Závodní stravování pro seniory… (2)

Vytvořil | 10 července, 2024

Jak jsme vás včera informovali, došlo k zásadní pozitivní změně u „závodního stravování pro bývalé zaměstnance.

Období od 1. ledna 2024

Vzhledem k tomu, že se jedná o retroaktivní změnu, ve prospěch poplatníků, lze provést dodatečně úpravy. Citujeme:

„V případě, že zaměstnavatel využije možnost osvobození těchto plnění zpětně za dobu od 1. 1. 2024 do 1. 7. 2024, je nutné řádně provést opravu sražených záloh na daň, aby bylo zajištěno, že tento příjem nebude podléhat ani odvodům pojistného.

Pokud tedy zaměstnavatel poskytoval od 1. 1. 2024 výše uvedeným bývalým zaměstnancům stravování ve formě nepeněžního plnění a zatížil dané příjmy daní (odvedl z nich zálohu na daň ze závislé činnosti nebo daň vybíranou srážkou podle zvláštní sazby daně), případně pojistnými odvody, může na tyto situace po nabytí účinnosti zákona č. 163/2024 Sb. aplikovat ustanovení § 38i odst. 1 a odst. 2 a § 38d odst. 3 zákona o daních z příjmů. Uvedená ustanovení definují situace, kdy plátce daně srazil poplatníkovi zálohu na daň nebo daň vyšší, než je zákonem stanovena.“

Naše RADA

To znamená, že dříve poskytnuté stravování je skutečně osvobozeno od daně, nepodléhá ani pojistným odvodům! 🙂

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *