Doporučený článek

Povinný přepočet koeficientu DPH za celý rok 2020

Vytvořil | Leden 19, 2021

Navazujeme na včerejší článek. 🙂 V rámci daňového přiznání za poslední zdaňovací období kalendářního roku se „automaticky“ vypočte nárok plátce podle vypořádacího koeficientu. Zálohový koeficient V průběhu roku se totiž nároky stanoví zálohovým koeficientem, tj. vypořádacím za rok předchozí. A výsledek? Může být různý… Období „Koeficient“ „Nárok“ První čtvrtletí 90 000/200 000 400 000/200 000 Druhé čtvrtletí 250 000/300 000 200 000/100… Zobrazit více »

Doporučený článek

„Poslední“ Daňové přiznání k DPH a koeficienty

Vytvořil | Leden 18, 2021

Za prosinec nebo čtvrté čtvrtletí se v daňovém přiznání k dani z přidané hodnoty musí zobrazit specifické „operace“.  Tomuto tématu se budeme věnovat tento týden a základní body vám vysvětlujeme na videu! 🙂 Koeficient vypořádací Podle 76 při souběhu uskutečňovaných zdanitelných a vybraných osvobozených plnění Koeficient poměrný Stanoví se podle 75, je-li přijaté zdanitelné plnění použito současně pro neekonomickou… Zobrazit více »

Doporučený článek

Na DP SiD a DzN máme další dva měsíce, ale…

Vytvořil | Leden 15, 2021

Na víkend máme pro vás dobrou zprávu! 🙂 DP Silniční daň a DP Daň z nemovitých věcí Jak potvrzuje tisková zpráva MF: “V případě, že z důvodu dopadů pandemie viru SARS-CoV-2 (nemoc, karanténa) *** nemůžete podat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí a k dani silniční do 1. února, je v letošním roce možné jej… Zobrazit více »

Doporučený článek

Nárok na odpočet daně a existence daňového dokladu

Vytvořil | Leden 14, 2021

Navazujeme na úterní článek a upozorňujeme na zásadní, příznivou výjimku pro uplatňování nároku na odpočet daně.  🙂 Jde o situace, kdy se současně musí přiznat daň na výstupu, tj. přenos daňové povinnosti “reverse charge”. Služby z EU Zde pro nárok na odpočet daně existuje výjimka – není-li k dispozici daňový doklad: „…lze nárok prokázat jiným způsobem…“ 🙂, a… Zobrazit více »

Doporučený článek

Služby z EU a den D (2)

Vytvořil | Leden 13, 2021

Slíbili jsme k včerejšímu článku doplnění k problematice účetnictví a s tím přímo související daně z příjmů. Pravidla pro účetnictví Nejsou vázány striktně na ustanovení zákona o DPH. Například nájem za prosinec 2020 zaúčtujeme do tohoto roku prostřednictvím účtů skupiny 38, i když nebudeme mít fakturu (daňový doklad) – je vystavena v lednu 2021. Nebo naopak: fakturu… Zobrazit více »

Doporučený článek

Služby z EU a den D (1)

Vytvořil | Leden 12, 2021

Odpovídáme na dotaz k problematice, kdy je povinností tuzemského plátce přiznat plnění – „den D“ – u služeb poskytnutých z jiného členského státu EU. Teorie Nájem movitých věcí je skutečně pro účely daně z přidané hodnoty podřazen do kategorie „poskytování služeb“. Tuzemský plátce je povinen postupovat podle § 24 zákona o DPH. Praxe V modelovém případu, popsaném v dotazu, přiznáváme… Zobrazit více »

Doporučený článek

Paušální daň z podnikání a vliv jiných příjmů? Viz VIDEO!

Vytvořil | Leden 11, 2021

DNES je poslední den pro vstup do režimu paušální daně pro kalendářní rok 2021! VIDEO Základní informace naleznete: v předchozích článcích Optimalizace paušální daně, a můžete si poslechnout jednoduché video. 🙂 Dotazy a odpovědi Shrnuli jsme některé vaše dotazy a uvádíme jednoduché, ale dostačující odpovědi k problematice jiných zdanitelných příjmů. Závislá činnost Řešíme tři momenty: Rok 2020:… Zobrazit více »

Doporučený článek

ROK 2021: Šance na změnu!

Vytvořil | Leden 4, 2021

Vážení, vstupme všichni do Nového roku 2021 OPTIMISTICKY. 🙂 Společně se nám určitě podaří naplnit všeobecné přání všech slušných občanů České republiky: aby  rok 2021 byl skutečně ROKEM ZMĚNY… 🙂 To znamená, že: skončí – tak jako ve většině krajů – vláda Spolku STOKA podporovaná bývalými a současnými Komunisty. 🙃 A co Čínská chřipka? Musíme být trpělivější, neboť neschopná vláda,… Zobrazit více »

Doporučený článek

Přelomová novela Zákona o DPH 2021: Osvobozený nájem omezen!

Vytvořil | Prosinec 4, 2020

Jedna ze zásadních novinek v dani z přidané hodnoty trochu zapadla, neboť byla již „dávno“ schválena, ale s účinností „až“ od 1. ledna 2021. 🙃 Do konce roku 2020 Plátce má právo volby, po dohodě s nájemcem zvolit „zdanění“ místo osvobození, a to podle § 56a/3 zákona o DPH. Důvod? Aby nemusel pronajímatel krátit nárok na odpočet daně na vstupu! 🙂 Tvrdé… Zobrazit více »

Doporučený článek

VIDEO: Jak je to s dodatečným uplatněním letošní daňové ztráty?

Vytvořil | Listopad 30, 2020

Titulek je jasný a reagujeme na stále se opakující dotazy! “Výhodná” letošní ztráta?! ANO, pokud máme na mysli daňovou ztrátou, která se stává odčitatelnou položkou od základu daně. (*) 🙂 NE, jestliže hovoříme o propadu příjmů, finanční ztráty kvůli čínské chřipce. Zpětné uplatnění daňové ztráty Pokud příští rok, při podání daňového přiznání, vykážete daňovou ztrátu (*):… Zobrazit více »

Doporučený článek

Dalších 100 000 000 Kč do kapsy Babiše…

Vytvořil | Listopad 27, 2020

Podnikání impéria agenta Bureše je založeno na čerpání dotací, na které nemá nárok… 🙃 KDO to platí… Jedná se o občany řádně  odevzdávající daně v EU a v České republice! 🙃 Špička ledovce… Medializovaná kauza u investiční dotace (HN/25.11. atd.), podrobně zdokumentovaná, že se jedná o podvodné jednání, je vzorovou ukázkou, jak pracují resorty řízené spolkem “ANO”… Zobrazit více »

Doporučený článek

Optimalizace daní a Home Office aj.

Vytvořil | Listopad 25, 2020

KOV KDP – O co jde…? Jedná se o pracovní schůzky „Koordinačního výboru Komory daňových poradců“, na které se projednávají komplikovaná a nejasná ustanovení daňových zákonů. Cílem je najít shodu odborníků, daňových poradců – s vedoucími metodiky Finanční správy. Někdy se o podaří, jindy nikoliv… Každopádně jsou zápisy často zajímavé… Jako kdyby měl předkladatel „kříšťálovou kouli“: viz… Zobrazit více »

Doporučený článek

Vzorové VIDEO Účetní uzávěrka – termín fyzických inventur

Vytvořil | Listopad 23, 2020

Tématu účetní uzávěrka se věnuje několik desítek článků! 🙂 Nabízíme Vám také VIDEO přednášku, kterou můžete získat prostřednictvím firmy DÉMONIA: viz vzorová upoutávka. Účetní uzávěrka CO je obsahem této první přednášky (ze tří), která je zaměřena na proces účetní uzávěrky, spojení teorie s praxí, je uvedeno v jednom z článků publikovaném v minulém týdnu. Naše RADA Na… Zobrazit více »

Doporučený článek

VIDEO přednáška: Daň z příjmů PO za rok 2020 a Daňové novinky

Vytvořil | Listopad 12, 2020

Informovali jsme Vás o třech VIDEO přednáškách připravených autorem BLOGu. Daň z příjmů PO je třetí z nich, ale přednášky na sebe vzájemně navazují. 🙂 CO je obsahem této přednášky?  Uvádíme vybrané kapitoly včetně počtu snímků (stránek) a časový rozměr. Úvod 01   1. Daň z příjmů právnických osob, Struktura základu daně 04  05.50 2. Testování nákladů a… Zobrazit více »

Doporučený článek

VIDEO přednáška: Účetní závěrka pro každého jasně a srozumitelně…

Vytvořil | Listopad 11, 2020

Informovali jsme Vás o třech VIDEO přednáškách připravených autorem BLOGu. Účetní závěrka je druhá z nich, ale přednášky na sebe vzájemně navazují. 🙂 CO je obsahem této přednášky?  Uvádíme vybrané kapitoly včetně počtu snímků (stránek) a časový rozměr. Úvod 01   1. Zpracování účetní závěrky 03-04 03.45 1.1 Význam účetní závěrky 05 06.15 1.2 Účetní metody,… Zobrazit více »

Doporučený článek

Účetní uzávěrka formou VIDEO přednášky!

Vytvořil | Listopad 10, 2020

Informovali jsme Vás o třech VIDEO přednáškách připravených autorem BLOGu. Účetní uzávěrka je první z nich, ale přednášky na sebe vzájemně navazují. 🙂 CO je obsahem této přednášky?  Uvádíme vybrané kapitoly včetně počtu snímků (stránek) a časový rozměr. Úvod 01-02   1. Zpracování účetní uzávěrky 03 04.00 2. Inventarizace 04 05.20 2.1 Dokladové inventury 05 07.50… Zobrazit více »

Doporučený článek

VIDEO Přednášky k účetnictví a daním: CO je za letošní rok nejdůležitější?

Vytvořil | Listopad 9, 2020

Vážení, navazujeme na páteční článek a související dotaz. Je obtížné vybrat téma, které je při zpracování závěrek a DPPO za rok 2020 nejdůležitější, situace konkrétní účetní jednotky (poplatníka daně z příjmů PO) může být různá. 🙂🙃 Dovolili jsme si upozornit u každé z přednášek na tři oblasti. Účetní uzávěrka Dohadné položky Dotace provozní (finanční podpory), vliv… Zobrazit více »

Doporučený článek

Agentova vláda a neúcta k lidským životům

Vytvořil | Říjen 9, 2020

Výsledky „činnosti“ této vládnoucí garnitury jsou vskutku tristní. 🙃 Je zcela jednoznačné, že dvojice Babiš a Vojtěch, podporovaná přisluhovači, má na svědomí současnou situaci a desítky, stovky… lidských životů… 🙃 Odstoupení od Estébáka ale nečekejme… 🙃 BLOG se věnuje daním, které samozřejmě souvisí s ekonomikou. Sledujeme-li opatření, jak řešit krizi, způsobenou Čínskou chřipkou, zjistíme, že ve vládě není ani… Zobrazit více »

Optimalizace Paušální daně? KDY se vyplatí?

Vytvořil | Leden 8, 2021

Navazujeme na předchozí články, odpovídáme tím na vaše dotazy a uvádíme text z VIDEA, který vám nabízí základní vysvětlení. 🙂 OPTIMALIZACE? Částka paušální daně odpovídá u daně z příjmů: teoretickému základu daně na úrovni 193 000 Kč 🙂 Jednoduchá kalkulace Hypotetický základ daně 193 600 15% daň před slevou 29 040 Sleva na poplatníka 27 840 Daň 1 200 SOC… Zobrazit více »

JAKÁ jsou KRITÉRIA pro Paušální daň? A termín a způsob přihlášení?

Vytvořil | Leden 7, 2021

Navazujeme na předchozí články a uvádíme text z VIDEA, který vám nabízí základní vysvětlení. 🙂 KDO se může přihlásit? KDY a JAK? Podmínky Kritérií je celá řada. Pro většinu poplatníků platí následující: Zdanitelný příjem z podnikání v roce 2020 je max. 1 000 000 Kč (*) Jedná se o „hotovostní příjem“, nikoliv dílčí základ daně Není plátcem DPH k 1. 1.… Zobrazit více »

JAKÉ DANĚ se platí u paušálního režimu v roce 2021?

Vytvořil | Leden 6, 2021

Vážení, základní informace naleznete na VIDEU, které jsme vám včera nabídly. Níže uvádíme podkladové texty, které odpoví na otázku v titulku. „Daň“ Měsíčně Za kalendářní rok Daň z příjmů 100 1 200 Sociální pojištění 2 976 35 712 Zdravotní pojištění 2 393 28 716 Celkem 5 469 65 628 Splatnost Platí se každý kalendářní měsíc do… Zobrazit více »