Archiv kategorie: Nájem a DPH

VIDEO: Nepříjemné dopady změny u nájmu pro aktuální DP DPH

Vytvořil | 26 dubna, 2021

O novince, účinné od 1. ledna 2021, jsme vás již několikrát informovali a nabídli jsme vám též vzorové video. Jedná se o zásadní změnu, mnoho dříve zdaňovaných nájmů se stává povinně osvobozeným plněním se všemi souvisejícími důsledky! 🙃 DP za I. čtvrtletí Video jsme aktualizovali a v klidu si prohlédněte, jaká povinnost čeká mnoho plátců.… Zobrazit více »

Krácení DPH v lednu kvůli novým osvobozeným nájmům?

Vytvořil | 25 února, 2021

Navazujeme na pondělní článek a VIDEO. Odpověď na aktuální dotaz je velmi krátká: ANO, plátce je povinen si sám stanovit zálohový koeficient podle § 76/6 zákona o DPH: „…Pokud plnění pro výpočet koeficientu za předcházející kalendářní rok neexistují, stanoví výši tohoto koeficientu plátce kvalifikovaným odhadem…“ To v praxi znamená, že: Na základě v této chvíli známých skutečnosti… Zobrazit více »

VIDEO: Zásadní novinka v DPH od 1. ledna!

Vytvořil | 22 února, 2021

Na krátkém videu si vysvětlíme význam klíčové změny u nájmu nemovitých věcí podle § 56a zákona o DPH. “Zákaz” nároku na odpočet daně Mnoho plátců DPH bohužel nyní zjišťuje, že v daňovém přiznání za leden 2021 přichází o desetitisíce korun kvůli zákazu nároku na odpočet daně, neboť přijatá zdanitelná plnění souvisí s “novými” osvobozenými nájmy. 🙃… Zobrazit více »

Přelomová novela Zákona o DPH 2021: Osvobozený nájem omezen!

Vytvořil | 4 prosince, 2020

Jedna ze zásadních novinek v dani z přidané hodnoty trochu zapadla, neboť byla již „dávno“ schválena, ale s účinností „až“ od 1. ledna 2021. 🙃 Do konce roku 2020 Plátce má právo volby, po dohodě s nájemcem zvolit „zdanění“ místo osvobození, a to podle § 56a/3 zákona o DPH. Důvod? Aby nemusel pronajímatel krátit nárok na odpočet daně na vstupu! 🙂 Tvrdé… Zobrazit více »

Služby a nájem u DPH po novele

Vytvořil | 31 října, 2019

Před několika týdny jsme Vás informovali o nenápadné změně týkající se určení dne uskutečnění zdanitelného plnění u služeb souvisejících s nájmem nemovitostí. 🙂 Dotaz Aktuální připomínka, resp. dotaz směřuje k vysvětlení dvou různých přístupů u fakturace (DUZP). Řešení Omyl plátců může v praxi po novele nastat, neboť mohou zaměnit písmenka § 21/4 zákona o DPH: „b)  dnem odečtu z… Zobrazit více »

Aktuální DP k DPH a novela: služby a nájem

Vytvořil | 25 září, 2019

V pondělním článku jsme Vám připomněli několik závažných témat, které se týkají daně z přidané hodnoty po novele zákona účinné od 1. dubna. 🙂 JAK souvisí s aktuálním daňovým přiznáním? To je otázka, na kterou si musí najít každý plátce DPH sám, resp. zohlední se jeho konkrétní činnosti, aktivity ovlivňující daň z přidané hodnoty. DUZP a služby nájem Nenápadnou změnou… Zobrazit více »

Novela DPH a osvobozené (zdaňované) nájmy

Vytvořil | 14 května, 2019

JAK je to s osvobozenými nájmy u daně z přidané hodnoty po novele, prý se již nesmí „NIC“ zdaňovat? 🙃 Dotaz Takový katastrofický scénář obsahuje aktuální dotaz. CO platí? Bohužel je zčásti pravdivý. 🙂🙃 Právo volby, varianta zdanění místo osvobození nájmů nemovitých věcí, je velmi zpřísněno. Naštěstí až od 1. 1. 2021! 🙂 Naše RADA Včas se… Zobrazit více »

Registrace DPH a nájem (Airbnb)

Vytvořil | 23 srpna, 2018

Plníme slib a současně reagujeme na aktuální dotaz. Téma Airbnb Je mediálně zajímavé, navíc se má údajně týkat tisíců občanů, kteří se snad již měli registrovat k dani z přidané hodnoty. 🙃 Obrat a Registrace Povinná registrace k DPH je mimo jiné založena na parametru „obrat“ definovanému v § 4a zákona o dani z přidané hodnoty. Jedná se o… Zobrazit více »

Nárok na odpočet DPH u souběhu s osvobozeným plněním

Vytvořil | 27 července, 2018

K našemu týdennímu minikurzu v oblasti daní, uplatňování nároku na odpočet daně z přidané hodnoty, si doplníme krátkou odpověď na jednoduchý dotaz. 🙂 Nová osvobozená plnění Čtvrtletní plátce DPH uskutečňuje od května osvobozené nájmy, dosud žádné takové plnění neposkytoval. Jaký je nárok na odpočet DPH u přijatých plnění? Rada Dotaz není vskutku složitý, i když se může na… Zobrazit více »

Osvobozené nájmy a optimalizace nároku na odpočet DPH

Vytvořil | 17 února, 2017

Navazujeme na předchozí příspěvky a aktuální dotaz na BLOGu. Vysvětlíme si fungování daně z přidané hodnoty a osvobozených nájmů na jednoduchém příkladu. 🙂 Pan Vopička je plátcem DPH a podniká, za jím uskutečněná plnění odvádí DPH („A“). Dále pravidelně a opakované pronajímá několik domů, některé nájmy podléhají DPH – jsou zdanitelným plněním („B“), jiné jsou osvobozeny… Zobrazit více »