Archiv kategorie: Daň z příjmů FO

Nárok na školkovné pro každého?

Vytvořil | 8 září, 2021

Odpověď na aktuální dotaz a na titulek zní: ANO 🙂, ale… Sleva na dani Jedná se o slevu na dani podle § 35bb ZDP, která se však musí prokázat. Uvádíme základní podmínky: jde o výdaje prokazatelné vynaložené, doklad vystaví příslušné předškolní zařízení, vyživované dítě žije s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti, uplatní ji jeden z poplatníků. maximum… Zobrazit více »

Prodej nemovitosti v roce 2021 a co obchodní majetek

Vytvořil | 24 srpna, 2021

Navazujeme na včerejší článek. Časový test pro „podnikatele“ Doplníme si pro pořádek, že v ustanovení § 4/1/b ZDP se uvádí omezení pro situace, kdy předmětná nemovitá věc byla vložena v obchodním majetku (definovaném v § 4/4 ZDP). V tomto případě: „…se osvobození nevztahuje na příjem…v období 10 let před prodejem byly zahrnuty do obchodního majetku…“. 🙃 Naše RADA… Zobrazit více »

Prodej nemovitosti v roce 2021

Vytvořil | 23 srpna, 2021

Tazatel se oprávněně zajímá, jak je to s časovým testem pro osvobození od daně z příjmů fyzických osob po novele zákona. Pět nebo deset let? Podle ustanovení § 4/1/b ZDP platí nově pro osvobození desetiletý časový test! 🙃 Pokud tyto „zdaněné“ příjmy poplatník využije na „…obstarání vlastní bytové potřeby…“, je možné výjimečně uplatnit osvobození od daně. Doba… Zobrazit více »

Opravy zákona u daňového zvýhodnění…

Vytvořil | 4 srpna, 2021

Aktuální novela zákona o daních z příjmů měla napravit nepřesnosti – aby bylo možné daňové úlevy uplatňovat měsíčně… 🙃 A výsledek? Citujeme z informace Finanční správy „První změna zvyšuje daňové zvýhodnění na druhé dítě z částky 19 404 Kč za rok na částku 22 320 Kč (měsíčně 1 860 Kč), v případě třetího a dalšího dítěte z… Zobrazit více »

Další příspěvky v KOV KDP a ZDP

Vytvořil | 21 července, 2021

Na březnovém jednání Koordinačního výboru (ne)byli schopni se účastníci domluvit… 🙃 ZDP S rozporem byl uzavřen následující příspěvek: 570/27.01.21 Uplatnění úroků z úvěru ze stavebního spoření, z hypotečního úvěru poskytnutého bankou a z úvěru poskytnutého stavební spořitelnou na financování bytových potřeb obstaraných od 1. ledna 2021 Velmi aktuální pro nové vlastníky! Bez rozporu: 572/24.03.21 Bezúplatné vydání… Zobrazit více »

Osvobození u příjemce darů

Vytvořil | 14 července, 2021

Včera jsme vás informovali o daňovém režimu poskytovatele darů. Doplňujeme poznámky pro příjemce, kteří se potýkají s katastrofálními následky. Osvobození od daně Pokud tyto fyzické osoby obdrží dary, jsou osvobozeny od daně z příjmů fyzických osob! 🙂 Nemusí se tedy daněmi zabývat, nepodávají z titulu tohoto příjmu daňové přiznání. Osvobození, neboť titul je jasný (humanitární, charitativní účely), je… Zobrazit více »

Osvobození prodeje domu a bydliště

Vytvořil | 14 května, 2021

Na téma splnění podmínek pro osvobození od daně při prodeji nemovité věci, zde rodinného domu, řeší tazatel, jak je to s bydlištěm… Podmínky v roce 2020 Pro osvobození použijeme § 4/1 písm. a) nebo písm. b) ZDP, resp. kritéria zde uvedená. V prvém případě je třeba splnit časový test_ „…měl bydliště nejméně po dobu 2 let…“. Prokázání Důkazní… Zobrazit více »

Daňové úlevy pro Fyzické osoby a přeplatek na dani

Vytvořil | 4 května, 2021

Mnoho poplatníků získá za loňský rok přeplatek na dani, neboť uplatní různé daňové úlevy, o nichž jsme vás již několikrát informovali. Viz konkrétní článek a související aktuální dotaz. Zákon Jejich výčet je taxativní a naleznete ho v zákoně o daních z příjmů v § 35ba a násl. Daňové přiznání Nezapomeňte na tiskopise daňového přiznání, pokud vám skutečně… Zobrazit více »

Nezapomeňte na slevy na dani!

Vytvořil | 30 března, 2021

Nejjednodušší „daňovou úlevu“ představují slevy na dani. 🙂 Prokazování Většinu z nich je nutné doložit podle § 38k ZDP, přílohy bývají součástí daňového přiznání k dani z příjmů Fyzických osob. O jaké slevy se jedná? Mimo základní slevy na poplatníka (24 840 Kč, od letošního roku zvýšeno na 27 840 Kč) jsou v § 35ba ZDP vyjmenovány další s tím, že… Zobrazit více »

Je nárok na slevu na dani EET za rok 2020?

Vytvořil | 2 března, 2021

Na otázku v titulku a související dotaz odpovídáme “ANO” i “NE”… Nebojte se, vše vám vysvětlíme. 🙂 Teorie Musíme si nejdříve uvést, co se změnilo. Ocitujeme si příslušnou zákonnou normu z března 2020: (1) Subjekt evidence tržeb není povinen plnit povinnosti podle zákona upravujícího evidenci tržeb s výjimkou povinnosti zacházet s autentizačními údaji, certifikátem pro evidenci tržeb… Zobrazit více »