Author Archives: ADKA

„Nový přeplatek“ na silniční dani

Daňové přiznání se podává v lednu za celý letošní rok, zjistí se, jak na tom poplatník je, zda mu vznikla povinnost doplatit silniční daň nebo má přeplatek. Ale nyní je tomu jinak, odpovídáme na opakující se dotazy. 🙂 Zpětná účinnost novely Jak jsme vás několikrát informovali, zrušena byla silniční daň například u osobních aut, nemusí se… Read More »

Jak je klíčové mít DD kvůli nároku na odpočet?

V pátek jsme si připomněli vliv „dne uskutečnění zdanitelného plnění“ k nároku na odpočet daně, ale také k daňové povinnosti. Podmínky pro nárok Zmínili jsme § 73, a doplníme si, že je skutečně nutné podle § 73/1/a zákona o DPH „mít daňový doklad“. Kdy mám/musím mít daňový doklad (DD)? V praxi se stále přehlíží následující druhý odstavec: „Plátce je… Read More »

Jak je důležité DUZP kvůli nároku na odpočet?

Na otázku v titulku existuje jen jedna, a to jasná odpověď. Přesto si doplníme příslušná ustanovení zákona o DPH, neboť nás čeká další daňové přiznání. Den D a Zdaňovací období Den uskutečnění zdanitelné plnění musí být identifikován a přiřazujeme ho, při zpracování DP k DPH, ke svému zdaňovacímu období. Proto: nárok na odpočet nelze uplatnit dříve, a… Read More »

Jednorázový příspěvek se nedaní

V poloválečném stavu, ve kterém se bohužel Česká republika nachází 🙃, je každá pomoc dobrá. Jednou z mnoha je částka 5 000 Kč na dítě. Pravidla Jde o finanční výpomoc s výživou a ostatními osobními náklady a je hrazen ze státního rozpočtu. A co daně? Citujeme ze sdělení Ministerstva financí: „Z pohledu zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů,… Read More »

Milostivý podzim

Věřme, že se počasí zlepší…, nejen kvůli energiím! Titulek ale míří na akci „Milostivé léto II“ Skutečně je opět nabídnuto, aby se bez problémů, sankcí, vypořádaly dluhy vůči státu. Času je relativně dost, od 1. září do 30. listopadu. 🙂 Jak se postupuje? Dlužník zaplatí jistinu a poplatek exekutorovi ve výši 1 850 Kč. Nemusí se… Read More »

Jak je to s novým stravným?

O této novince jsme vás také již informovali 🙂, nicméně, protože jde o aktuální změně – a přijaté v průběhu kalendářního měsíce srpna – opakují se k tomuto tématu dotazy. INFO Finanční správa proto uveřejnila krátké sdělení, z něhož část citujeme: „…S účinností od 20. 8. 2022 platí nový limit pro peněžitý příspěvek na stravování za jednu směnu… Read More »

Díky za nové vedení Ministerstva financí

Zázraky se dějí, vskutku se za několik měsíců projevilo tolik očekávané a ministerstvo financí funguje! 🙂 Každý, kdo se pohybuje v daních, potvrzuje, jakou úlevou je, že resort už neovládá spolek STOKA, jmenovitě pan B. a paní S., neboť se soustředili na zahlazování kauz pana Agenta, mediální propagaci… Aktivity MF Informujeme, že se mimo jiné připravuje… Read More »

Sdružení Fyzických osob a daň z příjmů

K včerejšímu článku týkajícího se daně z přidané hodnoty si doplníme krátkou poznámku k dani z příjmů fyzických osob. Jak se rozděluje zisk (ztráta)? Záleží na společenské smlouvě, jak se společníci společnosti (účastníci sdružení) dohodnou. Skutečně je zde smluvní volnost, každý kalendářní rok, u každé akce, to může být jinak. 🙂 Dílčí daňový základ Jedná se o samostatné poplatníky… Read More »

Osoba povinná a vznik sdružení a co DPH?

V úterý jsme řešili, že se většina podnikatelů (osob povinných k dani), nemají-li velké obraty, nemusí registrovat k dani z přidané hodnoty. 🙂 Založení sdružení Správně máme uvést „společnost“, dříve „sdružení bez právní subjektivity“. Pokud vznikne, jsou-li například tři účastníci („společníci“): Jeden je plátce DPH, druhý je identifikovanou osobu, třetí osobou povinnou k dani… Nemá založení sdružení žádný přímý dopad… Read More »

Registrace jako osoby identifikované (k DPH)

Navazujeme na včerejší článek. Podnikatel je pro účely daně z přidané hodnoty „osoba povinná k dani“ podle § 5 zákona o DPH: nemá povinnost se registrovat jako plátce, ale musí často jako osoba identifikovaná (§ 6g a násl. ZDPH) 🙃 KDY vzniká tato povinnost? Uvedeme si nejčastější případy: pořídí si zboží z jiného členského státu EU, přijme služby… Read More »