Archiv autora: ADKA

Audit a fyzické inventury v září…

Odpovídáme na aktuální dotaz, jestli může i auditovaná účetní jednotka s účetním obdobím kalendářní rok, provést fyzické inventury zásob v září. Zákon o účetnictví Nahlédneme do § 30/6/a ZÚč, citujeme: Pro auditované a neauditované firmy platí shodná pravidla! „Rozdíly“ Myslíme tím doložení období, třeba mezi 30. zářím a 31. prosincem, se prokáže „…přírůstky a úbytky…, které nastaly… Zobrazit více »

Milostivé léto a podzim

Znovu připomínáme, že se lze rozumným způsobem zbavit nedoplatcích na daních! 🙂 INFO FinS Citujeme z dalšího sdělení Finanční správy: „Do konce listopadu 2023 probíhá daňové milostivé léto. Daňoví dlužníci fyzické osoby, kteří v této době uhradí nedoplatek na dani vzniklý do 30. září 2022, mohou požádat o prominutí souvisejících úroků, pokut za pozdě podané přiznání,… Zobrazit více »

JAK se nově zdaní prodej SRO…

Navazujeme na páteční článek, neboť se dramaticky změní podmínky pro osvobození prodeje SRO. 🙃 Odpovídáme též na aktuální dotaz! Jedná se v takovém případě o § 10 Ostatní příjmy, a způsob zdanění má být podle novely následující: „Je-li příjem z úplatného převodu cenného papíru nebo podílu v obchodní korporaci, který není představován cenným papírem, zahrnut do základu daně… Zobrazit více »

Změna u osvobození prodeje SRO…!

Pokud je fyzická osoba společníkem SRO, tak ví, že časový test pro osvobození obchodního podílu je pět let, a to podle § 4/1/s ZDP (po novele písm. q). Limit 40 000 000 Kč Novela přináší zásadní změnu, zavádí se finanční limit. 🙃 Citujeme z § 4/3 ZDP: „Pokud úhrn všech příjmů osvobozených podle odstavce 1 písm. q) a… Zobrazit více »

Důchodový pilíř – žádosti na FÚ

Finanční správa informovala, že žádosti týkající se nevyzvednuté naspořených prostředků mohou být bývalému účastníkovi II. pilíře důchodového spoření vyplaceny na základě jednoduché žádosti o vrácení přeplatku, kterou podá u svého finančního úřadu. Termín Týká-li se to také vás, času máte relativně dost! O vyplacení úspor si lze požádat jen do konce letošního roku, tj. 31.… Zobrazit více »

Hospodářský rok je/není výhodný?

Na tuto otázku neexistuje jednoznačná odpověď. 🙃 Ve včerejším článku jsme Vás informovali o existenci specifického účetního období, kterým je právě „toto jiné“ účetní období – a o aktuálním termínu pro ohlášení změny, 30. září. Plusy a mínusy Odkazujeme Vás na již publikované články v kategorii Hospodářský rok, které se této problematice věnovaly: uplatnění daňové ztráty, obecná… Zobrazit více »

Účetní období Hospodářský rok existuje!

Účetním obdobím, které je zpravidla též zdaňovacím obdobím pro daň z příjmů, je v 99 % případů kalendářní rok. Má-li ale účetní jednotka “sezónní činnost”, je na místě se zamyslet, jestli není pro ni výhodnější tzv. hospodářský rok! Zákon o účetnictví Rozhodující jsou ustanovení zákona o účetnictví, paragrafu třetího. Účetní období Hospodářský rok (“HR”) nezačíná… Zobrazit více »

Nový školní rok a Daňová/Účetní VIDEA

Vážení, léto je za námi – a tak i pro nás “v oboru” začal “nový školní rok”, kterým myslíme vzdělávání. Proto vám průběžně nabízíme informace o novinkách, které mají platit od 1. ledna 2024! 🙂 Naše ČLÁNKY a VIDEA Jednou z forem, jaks e vzdělávat a připravit se na letošní závěrku, jsou naše publikovanjé články.… Zobrazit více »

ZÁLOHY na daň z příjmů (ne)plaťte!

Nenechte se zmýlit! Titulek je i není pravdivý… Čtvrtletní zálohy jsou splatné DNES, tj. 15. září… ALE… Optimalizace záloh Máme na mysli poplatníky daně z příjmů fyzických osob, kteří mají souběh příjmů se závislou činností (§ 6 ZDP). 🙂 Použiji výhody nabízené § 38a/5 ZDP (nehledáte tuto problematiku v Daňovém řádu). Jsou-li příjmy ze zaměstnání: Naše RADA… Zobrazit více »

Registrace k DPH a dodatečný nárok (2)

Navazujeme na včerejší článek. Opravdu platí, že při nové registraci se kontroluje a případně dodatečně nárokuje odpočet daně z přidané hodnoty. 🙂 Zákon o DPH Postupujeme podle § 79 zákona o DPH: Naše RADA Pokud by se jednalo třeba o referentský vůz, provádí se automaticky odpovídajícím způsobem krácení nároku na odpočet daně.