Category Archives: Nájem a DPH

Příjmy z nájmu FO a DPH

K optimistickým závěrům uvedených ve včerejším článku, si musíme doplnit poznámku k dotazu týkajícího se daně z přidané hodnoty! Osoba povinná k dani Fyzické osoby s příjmy podle § 9 ZDP nerady slyší, že se sice nejedná pro účely daně z příjmů „o podnikání“, ale daň z přidané hodnoty právem klasifikuje tuto činnost jako „ekonomickou“: Podle § 5/3 zákona o DPH „…využití… Read More »

PROČ je nájem osvobozen od DPH?

Navazujeme na včerejší článek a aktuální opakující se dotazy. Novela ZDPH K paragrafu § 56a byla účinná od 1. ledna 2021, schválena byla s předstihem, ale nové omezující podmínky prostě a jednoduše byly podceněny. 🙃 Naše rada Zkontrolujte si proto, byť je to „pět minut před dvanáctou…“, jak je to u Vašich nájemních smluv. Čas máte do… Read More »

Co je nového u (osvobozeného) nájmu nemovitých věcí?

Navazujeme na včerejší článek, ve kterém jsme Vás upozornili na témata projednávaná za zářijovém Koordinačním výboru Komory daňových poradců (KOV KDP). Doplňujeme poznámky k následující oblasti. DPH: Nájem nemovitých věcí Diskuse byla uzavřena „s rozporem“…  Co bylo konkrétně nejasného? Pokud byla nájemní smlouva uzavřena před 1. 1. 2021, bylo přáním na jiném KOV KDP dovodit, že… Read More »

VIDEO: Nepříjemné dopady změny u nájmu pro aktuální DP DPH

O novince, účinné od 1. ledna 2021, jsme vás již několikrát informovali a nabídli jsme vám též vzorové video. Jedná se o zásadní změnu, mnoho dříve zdaňovaných nájmů se stává povinně osvobozeným plněním se všemi souvisejícími důsledky! 🙃 DP za I. čtvrtletí Video jsme aktualizovali a v klidu si prohlédněte, jaká povinnost čeká mnoho plátců.… Read More »

Krácení DPH v lednu kvůli novým osvobozeným nájmům?

Navazujeme na pondělní článek a VIDEO. Odpověď na aktuální dotaz je velmi krátká: ANO, plátce je povinen si sám stanovit zálohový koeficient podle § 76/6 zákona o DPH: „…Pokud plnění pro výpočet koeficientu za předcházející kalendářní rok neexistují, stanoví výši tohoto koeficientu plátce kvalifikovaným odhadem…“ To v praxi znamená, že: Na základě v této chvíli známých skutečnosti… Read More »

VIDEO: Zásadní novinka v DPH od 1. ledna!

Na krátkém videu si vysvětlíme význam klíčové změny u nájmu nemovitých věcí podle § 56a zákona o DPH. “Zákaz” nároku na odpočet daně Mnoho plátců DPH bohužel nyní zjišťuje, že v daňovém přiznání za leden 2021 přichází o desetitisíce korun kvůli zákazu nároku na odpočet daně, neboť přijatá zdanitelná plnění souvisí s “novými” osvobozenými nájmy. 🙃… Read More »

Přelomová novela Zákona o DPH 2021: Osvobozený nájem omezen!

Jedna ze zásadních novinek v dani z přidané hodnoty trochu zapadla, neboť byla již „dávno“ schválena, ale s účinností „až“ od 1. ledna 2021. 🙃 Do konce roku 2020 Plátce má právo volby, po dohodě s nájemcem zvolit „zdanění“ místo osvobození, a to podle § 56a/3 zákona o DPH. Důvod? Aby nemusel pronajímatel krátit nárok na odpočet daně na vstupu! 🙂 Tvrdé… Read More »

Služby a nájem u DPH po novele

Před několika týdny jsme Vás informovali o nenápadné změně týkající se určení dne uskutečnění zdanitelného plnění u služeb souvisejících s nájmem nemovitostí. 🙂 Dotaz Aktuální připomínka, resp. dotaz směřuje k vysvětlení dvou různých přístupů u fakturace (DUZP). Řešení Omyl plátců může v praxi po novele nastat, neboť mohou zaměnit písmenka § 21/4 zákona o DPH: „b)  dnem odečtu z… Read More »

Aktuální DP k DPH a novela: služby a nájem

V pondělním článku jsme Vám připomněli několik závažných témat, které se týkají daně z přidané hodnoty po novele zákona účinné od 1. dubna. 🙂 JAK souvisí s aktuálním daňovým přiznáním? To je otázka, na kterou si musí najít každý plátce DPH sám, resp. zohlední se jeho konkrétní činnosti, aktivity ovlivňující daň z přidané hodnoty. DUZP a služby nájem Nenápadnou změnou… Read More »

Novela DPH a osvobozené (zdaňované) nájmy

JAK je to s osvobozenými nájmy u daně z přidané hodnoty po novele, prý se již nesmí „NIC“ zdaňovat? 🙃 Dotaz Takový katastrofický scénář obsahuje aktuální dotaz. CO platí? Bohužel je zčásti pravdivý. 🙂🙃 Právo volby, varianta zdanění místo osvobození nájmů nemovitých věcí, je velmi zpřísněno. Naštěstí až od 1. 1. 2021! 🙂 Naše RADA Včas se… Read More »