Archiv kategorií: Daň z příjmů FO

JAK je to s osvobozením „pořízení vlastního bydlení“

Jedná se o výjimku podle § 4/1/a, b zákona o daních z příjmů. Optimalizace se týká případů, kdy nejsou splněny podmínky pro osvobození kvůli časovému testu. Dotaz (redakčně upraveno) Poplatník prodal v roce 2022 pozemky, osvobozené od daně, neboť byl dodržen časový test. Ale u jednoho plánuje uplatnit možnost osvobození: na obstarání „…vlastní bytové potřeby…“ definované v… Zobrazit více »

Fyzická osoba a povinnost podat daňové přiznání za rok 2022

Navazujeme na včerejší článek a doplníme si zadání, že fyzická osoby má příjmy ze zaměstnání a v roce 2022 má další příjmy, tzv. ostatní podle § 10 ZDP, například z příležitostných činností a) 40 0000 Kč, b) 20 000 Kč. Daňové přiznání? Pravidla pro povinnost podat daňové přiznání jsou popsána v § 38g ZDP. K příjmům ze zaměstnání může… Zobrazit více »

Přehled daňových novinek – příspěvek na dítě

Průběžně vás informujeme o daňových novinkách, ale pravdou je, že se méně věnujeme například závislé činnosti, sociálnímu a zdravotnímu pojištění podnikajících fyzických osob. INFO Finanční správy Odkazujeme na sdělení FinS, ve kterém je uveden základní přehled podstatných změn. Uvádíme dvě, které nejsou tak mediálně známé: „Do zákona o daních z příjmů bylo doplněno ustanovení, podle… Zobrazit více »

Optimalizace FO při prodeji nemovitých věcí

O novinkách platných od roku 2021, kdy došlo mimo jiné k prodloužení časového testu na deset let… 🙃, jsme vás několikrát informovali. Sdělení Přesto se mnoho poplatníků, ale i odborníků, často mýlí, jak se testy počítají (vliv přechodných ustanovení), co přesně platí… Obstarání bytové potřeby Aktuálně je Finanční správou připomenuto, že náměty k řešení další formou optimalizace… Zobrazit více »

Méně daňových přiznání u Fyzických osob?

Další novinkou, velmi potřebnou pro snížení administrativy, je úprava finančních limitů pro povinnost podávat daňové přiznání. Nyní… Podle § 38g ZDP existují v současné době dvě hranice, kdy není povinností podat daňové přiznání: Příjmy, které jsou předmětem daně nepřesáhly 15 000 Kč. U souběhu se závislou činností jde o částku 6 000 Kč. Návrh Projednává se podstatné zvýšení,… Zobrazit více »

Fyzická osoba s příjmy z nájmu a DPFO

Komplikovaný titulek si vysvětlíme. Tento týden jsme se věnovali zdanění příjmů z nájmu a výklad si doplníme, jak je to s povinností fyzické osoby podat daňové přiznání. ZDP Pravidla uvádí § 38g zákona o daních z příjmů: Obecně je povinnost podat DPFO, pokud poplatník vykáže příjmy vyšší než 15 000 Kč. Většinou mají fyzické osoby příjmy ze zaměstnání, a… Zobrazit více »

Komplikované DANĚ? Paušální náhrady…

Odpověď není tak jednoznačná…, pokud neřešíte složitá téma, ale dopady běžného podnikání, jsme optimisté, neboť na řadu problémů najdete odpověď na našem BLOGu 🙂. Koordinační výbory KDP Z lednového Koordinačního výboru nemáme dobrý pocit, dva ze tří příspěvků byl odloženy… 🙃 Co (ne)bylo projednáno? Naše RADA Vážení, pokud tyto problémy řešíte, pečlivě si přečtěte zápis KOV… Zobrazit více »

Optimalizace a úroky z hypotéky

Většina poplatníků, hradí-li úroky z hypotéky, využívá tzv. nezdanitelné částky základu daně podle § 15/3 zákona o daních z příjmů. Další varianta Existuje však ještě druhá možnost, tyto položky mohou být daňovým nákladem (!), pokud souvisí se zdaňovanými příjmy. 🙂 Nejčastěji se tato možnost optimalizace použije u příjmů z nájmu, tj. podle § 9 ZDP. Právo? ANO, odpovídáme… Zobrazit více »

Nezdanitelná částka Hypoteční úroky

Jednu z příjemných daňových úlev představují pro Fyzické osoby tzv. nezdanitelné části základu daně podle § 15 ZDP. Jde o úroky „zaplacené“ na „financování bytových potřeb“. 🙂 Více účastníků Zákon o daních z příjmů umožňuje tuto daňovou úlevu uplatnit více účastníkům příslušné smlouvy o financování zmíněné bytové potřeby, jsou-li splněny doplňující podmínky podle § 15/4. Například se… Zobrazit více »

Daňové zvýhodnění

Odpovídáme krátce na aktuální dotaz. Má na tuto významnou úlevu vliv stanovení dílčího daňového základu z podnikání? NEMÁ! 🙂 Podmínky pro uplatnění daňového zvýhodnění najdeme v § 35c zákona o daních z příjmů. Aplikuje se formou slevy na dani, daňového bonusu nebo kombinovaně. Podmínky Je jich více, ale pro náš příklad je klíčové, že se jedná pro… Zobrazit více »