DAŇ z Příjmů FO a PO

Vážení,

zákon o daních z příjmů je noční můrou pro občany České republiky, dlouholeté působení Agenta a jeho pomocníků na resortu financí se výrazně promítlo do daní bohužel negativním způsobem.  Snad se blýská na lepší časy! 🙂

Orientace v zákoně je vskutku těžká, pomoci vám mohou desítky článků na našem Blogu! 🙂

Novinky pro rok 2022 (a 2021)

Nabízíme Vám v rubrice DAŇOVÉ TIPY náměty, jak nejlépe připravit a zpracovat daňová přiznání za zdaňovací období kalendářní rok 2021!

VIDEO přednášky

V kategorii VIDEO Přednášky jich naleznete několik desítek…!🙂

Daňová přiznání pro DPFO a DPPO

Včas pro Vás připravíme vzorové příklady!

Zahraniční příjmy

Pokud dosáhnete příjmů v zahraničí, jste rezidenty ČR, postupujte při zdanění velmi obezřetně. Zpravidla jsou rozhodující uzavřené Smlouvy o zamezení dvojímu zdanění, které určí, jaká metoda se použije pro vyloučení dvojího zdanění. Příjemné výjimky platí jen pro závislou činnost podle tuzemského zákona, konkrétně § 38f ZDP.

Cizí měna

Pro loňský rok se postupuje podle aktualizovaného Pokynu D-54.