Category Archives: Osoba identifikovaná

Povinnosti identifikované osoby

Navazujeme na dříve publikovaný článek a doplňujeme informace k článku Registrace osoby identifikované k dani (IdO). Plátce DPH? NE! Nejedná se o plátce DPH, existuje několik jemností, proto je vhodné, aby minimálně na začátku „činnosti“ této osoby na vše dohlédl daňový poradce. Povinnosti a práva Krátce upozorníme na několik výjimek – ve srovnání s povinnostmi plátce daně z přidané… Read More »

Registrace identifikované osoby

Navazujeme na dotaz z BLOGu a uvádíme základní informaci pro osoby povinné k dani, kterým vzniká povinnost registrovat se: nikoliv jako plátce DPH, ale jako tzv. osoba identifikovaná k dani („IdO“). Plátce vs. osoba identifikovaná k dani Jedná se o aplikaci speciálních ustanovení zákona o DPH, zejména § 6g a násl. Pokud osoba povinná k dani (trochu zjednodušeně „podnikající“) poskytne… Read More »