Featured Article

5 let testování auta pro DPH

U nového auta, pořízeného v červenci letošního roku, kontroly nároku na odpočet daně proběhly v příslušném zdaňovacím období, dále se uskuteční na konci roku. 5 LET… Testovat se však musí až do konce roku 2026. 🙃 Jedná se znovu o tzv. úpravu odpočtu, rozdíl více než 10 % se zohlední jako u korekce na „konci roku“, tj.… Read More »

Featured Article

Nové auto a konec roku

Navazujeme na včerejší článek, na konci letošního roku musíme ověřit jaká byla skutečnost. Plus nebo Mínus Provádíme tzv. úpravu odpočtu daně podle § 78 a násl. zákona o DPH. Výsledek může být i zajímavý: Kdyby skutečné využití pro podnikání bylo vyšší než 90 %, získáme dodatečně DPH na vstupu. Jestliže bude „horší“, o více než… Read More »

Featured Article

Nové auto a odhad DPH

Překvapil vás titulek? U daně z přidané hodnoty totiž také platí, že nárok se „odhaduje“. Uveďme si jednoduchý příklad. Nové auto v 07/2022 Firma si pořídila v červenci nový vůz pro obchodního referenta. Nárok na odpočet daně z přidané hodnoty je nezpochybnitelný. Výše nároku: Pokud je současně sjednáno, že zaměstnanec může vůz používat i pro soukromé účely, provedeme kvalifikovaný… Read More »

Featured Article

AIRBNB se vrací… a co daně?

Máme na mysli oživující se turistický ruch, a tak je na čase připomenout, zejména fyzickým osobám, že si musí dát do pořádku daně. 🙃 Kontroly FÚ Nechceme pronajímatel strašit, nicméně v této oblasti kontroly probíhají a vychází ze dvou principů: Jedná se o podnikání (§ 7 ZDP), a to osobou povinnou k dani podle pravidel zákona o… Read More »

Featured Article

JAK je to s nárokem DPH u aut?

Na mediální kauzy se na internetu běžně reaguje, to se týká i otazníků u nároku na odpočet daně z přidané hodnoty u osobních aut. Teorie Je zcela jasná, stoprocentní nárok je pouze při 100% využití vozu pro ekonomickou činnost. Ale ani toto tvrzení vám nezaručuje, byť je pravdivé, plný nárok. Musíme zkontrolovat, zda se nejedná o… Read More »

Featured Article

Co je ekologickým autem pro dodanění “jen” 0,5 % ?

Navazujeme na aktuální diskuse týkající se snížení zdanění o polovinu, tj. z jednoho procenta na 0,5 % u referentských vozů. Nízkoemisní motorové vozidlo Na dotaz v titulku máme jednoduchou odpověď, využijeme jeden ze zdrojů Finanční správy, citujeme: „…Nízkoemisním motorovým vozidlem se pro účely daní z příjmů do dne nabytí účinnosti zákona upravujícího podporu nízkoemisních vozidel prostřednictvím zadávání… Read More »

Featured Article

Za kolik jste si pořídili podíl v SRO?

Navazujeme na páteční článek a aktuální dotaz. Prodej SRO není osvobozen… Řešíme situaci, kdy není splněn pětiletý časový test podle § 4/1/s zákona o daních z příjmů (ZDP) a fyzická osoba musí zisk z prodeje svého SRO zdanit. 🙃 Jedná se o příjmy podle § 10 ZDP, neboť předpokládáme, že podíl nebyl součástí obchodního majetku (§ 4/4… Read More »

Featured Article

Plánovaný prodej SRO a osvobození

V poslední době se stále více objevují případy, kdy se „zakladatel“ rozhodne ukončit podnikání a své SRO prodat. Důvody jsou většinou osobní, nikdo z dětí apod. nemá zájem jeho podnikání převzít. Daň z příjmů Časový test pro osvobození je pětiletý podle § 4/1/s ZDP (ale je nutné detailně zkontrolovat všechny zde uvedené podmínky). Není-li osvobozeno… Jestliže nelze uplatnit… Read More »

Featured Article

Osvobození pomoci (dary) v rodině

Daň darovací je již dávno zapomenuta, ale pomoc v rodinách, tj. poskytování darů je stále samozřejmostí.🙂 A Daň z příjmů se neplatí? ANO, ve většině případů tomu tak skutečně je! Nicméně si u všech darů vždy zkontrolujte, zda jsou splněny poměrně jasné podmínky pro uplatnění osvobození od daně podle § 10/3/c ZDP, tedy u bezúplatných příjmů: Od… Read More »

Featured Article

Dodatečné kontroly účetnictví a opravy

Účetní závěrky za kalendářní rok 2021 máme všichni úspěšně za sebou! 🙂 Zjištěna chyba… Účtujeme pilně v novém účetním období a čas od času řešíme, jak se vypořádat s nepřesností, která byla zjištěna dodatečně. DPPO bylo již podáno, valná hromada schválila účetní výsledek, v lepším případě i výplatu podílů na zisku… Řešení Otevření „starého“ účetnictví je vskutku nouzovým… Read More »

Featured Article

DNES je další DAŇOVÝ TERMÍN

Mezi daňové povinnosti se řadí také hrazení zákonného pojistného, tj. sociálního a zdravotního pojištění. Fyzické osoby a Přehledy pojistného Pokud jste podávali daňová přiznání v prodlouženém termínu, až k 1. červenci, vězte, že DNES máte další povinnost. Nutné je podat příslušné Přehledy a včas uhradit případný nedoplatek. 🙃 Zákonná lhůta je totiž do jednoho měsíce od podání… Read More »

Featured Article

VIDEA a TIPY k DANÍM

V minulém týdnu jsme si připomněli několik námětů na optimalizaci daně z příjmů Fyzických osob. Fyzické i Právnické osoby Neváhejte, v klidu, byť zbývá jen několik dní, si ověřte, zda jste na nějakou variantu optimalizace nezapomněli. Uvádíme přehled několika našich VIDEO námětů 🙂: Daňová rezerva Daňová ztráta FO podnikání a nájem Manželé a ostatní příjmy Souhrn TIPů pro Fyzické osoby a Právnické… Read More »

„Staré“ odvody u pojistného OA referentského

Stále objevují nesoulady ve fungování státní správy, často mezi „Daněmi“ a „Pojistným“, což potvrzují  nedávno publikovaná stanoviska VZP a ČSSP. Dodanění OA 1 % nebo 0,5 % Je možné po novele zákona o daních z příjmů, viz naše články, jde-li o nízkoemisní vozidlo, zvýšit zaměstnanci mzdu „jen“ o půl procenta u ekologických aut. Období leden až… Read More »