Mzdy

Vážení,

problematice mzdové, navazující na pracovně-právní záležitosti,  jsme se zatím na našem Blogu příliš nevěnovali. Soustředíme se totiž na “klasické” daňové a účetní problémy. 🙂

Čínská chřipka

Věnujte pozornost možnostem, jak pomoci vyřešit svízelnou situaci, například formou Home Office!


Budeme se také věnovat aktuálním novinkám účinným od 1. ledna 2021…

Viz například nový benefit stravenkový paušál a související VIDEO. 🙂


Praxe

Budete-li řešit mzdové otázky, musíte vzít v úvahu:

  • Zákoník práce, který je klíčovou normou-
  • Pro neziskovou sféru je podstatná Vyhláška FKSP, tj. Fondu kulturních a sociálních potřeb, na který se dokonce odkazují i některá ustanovení Zákona o daních z příjmů týkající se sociálních výhod, benefitů.
  • S problematikou závislé činnosti úzce souvisí cestovní náhrady, nezapomeňte sledovat vývoj příslušných vyhlášek. Každoročně se sazby Cestovních náhrad aktualizují. Nové, pro rok 2020, jsou uvedeny na BLOGu! 🙂

Odborné poradenství

Běžně se opakující dotazy v oblasti závislé činnosti budeme více řešit v připravovaných článcích, některé jsme již komentovali a naleznete je v přehledu Kategorií. Potřebujete-li špičkové průběžné poradenství v oblasti mzdové, doporučujeme Vám firmu DÉMONIA.

Tiskopisy aktuální 2019/2020

Informace naleznete v článcích v kategorii Příjmy ze zaměstnání. 🙂