Featured Article

Přípravy na účetní závěrku a co audit?

Pomalu a jistě začíná podzim, startují různá daňová a účetní školení, blíží se konec roku a tím proces zpracování účetní uzávěrky… Rozvahový den Většina účetních jednotek má účetní období kalendářní rok, rozvahovým dnem, k němuž musí být sestavena účetní závěrka je tedy silvestr, 31. 12. 2022. Rozsah této závěrky může být různý, svou roli hraje skutečnost,… Read More »

Featured Article

Víkend se silniční daní…

V tomto kratším pracovním týdnu jsme vás informovali o silniční dani a doporučujeme vám chvilku se jí věnovat i o volném víkendu… Vyplatí se to! 🙂 Za vše hovoří výmluvný titulek sdělení Finanční správy: „Finanční úřad marně vyzývá současné i bývalé poplatníky daně silniční, aby se zajímali o své přeplatky na této dani a podnikli kroky… Read More »

Featured Article

Je silniční daň uznaným nákladem?

Otázka vás možná zaskočila, ale objevila se v souvislosti se zrušením silniční daně, byť ne absolutním. Daň silniční byla, je… a bude daňově uznána – a není povinností, aby byla uhrazena (*). 🙂 Rok 2022 Máte-li zdaňovací období kalendářní rok, účtovali jste o silniční dani: Přeplatek, viz úterní článek, odúčtujete souvztažně z nákladů, proto na otázku v titulku… Read More »

Featured Article

„Nový přeplatek“ na silniční dani

Daňové přiznání se podává v lednu za celý letošní rok, zjistí se, jak na tom poplatník je, zda mu vznikla povinnost doplatit silniční daň nebo má přeplatek. Ale nyní je tomu jinak, odpovídáme na opakující se dotazy. 🙂 Zpětná účinnost novely Jak jsme vás několikrát informovali, zrušena byla silniční daň například u osobních aut, nemusí se… Read More »

Featured Article

Jednorázový příspěvek se nedaní

V poloválečném stavu, ve kterém se bohužel Česká republika nachází 🙃, je každá pomoc dobrá. Jednou z mnoha je částka 5 000 Kč na dítě. Pravidla Jde o finanční výpomoc s výživou a ostatními osobními náklady a je hrazen ze státního rozpočtu. A co daně? Citujeme ze sdělení Ministerstva financí: „Z pohledu zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů,… Read More »

Featured Article

Milostivý podzim

Věřme, že se počasí zlepší…, nejen kvůli energiím! Titulek ale míří na akci „Milostivé léto II“ Skutečně je opět nabídnuto, aby se bez problémů, sankcí, vypořádaly dluhy vůči státu. Času je relativně dost, od 1. září do 30. listopadu. 🙂 Jak se postupuje? Dlužník zaplatí jistinu a poplatek exekutorovi ve výši 1 850 Kč. Nemusí se… Read More »

Featured Article

Jak je to s novým stravným?

O této novince jsme vás také již informovali 🙂, nicméně, protože jde o aktuální změně – a přijaté v průběhu kalendářního měsíce srpna – opakují se k tomuto tématu dotazy. INFO Finanční správa proto uveřejnila krátké sdělení, z něhož část citujeme: „…S účinností od 20. 8. 2022 platí nový limit pro peněžitý příspěvek na stravování za jednu směnu… Read More »

Featured Article

„Malého“ podnikatele nemusí zajímat DPH?

Bohužel nemáme na otázku (a dotaz) v titulku kladnou odpověď. Omlouváme se za výraz „,malý podnikatel“, ale jistě jste pochopili, že máme na mysli v terminologii zákona o DPH: Osobu povinnou k dani, která vykonává ekonomickou činnost, ale není plátcem, neboť její obrat je menší než 1 000 000 Kč za posledních dvanáct kalendářních měsíců. A co povinnosti k DPH? Skutečně… Read More »

Featured Article

Nový školní rok a účetnictví (a povinný audit?)

DNES začíná školní rok a možná mnozí přemýšlí o účasti v různých vzdělávacích kurzech. Nabízíme alternativu, průběžně budeme vysvětlovat vybrané oblasti účetnictví (a také daní) v krátkých článcích s ilustrativními náměty (příklady). Pusťme se společně do díla! 🙂 Audit – je nebo není povinný? Skutečně se na tuto otázku musí nalézt u mnoha účetních jednotek odpověď každý rok.… Read More »

Featured Article

DANĚ a pomoc Ukrajině

Zatím se zdá, že přes snahu agenta Bureše a jeho nohsledů 🙃, dezinformační kampaň ruského agresora neslaví úspěchy. 🙂 Daňové otazníky Ne vše je v oblasti daní dotaženo, což potvrzují diskutované, dosud neuzavřené příspěvky z červnového KOV KDP: Daň z příjmů a DPH 595/18.05.22 Některé otázky týkající se daňových aspektů situace související s pomocí Ukrajině v souvislosti… Read More »

Featured Article

Co je ekologickým autem pro dodanění “jen” 0,5 % ?

Navazujeme na aktuální diskuse týkající se snížení zdanění o polovinu, tj. z jednoho procenta na 0,5 % u referentských vozů. Nízkoemisní motorové vozidlo Na dotaz v titulku máme jednoduchou odpověď, využijeme jeden ze zdrojů Finanční správy, citujeme: „…Nízkoemisním motorovým vozidlem se pro účely daní z příjmů do dne nabytí účinnosti zákona upravujícího podporu nízkoemisních vozidel prostřednictvím zadávání… Read More »

Featured Article

VIDEA a TIPY k DANÍM

V minulém týdnu jsme si připomněli několik námětů na optimalizaci daně z příjmů Fyzických osob. Fyzické i Právnické osoby Neváhejte, v klidu, byť zbývá jen několik dní, si ověřte, zda jste na nějakou variantu optimalizace nezapomněli. Uvádíme přehled několika našich VIDEO námětů 🙂: Daňová rezerva Daňová ztráta FO podnikání a nájem Manželé a ostatní příjmy Souhrn TIPů pro Fyzické osoby a Právnické… Read More »

Jak je klíčové mít DD kvůli nároku na odpočet?

V pátek jsme si připomněli vliv „dne uskutečnění zdanitelného plnění“ k nároku na odpočet daně, ale také k daňové povinnosti. Podmínky pro nárok Zmínili jsme § 73, a doplníme si, že je skutečně nutné podle § 73/1/a zákona o DPH „mít daňový doklad“. Kdy mám/musím mít daňový doklad (DD)? V praxi se stále přehlíží následující druhý odstavec: „Plátce je… Read More »

Jak je důležité DUZP kvůli nároku na odpočet?

Na otázku v titulku existuje jen jedna, a to jasná odpověď. Přesto si doplníme příslušná ustanovení zákona o DPH, neboť nás čeká další daňové přiznání. Den D a Zdaňovací období Den uskutečnění zdanitelné plnění musí být identifikován a přiřazujeme ho, při zpracování DP k DPH, ke svému zdaňovacímu období. Proto: nárok na odpočet nelze uplatnit dříve, a… Read More »

Díky za nové vedení Ministerstva financí

Zázraky se dějí, vskutku se za několik měsíců projevilo tolik očekávané a ministerstvo financí funguje! 🙂 Každý, kdo se pohybuje v daních, potvrzuje, jakou úlevou je, že resort už neovládá spolek STOKA, jmenovitě pan B. a paní S., neboť se soustředili na zahlazování kauz pana Agenta, mediální propagaci… Aktivity MF Informujeme, že se mimo jiné připravuje… Read More »