Category Archives: A VIDEO Přednášky

VIDEA a TIPY k DANÍM

V minulém týdnu jsme si připomněli několik námětů na optimalizaci daně z příjmů Fyzických osob. Fyzické i Právnické osoby Neváhejte, v klidu, byť zbývá jen několik dní, si ověřte, zda jste na nějakou variantu optimalizace nezapomněli. Uvádíme přehled několika našich VIDEO námětů 🙂: Daňová rezerva Daňová ztráta FO podnikání a nájem Manželé a ostatní příjmy Souhrn TIPů pro Fyzické osoby a Právnické… Read More »

VIDEO Účetní závěrka a TIP kritéria pro audit u SRO

Opravdu se setkáváme s nepříjemnou situací, že v červnu se na poslední chvíli řeší, za je/není povinný audit u SRO… 🙃 Testování Je to zapříčiněno zvláštními pravidly, kdy se rozhoduje podle “výsledků” aktuálního účetního období. Jsou-li kritéria překročena v roce 2020, a nyní za loňský rok, byť je to zjištěno “až” nyní, je audit povinný..… Read More »

MANŹELÉ, neplaťte daně – zbytečně… a VIDEO

Nenavádíme vás k nepravostem, ale pro manžele máme cenné rady, jak mohou legitimně ušetřit na daních. 🙂 Optimalizace V kategorii „Manželé“ je nabídnuto několik článků, při společném jmění manželů lze optimalizovat podle zákona o daních z příjmů: Podmínky pro osvobození při prodeji nemovitých věcí aj. (§ 4) Uplatnění nezdanitelných částek (§ 15) Příjmy z nájmu (§ 9) Ostatní… Read More »

VIDEA k DANI 2021

Připravujete, možná již finišujete s DP Fyzických nebo Právnických osob za rok 2021. Nabízíme Vám náměty z VIDEO TIPů připravených pro předchozí období. Jsou využitelné i nyní! Naše TIPY Jde o konkrétní náměty na optimalizaci, například 🙂: Daňová rezerva Daňová ztráta FO podnikání a nájem Manželé a ostatní příjmy Souhrn TIPů pro Fyzické osoby a Právnické osoby atd… Naše… Read More »

VIDEO pro optimalizaci Daně z příjmů FO i PO

Vážení, opakujeme naši nabídku obsáhlé VIDEO přednášky, v níž naleznete náměty pro správné zpracování Daně z příjmů za rok 2021 a především přehled novinek a TIPů pro optimalizaci. 🙂 Daň z příjmů Jedná se vskutku o „upoutávku, abyste nekupovali „zajíce v pytli…“ Naše RADA Ve vzorku informujeme o první části „daňové“ přednášky, jako vzor jeden snímek ke stále… Read More »

VIDEO JAK zpracovat účetní uzávěrku a TIP na inventarizační rozdíly

Titulek není zcela přesný, neboť nabízíme dvě VIDEA, k účetnictví a daním, ale tato upoutávka se týká přednášky Účetní uzávěrka a závěrka, resp. její první části. 🙂 Účetní uzávěrka Tomuto náročnému procesu, který nyní všichni v oboru prožíváme se věnujeme velmi podrobně. Nebojte se, jen krátce teorii, protože jsme se soustředili na propojení účetnictví a daní, a tak přednáška obsahuje řadu… Read More »

Nabídka Daňového VIDEA a Paušální daň

Nabízíme Vám další ukázku VIDEO přednášky zaměřené na daň z příjmů, která navazuje na přednášku Účetní uzávěrka a závěrka. 🙂 Tyto přednášky jsou velmi úzce propojené! Daň z příjmů V této upoutávce informujeme o první části „daňové“ přednášky, jako vzor jeden snímek k aktuální variantě optimalizace pro podnikající Fyzické osoby: PAUŠÁLNÍ DAŇ! 🙂 Přednášku tak využijí nejen… Read More »

VIDEO Přednáška Daň z příjmů 2021

Nabízíme Vám další VIDEO přednášku, tentokrát zaměřenou na daň z příjmů, která navazuje na přednášku Účetní uzávěrka a závěrka. 🙂 Daň z příjmů V této upoutávce informujeme o první části „daňové“ přednášky, jako vzor jeden snímek ke stále se opakujícímu problému, co je či není technickým zhodnocením, resp. opravou nebo údržbou. Naše RADA Vážení, nabízíme Vám vzorovou… Read More »

VIDEO Přednáška Účetní závěrka

Titulek není zcela přesný, neboť nabízíme dvě VIDEO přednáška, k účetnictví a daním, ale tato upoutávka se týká druhé části přednášky. 🙂 Účetní závěrka V této druhé části účetní přednášky se věnujeme procesu zpracování účetní závěrky. Nebojte se, jen krátce teorii, protože jsme se soustředili na propojení účetnictví a daní, a tak přednáška obsahuje řadu praktických vzorových… Read More »

VIDEO Přednáška Účetní uzávěrka za rok 2021

Titulek není zcela přesný, neboť nabízíme dvě VIDEO přednášky, k účetnictví a daním, ale tato upoutávka se týká přednášky Účetní uzávěrka a závěrka. 🙂 Účetní uzávěrka V první části účetní přednášky se věnujeme procesu zpracování účetní uzávěrky. Nebojte se, jen krátce teorii, protože jsme se soustředili na propojení účetnictví a daní, a tak přednáška obsahuje řadu praktických… Read More »