Archiv kategorie: Daň z příjmů FO

Optimalizace a úroky z hypotéky

Vytvořil | 21 dubna, 2022

Většina poplatníků, hradí-li úroky z hypotéky, využívá tzv. nezdanitelné částky základu daně podle § 15/3 zákona o daních z příjmů. Další varianta Existuje však ještě druhá možnost, tyto položky mohou být daňovým nákladem (!), pokud souvisí se zdaňovanými příjmy. 🙂 Nejčastěji se tato možnost optimalizace použije u příjmů z nájmu, tj. podle § 9 ZDP. Právo? ANO, odpovídáme… Zobrazit více »

Nezdanitelná částka Hypoteční úroky

Vytvořil | 9 března, 2022

Jednu z příjemných daňových úlev představují pro Fyzické osoby tzv. nezdanitelné části základu daně podle § 15 ZDP. Jde o úroky „zaplacené“ na „financování bytových potřeb“. 🙂 Více účastníků Zákon o daních z příjmů umožňuje tuto daňovou úlevu uplatnit více účastníkům příslušné smlouvy o financování zmíněné bytové potřeby, jsou-li splněny doplňující podmínky podle § 15/4. Například se… Zobrazit více »

Daňové zvýhodnění

Vytvořil | 23 února, 2022

Odpovídáme krátce na aktuální dotaz. Má na tuto významnou úlevu vliv stanovení dílčího daňového základu z podnikání? NEMÁ! 🙂 Podmínky pro uplatnění daňového zvýhodnění najdeme v § 35c zákona o daních z příjmů. Aplikuje se formou slevy na dani, daňového bonusu nebo kombinovaně. Podmínky Je jich více, ale pro náš příklad je klíčové, že se jedná pro… Zobrazit více »

Optimalizujte své Daně, máte-li Děti…

Vytvořil | 9 února, 2022

Při zpracování daňových přiznání (nebo při ročním zúčtování! 🙂)  za loňský rok nezapomeňte využít staronových daňových úlev! 🙂 Uvádíme jejich stručný přehled: Daňového zvýhodnění na vyživované děti, a to zvýšení u druhého dítěte o 2 916 Kč na 22 320 Kč, u třetího plus 3 636 Kč na částku 27 840 Kč. Školkovné je vyšší o 600 Kč, tj. nyní… Zobrazit více »

Dar v rodině a daňové povinnosti

Vytvořil | 14 ledna, 2022

Krátce si popíšeme, co vše musí manželé splnit – kvůli daním podle dotazu – když byl vloni byt darován dceři. Daň z příjmů Příjem je na straně dcery osvobozen od daně podle § 10/3/c/1 ZDP. Podle našeho názoru nemá dcera povinnost podat Hlášení o osvobozeném příjmů podle § 38v ZDP, neboť podle odstavce třetího platí výjimka… Zobrazit více »

Nárok na školkovné pro každého?

Vytvořil | 8 září, 2021

Odpověď na aktuální dotaz a na titulek zní: ANO 🙂, ale… Sleva na dani Jedná se o slevu na dani podle § 35bb ZDP, která se však musí prokázat. Uvádíme základní podmínky: jde o výdaje prokazatelné vynaložené, doklad vystaví příslušné předškolní zařízení, vyživované dítě žije s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti, uplatní ji jeden z poplatníků. maximum… Zobrazit více »

Studenti a daně

Vytvořil | 1 září, 2021

Titulek jsme si vypůjčili z publikovaného dokumentu Finanční správy a navazujeme plynule na včerejší článek, v němž jsme řešili jen zdanění dohody o provedení práce. Další daňová plus V textu se upozorňuje na další výhody: Slevy na dani, která činí 27 840 Kč (měsíčně 2 320 Kč) a sleva na studenta ve výši 4 020 Kč (měsíčně 335 Kč). Daňové… Zobrazit více »

Prodej nemovitosti v roce 2021 a co obchodní majetek

Vytvořil | 24 srpna, 2021

Navazujeme na včerejší článek. Časový test pro „podnikatele“ Doplníme si pro pořádek, že v ustanovení § 4/1/b ZDP se uvádí omezení pro situace, kdy předmětná nemovitá věc byla vložena v obchodním majetku (definovaném v § 4/4 ZDP). V tomto případě: „…se osvobození nevztahuje na příjem…v období 10 let před prodejem byly zahrnuty do obchodního majetku…“. 🙃 Naše RADA… Zobrazit více »

Prodej nemovitosti v roce 2021

Vytvořil | 23 srpna, 2021

Tazatel se oprávněně zajímá, jak je to s časovým testem pro osvobození od daně z příjmů fyzických osob po novele zákona. Pět nebo deset let? Podle ustanovení § 4/1/b ZDP platí nově pro osvobození desetiletý časový test! 🙃 Pokud tyto „zdaněné“ příjmy poplatník využije na „…obstarání vlastní bytové potřeby…“, je možné výjimečně uplatnit osvobození od daně. Doba… Zobrazit více »

Opravy zákona u daňového zvýhodnění…

Vytvořil | 4 srpna, 2021

Aktuální novela zákona o daních z příjmů měla napravit nepřesnosti – aby bylo možné daňové úlevy uplatňovat měsíčně… 🙃 A výsledek? Citujeme z informace Finanční správy „První změna zvyšuje daňové zvýhodnění na druhé dítě z částky 19 404 Kč za rok na částku 22 320 Kč (měsíčně 1 860 Kč), v případě třetího a dalšího dítěte z… Zobrazit více »