Doporučený článek

Optimalizace daní a spolupracující osoba

Vytvořil | Červen 5, 2020

V úterním článku jsme neuvedli další možnost optimalizace daní u fyzických osob, která se totiž netýká jen manželů. Doplňujeme proto informace na základě aktuálního dotazu ke spolupracujícím osobám. 🙂 Podnikání a manželé Daňová výhoda je veliká, není podmínkou, na rozdíl od jiných variant, aby manželé měli společné jmění. Přesun dílčího základu daně U příjmu ze samostatné činnosti… Zobrazit více »

Doporučený článek

Máme nebo nemáme nyní zaplatit daň z převodu?

Vytvořil | Červen 4, 2020

Reagujeme na aktuální dotaz a článek z minulého týdne. Zrušení této daně Jak dopadne novela zákona, kdy bude schválena, to se skutečně neví, neboť bude projednávána ve standardním legislativním procesu. Nová koupě a daň Pokud někdo nyní pořídil nemovitou věc, má ze zákona povinnost hradit 4% daň z nabytí nemovitých věcí. Čínská chřipka a odklad Jedním z opatření… Zobrazit více »

Doporučený článek

Prodej bytu FO a daně

Vytvořil | Červen 3, 2020

V minulých týdnech jsme uveřejnili několik článků na téma prodeje nemovitých věcí. Aktuální dotaz je jednoduchý: Jak je to s daněmi u fyzické osoby? Daň z nabytí Odpověď je jednoznačná. Při prodeji platí tuto daň kupující, prodávající nečiní žádné procesní úkony. Pokud bude schválena novela, tato daň se zruší  (částečně dodatečně). 🙂 Daň z příjmů To je složitější, neboť se… Zobrazit více »

Doporučený článek

Manželé mohou na daních ušetřit

Vytvořil | Červen 2, 2020

Mnoho poplatníků daně z příjmů fyzických osob zapomíná, že sice neexistuje v České republice tzv. „rodinné“ zdanění, přesto mohou manželé velmi snadno a legálně realizovat daňovou optimalizaci! 🙂 Daňové úspory Jedná se zejména o případy, když mají manželé tzv. společné jmění. Při splnění této podmínky mohou využít několik variant, rozhodují se 🙂, který z nich vykázané příjmy zdaní, a… Zobrazit více »

Doporučený článek

7 TIPů pro Fyzické osoby DP 2019

Vytvořil | Červen 1, 2020

Červen je ve znamení zpracování daňových přiznání, nesrovnatelně více než v předchozích letech, a to kvůli čínské chřipce a neoficiálnímu odkladu termínu odevzdání DP. Daňovou povinnost optimalizujte! Se zpracováním a odevzdáním daňových přiznání nechvátejte. V klidu si rozmyslete, jestli nemůžete využít třeba některý z našich tipů. 🙂 Daňová ztráta Je v pořadí „až poslední…“, nejdříve zohledněte jiné daňové úlevy, které… Zobrazit více »

Doporučený článek

Placení daně z nemovitostí může počkat

Vytvořil | Květen 29, 2020

V pondělí 1. června je splatná daň z nemovitých věcí, tj. daň, kterou většina vlastníků platí na základě zaslané složenky a zpravidla ji platí celou ke konci května. Čínská chřipka Pokud se nacházíte ve finanční tísni, můžete využít odkladu placení. 🙂 Žádost Nutné je však podat žádost správci daně. Jak jsme vás dříve informovali, k dispozici je související informace… Zobrazit více »

Doporučený článek

Fyzická osoba – plátce DPH a prodej pozemku

Vytvořil | Květen 28, 2020

Navazujeme na úterní článek a plníme slib. 🙂 Jak je to s „obratem“: Jen a jen pro účely daně z přidané hodnoty je definován v § 4a zákona o DPH. Problém bývá, když se jedná o plnění osvobozené od daně kvůli souvisejícímu zákazu nároku na odpočet DPH. Výjimka Pokud se bude jednat o prodej od DPH osvobozeného pozemku,… Zobrazit více »

Doporučený článek

Placení daně z nabytí nemovitých věcí

Vytvořil | Květen 27, 2020

Máme pro vás dobrou zprávu 🙂 – Čínská chřipka způsobila, že se agentova vláda několikrát chlubí opatřeními, která byla dříve navrhnuta opozicí a odmítnuta… 🙃 Návrh na zrušení této daně Vzorovým příkladem budiž návrh novely zákona, kterým by se měla zrušit daň z nabytí nemovitých věcí. Projde tento návrh? Autor tipuje, že bude schválen, ale samozřejmě může… Zobrazit více »

Doporučený článek

Čínská chřipka a daňové náklady

Vytvořil | Květen 25, 2020

Titulek se každému, kdo podniká, ať už se jedná o fyzickou nebo právnickou osobu, bude zdát zbytečný. Různé výdaje způsobené Čínskou chřipkou a Daňový náklad? Uplatníte je jako daňově účinné podle obecných pravidel § 24/1 ZDP. INFO Finanční správy Podíváte-li se na server FinS, dozvíte se „nové“ informace – například po měsíci byla publikována další… Zobrazit více »

Doporučený článek

Bezúročná půjčka u SRO

Vytvořil | Květen 21, 2020

V předchozích dvou článcích jsme se věnovali posouzení úročených půjček z pohledu: fyzické osoby, vlastníka, člena korporace, a společnosti s ručením omezeným. Pokud půjčku poskytla fyzická osoba, která nevede účetnictví, rozhoduje o daňovém režimu její zaplacení. Bezúročná půjčka? Otázkou je, zda nevzniká v těchto případech „jiný majetkový prospěch“ na straně SRO. Naštěstí existuje konkrétní třetí věta § 23/7 ZDP… Zobrazit více »

Doporučený článek

Benefity a otázka, zda Nouzový stav je nebo není?

Vytvořil | Květen 15, 2020

Minulý týden jsme vás informovali o ustanovení platného zákona o daních z příjmů, které nabízí zaměstnavatelům poskytnout finanční benefit. Podmínka ZDP Citujeme z § 6/9/o ZDP: „….sociální výpomoc zaměstnanci v přímé souvislosti s překlenutím jeho mimořádně obtížných poměrů v důsledku živelní pohromy, ekologické nebo průmyslové havárie na územích, na kterých byl vyhlášen nouzový stav…“. Jaká je/byla situace? Vzpomeňte si… Zobrazit více »

Doporučený článek

Zálohy a přehledy ZDR POJ

Vytvořil | Květen 14, 2020

Doplňujeme v tomto týdnu publikované informace k pojistnému pro osoby samostatně výdělečně činné. Jak je to se ZDR POJ? Můžeme si vše velmi zjednodušit: Platí prakticky shodná pravidla, jaká jsou popsána v článcích u SOC POJ. 🙂 K zálohám, jejich částkám, viz již dříve publikovaný článek. Termín Přehledu? Důležitá je také lhůta pro podání Přehledu za loňský rok a zaplacení… Zobrazit více »

Doporučený článek

Co (ne)platí v době Čínské chřipky?

Vytvořil | Květen 11, 2020

Přehled opatření, která již byla schválena, anebo se připravují, by měly nabízet webové stránky Finanční správy. INFO Například je k dispozici dokument „Souhrn opatření…“, ale asi vás nepřekvapí, že je z března… 🙃 Působení paní Schillerové na financích je vskutku tristní, a tak se nemůžeme divit: v jakém stavu jsou návrhy připravované na MF, jak je veřejnost informována. „25“… Zobrazit více »

Doporučený článek

EET odstartuje až příští rok…

Vytvořil | Květen 7, 2020

Podnikatelským subjektům dochází trpělivost, už nechtějí poslouchat plané sliby Havlíčka, nesmyslné návrhy Schillerové atd. 🙃 VOX POPULI Hlas „lidu“ opravdu funguje. Premiér, který není schopen vyslovit česky ani jednu větu (pokud mu ji nenapíši jeho rádci), dostal „echo…“ od svých přisluhovačů a výsledkem je návrh: Odkladu EET do konce letošního roku! Na co je EET? Slušně… Zobrazit více »

Doporučený článek

Daňová likvidace občanů ČR na počkání

Vytvořil | Duben 14, 2020

Vážení, věřím, že jste si i v této složité době užili – v rámci možností – slunné jarní Velikonoce! 🙂 Musíme se však vrátit do reality: Nevěřte Babišovi, Schillerové a jiným politikům ze spolku ANO „ani slovo“! 🙃 Finanční správa Bohužel se stala Finanční správa, od chvíle, kdy ji mají pod kontrolou výše uvedení, represivním nástrojem zaměřeným na… Zobrazit více »

Doporučený článek

Nejasné otázky a odpovědi k dani z příjmů PO za rok 2019?

Vytvořil | Březen 17, 2020

Volně navazujeme na článek k DPFO, jak je to s daní z příjmů právnických osob za loňský rok? Daňové tipy Také pro právnické osoby jsme již publikovali mnoho článků s náměty, jak optimalizovat daňovou povinnost. 🙂 Viz kategorie: Daňové tipy PO. Finanční správa Na stránkách správy daní jsou uvedeny obecné doplňující informace. 🙂 Naše RADA Opakujeme naši pondělní radu. K řešení… Zobrazit více »

Doporučený článek

Nejasné otázky a odpovědi k dani z příjmů FO za rok 2019?

Vytvořil | Březen 9, 2020

Všichni se nyní zabýváme zpracováním daňových přiznání za loňský rok. Samozřejmě řešíme zapeklité a nejasné problémy, neboť zákon a publikované výklady jsou často nejasné a nesrozumitelné. 🙃 Daňové tipy Mnoho otázek jsme již vyřešili a jsou mimo jiné uvedeny jako Daňové tipy FO. Finanční správa Vzorové případy jsou také uvedeny na webu Finanční správy. 🙂 Naše RADA… Zobrazit více »

Doporučený článek

On-Line Poradenské služby

Vytvořil | Leden 10, 2020

BLOG  Na našem BLOGu se snažíme Vás průběžně informovat o novinkách, odpovídáme na Vaše dotazy.🙂 Naše časové možnost jsou však omezené. 🙂 Proto Vám níže nabízíme řešení, kontaktujte odborníky – se kterými spolupracuji. 🙂 Váš Jan Ambrož DÉMONIA s.r.o. – nabízí tyto služby poradenství v oblasti odměňování, daní z příjmů, nemocenských dávek, pojistného na sociální zabezpečení a… Zobrazit více »

Fyzická osoba Prodej pozemku a DPH

Vytvořil | Květen 26, 2020

Titulek je trochu nejasný, ale v zásadě odpovídá aktuálnímu dotazu: Fyzická osoba (FO) nepodniká, prodá pozemek, který by u plátce nebyl osvobozen od daně (§ 56 ZDPH), musí tato FO řešit DPH? DPH a ekonomická činnost Pro účely daně z přidané hodnoty řešíme v § 5, kdo je osobou povinnou k dani vykonávající ekonomickou činnost. Teorie vs. praxe… Zobrazit více »