Mzdy

Vážení,

problematice mzdové, navazující na pracovně-právní záležitosti,  jsme se zatím na našem Blogu příliš nevěnovali. Soustředíme se totiž na “klasické” daňové a účetní problémy. 🙂

Novela zákoníku práce

Seznamte se s touto novelou, jejíž zásadní část je účinná již od 1. 10. 2023!

Není-li vám něco jasného, prohlédněte si VIDEO přednášku připravenou firmou DÉMONIA.

Benefity a Práce na dálku

Věnujte pozornost možnostem, jak pomoci vyřešit svízelnou situaci, například formou Home Office! Lze jej právem považovat za jednu z forem “benefitů”! Ale dochází k zásadním úpravám v návaznosti na novelu ZDP a ZP.

Nezapomeňte od 1. ledna 2024 vzít v úvahu zpřísnění u benefitů.

Odborné poradenství

Běžně se opakující dotazy v oblasti závislé činnosti budeme více řešit v připravovaných článcích, některé jsme již komentovali a naleznete je v přehledu Kategorií. Potřebujete-li špičkové průběžné poradenství v oblasti mzdové, doporučujeme Vám firmu DÉMONIA.