Zvýšení limitu pro dary platí zpětně!

Vytvořil | 10 února, 2021

Díky čínské chřipce se podařilo několik pozitivní daňových změn…


Nemůžeme se ale radovat, jde o “Pyrrhovo vítězství…”. 🙃


Odčitatelná položka DAR

Novelu zákona o daních z příjmů, z ledna 2021 (!) si ocitujeme:

  • 1. V § 15 odst. 1 se na konci věty třetí nahrazuje tečka středníkem, za který se vkládá text „to neplatí pro zdaňovací období kalendářních let 2020 a 2021, za která lze v úhrnu odečíst vždy nejvýše 30 % základu daně.“.
  • 2. V § 20 odst. 8 se na konci věty čtvrté nahrazuje tečka středníkem, za který se vkládá text „to neplatí pro zdaňovací období, která skončila v období od 1. 3. 2020 do 28. 2. 2022, za která lze v úhrnu odečíst vždy nejvýše 30 % základu daně sníženého podle § 34.“.

Naše RADA

Nezapomeňte na tuto novinku při zpracování daní za loňský rok, a to jak u Fyzických, tak Právnických osob.  🙂

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *