Archiv kategorií: Daň z příjmů FO

Příjmy v cizí měně a daňové přiznání

Každoročně je k dispozici nová informace: Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období podle § 38 ZDP. Pokyn D-63 Pro zdaňovací období 2023 byl publikován ve Finančním zpravodaji č. 1/2024 tento pokyn. Jednotný kurz O co se jedná? Pro poplatníky daně z příjmů, kteří nevedou účetnictví, se stanoví kurzy pro přepočet cizí měny, jde o jednotný kurz podle §… Zobrazit více »

Nejčastější omyly Fyzických osob u termínu DPFO

Dnešní článek upozorňuje na chyby, kterých se nejvíce dopouští poplatníci daně z příjmů fyzických osob. Jde o nepodnikatele, kteří mají příjmy ze soukromého majetku, nemají zřízenu datovou schránku a nevyužívají “odklad” prostřednictvím daňového poradce. Lhůta pro podání DPFO Za loňský rok se podává v takových případech daňové přiznání v úterý 2. dubna 2024. Lhůta pro daňové přiznání… Zobrazit více »

Optimalizace daní a spolupracující osoba

V úterním článku jsme uvedli další možnost optimalizace daní u fyzických osob, která se týká manželů, konkrétně variantě spolupracujících osob. Doplňujeme proto informaci, že tato možnost není určena jen manželům!🙂 Podnikání a manželé Daňová výhoda je veliká, není podmínkou, na rozdíl od jiných variant, aby manželé měli společné jmění. Přesun dílčího základu daně U příjmu… Zobrazit více »

Zrušené slevy na dani

V diskusích k novele zákona o daních z příjmů se mohly objevit nesprávnosti týkající se rušení slev na dani. ANO – zrušena je sleva na studenta. NE (ANO) – ale sleva na manžela/ku je „jen“ upravena, musí se pečovat o dítě ve věku do tří let. Školkovné Pro mnoho poplatníků je nepříjemným zjištěním, že v příštím roce již neuplatní… Zobrazit více »

Osvobození prodeje podílů a nový limit 40 000 000 Kč

Publikovali jsme již články o připravované převratné novince, která spočívá v zavedení limitu uvedeného v titulku pro případy například prodeje podílů na s.r.o. Jedná se o následující text § 4/3 ZDP: „Pokud úhrn všech příjmů osvobozených podle odstavce 1 písm. q) a  příjmů z úplatného převodu cenného papíru osvobozených podle odstavce 1 písm. u) přesahuje 40 000 000 Kč ve zdaňovacím období, příjem osvobozený… Zobrazit více »

Ideální (ne)zdanění letní brigády (2)

Navazujeme na včerejší článek, neboť může být pro některého poplatníka daně z příjmů fyzických osob výhodnější příjem z dohody o provedení práce „přiznat“! 🙂 Daňové přiznání? ANO i NE: poplatník se rozhodne, jestli není pro něj výhodnější zařadit příjmy z těchto dohod do svého daňového přiznání. To platí i pro situace, kdy jinak daňové přiznání nemusí podávat (byla… Zobrazit více »

Ideální (ne)zdanění letní brigády (1)

Každoročně se řeší různé letní výpomoce, a není to doménou jen studentů. Přáním je, aby míra zdanění byla co nejmenším, zejména je cílem „vyhnout se“ placení sociálního a zdravotního pojištění! 🙂 Dohoda o provedení práce Proto je nejvhodnější formou sjednání takovéto dohody. Vždy si ale zkontrolujte splnění obecných podmínek daných zákoníkem práce! A co daně?… Zobrazit více »

Optimalizace u FO při prodeji nemovitých věcí a “Oznámení”

Pokud fyzická osoba prodala nemovitou věc v roce 2022, ale nebyl splněn časový test 🙃, může využít jinou variantu optimalizace 🙂- mát o však jeden háček!. Obstarání bytové potřeby Odpovídáme na opakující se dotazy. Jsou-li splněny podmínky dané zákonem o daních z příjmů, v tomto konkrétním případě podle § 4b “Bytová potřeba”, uplatní se osvobození… Zobrazit více »

JAK je to s osvobozením „pořízení vlastního bydlení“

Jedná se o výjimku podle § 4/1/a, b zákona o daních z příjmů. Optimalizace se týká případů, kdy nejsou splněny podmínky pro osvobození kvůli časovému testu. Dotaz (redakčně upraveno) Poplatník prodal v roce 2022 pozemky, osvobozené od daně, neboť byl dodržen časový test. Ale u jednoho plánuje uplatnit možnost osvobození: na obstarání „…vlastní bytové potřeby…“ definované v… Zobrazit více »

Komplikované DANĚ? Paušální náhrady…

Odpověď není tak jednoznačná…, pokud neřešíte složitá téma, ale dopady běžného podnikání, jsme optimisté, neboť na řadu problémů najdete odpověď na našem BLOGu 🙂. Koordinační výbory KDP Z lednového Koordinačního výboru nemáme dobrý pocit, dva ze tří příspěvků byl odloženy… 🙃 Co (ne)bylo projednáno? Naše RADA Vážení, pokud tyto problémy řešíte, pečlivě si přečtěte zápis KOV… Zobrazit více »