Právo a zákony

Obecné právní normy jsou pro daně a účetnictví velmi významné. Na druhé straně doporučujeme, pokud se objeví jakékoliv problémy, kontaktovat advokátní kanceláře a nechat řešení odborníkům.

“Skutečný vlastník”

Nezapomeňte na nové povinnosti týkající se identifikace “skutečného majitele…” – viz “Evidence skutečných vlastníků”

Na Blogu je k dispozici základní zákon:

Pro běžnou praxi jsou potřebné následující zdroje:

Daňové a účetní zákony

Naleznete je přímo v příslušných sekcích („Boxech”). Kvalitní zdrojem je server Zákony pro lidi.