Závěrky (ne)posílejte do sbírky listin!

Vytvořil | 11 dubna, 2022

Podle novelizovaného § 21b zákona o účetnictví zajistí – konečně se jedná o první vlaštovky digitalizace státní správy – Finanční úřad! 🙂 Odpovídáme tím na opakující se dotazy.

Za kalendářní rok 2021

Jde o účetní závěrky za účetní období, které bylo zahájeno 1. 1. 2021 a skončilo nejdříve k 31. 12. 2021.

Žádost?

ANO i NE…!?

Citujeme z Informace GFŘ:

  • „…Využití tohoto způsobu předání účetní závěrky je realizováno formou přílohy k formuláři daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob platného pro zdaňovací období započatá v roce 2021, konkrétně pak tiskopisem Přílohy k položce 11 I. oddílu daňového přiznání s označením 25 5404/I MFin 5404/I – vzor č. 1 „Žádost o předání účetní závěrky do sbírky listin veřejného rejstříku“….“
  • „…Obligatorním požadavkem pro vyřízení žádosti o předání účetní závěrky do sbírky listin je elektronická forma podání daňového přiznání včetně všech jeho příloh, a to ve formátu, struktuře a za podmínek zveřejněných podle daňového řádu správcem daně z příjmů…“

Naše RADA

Pečlivě si zkontrolujte formální náležitosti, aby vše proběhlo bez problémů.

Podle našeho názoru má být “přeposlání” závěrek automatické a výše uvedené žádosti jsou projevem alibismu! 🙃

Na druhé straně, první zkušenosti ukazují, že Finanční správa nemá zautomatizované postupy, byť je novinka rok stará, a možná je jednodušší si poslat závěrku do Sbírky sami…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *