Category Archives: Daň z příjmů FO

Optimalizace FO při prodeji nemovitých věcí

O novinkách platných od roku 2021, kdy došlo mimo jiné k prodloužení časového testu na deset let… 🙃, jsme vás několikrát informovali. Sdělení Přesto se mnoho poplatníků, ale i odborníků, často mýlí, jak se testy počítají (vliv přechodných ustanovení), co přesně platí… Obstarání bytové potřeby Aktuálně je Finanční správou připomenuto, že náměty k řešení další formou optimalizace… Read More »

Méně daňových přiznání u Fyzických osob?

Další novinkou, velmi potřebnou pro snížení administrativy, je úprava finančních limitů pro povinnost podávat daňové přiznání. Nyní… Podle § 38g ZDP existují v současné době dvě hranice, kdy není povinností podat daňové přiznání: Příjmy, které jsou předmětem daně nepřesáhly 15 000 Kč. U souběhu se závislou činností jde o částku 6 000 Kč. Návrh Projednává se podstatné zvýšení,… Read More »

Fyzická osoba s příjmy z nájmu a DPFO

Komplikovaný titulek si vysvětlíme. Tento týden jsme se věnovali zdanění příjmů z nájmu a výklad si doplníme, jak je to s povinností fyzické osoby podat daňové přiznání. ZDP Pravidla uvádí § 38g zákona o daních z příjmů: Obecně je povinnost podat DPFO, pokud poplatník vykáže příjmy vyšší než 15 000 Kč. Většinou mají fyzické osoby příjmy ze zaměstnání, a… Read More »

Optimalizace a úroky z hypotéky

Většina poplatníků, hradí-li úroky z hypotéky, využívá tzv. nezdanitelné částky základu daně podle § 15/3 zákona o daních z příjmů. Další varianta Existuje však ještě druhá možnost, tyto položky mohou být daňovým nákladem (!), pokud souvisí se zdaňovanými příjmy. 🙂 Nejčastěji se tato možnost optimalizace použije u příjmů z nájmu, tj. podle § 9 ZDP. Právo? ANO, odpovídáme… Read More »

Nezdanitelná částka Hypoteční úroky

Jednu z příjemných daňových úlev představují pro Fyzické osoby tzv. nezdanitelné části základu daně podle § 15 ZDP. Jde o úroky „zaplacené“ na „financování bytových potřeb“. 🙂 Více účastníků Zákon o daních z příjmů umožňuje tuto daňovou úlevu uplatnit více účastníkům příslušné smlouvy o financování zmíněné bytové potřeby, jsou-li splněny doplňující podmínky podle § 15/4. Například se… Read More »

Daňové zvýhodnění

Odpovídáme krátce na aktuální dotaz. Má na tuto významnou úlevu vliv stanovení dílčího daňového základu z podnikání? NEMÁ! 🙂 Podmínky pro uplatnění daňového zvýhodnění najdeme v § 35c zákona o daních z příjmů. Aplikuje se formou slevy na dani, daňového bonusu nebo kombinovaně. Podmínky Je jich více, ale pro náš příklad je klíčové, že se jedná pro… Read More »

Optimalizujte své Daně, máte-li Děti…

Při zpracování daňových přiznání (nebo při ročním zúčtování! 🙂)  za loňský rok nezapomeňte využít staronových daňových úlev! 🙂 Uvádíme jejich stručný přehled: Daňového zvýhodnění na vyživované děti, a to zvýšení u druhého dítěte o 2 916 Kč na 22 320 Kč, u třetího plus 3 636 Kč na částku 27 840 Kč. Školkovné je vyšší o 600 Kč, tj. nyní… Read More »

Dar v rodině a daňové povinnosti

Krátce si popíšeme, co vše musí manželé splnit – kvůli daním podle dotazu – když byl vloni byt darován dceři. Daň z příjmů Příjem je na straně dcery osvobozen od daně podle § 10/3/c/1 ZDP. Podle našeho názoru nemá dcera povinnost podat Hlášení o osvobozeném příjmů podle § 38v ZDP, neboť podle odstavce třetího platí výjimka… Read More »

Nárok na školkovné pro každého?

Odpověď na aktuální dotaz a na titulek zní: ANO 🙂, ale… Sleva na dani Jedná se o slevu na dani podle § 35bb ZDP, která se však musí prokázat. Uvádíme základní podmínky: jde o výdaje prokazatelné vynaložené, doklad vystaví příslušné předškolní zařízení, vyživované dítě žije s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti, uplatní ji jeden z poplatníků. maximum… Read More »

Studenti a daně

Titulek jsme si vypůjčili z publikovaného dokumentu Finanční správy a navazujeme plynule na včerejší článek, v němž jsme řešili jen zdanění dohody o provedení práce. Další daňová plus V textu se upozorňuje na další výhody: Slevy na dani, která činí 27 840 Kč (měsíčně 2 320 Kč) a sleva na studenta ve výši 4 020 Kč (měsíčně 335 Kč). Daňové… Read More »