DPH

Vážení,

tato nepřímá daň je stále více složitější.

Novela 2024

Podrobně se ji věnujeme v samostatných článcích. Nejdůležitější novinky se týkají:

Přechodu na dvě sazby, na které navazují úpravy v Přílohách k zákonu.

Omezení nároku na odpočet daně z přidané hodnoty u “drahých” aut.

Změna DUZP u energií aj.

Novinky 2023

Předpokládáme, že jste si již osvojili všechny novinky na základě našich článků…, že limit pro registraci byl zvýšen na částku 2 000 000 Kč!

ANO, takový je nový limit výše obratu pro novou registraci nebo její zrušení! 🙂

Kniha DPH

Společnost VERLAG DASHOFER nabízí knihu k zákona o dani z přidané hodnoty. Na tomto díle se podílelo více autorů – včetně Jana Ambrože. 🙂

TIPY pro Daň z přidané hodnoty

Nabízíme desítky (stovky) článků, které Vám pomohou tuto daň co nejlépe spravovat a optimalizovat.

Zákony

Klíčový je Zákon o dani z přidané hodnoty a z důvodů “povinné” harmonizace je důležitá též Směrnice EU

Registry DPH

Věnujeme jim samostatnou sekci, jde o tuzemský Registr DPH a též je přístupný Registr pro EU