Archiv autora: ADKA

Finanční správa a maily… (podvodné?)

Vytvořil | 21 října, 2021

Komunikace s pracovníky Finančních úřadů je různá, velmi často neprobíhá v praxi podle „pravidel“ Daňového řádu. A to je v mnoha případech dobře 🙂, neboť se krátkým telefonem vysvětlí, že jde o drobnosti, které se snadno napraví.

Neoficiální jednání

Jakékoliv takové jednání, včetně SMS zpráv, je neoficiální, resp. nejedná se o řádné podání výzvy (třeba kvůli Kontrolnímu hlášení).

ALE…!

Buďte vždy obezřetní, minimálně si při telefonickém jednání ověřte jméno dotyčné osoby, se kterou jednáte.

Podvodné SMS zprávy

Například se objevují podvody, na které upozorňuje Finanční správa:

 • „…na novou phishingovou kampaň, která koluje internetem. Útočníci se vydávají za Českou poštu, kde občany informují, že je nutné provést transakci pro Finanční úřad…“.

Naše RADA

Máte-li jakékoliv pochybnosti, svěřte jednání s Finanční správou odborníkům. Určitě se to vyplatí!

Povinnost nerezidenta podat Daňové přiznání

Vytvořil | 20 října, 2021

Navazujeme na články týkající se srážkové daně ze září a doplňujeme výklad v návaznosti na další dotaz.

Příklad

Český subjekt odvedl v tuzemsku srážkovou daň, neboť jeho dodavatel – nerezident ze SRN – dosáhl příjmů na území ČR. Vše proběhlo v souladu s mezinárodní smlouvou a zákonem o daních z příjmů.

Daňové přiznání

Otázkou je, zda musí tento nerezident podat v ČR daňové přiznání.

 • Nemusí. 🙂

To je princip srážkové daně a zdanění tzv. celosvětových příjmů v místě rezidenta.

Naše RADA

Nezapomeňte, že vždy je nutné u těchto vztahů zkontrolovat existenci a pravidla smlouvy o zamezení dvojímu zdanění, která je nadřazena tuzemské normě podle § 37 ZDP!

Bude-li nerezident požadovat doklad o zaplacení daně v ČR, je nutné mu vyhovět. 🙂

Přehled novinek v DPH od 1. 10. 2021

Vytvořil | 19 října, 2021

Ve včerejším článku jsme Vám nabídli novou knihu nakladatelství VERLAG DASHOFER, na které jsem se aktivně podílel.

INFO FinS

Finanční správa zveřejnila krátkou informaci o účinnosti významné novely zákona o DPH od 1. října 2021.

Zdůrazněny jsou následující změny:

 • Zrušení „starého“ systému tzv. zasílání zboží, nyní jde o prodej zboží na dálku mezi členskými státy EU
 • Staronový limit 10 000 EUR a jeho rozšíření
 • Zrušení osvobození od daně u dovozu zboží s vlastní hodnotou nepřesahující 22 EUR ze třetí země
 • Zavedení institutu provozovatele elektronického rozhraní pro dodání zboží
 • Významné rozšíření zvláštního režimu jednoho správního místa (One Stop Shop).

Naše RADA

Skutečnost, že došlo k velkému prodlení se schvalováním 🙃, je naštěstí již za námi a můžete se již snadno orientovat v této problematice podle tuzemské normy. 🙂

Ke všem zvýrazněným oblastem připravíme v následujících dvou týdnech další články. 🙂

Nová kniha k Dani z přidané hodnoty

Vytvořil | 18 října, 2021

Dovolujeme si Vám nabídnout zbrusu novou knihu nakladatelství VERLAG DASHOFER, jejímž jsem spoluautorem. 🙂

Změny v zákoně o DPH pro snadnou aplikaci ustanovení v praxi

Název této publikace je výmluvný. Uvádíme též základní informaci k jejímu obsahu – citujeme ze zdroje Nakladatelství s drobnými úpravami:

Část 1 – Abeceda DPH

 • Přehled základních pojmů nezbytných pro interpretaci daně z přidané hodnoty v praxi.
 • Vysvětleno je podrobně více než 180 kategorií na téměř 80 stranách

Část 2 – Komentáře ke změnám:

 • Nové registrační důvody pro daňové subjekty
 • Místo plnění prodeje zboží na dálku a TBE služeb
 • Dodání zboží usnadněné provozovatelem elektronického rozhraní podle § 13a ZDPH
 • Základ daně dle § 36 a § 37 ZDPH
 • Oprava základu daně v případě nedobytné pohledávky
 • Osvobození od daně při dovozu zboží
 • Oprava odpočtu daně v případě nedobytné pohledávky
 • Snížení uplatněného odpočtu daně z přijatého zdanitelného plnění při zrušení registrace u dlužníka
 • Zvláštní režim při dovozu zboží nízké hodnoty
 • Zvláštní režim jednoho správního místa
 • Změny v použití zvláštního režimu pro cestovní službu – od 1. 1. 2022

Část 3 – Porovnání změn v tabulkách:

 • Část 4 – Přílohy 
 • Informace GFŘ k aplikaci ustanovení § 20a zákona o DPH
 • Informace k novele zákona o DPH v oblasti elektronického obchodování (e-commerce) s plánovanou účinností od 1. 7. 2021
 • Nová pravidla v oblasti DPH od 1. 7. 2021
 • Informace pro provozovatele elektronického rozhraní
 • Dotaz na činnosti poskytované v hotelovém zařízení – uplatnění DPH

Naše RADA

Orientace v zákoně o dani z přidané hodnoty, byť se jedná o lépe zpracovanou normu než zákon o daních z příjmů, není jednoduchá.

Proto si Vám dovoluji tuto aktuální knihu doporučit. 🙂

Optimalizace FO pro rok 2021 a Paušální výdaje?

Vytvořil | 15 října, 2021

Minulý týden jsme vás upozornili, že není radno otálet. Navazujeme také na včerejší článek.

Na otázku v titulku je rozumné hledat odpověď již nyní.

Právo Fyzické osoby?

ANO!

Skutečně záleží jen a jen na poplatníkovi daně z příjmů fyzických osob, má-li příjmy z § 7 ZDP (samostatná činnost) nebo § 9 ZDP (nájem), jaký způsob si zvolí pro stanovení dílčího daňového základu.

Tento systém může fyzická osoba každý rok změnit. 🙂

Jen musí v takovém případě zkontrolovat, jestli nemá povinnost provést některou z úprav popsaných v § 23/8 ZDP.

Naše RADA

Fyzická osob má dost informací o svých příjmech a výdajích za leden až září. Provede odhad do konce roku a rozhodne se již nyní, co bude pro ni výhodnější.

A při volbě paušálních výdajů například odloží některé nákupy až na začátek příštího roku. 🙂

Paušální výdaje a daň z přidané hodnoty?

Vytvořil | 14 října, 2021

Pokračujeme v krátkém seriálu k optimalizaci daně z příjmů fyzických osob a reagujeme na doplňující dotaz.

Režim DPH a paušální výdaje?

Nijak spolu nesouvisí! 🙂

To znamená, že není důležité pro daň z příjmů, právo volby varianty paušálních výdajů, jestli je poplatník daně z příjmů plátcem DPH nebo identifikovanou osobou.

Pro stanovení dílčího daňového základu („DDZ“) je klíčovou veličinou výše příjmů, je shodná u daňové evidence a paušálních výdajů.

Proto případná povinná registrace k DPH, z důvodu obratu, není ovlivněna způsobem stanovení DDZ.

Naše RADA

K dani z přidané hodnoty si doplňme, že sledujte obrat průběžně, nikoliv až za celý rok při zpracování daňového přiznání k dani z příjmů!

To by mohlo být pozdě 🙃, kontrolujte obrat za posledních dvanáct kalendářních měsíců, nikoliv za kalendářní rok.

Paušální daň a daň z přidané hodnoty?

Vytvořil | 13 října, 2021

Včera jsme Vás informovali o vztahu systému paušální výdajů k zákonu o dani z přidané hodnoty. Něco jiného přestavují pravidla pro paušální daň popsaná v § 2a ZDP. 🙃

Zákaz

Pokud uvažujete o tom, že se stanete od 1. 1. 2022 poplatníkem v paušálním režimu, jste-li nyní plátci daně z přidané hodnoty, musíte včas zrušit registraci DPH!

Nabízí Vám to § 106b zákona o DPH, pokud splníte zákonem stanovené podmínky.

Nesmíte být plátcem k 1. lednu příštího roku – viz § 2a/1/a/3 ZDP!

Naše RADA

Naopak nevadí, jestliže jste osobou identifikovanou k dani pro účely daně z přidané hodnoty! 🙂

VIDEO Paušální daň

Vytvořil | 12 října, 2021

Co je lepší Paušální výdaje nebo paušální daň?

Odpovídáme na aktuální otázku, která se opakuje, neboť se oba pojmy chybně interpretují, zaměňují. 🙃

Nemohou existovat souběžně!

Jde o zcela rozdílné varianty optimalizace daně:

 • Paušální výdaje přestavují podle typu příjmu zákonem odsouhlasené daňové výdaje, které se nemusí nijak prokazovat.
 • Paušální daň, správně „Poplatník v paušálním režimu“ podle § 2a ZDP platí každý měsíc daň z příjmů, sociální a zdravotní pojištění – a tím končí jeho daňové povinnosti.

Naše RADA

Je reálné, a bude tomu v mnoha případech, že za letošní rok si zvolí fyzická osoba paušální výdaje a pro rok 2022 se v lednu rozhodne pro paušální daň. 🙂

Základní informace k paušální dani nabízí naše video:

Míří Česká republika zpět mezi demokratické země?

Vytvořil | 11 října, 2021

Po víkendu se zdá, že jsme učinili první krok k návratu do Evropy 🙂!

Poděkování

Je to díky voličům, kteří se zaktivizovali a odmítli prohlubování ekonomického, morálního (a zdravotního) marasmu způsobeného současnou vládou.

Nejlépe to asi vystihuje Milion chvilek:

„Milí a vzácní přátelé,

108 mandátů pro demokratické strany a téměř o 5 % více lidí, kteří přišli k volbám.

To je vítězství! A především je to vítězství aktivní občanské společnosti, vítězství nás všech…“

Naše RADA

Vážení,

věřme, že přes urputné snahy „Hradu“ a Agenta je úvodní věta článku pravdivá 🙂!

Kam kráčí Česká republika?

Vytvořil | 8 října, 2021

Na tuto otázku nemáme příznivou odpověď… 🙃, neboť se z demokratické země na několik let stala Česká republika cílovou a oblíbenou destinací pro… Směřujeme k diktaturám vládnoucím v Číně nebo Rusku, přestože patříme do Evropy!

Kam bude ČR kráčet…?

Zatím nevíme.

Ale nevěšme hlavu, pomůžeme si trochu upravenými pravdivými českými příslovími:

 • Žádný strom (politik) neroste do nebe…
 • Boží mlýny melou, i když (u agentů StB) trochu pomalu…

„Stará“/“Nová“ vláda?

Abychom se nezmýlili, současný marasmus není způsobem jednou osobou nebo jedním poslaneckým klubem. Vládli též: SOC DEM, KSČM a někdy také SPD.

Naše RADA

Vážení,

máte osud této krásné země ve svých rukou 🙂:

 • „Mladí“, buďte aktivnější, zúčastněte se voleb!
 • „Starší“, nenechte se ukolébat úplatky!