JINÉ DANĚ

Vážení,

v praxi se nejčastěji řeší daň z příjmů fyzických a právnických osob a u plátců DPH Zákon o dani z přidané hodnoty, nepodceňujte však “ostatní  Daně”!


Daň z nemovitých věcí

Dále uvedené daně jsou tyto do určité míry jednorázové nebo „osobního“ charakteru, protože se s nimi potkají v konkrétních situacích všichni poplatníci.

Rady k aktuálnímu podání daňového přiznání naleznete na webových stránkách Finanční správy, citujeme:

Sdělení FS

Pokud se v této problematice neorientujete, nahlédněte do podrobné Informace připravené Finanční správou 🙂. Citujeme:

„Všechny tiskopisy a informace však lze získat bez osobní návštěvy úřadů na webu www.financnisprava.cz  v záložce Daň z nemovitých věcí | Daně | Daně | Finanční správa (financnisprava.cz).“

Rozhodný je stav vlastnictví nemovité věci k 1. 1. 2023.“

Silniční daň

Reagujte na novelu zákona, pro většinu poplatníků je již historií, mají-li jen “osobní auta! 🙂

Daňový řád

S tímto procesním zákonem pracují poplatníci a plátci jen v případech daňových kontrol nebo jiných problémů souvisejících se správou daní. Nicméně řada běžných úkonů – podávání daňových přiznání (tvrzení, hlášení) se řídí pravidly daňového řádu, tohoto nejméně populárního zákona.

Připomínáme Vám významnou novelu účinnou od 1. ledna 2021!