JINÉ DANĚ

Vážení,

v praxi se nejčastěji řeší daň z příjmů fyzických a právnických osob a daň z přidané hodnoty, nepodceňujte však “ostatní  Daně”!


Daň z nemovitých věcí

Dále uvedené daně jsou tyto do určité míry jednorázové nebo „osobního“ charakteru, protože se s nimi potkají v konkrétních situacích všichni poplatníci.

Sdělení FinS 2024 a Novela

Pokud se v této problematice neorientujete, nahlédněte do podrobné Informace připravené Finanční správou, v níž se řeší, jestli kvůli novele musíte nebo nemusíte 🙂 v lednu podat daňové přiznání-

Sdělení FinS 2023

Odkazujeme Vás také na starší zdroje. Citujeme:

„Všechny tiskopisy a informace však lze získat bez osobní návštěvy úřadů na webu www.financnisprava.cz  v záložce Daň z nemovitých věcí | Daně | Daně | Finanční správa (financnisprava.cz).“

Rozhodný je stav vlastnictví nemovité věci k 1. 1. 2023.“

Tedy i k 1. 1. 2024! Vezměte v příštím roce úvahu novelu této daně.

Silniční daň

Reagujte na novelu novelu zákona, pro většinu poplatníků je již historií, mají-li jen “osobní auta!

Nezapomeňte si případně požádat o přeplatek na této dani, na což upozorňujeme v našich článcích, 🙂

Daňový řád

S tímto procesním zákonem pracují poplatníci a plátci jen v případech daňových kontrol nebo jiných problémů souvisejících se správou daní. Nicméně řada běžných úkonů – podávání daňových přiznání (tvrzení, hlášení) se řídí pravidly daňového řádu, tohoto nejméně populárního zákona.