Doporučený článek

Časové odpisy na 1/2 roky?

Odpovídáme na aktuální dotaz, jsme trochu překvapeni, že nabídnutá varianta optimalizace – již několik let – by mohla být při zpracování daňového přiznání za loňský rok opomenuta! 🙃 Mimořádné časové odpisy V zákoně o daních z příjmů se v tomto bodě snadno zorientujete, viz § 30a. Jen si zkontrolujte, že:: Odpověď na dotaz: Opravdu není… Zobrazit více »

Doporučený článek

VIDEO kritéria pro audit u SRO

Odpovídáme velmi jednoduše na opakující se dotazy, které se nyní řeší – opravdu “za pět minut dvanáct…!… 🙃 Testování podmínek pro audit SRO Dovolíme si nabídnout “starší” VIDEO, neboť se pravidla nezměnila. Klíčové totiž je, že se v úvahu vezmou: údaje za rok X-1 (nyní 2021) a aktuální X (2022)! Naše RADA Vážení, nevíte-li si… Zobrazit více »

Doporučený článek

Benevolentní Finanční správa?

ANO, rádi odpovídáme na aktuální dotaz, který se týká desetitisíců poplatníků daně z příjmů, zejména fyzických osob a „neziskových“ právnických osob! 🙂 Sdělení FinS Stačí krátká citace: O co se jedná? Statisícům poplatníků byla zřízena datová schránka, což představuje automaticky „ze zákona“ povinnost odevzdávat například daňová přiznání v předepsaných formátech elektronickým způsobem. Na seznámení se s touto novinkou… Zobrazit více »

Doporučený článek

JAK zaplatit daň z nemovitých věcí?

Na otázku v titulku existuje jednoduchá odpověď. Zvolíte si takovou formu, která vám vyhovuje! 🙂 Bezhotovostně… Drtivá většina poplatníků použije standardní formu převodem na účet Finančního úřadu nebo poštovní poukázkou. Podrobnější informace k placení daně z nemovitých věcí naleznete na: Placení daní | Daně | Finanční správa (financnisprava.cz) A nyní vše…? Někteří poplatníci si mohou vybrat, ale z našich… Zobrazit více »

Doporučený článek

Kam kráčí DANĚ…? (2)

Tento titulek jste mohli zahlédnout nedávno… Hodí se nám pro komentář aktuální novinky. Co bylo… Všichni si oddechli, když přestalo v této zemi vládnout „ANO“…, zoufalé řízení státu se výrazně projevovalo – asi nejvíce – v resortu Financí… 🙃 Vstřícná Finanční správy Stačí krátká citace: „Od 1. 6. 2023 bude Finanční správa vyřizovat telefonické dotazy veřejnosti výhradně prostřednictvím místně… Zobrazit více »

Doporučený článek

VIDEO přednáška: Optimalizace DANĚ za rok 2022

VČERA jsme Vám připomněli, že je k dispozici nejen VIDEO přednáška k účetnictví za rok 2022, konkrétně k účetní uzávěrce a závěrce, ale také vzorové VIDEO. Daně 2022 Dovolíme si Vám znovu nabídnout rozsáhlé VIDEO k daním, zejména k dani z příjmů za kalendářní rok 2022, které je vhodné jak pro fyzické, tak pro právnické osoby! 🙂 Optimalizace Účetnictví a daně… Zobrazit více »

Doporučený článek

VIDEO přednáška: Účetní uzávěrka a tip Inventarizační rozdíly

Většina právnických osob již zpracovala účetní závěrky a odevzdala daňové přiznání v květnovém termínu. Nyní finišují audity, termín je vstřícný, čas je na DPPO až do konce června! 🙂 Naše RADA (1) Proces účetní uzávěrky, završený zaúčtováním daně z příjmů, sestavením kompletní závěrky, není jednoduchý. Proto si dovolujeme Vám nabídnout naše vzorové VIDEO k účetní přednášce,… Zobrazit více »

Doporučený článek

Povinnost účtovat o Odložené dani a její metodika

Navazujeme na včerejší článek a na jednoduchém příkladu si vysvětlíme, jak zjišťujeme výši odložené daně, ať už se jedná o pohledávku nebo závazek. Daňová (ne)výhoda Má-li účetní jednotka k dispozici do budoucna jasně doložitelné daňové výhody, jmenujme si alespoň dvě klasické: daňové ztráty (200 000 Kč) a nižší daňová zůstatkové ceny než účetní (800 000 Kč): Částka odložené… Zobrazit více »

Doporučený článek

Kam kráčí DANĚ…?

Více než deset let s v České republice hovoří o nutnosti zásadním způsobem upravit, a především zjednodušit daně. Válka na Ukrajině a další faktory Konečně se tak stane, ale klíčovým důvodem pro start novinek je bohužel agrese Ruska, válka probíhající nedaleko od Česka. Ozdravný balíček? ANO, tak je třeba drtivou většinu návrhů chápat… Co se změní? Základní… Zobrazit více »

Doporučený článek

VIDEO CO je/není technickým zhodnocením

Podnikající Fyzické i právnické osoby řeší velmi často, jestli se jedná u konkrétních akcí o opravu nebo technické zhodnocení. Dopad na “daně” je totiž značný: provozním nákladem je oprava (nebo údržba) 🙂, a technickým zhodnocení se daňově odpisuje. Velkou výhodou je posunutí finančního kritéria, a to na 80 000 Kč, pro technické zhodnocení! VIDEO Pomůže… Zobrazit více »

Doporučený článek

VIDEO JAK mohou manželé ušetřit na daních

Nabízíme Vám TIPY pro manžele, kteří mají za loňský rok příjmy z nájemného (§ 9 ZDP) a ostatní příjmy (§ 10 ZDP). Náměty Je jich více, u manželů je podmínkou společné jmění. Ale optimalizace se týká též variant způsobu stanovení dílčího daňového základu u příjmů z nájemného. A nechybí příklad k tzv. jednotlivým druhům ostatních příjmů. 🙂 Naše… Zobrazit více »

VŠE podléhá dani z přidané hodnoty…

Sugestivní titulek není sice pravdivý, ale je blízko realitě… 🙃 Skutečně není mnoho transakcí, které jsou vyjmuty z předmětu daně z přidané hodnoty. Jmenujme alespoň tzv. přefakturaci v DPH podle § 36/13 zákona o DPH, neboť není toto součástí základu daně! 🙂 Použité zboží Pro tyto prodeje existuje varianta zvláštního režimu podle § 90 ZDPH. Pozor na mince… Zobrazit více »

Kategorie: DPH

Daně a goodwill

Ve včerejším článku jsme si nastínili základní „daňová“ pravidla pro posuzování tzv. oceňovacího rozdílu. V praxi musíme důsledně rozlišovat mezi tímto „rozdílem“ a goodwillem. Dlouhodobý nehmotný majetek V tomto případě se totiž jedná o jiný typ „majetku“, a to nehmotný, viz § 6/3c Vyhlášky. Zjednodušeně jde o kladný nebo záporný rozdíl mezi oceněním obchodního závodu nabytého převodem,… Zobrazit více »

Daně a oceňovací rozdíl

Máme na mysli situaci, kdy daň z příjmů uznává účtování o oceňovacím rozdílu, to znamená, že ovlivní základ daně. Účetnictví Jen jako úvodní informaci si doplníme, že hovoříme o „oceňovacím rozdíl k nabytému majetku“, který zaúčtujeme na MD nebo D účtu 027 a následně jej odpisujeme, zpravidla 180 kalendářních měsíců na účet 557. Doba odpisu může být… Zobrazit více »