Category Archives: DPH

Jak je klíčové mít DD kvůli nároku na odpočet?

V pátek jsme si připomněli vliv „dne uskutečnění zdanitelného plnění“ k nároku na odpočet daně, ale také k daňové povinnosti. Podmínky pro nárok Zmínili jsme § 73, a doplníme si, že je skutečně nutné podle § 73/1/a zákona o DPH „mít daňový doklad“. Kdy mám/musím mít daňový doklad (DD)? V praxi se stále přehlíží následující druhý odstavec: „Plátce je… Read More »

Jak je důležité DUZP kvůli nároku na odpočet?

Na otázku v titulku existuje jen jedna, a to jasná odpověď. Přesto si doplníme příslušná ustanovení zákona o DPH, neboť nás čeká další daňové přiznání. Den D a Zdaňovací období Den uskutečnění zdanitelné plnění musí být identifikován a přiřazujeme ho, při zpracování DP k DPH, ke svému zdaňovacímu období. Proto: nárok na odpočet nelze uplatnit dříve, a… Read More »

Registrace jako osoby identifikované (k DPH)

Navazujeme na včerejší článek. Podnikatel je pro účely daně z přidané hodnoty „osoba povinná k dani“ podle § 5 zákona o DPH: nemá povinnost se registrovat jako plátce, ale musí často jako osoba identifikovaná (§ 6g a násl. ZDPH) 🙃 KDY vzniká tato povinnost? Uvedeme si nejčastější případy: pořídí si zboží z jiného členského státu EU, přijme služby… Read More »

„Malého“ podnikatele nemusí zajímat DPH?

Bohužel nemáme na otázku (a dotaz) v titulku kladnou odpověď. Omlouváme se za výraz „,malý podnikatel“, ale jistě jste pochopili, že máme na mysli v terminologii zákona o DPH: Osobu povinnou k dani, která vykonává ekonomickou činnost, ale není plátcem, neboť její obrat je menší než 1 000 000 Kč za posledních dvanáct kalendářních měsíců. A co povinnosti k DPH? Skutečně… Read More »

Příjmy z nájmu FO a DPH

K optimistickým závěrům uvedených ve včerejším článku, si musíme doplnit poznámku k dotazu týkajícího se daně z přidané hodnoty! Osoba povinná k dani Fyzické osoby s příjmy podle § 9 ZDP nerady slyší, že se sice nejedná pro účely daně z příjmů „o podnikání“, ale daň z přidané hodnoty právem klasifikuje tuto činnost jako „ekonomickou“: Podle § 5/3 zákona o DPH „…využití… Read More »

Staronová povinnost přenosu daňové povinnosti u DPH

Novinka, účinná od 10. srpna 2022, se týká § 92f zákona o DPH, resp. přílohy č. 6, která vyjmenovává zboží, u něhož se povinně uplatní režim PDP. INFO Finanční správy Jedná se o promítnutí prováděcího nařízení Komise (EU) 2021/1832 ze dne 12. října 2021, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o… Read More »

5 let testování auta pro DPH

U nového auta, pořízeného v červenci letošního roku, kontroly nároku na odpočet daně proběhly v příslušném zdaňovacím období, dále se uskuteční na konci roku. 5 LET… Testovat se však musí až do konce roku 2026. 🙃 Jedná se znovu o tzv. úpravu odpočtu, rozdíl více než 10 % se zohlední jako u korekce na „konci roku“, tj.… Read More »

Nové auto a konec roku

Navazujeme na včerejší článek, na konci letošního roku musíme ověřit jaká byla skutečnost. Plus nebo Mínus Provádíme tzv. úpravu odpočtu daně podle § 78 a násl. zákona o DPH. Výsledek může být i zajímavý: Kdyby skutečné využití pro podnikání bylo vyšší než 90 %, získáme dodatečně DPH na vstupu. Jestliže bude „horší“, o více než… Read More »

Nové auto a odhad DPH

Překvapil vás titulek? U daně z přidané hodnoty totiž také platí, že nárok se „odhaduje“. Uveďme si jednoduchý příklad. Nové auto v 07/2022 Firma si pořídila v červenci nový vůz pro obchodního referenta. Nárok na odpočet daně z přidané hodnoty je nezpochybnitelný. Výše nároku: Pokud je současně sjednáno, že zaměstnanec může vůz používat i pro soukromé účely, provedeme kvalifikovaný… Read More »

Aktuální Daň z přidané hodnoty a DUZP

Opět je termín pro podání daňových přiznání k DPH a kontrolních hlášení… 🙃 Jen běžná agenda? ANO, jsme optimisté 🙂, neboť žádné převratné novinky se u daně z přidané hodnoty letos neobjevily. Proto by zpracování daňového přiznání mělo být pro každou účetní firmu „hračkou“. Naše doporučení… Nejvíce nepřesností se objevuje v nesouladu dne D – dne uskutečnění zdanitelného… Read More »