Archiv kategorií: Hlášení FO osvobozených příjmů

Zapomněli jste nahlásit osvobozené příjmy?

Na skutečnost, že platí oznamovací povinnost podle § 38v ZDP, „hlášení“, jsme vás již několikrát upozorňovali. Problém je zejména u “soukromých” fyzických osob…, jak vyplývá z opakovaných dotazů. Limit Jde o případy, kdy takový jednotlivý příjem za loňský rok vyšší než 5 000 000 Kč, ale netýká se to například prodeje nemovitých věcí. Termín Hlášení se musí… Zobrazit více »

Hlášení o osvobozených příjmech

Ve včerejším článku jsme upozornili “soukromé” osoby, kdy případně musí podat daňové přiznání. Nemají-li tuto povinnost 🙂, musí být i tak “na pozoru, neboť je nutné zkontrolovat jiný povinný procesní úkon 🙃, přestože není sám o sobě spojen s placením daně z příjmů fyzických osob. Současně odpovídáme na aktuální dotaz. Oznámení Jedná se o Hlášení… Zobrazit více »

Fyzická osoba měla jen příjmy osvobozené a “nic nehlásila…”, ale měla…

Reagujeme na aktuální dotaz, snad máme pro tazatele dobrou zprávu… Jde totiž o povinnost podat Hlášení o osvobozených příjmech… 🙃 Teorie Pokud má poplatník daně z příjmů fyzických osob jen příjmy osvobozené od daně, tuto situaci řeší podle následujících ustanovení zákona o daních z příjmů: Naše RADA Existuje však řešení, i když je tento problém diskutován…… Zobrazit více »

KDO nemusí hlásit Osvobozené příjmy

Ve včerejším VIDEU jsme rozebírali termíny podání daňových přiznání – a také existují situace, kdy poplatník nemusí žádné podání odevzdat, platit daně… ALE Hlášení Jedná se o povinnost podle § 38v zákona o daních z příjmů. Reagujeme na opakující se dotazy a uvádíme vzorový příklad. Skutečně v tomto případě tato povinnost nevzniká, neboť správa daní má… Zobrazit více »