Doporučený článek

JAK je to přesně s novými sazbami DPH?

Vytvořil | Červenec 10, 2020

Navazujeme krátce na článek z minulého týdne a aktuální dotaz. 🙂 Den D Opravdu byste neměli mít s uplatněním nových sazeb daně z přidané hodnoty žádné problémy, protože: vždy je rozhodující den uskutečnění zdanitelného plnění nebo den přijetí zálohy (úplaty). Zálohy Postup k zohlednění záloh je podrobně popsán v: Informaci GFŘ k uplatňování sazeb DPH u tepla a chladu od… Zobrazit více »

Doporučený článek

Účtování a daně při odkladu plateb pojistného zaměstnavatele

Vytvořil | Červenec 9, 2020

Skutečně se osvědčilo, když se na Estebáka působí (nenechme se ale zmást, pořád je to prolhaná vláda podporovaná Bolševiky 🙃). Úspora na pojistném Máme na mysli odpuštění závazku hradit pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti placený zaměstnavateli jako poplatníky podle projednávaného návrhu. Jedná se o pojistné za tři kalendářní měsíce červen, červenec… Zobrazit více »

Doporučený článek

Nové termín pro Přehledy

Vytvořil | Červenec 8, 2020

Vzhledem k tomu, že resortem Financí byl „prodloužen“ termín pro podání daňových přiznání za kalendářní rok 2019, resp. bez sankcí je lze podat do 18. 8. 2020, řeší se „nové lhůty“ pro odevzdání přehledů zákonného pojistného. Platné lhůty Je/bylo nutné odevzdat přehledy v návaznosti na termín pro DPFO 1. 7. 2020 v srpnu. Nová lhůta Další ministerstva… Zobrazit více »

Doporučený článek

JAK uplatnit „dodatečně“ daňovou ztrátu?

Vytvořil | Červenec 7, 2020

Po slunném víkendu, který jste si určitě užili, je nutné se věnovat daním. Je totiž nabídnuta možnost ušetřit již za loňský rok! 🙂 „Zpětně“ Novela zákona o daních z příjmů je účinná od 1. července, ale skutečně lze aplikovat uplatnění této odčitatelné položky „zpětně“! Základní pravidla: Za dvě bezprostředně předcházející zdaňovací období. Maximální částka je 30 000 000 Kč.… Zobrazit více »

Doporučený článek

Nové sazby DPH

Vytvořil | Červenec 3, 2020

Přelomovou novinkou je snížení sazeb daně z přidané hodnoty, které platí od 1. července. 🙂 Jedná se o následující plnění zařazené do 10% sazby DPH: ubytovací služby – kód CZ-CPA 55, poskytnutí oprávnění ke vstupu na představení, do divadel, do cirkusů, do zábavních parků, na koncerty, do muzeí, do zoologických zahrad, do kin, na výstavy a na… Zobrazit více »

Doporučený článek

Lze uznat členské příspěvky jako daňový náklad?

Vytvořil | Červenec 2, 2020

Otázka by se mohla zdát každému jako zbytečná, protože by neměl žádný podnikatelský subjekt zbytečně vynakládat finanční prostředky, resp. „utrácí“ se účelně s jasným cílem, aby se v podnikání dařilo… 🙂 ALE… (1) V zákoně o daních z příjmů je však uvedeno omezení v § 23/2/d, proto je aktuální dotaz zcela na místě. Zrekapitulujeme si, že se v této konkrétní… Zobrazit více »

Doporučený článek

Daňové novely od 1. července

Vytvořil | Červenec 1, 2020

DNES nemusí být podána daňová přiznání k dani z příjmů za kalendářní rok 2019, ale jde o významný okamžik, neboť nabývá účinnost několik novel daňových zákonů. 🙂 Uvádíme proto stručný přehled těchto novinek. Zákon o daních z příjmů Je nyní možné zpětné uplatnění daňové ztráty (*). Daň z přidané hodnoty Do 10% sazby nově patří: ubytovací služby, různé kulturní a sportovní… Zobrazit více »

Doporučený článek

Zmatek v daňových termínech a Čínská chřipka

Vytvořil | Červen 30, 2020

Chaos v opatřeních se snaží napravit sdělení Finanční správy. 🙃 Naštěstí se uvedené tolik netýká běžných poplatníků daně z příjmů fyzických a právnických osob, které opravdu mohou bez sankce podat daňové přiznání za kalendářní rok 2019: nikoliv zítra, 1. 7., ale až v úterý 18. 8. Výjimka SFÚ To neplatí pro poplatníky, kteří jsou evidování Specializovaným finančním úřadem, neboť… Zobrazit více »

Doporučený článek

Paušál pro každého a kdykoliv – podnikání i nájem!

Vytvořil | Červen 26, 2020

Reagujeme velmi krátce na aktuální dotaz a volně navazujeme na pondělní článek. Různé dílčí základy daně Pokud poplatník daně z příjmů fyzických osob podniká (§ 7) a současně má příjmy z pronájmu (§ 9). opravdu platí, že_ si může každý rok zvolit systém prokazování výdajů nebo paušál, jak mu to vyhovuje. 🙂 A rozhoduje se třeba za loňský rok… Zobrazit více »

Doporučený článek

Nová registrace DPH a dodatečný nárok…

Vytvořil | Červen 23, 2020

Dochází-li k časovému nesouladu, který je zmíněn v aktuálním dotaze, například: podnikatel je zaregistrován k DPH k 1. 7., ale nový majetek si pořídil v červnu, přesto nemusí být vše ztraceno…! Někdy se zázraky dějí i v daních. 🙂 Změna režimu V prvním daňovém přiznání může nový plátce využít § 79 zákona o DPH! Pro tuto variantu se vžil pojem „změna režimu“.… Zobrazit více »

Doporučený článek

Přehled daňových úlev kvůli Čínské chřipce

Vytvořil | Červen 22, 2020

Věnujte prosím maximální pozornost možnostem, jak ušetřit na daních (a pojistném, sankcích), které jsou nabídnuty kvůli Čínské chřipce. Věříme, že o všech víte, využíváte je, ale přeci jen „opakování je matka moudrosti“.  🙂 Jde o následující úspory u různých daní. Daň z příjmů Nemusí se platit zálohy na daň z příjmů, aktuálně splatné k 15. 6. 2020. Daňové… Zobrazit více »

Doporučený článek

Manželé mohou na daních ušetřit

Vytvořil | Červen 2, 2020

Mnoho poplatníků daně z příjmů fyzických osob zapomíná, že sice neexistuje v České republice tzv. „rodinné“ zdanění, přesto mohou manželé velmi snadno a legálně realizovat daňovou optimalizaci! 🙂 Daňové úspory Jedná se zejména o případy, když mají manželé tzv. společné jmění. Při splnění této podmínky mohou využít několik variant, rozhodují se 🙂, který z nich vykázané příjmy zdaní, a… Zobrazit více »

Doporučený článek

7 TIPů pro Fyzické osoby DP 2019

Vytvořil | Červen 1, 2020

Červen je ve znamení zpracování daňových přiznání, nesrovnatelně více než v předchozích letech, a to kvůli čínské chřipce a neoficiálnímu odkladu termínu odevzdání DP. Daňovou povinnost optimalizujte! Se zpracováním a odevzdáním daňových přiznání nechvátejte. V klidu si rozmyslete, jestli nemůžete využít třeba některý z našich tipů. 🙂 Daňová ztráta Je v pořadí „až poslední…“, nejdříve zohledněte jiné daňové úlevy, které… Zobrazit více »

Doporučený článek

Nejasné otázky a odpovědi k dani z příjmů PO za rok 2019?

Vytvořil | Březen 17, 2020

Volně navazujeme na článek k DPFO, jak je to s daní z příjmů právnických osob za loňský rok? Daňové tipy Také pro právnické osoby jsme již publikovali mnoho článků s náměty, jak optimalizovat daňovou povinnost. 🙂 Viz kategorie: Daňové tipy PO. Finanční správa Na stránkách správy daní jsou uvedeny obecné doplňující informace. 🙂 Naše RADA Opakujeme naši pondělní radu. K řešení… Zobrazit více »

Doporučený článek

Nejasné otázky a odpovědi k dani z příjmů FO za rok 2019?

Vytvořil | Březen 9, 2020

Všichni se nyní zabýváme zpracováním daňových přiznání za loňský rok. Samozřejmě řešíme zapeklité a nejasné problémy, neboť zákon a publikované výklady jsou často nejasné a nesrozumitelné. 🙃 Daňové tipy Mnoho otázek jsme již vyřešili a jsou mimo jiné uvedeny jako Daňové tipy FO. Finanční správa Vzorové případy jsou také uvedeny na webu Finanční správy. 🙂 Naše RADA… Zobrazit více »

Kompenzace za období do konce dubna

Vytvořil | Červen 29, 2020

Pokud máte nárok na „kompenzační bonus“ 🙂, a to za období 12. 3. až 30. 4. 2020, musíte nejpozději DNES podat žádost! 🙃 Sdělení FinS Uvedené se týká: OSVČ a společníků „malých eseróček“ (mají-li maximálně dva zaměstnance), které může mít více společníků, jestliže se jedná o členy jedné rodiny. Další žádosti Za období 1. 5. až… Zobrazit více »