DAŇ z Příjmů FO a PO

Vážení,

v daních se stále něco děje, o novinkách vás průběžně informujeme.

VIDEO Přednášky

Nabízíme několik VIDEO přednášek pro daně a účetnictví 2022!

Novinky pro rok 2022 (a 2023)

Nabízíme Vám v rubrice DAŇOVÉ TIPY náměty, jak nejlépe připravit a zpracovat daňová přiznání za zdaňovací období kalendářní rok 2022! 🙂

POKYN D-59

Pro daň z příjmů je klíčovým doplňujícím zdroje Pokyn D-59, který nahradil starý D-22. Přestože ten “nový” platí až od ledna 2023, určitě ho použijte i pro loňský rok!

Fyzické osoby

Nezapomeňte si ověřit, zda je pro vás výhodná paušální daň!

Daňová přiznání pro DPFO a DPPO

Včas připravíme vzorové příklady!

Zahraniční příjmy

Pokud dosáhnete příjmů v zahraničí, jste rezidenty ČR, postupujte při zdanění velmi obezřetně. Zpravidla jsou rozhodující uzavřené Smlouvy o zamezení dvojímu zdanění, které určí, jaká metoda se použije pro vyloučení dvojího zdanění. Příjemné výjimky platí jen pro závislou činnost podle tuzemského zákona, konkrétně § 38f ZDP.

Cizí měna

Pro letošní rok se bude postupovat podle aktualizovaného Pokynu, starší měl č. D-54.