Doporučený článek

Zaokrouhlování DPH od října

Vytvořil | Říjen 16, 2019

Skutečně se teprve v říjnu realizují některé body z novely zákona o DPH, přestože sám jako takový nabyl účinnosti 1. dubna. 🙂 Zaokrouhlování Citujeme z tiskové zprávy: „Daň při výpočtu „shora“ se po účinnosti novely ZDPH vypočte jako rozdíl mezi částkou odpovídající výši úplaty za zdanitelné plnění včetně daně (bez zahrnutí částky vzniklé zaokrouhlením celkové úplaty při platbě v… Zobrazit více »

Doporučený článek

Bezproblémová silniční daň?

Vytvořil | Říjen 15, 2019

ANO, pokud hradíme včas zálohy, nemáme zpravidla s touto daní žádné problémy. 🙂 Záloha 15. 10. DNES je splatná záloha na tuto daň. 🙃 Daňový náklad Je jím zaúčtovaná silniční daň, neboť není v § 24/2/ch ZDP podmínkou její uhrazení! 🙂 To neplatí pro dvě výjimečné situace – u přenosu daňové povinnosti: mezi manželi, a u společníka veřejné obchodní… Zobrazit více »

Doporučený článek

Exkluzivní daňová a účetní přednáška

Vytvořil | Říjen 14, 2019

S potěšením Vás zveme na přednášku renomované auditorky a daňové poradkyně, soudní znalkyně paní Ing. Lenky Kruntorádové MBA. 🙂 Termín Přednáška proběhne v Praze v pondělí 2. prosince. Program Témata jsou jasná, taková, které „všichni“ potřebujeme: Sestavení účetní závěrky Zpracování daňového přiznání PO a optimalizace této daně Daňové novinky pro rok letošní i rok 2020 Přihlášky Přednášku organizuje firma… Zobrazit více »

Doporučený článek

Plánované kontroly sdílených služeb

Vytvořil | Říjen 11, 2019

Známá akce „AirBnB“ má mít podle sdělení finanční správy následovníka, akci „UBER“… 🙃 Info FinS Citujeme z tiskové zprávy: „Finanční správa připomíná daňovým subjektům poskytujícím přepravu osob prostřednictvím mobilních aplikací, např. Uber, Taxify (Bolt), Liftago apod., na nezbytnost plnění daňových povinností v oblasti daně z příjmů, daně z přidané hodnoty a silniční daně…“ O jaké daně se jedná? Je zřejmé, že mimo daň… Zobrazit více »

Doporučený článek

Den D pro identifikované osoby

Vytvořil | Říjen 10, 2019

Navazujeme na včerejší článek a zejména doplňující dotaz, zda lze u identifikované osoby podávat daňové přiznání za čtvrtletí. Zdaňovací období a DP Pro identifikovanou osobu platí jednoduché pravidlo: Není plátcem, neřeší toto období podle 99 a násl. zákona o DPH. Ale podává daňové přiznání tehdy, kdy ji vznikla povinnost přiznat daň, a to podle 101… Zobrazit více »

Doporučený článek

Jaké jsou povinnosti Identifikované osoby?

Vytvořil | Říjen 9, 2019

Na toto téma jsme již uveřejnili několik článků. 🙂 Proto jen stručně upozorníme, v návaznosti na aktuální dotaz, co je největším úskalím. Vybrané povinnosti Registrace je povinná: pokud osoba povinná k dani uskuteční plnění podle 6g a násl. ZDPH, lhůta je podle 97 zákona o DPH do 15 dnů (!), není vůbec rozhodné, je-li úplata za takovou službu… Zobrazit více »

Doporučený článek

Co patří do EET?

Vytvořil | Říjen 8, 2019

Navazujeme na dotaz z minulého týdne. 🙂 „Rozhodný příjem a vymezení tržby“ To jsou pojmy, teoretická kritéria, pro povinnou elektronickou evidenci tržeb. V zákoně o EET nalezneme příslušný text v §§ 4 až 6. Jde tedy o tržby inkasované v hotovosti. Nahodilé tržby Nemusí se také evidovat nahodilé, resp. ojedinělé tržby. Ale to je vždy problém výkladový… 🙃 Naše RADA… Zobrazit více »

Doporučený článek

Staronový tiskopis pro Kontrolní hlášení

Vytvořil | Říjen 7, 2019

Novela zákona o DPH, účinná od 1. 4. 2019, s sebou přinesla desítky změn. Tiskopisy DPH Pro používané formuláře naštěstí bylo k dispozici poměrně dlouhé období, kdy jsme „nic“ nemuseli řešit. To ale už neplatí. 🙃 Kontrolní hlášení KH se nově podává na upraveném tiskopise. Buďte obezřetní, neboť jde již o kontrolní hlášení podávaná za kalendářní měsíc září… Zobrazit více »

Doporučený článek

Opravy daně po novele DPH

Vytvořil | Říjen 4, 2019

Běžně se provádí na základě reklamací nebo  🙂podle obchodních podmínek (množstevní slevy) opravy daně z přidané hodnoty. Novela Vždycky bylo (a je) nutné kontrolovat, kdy si můžeme, pokud vystavíme opravný daňový doklad, snížit původní odvedenou DPH na výstupu. Dobropisy a časové období Novela pravidla změnila – při rozhodování o časovém období, do kterého patří daňové dobropisy,… Zobrazit více »

Doporučený článek

Pořizovací (vstupní) cena a daň z nabytí

Vytvořil | Říjen 3, 2019

Jedná se o velmi citlivé daňové téma, ve hře jsou u vyšších kupních cen nemovitostí i velké částky. Daň z nabytí nemovitých věcí je: jednorázovým daňovým nákladem/výdajem, je-li zaplacena nebo patří do pořizovací ceny, pro ZDP vstupní ceny podle 29/1? Odborné diskuse Informovali jsme Vás v několika článcích o těchto diskusích a též o Koordinačním výboru KDP… Zobrazit více »

Doporučený článek

Co patří do obratu pro povinnou registraci k DPH?

Vytvořil | Říjen 2, 2019

Na první pohled se jedná o zbytečnou otázku, neboť pravidla jsou popsána v § 4a zákona o DPH. V praxi se však vyskytují případy, kdy není tak jednoduché odpověď nalézt. 🙃 Dotaz Patří do obratu osvobozené dodání investičního zlata? Řešení Podle § 4a ZDPH nejsou součástí obratu plnění osvobozené bez nároku na odpočet (s výjimkou pro „soustavná“… Zobrazit více »

Doporučený článek

Platnost certifikátů pro EET

Vytvořil | Říjen 1, 2019

Čas překotně běží, potvrzuje to i „výročí“ zavedení Elektronické evidence tržeb, které se blíží… 🙃 Administrativní zajištění EET Před třemi lety si poplatníci museli vyřizovat zajištění fungování EET, hardwarové a softwarové vybavení. Základní povinnosti je/bylo vyřízení certifikátu pro pokladní zařízení. 🙃 Obnova certifikátu Resp. jeho vydání je zdarma, ale je třeba tak učinit včas, jak potvrzuje sdělení… Zobrazit více »

Doporučený článek

Aktuální DP k DPH a novela (2)

Vytvořil | Září 26, 2019

Navazujeme na včerejší článek. Pro Váš klid doplňujeme, že zásadní „jiné“ způsoby výpočtu základu daně, Vás ještě nyní nemusí trápit. 🙂 Základ daně po novele Odkazujeme se na přechodná ustanovení novely ZDPH, bod třetí. Citujeme: „Při výpočtu daně u dodání zboží a poskytnutí služby lze po dobu 6 kalendářních měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona… Zobrazit více »

Doporučený článek

Fyzická osoba a novela daně z příjmů

Vytvořil | Září 20, 2019

V pondělí jsme Vám doporučili, abyste se sami příliš složitou novelou zákona o DPH nezabývali (vyjma obratu pro osoby povinné k dani kvůli registraci). 🙂 CO je důležité u daně z příjmů? Jednoznačně je zásadní, abyste včas řešili, jestli: za letošní rok použijete systém prokázaných výdajů nebo paušální výdaje, které jsou nyní vyšší! 🙂 Jde o téma „změna prokazování výdajů“. 🙂… Zobrazit více »

Doporučený článek

Letošní daňová ztráta nepropadá

Vytvořil | Září 18, 2019

Na jednoduchý dotaz máme příznivou krátkou odpověď! 🙂 Modelová situace Poplatník vykázal v daňovém přiznání za kalendářní rok 2019 daňovou ztrátu z příjmů z nájemného. Propadá tato daňová ztráta? Řešení Nikoliv! 🙂 Ve zdaňovacích obdobích 2020 až 2024 – podle vůle poplatníka – je možné tuto ztrátu využít. Samozřejmě to platí jen pro dílčí daňové základy §§ 6 až 10:… Zobrazit více »

Doporučený článek

Ceny obvyklé v dani z příjmů (ne)platí pro Agenta?

Vytvořil | Srpen 29, 2019

Probíhají-li „jakékoliv“ obchodní transakce mezi tzv. spojenými osobami, je zákonem o daních z příjmů požadováno, aby cenová hladina byla nastavena na úrovni cen obvyklých! Cílem je zabránit daňovým únikům… 🙂 Spojené osoby? Tyto daňové subjekty jsou odvozeny z § 23/7 ZDP. Samozřejmě mezi ně patří například vztahy ve skupině. Jak určit cenu obvyklou? Hovoříme o transferových převodových… Zobrazit více »

Doporučený článek

Změna prokazování výdajů u FO a dodanění

Vytvořil | Červenec 19, 2019

V pondělí jsme Vám připomněli, že si v letošním roce můžete využít vyšší paušální výdaje! 🙂 Současně jsme zdůraznili, že s touto změnou stanovení dílčích základů daně (třeba i opačným: z paušálu na prokázané) souvisí ustanovení § 23/8 zákona o daních z příjmů. Změny se nebojte! Platí, že pokud taková úprava znamená dodatečné zvýšení daně, žádné sankce se nehradí, budete-li… Zobrazit více »

Doporučený článek

LETNÁ ´19 není LETNÁ ´89

Vytvořil | Červen 24, 2019

Skutečně je tomu tak, což je dobře. ALE… 🙃 „Indiánský běh“ Na druhé straně, jak na letošní Letné zaznělo, o Demokracii se musí bojovat a nemůžeme se smířit s tím, že „…Ve Strakovce vládne Estébák a Komunista…“. Proto více než 250 000 občanů této země si udělalo „Chvilku pro demokracii“ a vyzývá k aktivitě, byť se jedná o… Zobrazit více »