Daň z příjmů

Vážení,

zákon o daních z příjmů je noční můrou pro občany České republiky, působení Agenta a jeho pomocníků na resortu financí se výrazně promítlo do daní bohužel negativním způsobem.  Viz chaotické schvalování novel daňových zákonů na konci roku v režii komunistů a hradních zmatkařů (snad platí od 1. 1. 2021…).🙃

Orientace v zákoně je vskutku těžká, pomoci vám mohou desítky článků na našem Blogu! 🙂

Daně za rok 2020 a novinky pro rok 2020 (!)

Nabízíme Vám v rubrice DAŇOVÉ TIPY náměty, jak nejlépe připravit a zpracovat daňová přiznání za zdaňovací období kalendářní rok 2020!

TIPY jsou připraveny

VIDEO přednášky

Pro právnické osoby Vám doporučujeme tři video přednášky, které jsou k dispozici u firmy DÉMONIA.

Přehrajte si v klidu vzorovou upoutávku! 🙂

Tiskopisy pro DPFO a DPPO

Jsou k dispozici na webových stránkách Finanční správy.

Zákony a výklady

Důležité zdroje jsou:

Zahraniční příjmy

Pokud dosáhnete příjmů v zahraničí, jste rezidenty ČR, postupujte při zdanění velmi obezřetně. Zpravidla jsou rozhodující uzavřené Smlouvy o zamezení dvojímu zdanění, které určí, jaká metoda se použije pro vyloučení dvojího zdanění. Příjemné výjimky platí jen pro závislou činnost podle tuzemského zákona, konkrétně § 38f ZDP.

Cizí měna

Pro loňský rok  postupujeme při přepočtech podle aktuálního pokynu Finanční správy D-49. 🙂