Archiv kategorií: Daň z příjmů FO

Zrušené slevy na dani

V diskusích k novele zákona o daních z příjmů se mohly objevit nesprávnosti týkající se rušení slev na dani. ANO – zrušena je sleva na studenta. NE (ANO) – ale sleva na manžela/ku je „jen“ upravena, musí se pečovat o dítě ve věku do tří let. Školkovné Pro mnoho poplatníků je nepříjemným zjištěním, že v příštím roce již neuplatní… Zobrazit více »

Osvobození prodeje podílů a nový limit 40 000 000 Kč

Publikovali jsme již články o připravované převratné novince, která spočívá v zavedení limitu uvedeného v titulku pro případy například prodeje podílů na s.r.o. Jedná se o následující text § 4/3 ZDP: „Pokud úhrn všech příjmů osvobozených podle odstavce 1 písm. q) a  příjmů z úplatného převodu cenného papíru osvobozených podle odstavce 1 písm. u) přesahuje 40 000 000 Kč ve zdaňovacím období, příjem osvobozený… Zobrazit více »

Ideální (ne)zdanění letní brigády (2)

Navazujeme na včerejší článek, neboť může být pro některého poplatníka daně z příjmů fyzických osob výhodnější příjem z dohody o provedení práce „přiznat“! 🙂 Daňové přiznání? ANO i NE: poplatník se rozhodne, jestli není pro něj výhodnější zařadit příjmy z těchto dohod do svého daňového přiznání. To platí i pro situace, kdy jinak daňové přiznání nemusí podávat (byla… Zobrazit více »

Ideální (ne)zdanění letní brigády (1)

Každoročně se řeší různé letní výpomoce, a není to doménou jen studentů. Přáním je, aby míra zdanění byla co nejmenším, zejména je cílem „vyhnout se“ placení sociálního a zdravotního pojištění! 🙂 Dohoda o provedení práce Proto je nejvhodnější formou sjednání takovéto dohody. Vždy si ale zkontrolujte splnění obecných podmínek daných zákoníkem práce! A co daně?… Zobrazit více »

Optimalizace u FO při prodeji nemovitých věcí a “Oznámení”

Pokud fyzická osoba prodala nemovitou věc v roce 2022, ale nebyl splněn časový test 🙃, může využít jinou variantu optimalizace 🙂- mát o však jeden háček!. Obstarání bytové potřeby Odpovídáme na opakující se dotazy. Jsou-li splněny podmínky dané zákonem o daních z příjmů, v tomto konkrétním případě podle § 4b “Bytová potřeba”, uplatní se osvobození… Zobrazit více »

Fyzická osoba a prodej cenných papírů. A co daňové přiznání?

Odpovídáme na opakující se dotazy týkající se prodeje soukromého majetku fyzické osoby a doplníme si, že se jedná o více problémů: Osvobození od daně Je nabídnuto fyzickým osobám v § 4/1/x ZDP, pro osvobození platí tříletý časový test! A existuje výjimka podle § 4/1/w ZDP, osvobození podmíněné limitem maximálního příjmu 100 000 Kč za zdaňovací období.… Zobrazit více »

JAK je to s osvobozením „pořízení vlastního bydlení“

Jedná se o výjimku podle § 4/1/a, b zákona o daních z příjmů. Optimalizace se týká případů, kdy nejsou splněny podmínky pro osvobození kvůli časovému testu. Dotaz (redakčně upraveno) Poplatník prodal v roce 2022 pozemky, osvobozené od daně, neboť byl dodržen časový test. Ale u jednoho plánuje uplatnit možnost osvobození: na obstarání „…vlastní bytové potřeby…“ definované v… Zobrazit více »

Komplikované DANĚ? Paušální náhrady…

Odpověď není tak jednoznačná…, pokud neřešíte složitá téma, ale dopady běžného podnikání, jsme optimisté, neboť na řadu problémů najdete odpověď na našem BLOGu 🙂. Koordinační výbory KDP Z lednového Koordinačního výboru nemáme dobrý pocit, dva ze tří příspěvků byl odloženy… 🙃 Co (ne)bylo projednáno? Naše RADA Vážení, pokud tyto problémy řešíte, pečlivě si přečtěte zápis KOV… Zobrazit více »

Optimalizace a úroky z hypotéky

Většina poplatníků, hradí-li úroky z hypotéky, využívá tzv. nezdanitelné částky základu daně podle § 15/3 zákona o daních z příjmů. Další varianta Existuje však ještě druhá možnost, tyto položky mohou být daňovým nákladem (!), pokud souvisí se zdaňovanými příjmy. 🙂 Nejčastěji se tato možnost optimalizace použije u příjmů z nájmu, tj. podle § 9 ZDP. Právo? ANO, odpovídáme… Zobrazit více »

Nezdanitelná částka Hypoteční úroky

Jednu z příjemných daňových úlev představují pro Fyzické osoby tzv. nezdanitelné části základu daně podle § 15 ZDP. Jde o úroky „zaplacené“ na „financování bytových potřeb“. 🙂 Více účastníků Zákon o daních z příjmů umožňuje tuto daňovou úlevu uplatnit více účastníkům příslušné smlouvy o financování zmíněné bytové potřeby, jsou-li splněny doplňující podmínky podle § 15/4. Například se… Zobrazit více »