VIDEO Přednášky a TIPY

Vážení,

na našem BLOGu naleznete v kategorii A_VIDEO_Přednáška 🙂 několik desítek vzorových VIDEO příkladů a TIPů vysvětlujících

  • Daň z příjmů FO a PO
  • Daň z přidané hodnoty
  • Účetní metodiku

NOVÉ VIDEO přednášky 🙂

Další obsáhlé VIDEO přednášky, připravené autorem BLOGu, nabízí firma DÉMONIA:

  • Účetní uzávěrce a závěrce 2023
  • Dani z příjmů, Daň z přidané hodnoty a daňové novinky

Vzorové ukázky

K dispozici jsou pro obě nové VIDEO přednášky ukázky