Doporučený článek

Stravenkový paušál 2023

Jestli se vyplatí nebo ne, to si rozhodne každý zaměstnavatel, nicméně připomínáme naše předchozí články a VIDEA (viz níže). „Nezdaněné peníze“ Jakékoliv finanční prostředky, které může obdržet zaměstnanec „v hotovosti“, tj. benefit v penězích, je podle našeho názoru „vždy“ výhodný! 🙂 Limit pro rok 2023 Podle terminologie zákona o daních z příjmů se jedná o peněžitý příspěvek… Zobrazit více »

Doporučený článek

Minimální mzda pro rok 2023

Jeden z důležitých ekonomických parametrů, který je pravidelně upravován, je určení tzv. minimální mzdy. Rok 2023 Pro letošní rok je od 1. ledna stanovena ve výši 17 300 Kč. Zvýšení je výrazné, a to o 1 100 Kč. Existují doplňující hodnoty, například zaručená mzda pro vybrané kategorie atd. Více viz Nařízení vlády č. 465/2022 Sb. Naše RADA Nezapomeňte tyto… Zobrazit více »

Doporučený článek

Ostatní příjmy Fyzické osoby a Daňové přiznání

Doplňujeme včerejší článek na základě aktuálního dotazu, kdy má fyzická osoba, která jinak nevykazuje za kalendářní rok 2022 žádné zdanitelní příjmy, než diskutované příležitostné patřící do § 10 ZDP, povinnost podat daňové přiznání. Limit 15 000 Kč Podle § 38g/1 zákona o daních z příjmů je kritérium částka příjmů 15 000 Kč. Novela účinná od 1. ledna letošního… Zobrazit více »

Doporučený článek

Zdanění „vysouzených“ příjmů

Titulek zní divně, ale vystihuje podstatu dotazu, kterému se dnes věnujeme. Posuďte sami: Daň z příjmů Pro účely daně z příjmů fyzických osob se postupuje následovně: Příjem nelze osvobodit od daně podle § 4 ZDP. Inkaso se zařadí do § 10 ZDP jako ostatní příjem. Uplatní se všechny související výdaje se soudem a právní pomocí, i… Zobrazit více »

Doporučený článek

Daňové přiznání k silniční dani

DNES je termín, ale jen pro někoho… 🙂 Připomínáme, že pro drtivou většinu poplatníků je tato daň minulostí. Zrušení poplatníka… a daňový náklad Navíc, pokud jste měli jen osobní auta, byli jste „ze systému vyřazeni“. Proto také nemůžete evidovat za rok 2022 silniční daň jako daňový náklad! Přeplatek Základní informaci naleznete ve sdělení Finanční správy. Naše RADA… Zobrazit více »

Doporučený článek

Termín pro Daň z nemovitých věcí

Nezapomeňte, že už zítra je povinnost podat daňové přiznání k této dani, někoho se týká jen tzv. dílčí přiznání, pokud došlo v zákoně uvedeným změnám. Sdělení FS Jestliže se v této problematice neorientujete, nahlédněte do podrobné Informace připravené Finanční správou 🙂. Citujeme: „Všechny tiskopisy a informace však lze získat bez osobní návštěvy úřadů na webu www.financnisprava.cz  v záložce Daň z nemovitých… Zobrazit více »

Doporučený článek

DĚKUJEME…!

Vážení, poděkování patří DNES, v neděli 29. ledna 2023, VŠEM, kteří přišli k prezidentské volbě. Rekordní účast potvrzuje, že se Češi, Moravané a Slezané rozhodli vzít „správu věcí do svých rukou“. 🙂 A výsledek? Drtivé vítězství demokratického kandidáta, anebo jinak: katastrofální porážka AB s téměř neomezenou mediální podporou a finančním zázemím, hovoří za vše. 🙂 Co bude dál?… Zobrazit více »

Doporučený článek

Co platí u daně z příjmů? Pokyn D-22/D-59… (2)

Reagujeme na aktuální dotaz. Informovali jsme vás o novém Pokynu k dani z příjmů, který se týká fyzických i právnických osob. Zákon nebo Pokyn? Tak lze interpretovat dotaz, „co má přednost, jestli je výklad Finanční správy závazný atd…“. Musíme zdůraznit, že se jedná o odborný názor, který má svou váhu – správci daně ho berou „za svatý“… Zobrazit více »

Doporučený článek

VIDEO Poslední DP k DPH a Koeficient pro úpravu odpočtu

Navazujeme na předchozí dvě krátké ukázky a nabízíme vám ke shlédnutí další VIDEO. Dlouhodobý majetek a DPH To je téma na samostatnou knihu… Informujeme vás alespoň o povinné úpravě odpočtu podle § 78 a násl. zákona o DPH. 🙂 Zkoumá se tzv. změna účelu, jak byl při pořízení využíván, klasifikován a ověřuje se současný stav.… Zobrazit více »

Doporučený článek

VIDEO Poslední DP k DPH a Poměrný koeficient

Navazujeme na předchozí krátkou přednášku z minulého týdne a nabízíme vám ke shlédnutí další VIDEO. Soukromé užití a DPH Zákon o dani z přidané hodnoty používá pojem „…použití hmotného majetku pro účely nesouvisející s uskutečňováním ekonomických činností…“ například v § 13/4/a. Jako vzorový příklad jsme použili osobní auto, které je „referentské“… 🙂 Při pořízení takového vozu, ale také… Zobrazit více »

Doporučený článek

VIDEO DANĚ 2022 a 2023

Minulé pondělí jsme vám připomněli, že je k dispozici VIDEO k Účetnictví 2022. A na tuto video přednášku úzce navazuje další, která je více zaměřena na daň z příjmů! 🙂 VIDEO Obsahuje podrobný výklad s mnoha vzorovými příklady, jak optimalizovat daň z příjmů za rok 2022, a to pro fyzické i právnické osoby. Kompletní VIDEO je k dispozici na… Zobrazit více »

Doporučený článek

VIDEO Vypořádací koeficient DPH 2022

Příští středu musí být odevzdána daňová přiznání k DPH a v posledním z nich se řeší několik nejsložitějších témat, která ovlivní také účetní výsledek a základ daně z příjmů. Koeficienty DPH Je jich více, nejen v titulku zmíněný „roční“ koeficient, plátce trápí také poměrný a další vedoucí ke korekcím dříve uplatněného nároku na odpočet daně. Naše RADA Nabízíme vám… Zobrazit více »

Doporučený článek

Novela zákona o DPH

Několik článků jsme věnovali klíčovému zvýšení limit pro registraci a zrušení registrace (!) na 2 000 000 Kč. 🙂 Další novinky… Změn účinných od 1. ledna 2023 je více a týkají se: INFO Finanční správy K dispozici je: Naše RADA Pokud máte jakékoliv problémy s Kontrolním hlášením, a to procesního charakteru, nastudujte si výše uvedené novinky – přináší příznivější… Zobrazit více »

Doporučený článek

VIDEO Účetnictví

VIDEO Účetnictví 2022Při zpracování účetní uzávěrky za loňský rok určitě narazíte čas od času na pochybnosti, co a jak se má zaúčtovat, jaký se uplatní režim pro daň z příjmů. VIDEO Na všechny běžně se vyskytující problémy upozorňujeme v rozsáhlé VIDEO přednášce, která je k dispozici na webových stránkách poradenské firmy DÉMONIA. VIDEO obsahuje mimo jiné desítky vzorových… Zobrazit více »

Doporučený článek

VIDEO Paušální daň

Namítnete, že vám nabízíme další informace „za pět minut dvanáct…“, neboť termín pro oznámení je už zítra, ale není tomu tak. VIDEO a několik aktuálních článků jsme na našem BLOGu uveřejnili již dříve. Naše RADA Doručujeme vám, pokud stále váháte, jestli se vám vyplatí zvolit si pro kalendářní rok 2022 tzv. paušální režim: VIDEO A… Zobrazit více »

Doporučený článek

Pokračování v Paušálním režimu…

Řešíme podle našeho názoru jednoduchý dotaz, jaká pravidla platí pro poplatníka daně z příjmů fyzických osob, který měl paušální režim v loňském roce, ale došlo k porušení některé z podmínek. Rok 2023? Přestože poplatník neučiní žádný úkon do 10. ledna 2023, je stále v paušální režimu, samozřejmě v prvním daňovém pásmu! 🙂 Fyzická osoba musí ve svém zákonném termínu pro DP… Zobrazit více »

Doporučený článek

Daňové novinky 2023

Finanční správa připravila základní přehled novinek, které se týkají především daně z příjmů fyzických osob a daně z přidané hodnoty. Uvádíme jen vybraná témata. Daň z příjmů Paušální daň Limity pro podávání DPFO Daň z přidané hodnoty Nová výše pro povinnou registraci, ale také její zrušení Procesní pravidla u kontrolního hlášení Daňový řád „Nové“ povinné datové schránky. Ale citujeme:… Zobrazit více »

Doporučený článek

Pomoc Ukrajině a daně

Na toto téma jsme uveřejnili již několik článků a aktuálně si doplníme, že na KOV KDP se v září probíraly navazující složitější témata: Daň z příjmů a DPH, č. 595/18.05.22 Daň z příjmů, č. 598/22.06.22 Některé otázky týkající se daňových aspektů poskytování ubytování ukrajinskému zaměstnanci a jeho rodinnému příslušníkovi ve zdaňovacím období roku 2022 Výsledek? Druhý příspěvek… Zobrazit více »

Doporučený článek

Datové schránky pro všechny podnikající Fyzické osoby už od ledna

Pokračujeme v miniseriálu k daňovým novinkám účinným od ledna příštího roku. Zásadní je povinné zřízení datových schránek, které přináší plusy 🙂 a mínusy 🙃. OSVČ Jedná se o poplatníky daně z příjmů fyzických osob s příjmy podle § 7 ZDP. Automaticky budou mít zřízeny datové schránky, není podstatné, jestli v této chvíli nepodnikají, protože svou činnost (živnost) pozastavili nebo přerušili.… Zobrazit více »

Skutečně má být na Hradě slovenský Estébák?

Na tuto otázku se dozvíme odpověď o tomto víkendu. V principu je smutné, že taková varianta vůbec nastala. 🙃 Jak je to možné? Je to daň za demokracii (a nedokonalý lustrační zákon), když „do poslední chvíle“ jakoby nevadí, že agent Bureš, jak vyplývá z dostupných zdrojů: Stačí jedna citace, jak je nutné osobu AB vnímat, podle pana… Zobrazit více »