Featured Article

Roční koeficienty DPH (ne)počkají

Pro někoho trochu nejasný titulek vám hned vysvětlíme. 🙂 V posledním daňovém přiznání za letošní rok zjistíme, jak vychází různé korekce způsobené koeficienty pro krácení nároku na odpočet daně. Účetnictví a daň z příjmů Jejich dopad zaúčtujeme v rámci účetní uzávěrky, může se jednat o „plusy“ nebo „mínusy“, které ovlivní také základ daně z příjmů! Po zpracování daňového přiznání… Read More »

Featured Article

Rodinné zdanění manželů

Navazujeme na včerejší článek a aktuální dotaz. Podmínkou výhodné a snadné optimalizace daně – zdaní se příjem u toho z manželů („SJM“), u kterého je to výhodnější, je existence společného jmění manželů (“SJM”). Prodej bytu Pokud manželé prodají byt, nebude-li možné uplatnit osvobození od daně, jde o soukromý majetek, zařadí se příjem do § 10 ZDP,… Read More »

Featured Article

Manželé mohou snadno DAŇ optimalizovat!

Vážení, využívejte naše dříve zveřejněná VIDEA! 🙂 Zákon se u těchto témat nezměnil. Zdaní Manžel nebo Manželka… Vyberte si, včas si to promyslete, u kterého z Vás bude zdanění výhodnější. V praxi se to řeší především u dílčích daňových základů § 9 Nájmy § 10 Ostatní příjmy Naše RADA Ke všem zmíněným tématům naleznete na našem BLOGu desítky dalších… Read More »

Featured Article

Příjmy z podnikání a nájmu optimalizujte!

Vážení, využívejte naše dříve zveřejněná VIDEA! 🙂 Náměty na Optimalizaci Ve srovnání s rokem předchozím nedošlo u těchto dílčích daňových základů. Proto máte několik variant – je čas se zamyslet a vše si v klidu připravit. Například si zvolíte pro Vás nejvýhodnější variantu stanovení Dílčího daňového základu v § 7 nebo v § 9 ZDP.… Read More »

Featured Article

Audit za kalendářní rok 2022?

Velmi často se nyní opakují dotazy, zda má/nemá účetní jednotka povinný audit za letošní rok. Proč tomu tak je? Odpověď je velmi jednoduchá: testujeme kritéria za loňský rok, ale tak za letošní, který ještě není uzavřen! 🙃 Nevíme, co dělat… Proto mnozí řeší, jak mají postupovat, když by se jednalo o nový audit a nemají… Read More »

Featured Article

Křehké Kristovy roky demokracie v Česku

Slavíte, nepatříte-li k příznivcům agenta Bureše a dalších prominentů bývalého režimu, výročí návratu demokracie do České republiky. Jak dlouhá je to doba? Záleží na každém z nás, jak vnímá posledních více než třicet let, porovnává je s předchozím čtyřicetiletým marastem. 33 let je hodně i málo Podařilo se, přestože nebyla oficiálně zrušena KSČ, získat pro demokratické strany většinu… Read More »

Featured Article

Daně a „Milostivé léto“

O možnosti relativně výhodně se zbavit exekucí, jsme vás již několikrát informovali. Musíme však upozornit, opětovně, že jde o tzv. „veřejnoprávní dluhy“, které jsou vymáhány formou exekuce. 🙂 Finanční úřad Pokud dlužíte na daních, FÚ eviduje daňové pohledávky a zvolí si způsob exekuce, nelze nabídnuté „Milostivé léto“ využít. 🙃 Řešení? Podejte si žádost o posečkání,… Read More »

Featured Article

Od kdy platí nový limit u DPH?

Odpovídáme krátce na opakující se dotazy. Náš čtenář si přečetl informační sdělení Finanční správy a zjišťuje, jak to přesně je s částkou 2 000 000 Kč, „nový“ obrat pro účely: Povinné registrace, ale také Zrušení registrace Dotaz je jasný: Může si příští rok zrušit plátce registraci, bude-li jeho obrat vyšší než 1 000 000 Kč. Přechodná ustanovení V novelách zákonů je… Read More »

Featured Article

„Nové“ Daňové tiskopisy

Informujeme vás, že jsou již k dispozici tiskopisy pro daňové přiznán za letošní rok! 🙂 Sbírka zákonů Vyšly ve Sbírce, je částka č. 142/2022 Sb., naleznete je na adrese: https://publikace.mvcr.cz/sb142-22.pdf Nejvíce nás samozřejmě zajímají formuláře pro daňové přiznání k dani z příjmů fyzických a právnických osob. Aktualizován je též tiskopis pro silniční daň. Doplňujeme, že také byly upraveny… Read More »

Featured Article

Co se zdaní u vyúčtování záloh DPH (v cizí měně)

Nedávno jsme si rozebrali, jak je to s povinností přiznat daň (odvést na výstupu) u přijatých záloh. Nyní výklad doplňujeme o reakci na aktuální dotaz. Základ daně Pokud obdržíte zálohu, například 121 000 Kč (21 000 Kč je DPH), bude-li konečná cena 363 000 Kč včetně daně, je jasné, že při vyúčtování zálohy je základ daně v úrovni bez daně… Read More »

Featured Article

Pomoc Ukrajině a daně

Na toto téma jsme uveřejnili již několik článků a aktuálně si doplníme, že na KOV KDP se v září probíraly navazující složitější témata: Daň z příjmů a DPH, č. 595/18.05.22 Daň z příjmů, č. 598/22.06.22 Některé otázky týkající se daňových aspektů poskytování ubytování ukrajinskému zaměstnanci a jeho rodinnému příslušníkovi ve zdaňovacím období roku 2022 Výsledek? Druhý příspěvek… Read More »

Featured Article

Dotazy a odpovědi k Mimořádným odpisům

Miniseriál, věnovaný klíčové variantě „rychlých časových odpisů“ umožňující výrazně snížit daňovou povinnost 🙂, si zakončíme krátkou rekapitulací, odpovědí na opakující se dotazy: KDO může tyto odpisy použít? Kdokoliv, není rozhodné, jestli se jedná o fyzickou nebo právnickou osobu. JAKÝ hmotný majetek? Jen takový, který je zařazen do I. nebo II. odpisové skupiny. NOVÝ majetek? Ano,… Read More »

Featured Article

Optimalizace FO při prodeji nemovitých věcí

O novinkách platných od roku 2021, kdy došlo mimo jiné k prodloužení časového testu na deset let… 🙃, jsme vás několikrát informovali. Sdělení Přesto se mnoho poplatníků, ale i odborníků, často mýlí, jak se testy počítají (vliv přechodných ustanovení), co přesně platí… Obstarání bytové potřeby Aktuálně je Finanční správou připomenuto, že náměty k řešení další formou optimalizace… Read More »

Featured Article

Datové schránky pro všechny podnikající Fyzické osoby už od ledna

Pokračujeme v miniseriálu k daňovým novinkám účinným od ledna příštího roku. Zásadní je povinné zřízení datových schránek, které přináší plusy 🙂 a mínusy 🙃. OSVČ Jedná se o poplatníky daně z příjmů fyzických osob s příjmy podle § 7 ZDP. Automaticky budou mít zřízeny datové schránky, není podstatné, jestli v této chvíli nepodnikají, protože svou činnost (živnost) pozastavili nebo přerušili.… Read More »

Featured Article

Přípravy na účetní závěrku a co audit?

Pomalu a jistě začíná podzim, startují různá daňová a účetní školení, blíží se konec roku a tím proces zpracování účetní uzávěrky… Rozvahový den Většina účetních jednotek má účetní období kalendářní rok, rozvahovým dnem, k němuž musí být sestavena účetní závěrka je tedy silvestr, 31. 12. 2022. Rozsah této závěrky může být různý, svou roli hraje skutečnost,… Read More »

Featured Article

„Malého“ podnikatele nemusí zajímat DPH?

Bohužel nemáme na otázku (a dotaz) v titulku kladnou odpověď. Omlouváme se za výraz „,malý podnikatel“, ale jistě jste pochopili, že máme na mysli v terminologii zákona o DPH: Osobu povinnou k dani, která vykonává ekonomickou činnost, ale není plátcem, neboť její obrat je menší než 1 000 000 Kč za posledních dvanáct kalendářních měsíců. A co povinnosti k DPH? Skutečně… Read More »

Featured Article

Nový školní rok a účetnictví (a povinný audit?)

DNES začíná školní rok a možná mnozí přemýšlí o účasti v různých vzdělávacích kurzech. Nabízíme alternativu, průběžně budeme vysvětlovat vybrané oblasti účetnictví (a také daní) v krátkých článcích s ilustrativními náměty (příklady). Pusťme se společně do díla! 🙂 Audit – je nebo není povinný? Skutečně se na tuto otázku musí nalézt u mnoha účetních jednotek odpověď každý rok.… Read More »

Featured Article

DANĚ a pomoc Ukrajině

Zatím se zdá, že přes snahu agenta Bureše a jeho nohsledů 🙃, dezinformační kampaň ruského agresora neslaví úspěchy. 🙂 Daňové otazníky Ne vše je v oblasti daní dotaženo, což potvrzují diskutované, dosud neuzavřené příspěvky z červnového KOV KDP: Daň z příjmů a DPH 595/18.05.22 Některé otázky týkající se daňových aspektů situace související s pomocí Ukrajině v souvislosti… Read More »

Featured Article

Co je ekologickým autem pro dodanění “jen” 0,5 % ?

Navazujeme na aktuální diskuse týkající se snížení zdanění o polovinu, tj. z jednoho procenta na 0,5 % u referentských vozů. Nízkoemisní motorové vozidlo Na dotaz v titulku máme jednoduchou odpověď, využijeme jeden ze zdrojů Finanční správy, citujeme: „…Nízkoemisním motorovým vozidlem se pro účely daní z příjmů do dne nabytí účinnosti zákona upravujícího podporu nízkoemisních vozidel prostřednictvím zadávání… Read More »

Featured Article

VIDEA a TIPY k DANÍM

V minulém týdnu jsme si připomněli několik námětů na optimalizaci daně z příjmů Fyzických osob. Fyzické i Právnické osoby Neváhejte, v klidu, byť zbývá jen několik dní, si ověřte, zda jste na nějakou variantu optimalizace nezapomněli. Uvádíme přehled několika našich VIDEO námětů 🙂: Daňová rezerva Daňová ztráta FO podnikání a nájem Manželé a ostatní příjmy Souhrn TIPů pro Fyzické osoby a Právnické… Read More »

Nezapomeňte na silniční daň

Máme na mysli současný stav, když většina poplatníků této daně již jimi není… 🙂 Přeplatek na dani Po novele zákona o silniční dani, o které jsme vás několikrát informovali, automaticky, pokud jste měli silniční daně, ze systému jste byli „vyřazeni“. Proto, neboť minimálně na začátku roku jste platili zálohy, vznikl přeplatek. Žádost Jak si o… Read More »

Účetní uzávěrka

Konec roku, rozvahový den máte-li účetní období kalendářní rok, se skutečně blíží… Proto pro vás připravujeme sérii článků 🙂, v nichž se zaměříme na vybrané oblasti, které považujeme za nejdůležitější, kritická místa, kde se vyskytuje nejvíce chyb. 🙃 Vaše dotazy Máte-li jakékoliv nejasnosti, nahlédněte do již publikovaných článků. Zorientujete se snadno, využijte „rubriky/kategorie“, neboť jsou tematicky… Read More »