Archiv autora: ADKA

Zálohový koeficient DPH v roce 2024

Plátce, který souběžně uskutečňuje plnění s nárokem na odpočet daně a osvobozenými plnění bez nároku na odpočet daně, má povinnost průběžně korigovat daň na vstupu podle § 76 zákona o DPH! 🙃 Jedná se o výpočet podle tzv. zálohového koeficientu, který odpovídá „loňskému“! Nový zálohový koeficient Pokud plátce například v roce 2023 neměl povinnost takového krácení 🙂…,… Zobrazit více »

Zálohy na sociální pojištění 2024

Také u sociálního pojištění podnikatelů (OSVČ) se pravidelně mění výše záloh. Od ledna 2024, je stanoven minimální měsíční vyměřovací pro Hlavní činnost 13 191 Kč Vedlejší činnost 4 837 Kč Hlavní činnost? Doplníme si, že jde o OSVČ, která zahájila samostatnou výdělečnou činnost a tuto v předchozích 20 kalendářních letech nevykonávala. Zálohy Hlavní činnost 3 852 Kč Vedlejší činnost 1 413… Zobrazit více »

„Nové sazby daně“ a rady Správy daní

Navazujeme na včerejší článek, zjistili jste informaci, že existuje editační povinnost správy daně, za jeden dotaz zaplatíte 10 000 Kč a odpověď dostanete za několik měsíců, asi Vás nepotěšila. 🙃 Informace GFŘ ke změnám sazeb DPH od 1. 1. 2024 K dispozici je však toto sdělení, ve kterém naleznete mimo jiné základní pravidla pro „nové“ sazby DPH:… Zobrazit více »

„Nové sazby daně“ a závazné posouzení

Finanční správa informuje o „zvýšeném počtu žádostí“ týkajících se editační povinnosti, tj. závazného posouzení. Mnoho plátců se totiž neorientuje v novinkách a chce mít jistotu, že od 1. ledna 2024 uplatňuje správné sazby daně z přidané hodnoty. Žádost Může se týkat: Není k dispozici žádný tiskopis, musíte v žádosti uvést minimálně následující informace: Žádost je zpoplatněna „ihned“ částkou 10 000… Zobrazit více »

Problémy se zpracováním Kontrolního hlášení

Za kalendářní měsíc leden se odevzdává Kontrolní hlášení „až“ za týden, 26. února. Většina plátců bude KH zpracovávat a odesílat tento týden. INFO Finanční správy Mohou nastat komplikace 🙃…, proto uvádíme celý text sdělení FinS. V úterý 6. února 2024 byla zveřejněna a instalována nová verze elektronického formuláře kontrolního hlášení (KH) na portálu MOJE daně… Zobrazit více »

VIDEO Roční zúčtování záloh

Za kalendářní rok 2023 mohou „skoro“ všichni zaměstnanci snadno ušetři na daních! Nevěříte? „Skoro všichni“ ANO, máte pravdu, existují omezení, která si vysvětlíme. ALE většina poplatníků daně z příjmů fyzických osob s příjmy ze závislé činnosti podle § 6 zákona o daních z příjmů tuto možnost má. Termín 15. 2. 2024 Museli jste však učinit potřebné úkony… Zobrazit více »

„Daňové přiznání“ zaměstnanců je DNES!

Navazujeme na pondělní článek a odpovídáme na aktuální dotazy. 🙂 Výhoda? ANO, nemůže nastat situace, že by zaměstnanec daň z příjmů doplácel! ANO, lze opravit různá opomenutí tím, že se nyní dodají další doklady potvrzující nárok na různé daňové výhody. Prohlášení k dani Samozřejmostí musí být prokázání – resp. odevzdává se toto Prohlášení podle § 38k/7 ZDP.… Zobrazit více »

Zdravotní pojištění 2024

Pravidelně se mění zálohy na toto pojištění pro OSVČ, podnikatele. Přesná pravidla jsou k dispozici na stránkách VZP, proto uvádíme jen základní informace. Zálohy na zdravotní pojištění u OSVČ Minimální záloha na zdravotní pojištění OSVČ je navázána na průměrnou mzdu v národním hospodářství, z tohoto důvodu se každý rok výše minimální zálohy mění. Od 1. 1. 2024 je minimální výše zálohy  2 968 Kč.… Zobrazit více »

Nové cestovní náhrady

Každý rok se mění výše cestovních náhrad na základě příslušné Vyhlášky! Uvádíme základní přehled pro podnikatelský sektor. Tuzemské stravné pro pracovní cestu 140 Kč, 5 až 12 hodin, 212 Kč, 12 až 18 hodin, 333 Kč, déle než 18 hodin. Nezapomeňte na povinné krácení, je-li zaměstnanci poskytnuta jídlo, na které nepřispívá! Průměrná cena pohonných hmot… Zobrazit více »

„Daňové přiznání“ zaměstnanců

Titulek Vás možná zmátl, ale tušíte, že se blíží klíčový „daňový termín“, kterým je čtvrtek 15. 2. 2024! Roční zúčtování záloh Prostřednictvím tohoto procesu, který zajistí zaměstnavatel (!), se vyřídí daňová povinnost poplatník daně z příjmů fyzických osob, kteří tak nemusí podávat žádné daňové přiznání! 🙂 Žádost zaměstnance Zaměstnanec však musí ve výše uvedeném termínu podat… Zobrazit více »