Category Archives: Hlášení FO osvobozených příjmů

IdIdeální stav: žádné DP nebo Hlášení u Fyzické osoby

Možná jsme někomu zkazili víkend pátečním článkem, v němž jsme připomínali povinnost podat Hlášení o osvobozených příjmech… 🙃 Realita… V praxi se ale neustále setkávám, vskutku každý rok, s případy, kdy Fyzická osoba nesplní jednu z výše uvedených povinností. Co říká zákon? O těchto problémech jsme již publikovali několik článků, které snadno najdete přes FullText na našem BLOGu. A… Read More »

Hlášení o osvobozených příjmech „dodatečné“?

Několikrát jsme v článcích zdůrazňovali, že poplatník daně z příjmů fyzických osob, ač nemusí podávat daňové přiznání (a zaplatit daň), má jinou povinnost. 🙃 Oznámení Tak se nazývá podle námi zmíněné Hlášení o osvobozených příjmech fyzické osoby podle § 38v ZDP, správci daně se sděluje poplatník: „a) výši příjmu, b) popis okolností nabytí příjmu, c) datum, kdy… Read More »

Osvobozené příjmy se musí „někdy“ hlásit!

Nevzniká vám povinnost podat daňové přiznání, máte-li jen a jen příjmy osvobozené od daně. 🙂 ALE HLÁŠENÍ Reagujeme na opakující se dotazy. Podle § 38v ZDP se však ve vyjmenovaných případech, v termínu pro podání daňového přiznání, musíte „udat“ formou Hlášení 🙃 INFO Finanční správy Na tuto skutečnost vás vždy v „daňovém období“ upozorňujeme. Nyní využijeme… Read More »

Povinné Hlášení osvobozených příjmů je zítra!

Pokud máte zákonný termín pro podání daňového přiznání 1. 7., vše jste již odevzdali s případně i daň doplatili, stále vám hrozí sankce, pokud jste dosud nenahlásili tzv. osvobozené příjmy. 🙂 Tiskopis DP Fyzické a ani právnické osoby samostatně nemají pro toto oznámení podle § 38v ZDP na tiskopise příslušnou tabulku. (I když PO o snížení… Read More »

KDY se NEmusí hlásit osvobozené příjmy?

Tazatele trápí, zda mu hrozí sankce, když: nepodal daňové přiznání za rok 2019, protože neměl žádné zdanitelné příjmy v §§ 7 až 10. a ani “Hlášení” osvobozených příjmů, i když prodal nemovitost za 6 000 000 Kč. Řešení Je velmi jednoduché, povinné “udávání” se kvůli osvobozeným příjmům podle § 38v ZDP jsme již několikrát komentovali.… Read More »

Pozor na osvobozené příjmy!

Zjistili jste, že nemusíte podávat zítra daňové přiznání, protože máte pouze příjmy osvobozené od daně? Dobrá vs. špatná zpráva Jistě jste se zaradovali, že nebude “nic” odevzdávat, ale hlavně “nic” platit…! 🙂 V daních mají dobré zprávy často dovětek – “ALE”… 🙃 Hlášení osvobozených příjmů Musíme vám připomenout, že se v zákoně stanovených případech – podle §… Read More »

Dědictví (akcie) a Hlášení

V minulých týdnech jsme řešili, jak přistupuje zákon o daních z příjmů k dědictví. A dále, jsou-li předmětem akcie, jestli se jejich prodej zdaní. Osvobozené příjmy a žádné daňové povinnosti? ANO To jsme v daních z příjmů tvrdili třicet let. 🙂 NE V současné době to již není pravdivé tvrzení. 🙃 Rada Znovu připomínáme (viz předchozí články), že je v zákoně… Read More »

Osvobození od daně není (někdy) zadarmo!

Omlouváme se za trochu zmatečný titulek. 🙃 V řadě případů je bohužel pravdivý. 🙂 Povinné hlášení (udání) Několik článků se v posledních měsících věnovalo Vaším dotazům: Je tento konkrétní příjem osvobozen od daně? Viz kategorie Osvobozené příjmy FO. ANO, ALE Mnoho odpovědí bylo příjemných: ANO, daň z příjmů fyzických osob je ve Vašem případě osvobozen od daně, ALE,… Read More »

Povinné hlášení osvobozených příjmů

Poplatníci daně z příjmů fyzických osob mají velmi nepříjemnou povinnost: podle § 38v zákona o daních z příjmů „hlásit“ osvobozené příjmy dosažené v loňském kalendářním roce. 🙃 Termín Hlášení se podává ve stejné lhůtě, v jaké má ten který poplatník povinnost podat daňové přiznání. Co se „hlásí“? Jakýkoliv příjem, přestože je osvobozen od daně, je-li vyšší než 5 000 000 Kč.… Read More »

Koordinační výbor duben 2016

Základní témata KOV KDP Jak jsme Vás již informovali, na stránkách daňové správy jsou k dispozici velmi zajímavé materiály týkající se daní. Jedná se o zápisy z Koordinačních výborů, jednání zástupců Komory daňových poradců s vedoucími pracovníky daňové správy. Duben 2016 Z dubnového zápisu upozorňujeme na následující témata: Uplatnění DPH při převodu pozemků, popis problému je uveden, ale bohužel… Read More »