Doporučený článek

Srážková daň do zahraničí (1)

Vytvořil | 16 září, 2021

Tentokrát se věnujeme méně časté povinnosti odvodu srážkové daně, který vzniká ve výjimečných případech podle § 36/1 ZDP a § 22 ZDP. Dotaz Redakčně jsme upravili aktuální dotaz: Naše společnost si pronajímá formou operativního leasingu dopravní prostředky (nákladní automobily) od zahraniční leasingové společnosti, která je registrovaná v Německu. Tento pronajímatel nemá v ČR žádnou provozovnu… Zobrazit více »

Doporučený článek

Výpočet záloh na daň z příjmů

Vytvořil | 15 září, 2021

Ve včerejším článku jsme upozornili na jednoduchou a legitimní optimalizaci, jak lze snížit výši hrazených záloh na daň z příjmů fyzických osob. Výše záloh Musíme však poplatníkům připomenout, jak se jejich výše vypočte, neboť to je nejčastější chybou… 🙃 Poslední známá daňová povinnost Vychází se při jejich stanovení z tohoto pojmu, definovaného v § 38a/1 ZDP, což… Zobrazit více »

Doporučený článek

ZÁLOHY na daň z příjmů neplaťte!

Vytvořil | 14 září, 2021

Nenechte se zmýlit! Titulek je i není pravdivý… Čtvrtletní zálohy jsou splatné zítra, tj. 15. září… Optimalizace záloh Máme na mysli poplatníky daně z příjmů fyzických osob, kteří mají souběh příjmů se závislou činností (§ 6 ZDP). 🙂 Použiji výhody nabízené § 38a/5 ZDP (nehledáte tuto problematiku v Daňovém řádu). Jsou-li příjmy ze zaměstnání: rovny nebo vyšší… Zobrazit více »

Doporučený článek

Čapí hnízdo a 200 000 000 Kč je jen špička ledovce…

Vytvořil | 13 září, 2021

V posledních týdnech se opět mediálně přetřásá způsob podnikání vládce „Spolku STOKA“… Novinky?! Ve skutečnosti nejde o žádné převratné nové zprávy, byť jsou tak prezentovány. Odborné veřejnosti je vše jasné již řadu let. Pro laiky jsou daně a dotace nesrozumitelné…, proto jsou někteří voliči zmateni. Přitom je to tak jednoduché a jednoznačné… 🙂 Dotace Hovoří se… Zobrazit více »

Doporučený článek

Nárok na školkovné pro každého?

Vytvořil | 8 září, 2021

Odpověď na aktuální dotaz a na titulek zní: ANO 🙂, ale… Sleva na dani Jedná se o slevu na dani podle § 35bb ZDP, která se však musí prokázat. Uvádíme základní podmínky: jde o výdaje prokazatelné vynaložené, doklad vystaví příslušné předškolní zařízení, vyživované dítě žije s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti, uplatní ji jeden z poplatníků. maximum… Zobrazit více »

Doporučený článek

Prodej nemovitosti v roce 2021

Vytvořil | 23 srpna, 2021

Tazatel se oprávněně zajímá, jak je to s časovým testem pro osvobození od daně z příjmů fyzických osob po novele zákona. Pět nebo deset let? Podle ustanovení § 4/1/b ZDP platí nově pro osvobození desetiletý časový test! 🙃 Pokud tyto „zdaněné“ příjmy poplatník využije na „…obstarání vlastní bytové potřeby…“, je možné výjimečně uplatnit osvobození od daně. Doba… Zobrazit více »

Doporučený článek

Zachrání se agent?

Vytvořil | 12 srpna, 2021

Volby se blíží, a tak se zvyšuje nervozita a arogance slovenského Estébáka, neboť mu vskutku hrozí, nebude-li s pomocí Komunistů, SOC DEM, SPD a Zemana vládnout dále, že se konečně objektivně posoudí jeho činnost…, dotace atd. atd. Spolek STOKA Nenechme se mýlit, „ryba smrdí od hlavy…“, ve hře jsou další desítky jeho nohsledů, kteří se přiživují…… Zobrazit více »

Doporučený článek

Použití osobního auta a korekce původního nároku

Vytvořil | 10 srpna, 2021

Navazujeme na včerejší článek, v němž si podle vzorového příkladu firma uplatnila na vstupu částku 48 000 Kč (tj. 60 % pro služební účely). Korekce V daňovém přiznání za poslední zdaňovací období 2021 (ať už měsíční nebo čtvrtletní) se kontroluje, jaká byla skutečnost. Povinně se „vrací“ daň z přidané hodnoty, je-li rozdíl více jak deset procent ve srovnání s odhadem,… Zobrazit více »

Doporučený článek

Občané České republiky jako rukojmí agenta Bureše

Vytvořil | 27 července, 2021

Spolek STOKA si úspěšně zprivatizoval Českou republiku, a to díky podpoře SOC DEM, KSČM, ale také SPD a samozřejmě HRADu. 🙃 Založení tohoto zvláštního seskupení mělo a má jediný cíl, zajistit a) ochranu podnikatelských aktivit několika „vyvolených“ a b) finance formou dotací aj. ze státního rozpočtu a z EU. 🙃 Stačilo k tomu málo, drobné v řádu desítek… Zobrazit více »

Doporučený článek

BLOG a naše VIDEA

Vytvořil | 19 července, 2021

Avizovali jsme, že během letních měsíců vám nenabídneme pravidelná pondělní VIDEA. Přesto si je dovolíme nabídnout, resp. již publikovaná, protože mnohá z nich využijete při námi doporučené kontrole postupů, které používáte v účetnictví a v daních. Je určitě vhodné, abyste si ověřili, zda: nemůže vaše běžné používané účetní metody vylepšit a případně připravit také optimalizaci daně z příjmů za… Zobrazit více »

Nový plátce DPH a nárok na odpočet

Vytvořil | 10 září, 2021

Titulek mnoho podnikatelských subjektů, které se stanou novým plátcem daně z přidané hodnoty, může překvapit. Ale příjemně! 🙂 Období před DPH… Pokud se někdo stane plátcem DPH, například nyní k 1. září, samozřejmě neřeší odvod této daně na výstupu za plnění uskutečněná do 31. 8. 2021. ALE nárok za přijatá plnění může vzniknout „dodatečně“. Zákon o DPH… Zobrazit více »

Plátce DPH od 1. září a Koeficient

Vytvořil | 9 září, 2021

Mnoho poplatníků, zejména daně z příjmů fyzických osob, se stane novým plátcem daně z přidané hodnoty, a to od září nebo října, neboť se jim po dlouhé době v podnikání daří. Koeficient pro krácení Běžně se setkáváme s tím, že se chybuje při podání prvního daňového přiznání, neboť se „zapomene“ na § 76/6 zákona o DPH. 🙃 Ten ukládá… Zobrazit více »

Inventarizační rozdíly k 31. 12. 2021?

Vytvořil | 7 září, 2021

Otázka v titulku navazuje na aktuální dotaz k včerejšímu článku. Naše odpověď může být, a opravdu je velmi stručná. Fyzická inventura v září? ANO, skutečně si ji lze zorganizovat již nyní, přestože je rozvahový den „až SILVESTR“. 🙂 A kam patří zjištěná manka a přebytky? Samozřejmě se zaúčtují do letošního účetního období… Naše RADA Nutné je mít v pořádku… Zobrazit více »

Fyzické inventury v září

Vytvořil | 6 září, 2021

Titulek asi mnohé překvapí, ale je pravdivý, i když se to zdá zvláštní, po létě a na začátku školního roku organizovat fyzické inventury k rozvahovému dni 31. 12. 2021… Zákon o účetnictví Teorie je jasná, podle § 30/6/a zákona o účetnictví lze „…zahájit inventuru nejdříve čtyři měsíce před rozvahovým dnem…“. „Přechodné období“ Samozřejmě musíte mít k dispozici… Zobrazit více »

Sankce za neplacení daní…

Vytvořil | 3 září, 2021

Nepodařilo se vám včas uhradit splatnou daň, třeba z příjmů nebo daň z přidané hodnoty? Reagujeme na včerejší dotaz. Počítejte se sankcemi… 🙃 Pravidla od 1. 1. 2021 Sankce, tj. úroky z prodlení, se vypočítá od čtvrtého kalendářního dne a stanoví se nově podle občanského zákoníku, resp. navazujícího Nařízení vlády. Například v lednu 2021 již podle nových pravidel ve… Zobrazit více »