Doporučený článek

Pro „nové“ sazby DPH rozhoduje den D…!

Ačkoliv je novinka v zákoně o dani z přidané hodnoty účinná již od 1. ledna 2024, čas od času se objeví dotaz (problém), jak se má interpretovat změna sazeb DPH… 🙃 To je samozřejmě klíčové pro odvod daně z přidané hodnoty a také uplatnění nároku na odpočet – a “vše”  by mělo být uvedeno ve správném zdaňovacím… Zobrazit více »

Doporučený článek

Omezení nároku na odpočet DPH u auta po novele

Někteří plátci jsou překvapeni, že si nemohou uplatnit plný nárok na odpočet daně, když nově pořizovaný vůz používají jen pro podnikání (“ekonomickou činnost”). Novela Od 1. ledna 2024 je účinná novinka v části § 72 zákona o DPH, citujeme: „V § 72 se za odstavec 2 vkládají nové odstavce 3 a 4, které znějí: „(3) U pořízení vybraného osobního automobilu, který… Zobrazit více »

Doporučený článek

Benefity od 1. ledna – jak je „kontrolovat“

Navazujeme na předchozí články, neboť se k tomuto tématu objevuje nejvíce dotazů. Mzdy za duben…, květen..? Ovlivní v dubnu poskytnuté zaměstnanecké výhody mzdu zaměstnance, je nutné „něco“ připočítat a odvést také zákonné pojistné…? Odpověď není jednoduchá, záleží na tom, jaké benefity a v jaké výši jste zaměstnanci poskytli. Proto si uvedeme několik příkladů, kdy „nic“ neřešíte. 🙂 Stravování,… Zobrazit více »

Doporučený článek

Složenky a daň z nemovitých věcí

Navazujeme na včerejší článek. Mnoho spoluobčanů má problémy zjistit, kolik mají do konce května zaplatit… INFO FinS Podle sdělení Finanční správy bylo odesláno více jak čtvrt miliónů složenek… Citujeme: “Stejně jako v předchozích letech i v letošním roce finanční správa poplatníkům daně z nemovitých věcí rozesílá složenky na úhradu této daně. Jednotlivé platby za více… Zobrazit více »

Doporučený článek

Placení daně z nemovitostí (2)

Měsíc květen je vždy ve znamení placení této daně, tedy také povinností poplatníků, kteří jinak daně jako takové nemuší řešit. 🙃 INFO Finanční správy JAK se daň hradí? Citujme ze sdělení Finanční správy: „Daň z nemovitých věcí je možné zaplatit bezhotovostním převodem na účet finančního úřadu, složenkou či prostřednictvím SIPO – týká se poplatníků, kteří… Zobrazit více »

Doporučený článek

Daň z neočekávaných zisků

Nelekejte se titulku, tato „mimořádná“ daň se týká skutečně jen vybraných poplatníků. Aby bylo jasné, kterých aktivit se dotkne, je k dispozici aktuální sdělení Finanční správy. Zatřídění Citujeme z této informace: „Český statistický úřad na základě početných dotazů veřejnosti doplnil své původní stanovisko, zveřejněné na webových stránkách Finanční správy dne 8. 3. 2023, k otázce zatřídění některých ekonomických činností dle klasifikace… Zobrazit více »

Doporučený článek

„Nová“ MALÁ účetní jednotka a audit (2)

Vysvětlili jsme si v úterý, jaká kritéria platí pro zařazení účetní jednotky do kategorie MIKRO a MALÁ. Ve středu jsme si doplnili, jaké podmínky platí pro změnu, resp. kdy k ní dochází. A kritéria pro Audit… Zaměříme se na konkrétní situaci z praxe: MIKRO se stává MALOU účetní jednotkou, jak tato skutečnost ovlivní test pro povinný… Zobrazit více »

Doporučený článek

„Nová“ MALÁ účetní jednotka a audit (1)

Odpovídáme na aktuální dotaz a navazujeme na včerejší článek, dnes si uvedeme teorii, zítra konkrétní příklad. Změna kategorie účetní jednotky Každý rok jsme povinni sledovat, zda nedochází ke změně kategorie, tj. typu účetní jednotky. Tato skutečnost má vliv na povinnosti, zejména týkající se rozsahu vedení účetnictví, ale také účetní závěrky! A také Audit… Samozřejmě, jde-li… Zobrazit více »

Doporučený článek

Audit pro MIKRO a MALÉ účetní jednotky?

Neorientujete se v kategoriích účetních jednotek a nevíte, jestli máte kvůli typu povinný audit za účetní období kalendářní rok 2023? KDO je „MIKRO…“ Pravidla jsou uvedena v § 1b zákona o účetnictví, musí se vždy pečlivě prostudovat: (1) Mikro účetní jednotkou je ta, která k rozvahovému dni nepřekračuje alespoň 2 z uvedených hraničních hodnot a) aktiva celkem 9 000… Zobrazit více »

Doporučený článek

Placení daně z nemovitostí (1)

V pondělí Třináctého… připomínáme, že se do 31. 5. musí zaplatit daň z nemovitých věcí 🙃. INFO Finanční správy KOLIK tato daň činí? Dozvíte se to, jak uvádí zdroje Finanční správy. Citujeme: „…O výši daně z nemovitých věcí budou poplatníci informováni některým z těchto způsobů: KDY? Záleží na výši daně. Nejvíce poplatníků má tuto povinnost v květnu, neboť… Zobrazit více »

Doporučený článek

DNES je poslední den pro podání DP…!

Obdobně jako před měsícem vám nabízíme radu, jak se vyrovnat s nedodržením termínu… 🙂 Ze zákona samozřejmě platí pro podání daňového přiznání a zaplacení daně známé termíny…, ALE! Plus PĚT pracovních dnů Existuje však výjimka pro uložení sankcí. Jedná se o lhůtu pro sankce, resp. podat daňové přiznání můžete ještě v následujících pěti pracovních dnech!… Zobrazit více »

Doporučený článek

Dvojí zdanění s Ruskem…

Pro zahraniční vztahy platí logicky nástroje, které mají zamezit dvojímu zdanění, jedná se o uzavřené smlouvy. Přerušení provádění článků smlouvy o zamezení dvojího zdanění s Ruskem Tak je nazvána aktuální informace Finanční správy, logická reakce na válečné tažení ruského agresora. Klíčový text uvádíme ve zkrácené verzi. Zdanění v Ruské federaci „…Ruská federace přestala provádět vybrané články5… Zobrazit více »

Doporučený článek

Jiná kritéria pro Audit AS vs. SRO

Titulek je všem určitě srozumitelný, ale odpovídáme na opakující se dotazy! Účetní jednotky řeší v prvé řadě parametry pro povinný audit účetní závěrky pode § 20 zákona o účetnictví. Termín pro DP Samozřejmě je správné posouzení klíčové pro stanovení termínu odevzdání DPPO! Kritéria Nejste-li si jisti, znovu se podívejte na naše zdroje: článek a video, parametry… Zobrazit více »

Doporučený článek

Náklady na audit a na DP

Věříme, že jste včera v klidu vyřídili Daňová přiznání a nyní se můžete věnovat těm, u nichž je termín až za měsíc, neboť jde o povinně auditované firmy nebo odklady daňovým poradcem (“DP”).🙂 Daňová účinnost? Opakují se dotazy, zda výdaje (náklady) za tyto poskytnuté služby je možné uplatnit ještě ve zdaňovacím období 2023 – nebo… Zobrazit více »

Doporučený článek

Máte DNES povinnost podat daňové přiznání?

Den D vás možná nemusí znervózňovat, podívejme se společně na pravidla, kdy (ne)musí soukromá fyzická osoba („nepodniká“) podat daňové přiznání a nabídneme i „optimalizaci“ této povinnosti. Samozřejmě řada z nich “podala” daňové přiznání jinou formou, resp. využila možnosti “ročního zúčtování záloh” u svého zaměstnavatele. Teorie KDO (ne)musí… Podle § 38g ZDP není povinností podat DPFO,… Zobrazit více »

Doporučený článek

VIDEO CO je/není technickým zhodnocením v roce 2023

Podnikající Fyzické i právnické osoby řeší velmi často, jestli se jedná u konkrétních akcí o opravu nebo technické zhodnocení. To je důležité nyní při zpracování DPFO a DPPO za loňský rok. Dopad na “daně” je totiž značný: provozním nákladem je oprava (nebo údržba) 🙂, a technickým zhodnocení se daňově odpisuje. Velkou výhodou je dřívější posunutí… Zobrazit více »

Doporučený článek

Vzorový příklad na optimalizaci FO nájem

Navazujeme na předchozí články a vzorové VIDEO, a opakující se dotazy. Uvedeme si jednoduchý příklad. Poplatník Fyzická osoba má jen příjmy z nájemného a řeší, která z variant je pro něj výhodnější: výdaje (ne)prokazovat? Příjmy jsou 600 000 Kč, výdaje prokázané 190 000 Kč, „zisk“ je tedy 410 000 Kč. Optimalizace Zapomíná se na „výklady“ týkající se služeb. V příjmech (a… Zobrazit více »

Doporučený článek

Optimalizace daní a spolupracující osoba

V úterním článku jsme uvedli další možnost optimalizace daní u fyzických osob, která se týká manželů, konkrétně variantě spolupracujících osob. Doplňujeme proto informaci, že tato možnost není určena jen manželům!🙂 Podnikání a manželé Daňová výhoda je veliká, není podmínkou, na rozdíl od jiných variant, aby manželé měli společné jmění. Přesun dílčího základu daně U příjmu… Zobrazit více »

Doporučený článek

VIDEO Fyzická osoba a příjmy Nájemné a Ostatní příjmy

Mnoho poplatníků řeší, jak optimalizovat příjmy z pronájmů a také tzv. ostatních příjmů. Poradíme Vám! 🙂 Optimalizace Nabízíme také několik námětů k daňové úspoře 🙂, netýkají se jen manželů, kterým se budeme věnovat více tento týden. Základní pravidla se nezměnila – ani konsolidačním balíčkem – využijte proto naše dřívější doporučení! Naše RADA Podívejte se na krátké… Zobrazit více »