Doporučený článek

Dalších 100 000 000 Kč do kapsy Babiše…

Vytvořil | Listopad 27, 2020

Podnikání impéria agenta Bureše je založeno na čerpání dotací, na které nemá nárok… 🙃 KDO to platí… Jedná se o občany řádně  odevzdávající daně v EU a v České republice! 🙃 Špička ledovce… Medializovaná kauza u investiční dotace (HN/25.11. atd.), podrobně zdokumentovaná, že se jedná o podvodné jednání, je vzorovou ukázkou, jak pracují resorty řízené spolkem „ANO“… Zobrazit více »

Doporučený článek

Hybridní vozy pro soukromé použití aj.

Vytvořil | Listopad 26, 2020

Co bylo v lednu projednáno odborníky na Koordinačním výboru? Téměř skoro nic…, to se někdy stává, po Vánocích… 🙃 Většina příspěvků byla totiž odložena… „S rozporem uzavřeno“ 🙃 Daň z příjmů a DPH/561/29.01.20 Daňové aspekty použití plug-in hybridních vozidel pro účely nesouvisející s ekonomickou činností zaměstnavatele a jejich dobíjení elektrickou energií z vlastní elektrické sítě zaměstnance Různé… Zobrazit více »

Doporučený článek

Optimalizace daní a Home Office aj.

Vytvořil | Listopad 25, 2020

KOV KDP – O co jde…? Jedná se o pracovní schůzky „Koordinačního výboru Komory daňových poradců“, na které se projednávají komplikovaná a nejasná ustanovení daňových zákonů. Cílem je najít shodu odborníků, daňových poradců – s vedoucími metodiky Finanční správy. Někdy se o podaří, jindy nikoliv… Každopádně jsou zápisy často zajímavé… Jako kdyby měl předkladatel „kříšťálovou kouli“: viz… Zobrazit více »

Doporučený článek

CO vlastně platí v DPH od září…?

Vytvořil | Listopad 24, 2020

V sérii článků k novelám zákona o dani z přidané hodnoty jsme vás několikrát upozornili na další malér, který způsobila neschopná Agentova vláda… 🙂 Účinnost novely od 1. 9. – nebo od 1. 1. 2020? V EU předpokládají, že vlády členských zemí jsou kompetentní. Když se dohodnou na povinné harmonizace předpisů pro „zahraniční vztahy“ v rámci… Zobrazit více »

Doporučený článek

Vzorové VIDEO Účetní uzávěrka – termín fyzických inventur

Vytvořil | Listopad 23, 2020

Tématu účetní uzávěrka se věnuje několik desítek článků! 🙂 Nabízíme Vám také VIDEO přednášku, kterou můžete získat prostřednictvím firmy DÉMONIA: viz vzorová upoutávka. Účetní uzávěrka CO je obsahem této první přednášky (ze tří), která je zaměřena na proces účetní uzávěrky, spojení teorie s praxí, je uvedeno v jednom z článků publikovaném v minulém týdnu. Naše RADA Na… Zobrazit více »

Doporučený článek

Co je a není „Přefakturace“ v DPH

Vytvořil | Listopad 20, 2020

Jedná se o pojem, který se běžně používá, ale: správně jim rozumíme výjimečné případy, které nepatří do předmětu daně z přidané hodnoty! 🙂 Teorie V zákoně o DPH je k dispozici ustanovení § 36/13, jehož začáteční text je více než výmluvný: „Do základu daně se nezahrnuje částka…“ 🙂 Jinými slovy, taková faktura se nezatíží daní z přidané… Zobrazit více »

Doporučený článek

Náhrada škody a DPH

Vytvořil | Listopad 19, 2020

Odpovídáme na aktuální dotaz, jak je to se škodami a daní z přidané hodnoty… Otázky Zadání jsme si trochu upravili: Je skutečně škoda, fakturovaná mezi obchodními partnery, mimo režim zákona o DPH? Nemá vliv skutečnost, zda jde o plátce nebo neplátce? Řešení Škoda, resp. účtovaná náhrada škody, není plněním za úplatu, proto nepatří do DPH. 🙂… Zobrazit více »

Kategorie: DPH
Doporučený článek

Nebojte se daňových ztrát!

Vytvořil | Listopad 18, 2020

Na základě aktuálního dotazu doplňujeme krátce páteční článek a s ním související video. 🙂 Podání DP a ztráta Pokud jste skutečně v situaci, že očekáváte daňovou ztrátu za letošní rok, ale neznáte její výši – resp. odhad si netroufáte provést… Nevadí! 🙂 V klidu vykážete ztrátu v rámci řádně podaného daňového přiznání za rok 2020. O „přeplatek“,… Zobrazit více »

Doporučený článek

Demokracii musíme chránit…

Vytvořil | Listopad 16, 2020

Vážení, v předvečer výročí můžete podpořit neustálý boj o zachování demokracie v České republice! 🙂 Citujeme z informací organizátorů, spolku MILIONU CHVILEK. Vše o akci Rok změny: Začínáme! 16. 11. od 18:00 Po minulém e-mailu, se objevilo dost dotazů ohledně pondělní on-line demonstrace Rok změny: Začínáme! Je to pochopitelné. Tímto projektem vstupujeme na novou, neprobádanou půdu. Proto… Zobrazit více »

Doporučený článek

Letošní daňová ztráta NEVADÍ, NAOPAK…!

Vytvořil | Listopad 13, 2020

V pátek třináctého máme pro tazatele možná překvapivě příjemnou odpověď. 🙂 „Nová“ ztráta a „staronový“ přeplatek na dani… Pokud poplatník: vykáže za zdaňovací období 2020 daňovou ztrátu, získá dodatečně daň, jestliže měl v předchozích letech daňovou povinnost! 🙂 Proto na dotaz můžeme odkázat na naše VIDEO přednášky: ve třetí se věnujeme novinkám, jednou z nich je retroaktivní… Zobrazit více »

Doporučený článek

Daň z příjmů PO 2020 a Daňové novinky

Vytvořil | Listopad 12, 2020

Informovali jsme Vás o třech VIDEO přednáškách připravených autorem BLOGu. Daň z příjmů PO je třetí z nich, ale přednášky na sebe vzájemně navazují. 🙂 CO je obsahem této přednášky?  Uvádíme vybrané kapitoly včetně počtu snímků (stránek) a časový rozměr. Úvod 01   1. Daň z příjmů právnických osob, Struktura základu daně 04  05.50 2. Testování nákladů a… Zobrazit více »

Doporučený článek

Účetní závěrka pro každého jasně a srozumitelně…

Vytvořil | Listopad 11, 2020

Informovali jsme Vás o třech VIDEO přednáškách připravených autorem BLOGu. Účetní závěrka je druhá z nich, ale přednášky na sebe vzájemně navazují. 🙂 CO je obsahem této přednášky?  Uvádíme vybrané kapitoly včetně počtu snímků (stránek) a časový rozměr. Úvod 01   1. Zpracování účetní závěrky 03-04 03.45 1.1 Význam účetní závěrky 05 06.15 1.2 Účetní metody,… Zobrazit více »

Doporučený článek

Účetní uzávěrka formou VIDEO přednášky!

Vytvořil | Listopad 10, 2020

Informovali jsme Vás o třech VIDEO přednáškách připravených autorem BLOGu. Účetní uzávěrka je první z nich, ale přednášky na sebe vzájemně navazují. 🙂 CO je obsahem této přednášky?  Uvádíme vybrané kapitoly včetně počtu snímků (stránek) a časový rozměr. Úvod 01-02   1. Zpracování účetní uzávěrky 03 04.00 2. Inventarizace 04 05.20 2.1 Dokladové inventury 05 07.50… Zobrazit více »

Doporučený článek

VIDEO Přednášky k účetnictví a daním: CO je za letošní rok nejdůležitější?

Vytvořil | Listopad 9, 2020

Vážení, navazujeme na páteční článek a související dotaz. Je obtížné vybrat téma, které je při zpracování závěrek a DPPO za rok 2020 nejdůležitější, situace konkrétní účetní jednotky (poplatníka daně z příjmů PO) může být různá. 🙂🙃 Dovolili jsme si upozornit u každé z přednášek na tři oblasti. Účetní uzávěrka Dohadné položky Dotace provozní (finanční podpory), vliv… Zobrazit více »

Doporučený článek

Nabídka VIDEO přednášek

Vytvořil | Listopad 6, 2020

Vážení, všichni v oboru prožíváme náročné období. Jedná se o: účetní uzávěrky účetní závěrky optimalizaci DPPO…, jejichž příprava, zpracování již probíhají!  🙂🙃 NAŠE RADA Pomohou Vám přednášky! 🙂 Jsou pro Vás připraveny VIDEO formou, autorem je Jan Ambrož, obsahují desítky jasných vzorových příkladů, které spojují teorii s praxí! 🙂 Nabízí je: Firma Démonia Vzorová ukázka Abyste „nekupovali… Zobrazit více »

Doporučený článek

Zrušte si registraci DPH, ALE…

Vytvořil | Listopad 2, 2020

Nedávno jsme krátce odpověděli na otázku, jaká pravidla platí pro zrušení registrace k dani z přidané hodnoty. Vyplatí se Vám DPH? Nutné je vždy osobní individuální posouzení, zda pro Vás a Vaše klienty (!) představuje „plátcovství“: plus 🙂, nadměrné odpočty…, nebo mínus 🙃, vlastní daňová povinnost, protivná administrativa… (*) (*) Pokud by nedošlo k odsunu EET, měli… Zobrazit více »

Doporučený článek

Novinky v DPH a nová kniha…

Vytvořil | Říjen 21, 2020

Při zpracování daňových přiznání k DPH za třetí čtvrtletí nezapomeňte na kontrolu, jestli jste „něco“ nepřehlédli v některé z novel zákona o DPH. X-novel… Nahlédněte do našich článků! 🙂 Samozřejmě jich nebylo X…, ale ještě nikdy se nevyskytlo během kalendářního roku tolik změn. 🙃 Připomínáme: 1. 1. 2020 Zásadní úprava sazeb daně, důležitá „pro každého občana“, teplo a chlad… 1.… Zobrazit více »

Doporučený článek

Termín Fyzické inventury? Kdykoliv…

Vytvořil | Říjen 20, 2020

Titulek vás možná překvapil, ale je pravdivý! 🙂 Reagujeme velmi krátce na aktuální dotaz. Lhůty pro provedení fyzické inventury Na toto téma jsme uveřejnili několik článků. Platí podle § 30/6 zákona o účetnictví, že je můžeme uskutečnit: od 1. září 2020 do 28. 2. 2021! Naše Rada Naplánujte si fyzické inventury na termíny, které vám vyhovují!… Zobrazit více »

Doporučený článek

Přeúčtování není „přefakturace v DPH“

Vytvořil | Říjen 14, 2020

V praxi běžně používáme výrazy „přeúčtování“ nebo „přefakturace“, ale pro účely daně z přidané hodnoty musíme být obezřetní. Viz dříve publikovaný článek. Není v základu daně… „Přefakturace v DPH“ skutečně: není podle § 36 zákona o DPH součástí základu daně to znamená, že neodvádíme daň na výstupu. 🙂 ALE… Nesmíme uplatnit daň na vstupu, nesmíme zdražit… 🙃 Naše RADA… Zobrazit více »

Doporučený článek

Agentova vláda a neúcta k lidským životům

Vytvořil | Říjen 9, 2020

Výsledky „činnosti“ této vládnoucí garnitury jsou vskutku tristní. 🙃 Je zcela jednoznačné, že dvojice Babiš a Vojtěch, podporovaná přisluhovači, má na svědomí současnou situaci a desítky, stovky… lidských životů… 🙃 Odstoupení od Estébáka ale nečekejme… 🙃 BLOG se věnuje daním, které samozřejmě souvisí s ekonomikou. Sledujeme-li opatření, jak řešit krizi, způsobenou Čínskou chřipkou, zjistíme, že ve vládě není ani… Zobrazit více »

Doporučený článek

Optimalizace pro Fyzické osoby za rok 2020

Vytvořil | Září 7, 2020

Léto nenávratně skončilo a pomalu se všichni musíme dostat do běžného rytmu, proto je také již čas na zvážení, zejména u podnikajících fyzických osob, jak to bude „s daněmi“ za letošní rok. Dílčí daňový základ Poplatník může výdaje prokazovat daňovou evidencí nebo účetnictvím, ale existuje jednodušší varianta paušálních výdajů! 🙂 Lze opravdu optimalizovat daňovou povinnost, legálním… Zobrazit více »