Mzdy

Vážení,

problematice mzdové, navazující na pracovně-právní záležitosti,  jsme se zatím na našem Blogu příliš nevěnovali. Soustředíme se totiž na “klasické” daňové a účetní problémy. 🙂

Benefity

Věnujte pozornost možnostem, jak pomoci vyřešit svízelnou situaci, například formou Home Office! Lze jej právem považovat za jednu z forem “benefitů”! 🙂


Věnovali jsme se však například stravenkovému paušálu, viz související VIDEO. 🙂


Praxe

Budete-li řešit mzdové otázky, musíte vzít v úvahu:

  • Zákoník práce, který je klíčovou normou.
  • Pro neziskovou sféru je podstatná Vyhláška FKSP, tj. Fondu kulturních a sociálních potřeb, na který se dokonce odkazují i některá ustanovení Zákona o daních z příjmů týkající se sociálních výhod, výše zmíněných benefitů.
  • S problematikou závislé činnosti úzce souvisí cestovní náhrady, nezapomeňte sledovat vývoj příslušných vyhlášek. Každoročně se sazby Cestovních náhrad aktualizují. Nové jsou průběžně aktualizovány na BLOGu! 🙂

Odborné poradenství

Běžně se opakující dotazy v oblasti závislé činnosti budeme více řešit v připravovaných článcích, některé jsme již komentovali a naleznete je v přehledu Kategorií. Potřebujete-li špičkové průběžné poradenství v oblasti mzdové, doporučujeme Vám firmu DÉMONIA.

Tiskopisy aktuální 2022/2023

Informace naleznete v článcích v kategorii Příjmy ze zaměstnání. 🙂