Category Archives: Přerušení odpisování

Optimalizace přerušením odpisů

Minulý týden jsme publikovali několik tipů pro optimalizaci základu daně souvisejících s dokončením účetních závěrek. Některé z nich se samozřejmě týkají i fyzických osob, pro které jsme nabídli další náměty. 🙂 Právo na přerušení odpisů Konkrétně se jedná o následující situaci (dotaz). Postupujeme podle § 26/8 ZDP. Kdyby Vám skutečně za loňský rok měla propadnout daňová ztráta,… Read More »

Přerušení odpisování a audit

V závěrce k 31. 12. vznikl velký rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy, auditorovi se to nelíbí a máme problémy s „jeho výrokem“. 🙃 Poradíte nám? Tak zní stručně jeden z dotazů. Právo přerušení odpisování se týká jak poplatníků daně z příjmů FO, tak poplatníků Právnických osob! Auditor vs. Daně Na problém, který bohužel existuje, že většina kolegů… Read More »

Daňové odpisy a optimalizace

Poplatník daně z příjmů neřeší jen dilema, zda je pro něj lepší využít zrychlené nebo rovnoměrné odpisy. Výhodné může být totiž legitimní snížení daňových odpisů. 🙂 „Umělé“ zvýšení základu daně? ANO, může být skutečně rozumné. Týká se nejčastěji následujících případů: Pro Fyzické osoby je typický takový postup, aby nepropadly daňové úlevy, různé slevy na dani. Pro… Read More »

Přerušení odpisů u Fyzické osoby

Tisíce poplatníků daně z příjmů fyzických osob řeší podání daňového přiznání za loňský rok až nyní, ve spolupráci s daňovým poradcem mají čas do pondělí 3. července! 🙂 Daňové Tipy Mohou proto v klidu optimalizovat daňovou povinnost; jednou z nich je přerušení daňových odpisů podle § 26/8 ZDP. 🙂 Uvedeme si jeden vzorový příklad. Pan Nováček má příjmy z podnikání… Read More »

Přerušení odpisování vs. Paušální výdaje

Nelze vše optimalizovat… Právo přerušit odpisy (daňové) Je to jen na vůli poplatníka. Není to vždy rozumné, neboť u fyzických osob se musí myslet na variantu paušálních výdajů. Daňové odpisy: ano i ne… Pokud poplatník přeruší daňové odpisy, prostě se v daném zdaňovacím období vynechají. Ale u fyzické osoby s paušálními výdaji tomu tak samozřejmě nemůže být… Read More »

Jaké odpisy jsou výhodné?

Můžeme si vybrat daňové odpisy? Odpisování „daňové“ Daňové odpisování se řídí zákonem o daních z příjmů a jde-li v dotaze o hmotný majetek, vybíráme si mezi zrychlenými a rovnoměrnými odpisy. Počítají se “celkové” roční daňové odpisy, je-li majetek zařazen do 31. 12. (u kalendářního roku)! 🙂 Můžeme si zvolit takové odpisy, které nám vyhovují. (Jen výjimečně platí… Read More »