Archiv autora: ADKA

Daňová VIDEO přednáška

V pondělí jsme Vám nabídli rozsáhlou účetní VIDEO přednášku včetně vzorové ukázky. Na ni navazuje tato daňová přednáška, která podrobně vysvětluje přípravu daňového přiznání a optimalizaci daně za rok 2023! Není na škodu si je zopakovat, včas se připravit pro letošní rok! Novely Velmi podrobně jsou rozebrány všechny podstatné novinky u daně z příjmů Fyzických a… Zobrazit více »

Projednávání novely zákona o účetnictví aj.

Navazujeme na včerejší článek. Finišuje příprava novely zákona o účetnictví a je možné, jak vyplývá z jedné z aktuálních informací správy daní, navrhované texty připomínkovat! 🙂 „Doprovodné zákony“ Nejde totiž jen o účetní předpisy jako takové, ale související normy. V tomto konkrétním případě zákon o daních z příjmů, resp. kritéria pro osvobození od daně u fyzických osob při prodeji… Zobrazit více »

Novela zákona o účetnictví

Bude od 1. ledna 2025 „zemětřesení“ v účetnictví? Snad ANO, novely účetních předpisů jsou skutečně potřebné…, byť se tomu mnoho osob, orgánů (třeba Komora auditorů) brání… Co bude nového? Nabízíme vám odkazy na základní projednávané dokumenty: Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění: pz_KORND5SBAVSH.docx Rozdílová tabulka: rt_KORND5SBAVSH.zip Důvodová zpráva: zd_KORND5SBAVSH.doc Rozsah změn Nelekejte se, ale… Zobrazit více »

Válka na Ukrajině a Bělorusko

Také v daňové oblasti, konkrétně u zamezení dvojímu zdanění, se činí kroky proti agresorovi…! Smlouva s Běloruskem Podle aktuálního sdělení Finanční správy se přerušuje účinnost některých ustanovení mezinárodní smlouvy s Běloruskem! Jedná se o následující vztahy: Plátce daně vyplácející zdanitelný příjem běloruskému daňovému rezidentovi Přerušení provádění Smlouvy z pohledu českého daňového rezidenta Naše RADA Respektujete závěr Finanční správy:… Zobrazit více »

Účetní VIDEO přednáška

Řešíte, jak “vylepšit” metodiku účetnictví pro letošní rok? Ideální je vycházet z poznatků z poslední účetní (u)závěrky! Poradíme Vám! Nabízíme Vám přednášku, která podrobně popisuje, jak co nejlépe připravit účetní uzávěrku. Vzorová ukázka Jak je video připraveno, co obsahuje? Na tyto otázky odpovídáme v níže uvedené ukázce! 🙂 VIDEO není krátké…, ale kdykoliv si můžete přehrávání… Zobrazit více »

Novela DPH pro rok 2025

Další změny v daních se dají očekávat také k 1. 1. 2025, a to je dobře! 🙂 Týkají se také daně z přidané hodnoty, což potvrzuje sdělení Finanční správy. Co nás čeká? Uvádíme jen několik témat: Tzv. transpozice evropské směrnice týkající se režimu pro malé podniky. Tyto podniky se sídlem v jiném členském státu EU, které za kalendářní… Zobrazit více »

Daně a videa…

Letní měsíce by mohly (měly) znamenat trochu klidu v daních a účetnictví! 🙂 Novinky 2024/2025 Využijte tento čas na kontrolu, jestli jste něco nepřehlédli v novinkách, které platí už od ledna letošního roku. A určitě není ztrátou času, když bude alespoň po „očku“ sledovat, co nového se připravuje od 1. ledna 2025. Podcasty KDP Dalším zajímavým zdrojem,… Zobrazit více »

Závodní stravování pro seniory… (2)

Jak jsme vás včera informovali, došlo k zásadní pozitivní změně u „závodního stravování pro bývalé zaměstnance. Období od 1. ledna 2024 Vzhledem k tomu, že se jedná o retroaktivní změnu, ve prospěch poplatníků, lze provést dodatečně úpravy. Citujeme: „V případě, že zaměstnavatel využije možnost osvobození těchto plnění zpětně za dobu od 1. 1. 2024 do 1. 7. 2024, je nutné řádně provést… Zobrazit více »

Závodní stravování pro seniory… (1)

Titulek si doplníme, že se jedná o horkou daňovou novinku, neboť byla zveřejněna dne 19. června 2024 ve Sbírce zákonů zákon č. 163/2024 Sb., a doplníme si titulek: jde o bývalé zaměstnance! 🙂 „Nové“ osvobození I při velké fantazii nenajdeme v současném znění variantu pro osvobození „stravování“ pro tyto osoby, pokud je kvůli tomu nezaměstnáme… Odkazujeme se proto… Zobrazit více »

DNES je skutečně den D…!

DNES je poslední „daňový“ termín…! Obdobně jako na začátku května vám nabízíme radu, jak se vyrovnat s nedodržením termínu 1. 7. 2024, lhůty pro podání daňových přiznání za loňský rok. 🙂  DEN „D“ „Druhý“ a poslední termín Plus PĚT pracovních dnů je výjimkou (!), pokud vezmeme v úvahu počítání sankcí.  Jedná se o lhůtu pro výpočet sankce, která není… Zobrazit více »