkové ceny majetku

By | 9 června, 2017

Jak jsme se zmínili v jednom z nedávných článků, pouze auditované účetní jednotky mívají jiné účetní a daňové odpisy, návazně vzniká rozdíl mezi účetní a daňovou zůstatkovou cenou.

Význam rozdílu ÚZC a DZC?

Pomineme-li přístup auditora nebo uživatele účetní závěrky:

  • správné vyjádření hodnoty odpisovaných aktiv a
  • promítnutí „ne“přímých daňových vlivů přes odloženou daň,

jedná se o přímý vliv na základ daně z příjmů.

Daň z příjmů

Je-li jakýkoliv daňově odpisovaný majetek vyřazen, uznáme pouze daňovou zůstatkovou cenu, která se určí podle § 29/2 ZDP.

To může a nemusí být výhodné… 🙂


Připomínáme několik daňových vlivů daňové zůstatkové ceny:

  • při darech uznáme pouze DZC, viz § 20/8 ZDP,
  • snižuje se „automaticky“ při paušálních výdajích – daňové odpisy se vedou evidenčně podle § 26/8 ZDP,
  • obdobně tomu je, když poplatník může uplatnit jen poměrnou část daňových odpisů podle § 28/6 ZDP,
  • má dopady při ukončení nájmu, je-li nájemcem odpisováno technické zhodnocení atd.

Daňové přiznání

Proto věnujte zvýšenou pozornost zpracování daňového přiznání, dochází-li k jakémukoliv vyřazení majetku. 🙃

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.