Doporučený článek

Stravenkový paušál a “Fake news”

Vytvořil | Únor 24, 2021

V pondělí 1. února jsme vás informovali článek a video k zásadní novince týkající se benefitů, kterou představuje možnost vyplatit zaměstnanci peníze na závodní stravování – jde o stravenkový paušál. PLUS pro zaměstnance a zaměstnavatele Při splnění zákonných podmínek se jedná u: zaměstnance osvobozený příjem 🙂 a pro zaměstnavatele je daňovým nákladem 🙂. “Fake news” Podle Wikipedie:  „falešné… Zobrazit více »

Doporučený článek

Placení paušální daně

Vytvořil | Únor 23, 2021

Podle informací Finanční správy používá nový systém paušální daně 71 tisíc poplatníků. Jak tato daň, zahrnující daň z příjmů FO, sociální a zdravotní pojištění, funguje? Velmi jednoduše, každý měsíc do 20. dne je nutné uhradit částku 5 469 Kč. Za kalendářní rok 2021, pokud budou splněny všechny zákonné podmínky, poplatník nepodává žádné daňové přiznání a… Zobrazit více »

Doporučený článek

Zásadní novinka v DPH od 1. ledna!

Vytvořil | Únor 22, 2021

Na krátkém videu si vysvětlíme význam klíčové změny u nájmu nemovitých věcí podle § 56a zákona o DPH. “Zákaz” nároku na odpočet daně Mnoho plátců DPH bohužel nyní zjišťuje, že v daňovém přiznání za leden 2021 přichází o desetitisíce korun kvůli zákazu nároku na odpočet daně, neboť přijatá zdanitelná plnění souvisí s “novými” osvobozenými nájmy. 🙃… Zobrazit více »

Doporučený článek

Co je obratem v DPH?

Vytvořil | Únor 19, 2021

Odpovídáme krátce na otázku v titulku a aktuální dotaz. Obrat podle § 4a ZDPH Pro účely daně z přidané hodnoty musíme ověřit přesně texty uvedené ve zmíněném paragrafu zákona o DPH. Proto na dotaz máme příjemnou odpověď. 🙂 Pronajímatel má sice obrat 1 010 000 Kč, ale jedná se pouze o plnění osvobozená od daně (*),… Zobrazit více »

Doporučený článek

Nezapomeňte na zvýšený limit pro DARY!

Vytvořil | Únor 18, 2021

Již jsme vás informovali o poslední novele zákona o daních z příjmů 🙂. Byla přijata až v lednu (účinnost 4. 2. 2021) , která nabízí Fyzickým i Právnickým osobám možnost snížit si základ daně o větší částky poskytnutých darů! Novinku lze uplatnit zpětně i pro rok 2020. 🙂 INFO FinS k tiskopisům daně z příjmů fyzických osob Vezměte… Zobrazit více »

Doporučený článek

Agentovi a jeho lidem nevěřte ani slovo…!

Vytvořil | Únor 17, 2021

Velmi opatrně postupujte v případech, kdy máte jakékoliv finanční problémy s daněmi kvůli čínské chřipce. Nabídnuté úlevy? ANO i NE… 🙃 INFO Finanční správy Je nutné si ve spolupráci s vaším daňovým poradcem ověřit, jaký tzv. “generální pardon” jste využili. Musíte pečlivě rozlišovat mezi splatnou daní a sankcemi… 🙃 Citujeme: “…generální pardony promíjejí úrok z prodlení za opožděnou platbu daně, nemění… Zobrazit více »

Doporučený článek

Změna sazby DPH k 1. lednu 2021

Vytvořil | Únor 16, 2021

V loňském roce došlo k několika podstatným úpravám sazeb daně z přidané hodnoty, o kterých jsme vás informovali. 🙂 Uvidíme, jaké novinky nás čekají v letošním roce. Každopádně, jedna již platí a týká se komunálního odpadu. INFO Finanční správy Jak se má novela zákona o DPH promítnout v praxi, popisuje aktuální sdělení FinS. Jedná se o:… Zobrazit více »

Doporučený článek

Účtování finančních podpor kvůli Čínské chřipce

Vytvořil | Únor 15, 2021

Odpovídáme na krátký dotaz a navazujeme na článek ke “zdanění Antiviru”. Provozní dotace Postupujeme podle účetních předpisů, například podle Českého účetního standardu č. 017, bodu 3.7, platí, že: “…o nezpochybnitelném nároku na dotaci se účtuje…”, doplníme si MD 378/D 346. “…O použití dotace k úhradě nákladů…ve věcné a časové souvislosti…”, opět si uvedeme konkrétní účty MD… Zobrazit více »

Doporučený článek

Daňový víkend pro zaměstnance

Vytvořil | Únor 12, 2021

Nezapomeňte, že čas na žádost o roční zúčtování záloh, máte opravdu jen do pondělí 15. února! 🙂 Optimalizace Využijte této možnosti, jak získat přeplatek na dani. Dotaz Odpovídáme na aktuální dotaz: “…Co když má zaměstnanec dohodu o provedení práce u zaměstnavatele, u kterého má HPP? POHODA  resp. PAMICA) to má sloučené do jedné mzdy…” Řešení Podle… Zobrazit více »

Doporučený článek

Povinná registrace k DPH kvůli obratu za rok 2020

Vytvořil | Únor 11, 2021

Vážení, třináctého je až pozítří…, přesto mohou pro některé z vás být dále uvedené informace nepříjemné, zejména pro fyzické osoby. 🙃 Daně za rok 2020 a obrat pro DPH Většinou si nechávají daně zpracovávat paní účetní a ta nyní zjišťuje, jaké příjmy byly dosaženy za kalendářní rok 2020. Na jedné straně výše příjmů není automaticky vždy… Zobrazit více »

Doporučený článek

Zvýšení limitu pro dary platí zpětně!

Vytvořil | Únor 10, 2021

Díky čínské chřipce se podařilo několik pozitivní daňových změn… Nemůžeme se ale radovat, jde o “Pyrrhovo vítězství…”. 🙃 Odčitatelná položka DAR Novelu zákona o daních z příjmů, z ledna 2021 (!) si ocitujeme: 1. V § 15 odst. 1 se na konci věty třetí nahrazuje tečka středníkem, za který se vkládá text „to neplatí pro zdaňovací období… Zobrazit více »

Doporučený článek

Školkovné je slevou na dani!

Vytvořil | Únor 9, 2021

Nezapomeňte v rámci ročního zúčtování záloh, viz včerejší článek a video (a dotaz), jak uplatnit také další slevu na dani: školkovné! 🙂 Teorie Jedná se o právo podle ustanovení § 35bb ZDP „Sleva za umístění dítěte“. Sleva je ve výši „výdajů prokazatelně poplatníkem vynaložených…“. Její hodnota je limitována: „…do výše minimální mzdy.“. Praxe Nutné je proto mít potvrzení… Zobrazit více »

Doporučený článek

VIDEO: Optimalizace daní u zaměstnanců a Roční zúčtování

Vytvořil | Únor 8, 2021

Titulek je správný 🙂! Fyzická osoba s příjmy ze závislé činnosti může snadno optimalizovat své daně za rok 2020, stačí požádat svého zaměstnavatele o tzv. roční zúčtování záloh. Optimalizace? ANO, platí totiž velmi jednoduchý princip, jestliže zaměstnanci: Vznikne přeplatek na dani, získá ho zpět, většinou ve mzdě za březen! Má-li nedoplatek, nemusí ho uhradit! 🙂 Termín Zaměstnanec musí… Zobrazit více »

Doporučený článek

Tiskopisy pro zaměstnance kvůli ročnímu zúčtování

Vytvořil | Únor 5, 2021

Blíží se pro fyzické osoby s příjmy ze závislé činnosti (“zaměstnance”) klíčový “daňový termín” 15. února 2021. Roční zúčtování záloh Pokud splní zákonem stanovené podmínky, jejich daňové povinnosti se vypořádají díky tomuto systému. Aktuální informace jsou na webu Finanční správy. To znamená, že se nepodává daňové přiznání! 🙂 Tiskopisy K dispozici jsou aktuální formuláře: POTVRZENÍ o… Zobrazit více »

Doporučený článek

Příjmy FO v cizí měně v roce 2020

Vytvořil | Únor 4, 2021

Daň z příjmů se samozřejmě počítá v české měně, pokud poplatník obdržel příjmy v kalendářním roce 2020 v cizí měně, je povinen je přepočítat. Jaký kurz? Tyto otázky řeší zákon o daních z příjmů v § 38/1 ZDP. Fyzické osoby zpravidla nevedou účetnictví, a tak aplikují tzv. jednotný kurz. 🙂 Příjmy ze zahraničí Pro příjmy ze… Zobrazit více »

Doporučený článek

Zdanění Antiviru

Vytvořil | Únor 3, 2021

Na aktuální otázku, kterou řešíte nyní při kalkulacích pro daň z příjmů za loňský rok, nemáme pro vás bohužel dobrou zprávu. 🙃 Provozní dotace V zásadě se jedná o provozní dotace, které se musí zdanit. V účetnictví si nezapomeňte zkontrolovat základní pravidla účtování těchto dotací, které mimo jiné vysvětlujeme v našich přednáškách k účetnictví a daní. Naše RADA Uvádíme opět odkaz… Zobrazit více »

Doporučený článek

Podmínky pro závodní stravování

Vytvořil | Únor 2, 2021

KDO je zaměstnancem? Reagujeme na krátký dotaz k včerejšímu článku a videu. 🙂 Tazatelka ptá, jestli společník má nárok na stravenkový paušál. Odpověď je překvapivě jednoduchá, protože zákon o daních z příjmů: si v § 6/2 stanoví, kdo je “zaměstnancem”! Jde o všechny fyzické osoby, které mají příjmy podle § 6/1 ze závislé činnosti, tj. i… Zobrazit více »

Doporučený článek

VIDEO: Co je lepší, stravenky nebo peníze?

Vytvořil | Únor 1, 2021

Na tuto otázku nyní hledá odpověď několik miliónů zaměstnanců a jejich zaměstnavatelé. Poradíme vám! 🙂 Naše RADA Nikdo neví, jaké další názory k této citlivé problematice zveřejní v budoucnu Finanční správa. Musíme proto vycházet z platného znění zákona o daních z příjmů, zkoumáme jaká jsou pravidla pro: osvobození od daně u zaměstnanců, a daňové náklady u… Zobrazit více »

Doporučený článek

Zdanění „odbytného“

Vytvořil | Leden 27, 2021

Odpovídáme na dotaz (redakčně upraven), který se týká inkasa tzv. odbytného, kterým rozumíme: plnění související s ukončením penzijního připojištění. Zdanění? Předpokládáme, že nebyly dodrženy podmínky § 15/5 zákona o daních z příjmů. Nahlédneme do textu zákona a volně citujeme: Ostatním příjmem zařazeným do § 10 ZDP – a to v časovém testu deseti let (!) – jsou částky… Zobrazit více »

Doporučený článek

VIDEO Přednášky k (u)závěrce a daním

Vytvořil | Leden 22, 2021

Vážení, finišujete s daňovým přiznáním k DPH za prosinec nebo čtvrté čtvrtletí.  ALE současně probíhá náročné zpracování: účetní uzávěrky účetní závěrky optimalizace daně z příjmů Cílem je “vše” správně zaúčtovat, sestavit výkazy aj., optimalizovat daňovou povinnost! 🙂 To není vůbec snadné a čeká vás překonání mnoha překážek a nástrah, nejen v daních… 🙃 Vážení, proto vám doporučujeme naše… Zobrazit více »

Doporučený článek

Nárok na odpočet daně a existence daňového dokladu

Vytvořil | Leden 14, 2021

Navazujeme na úterní článek a upozorňujeme na zásadní, příznivou výjimku pro uplatňování nároku na odpočet daně.  🙂 Jde o situace, kdy se současně musí přiznat daň na výstupu, tj. přenos daňové povinnosti “reverse charge”. Služby z EU Zde pro nárok na odpočet daně existuje výjimka – není-li k dispozici daňový doklad: „…lze nárok prokázat jiným způsobem…“ 🙂, a… Zobrazit více »

Doporučený článek

Paušální daň z podnikání a vliv jiných příjmů? Viz VIDEO!

Vytvořil | Leden 11, 2021

DNES je poslední den pro vstup do režimu paušální daně pro kalendářní rok 2021! VIDEO Základní informace naleznete: v předchozích článcích Optimalizace paušální daně, a můžete si poslechnout jednoduché video. 🙂 Dotazy a odpovědi Shrnuli jsme některé vaše dotazy a uvádíme jednoduché, ale dostačující odpovědi k problematice jiných zdanitelných příjmů. Závislá činnost Řešíme tři momenty: Rok 2020:… Zobrazit více »

Doporučený článek

ROK 2021: Šance na změnu!

Vytvořil | Leden 4, 2021

Vážení, vstupme všichni do Nového roku 2021 OPTIMISTICKY. 🙂 Společně se nám určitě podaří naplnit všeobecné přání všech slušných občanů České republiky: aby  rok 2021 byl skutečně ROKEM ZMĚNY… 🙂 To znamená, že: skončí – tak jako ve většině krajů – vláda Spolku STOKA podporovaná bývalými a současnými Komunisty. 🙃 A co Čínská chřipka? Musíme být trpělivější, neboť neschopná vláda,… Zobrazit více »

Doporučený článek

Přelomová novela Zákona o DPH 2021: Osvobozený nájem omezen!

Vytvořil | Prosinec 4, 2020

Jedna ze zásadních novinek v dani z přidané hodnoty trochu zapadla, neboť byla již „dávno“ schválena, ale s účinností „až“ od 1. ledna 2021. 🙃 Do konce roku 2020 Plátce má právo volby, po dohodě s nájemcem zvolit „zdanění“ místo osvobození, a to podle § 56a/3 zákona o DPH. Důvod? Aby nemusel pronajímatel krátit nárok na odpočet daně na vstupu! 🙂 Tvrdé… Zobrazit více »

Doporučený článek

VIDEO: Jak je to s dodatečným uplatněním letošní daňové ztráty?

Vytvořil | Listopad 30, 2020

Titulek je jasný a reagujeme na stále se opakující dotazy! “Výhodná” letošní ztráta?! ANO, pokud máme na mysli daňovou ztrátou, která se stává odčitatelnou položkou od základu daně. (*) 🙂 NE, jestliže hovoříme o propadu příjmů, finanční ztráty kvůli čínské chřipce. Zpětné uplatnění daňové ztráty Pokud příští rok, při podání daňového přiznání, vykážete daňovou ztrátu (*):… Zobrazit více »

Doporučený článek

Dalších 100 000 000 Kč do kapsy Babiše…

Vytvořil | Listopad 27, 2020

Podnikání impéria agenta Bureše je založeno na čerpání dotací, na které nemá nárok… 🙃 KDO to platí… Jedná se o občany řádně  odevzdávající daně v EU a v České republice! 🙃 Špička ledovce… Medializovaná kauza u investiční dotace (HN/25.11. atd.), podrobně zdokumentovaná, že se jedná o podvodné jednání, je vzorovou ukázkou, jak pracují resorty řízené spolkem “ANO”… Zobrazit více »

Doporučený článek

Optimalizace daní a Home Office aj.

Vytvořil | Listopad 25, 2020

KOV KDP – O co jde…? Jedná se o pracovní schůzky „Koordinačního výboru Komory daňových poradců“, na které se projednávají komplikovaná a nejasná ustanovení daňových zákonů. Cílem je najít shodu odborníků, daňových poradců – s vedoucími metodiky Finanční správy. Někdy se o podaří, jindy nikoliv… Každopádně jsou zápisy často zajímavé… Jako kdyby měl předkladatel „kříšťálovou kouli“: viz… Zobrazit více »

Doporučený článek

Vzorové VIDEO Účetní uzávěrka – termín fyzických inventur

Vytvořil | Listopad 23, 2020

Tématu účetní uzávěrka se věnuje několik desítek článků! 🙂 Nabízíme Vám také VIDEO přednášku, kterou můžete získat prostřednictvím firmy DÉMONIA: viz vzorová upoutávka. Účetní uzávěrka CO je obsahem této první přednášky (ze tří), která je zaměřena na proces účetní uzávěrky, spojení teorie s praxí, je uvedeno v jednom z článků publikovaném v minulém týdnu. Naše RADA Na… Zobrazit více »

Doporučený článek

VIDEO přednáška: Daň z příjmů PO za rok 2020 a Daňové novinky

Vytvořil | Listopad 12, 2020

Informovali jsme Vás o třech VIDEO přednáškách připravených autorem BLOGu. Daň z příjmů PO je třetí z nich, ale přednášky na sebe vzájemně navazují. 🙂 CO je obsahem této přednášky?  Uvádíme vybrané kapitoly včetně počtu snímků (stránek) a časový rozměr. Úvod 01   1. Daň z příjmů právnických osob, Struktura základu daně 04  05.50 2. Testování nákladů a… Zobrazit více »

Doporučený článek

VIDEO přednáška: Účetní závěrka pro každého jasně a srozumitelně…

Vytvořil | Listopad 11, 2020

Informovali jsme Vás o třech VIDEO přednáškách připravených autorem BLOGu. Účetní závěrka je druhá z nich, ale přednášky na sebe vzájemně navazují. 🙂 CO je obsahem této přednášky?  Uvádíme vybrané kapitoly včetně počtu snímků (stránek) a časový rozměr. Úvod 01   1. Zpracování účetní závěrky 03-04 03.45 1.1 Význam účetní závěrky 05 06.15 1.2 Účetní metody,… Zobrazit více »

Doporučený článek

Účetní uzávěrka formou VIDEO přednášky!

Vytvořil | Listopad 10, 2020

Informovali jsme Vás o třech VIDEO přednáškách připravených autorem BLOGu. Účetní uzávěrka je první z nich, ale přednášky na sebe vzájemně navazují. 🙂 CO je obsahem této přednášky?  Uvádíme vybrané kapitoly včetně počtu snímků (stránek) a časový rozměr. Úvod 01-02   1. Zpracování účetní uzávěrky 03 04.00 2. Inventarizace 04 05.20 2.1 Dokladové inventury 05 07.50… Zobrazit více »

Doporučený článek

Agentova vláda a neúcta k lidským životům

Vytvořil | Říjen 9, 2020

Výsledky „činnosti“ této vládnoucí garnitury jsou vskutku tristní. 🙃 Je zcela jednoznačné, že dvojice Babiš a Vojtěch, podporovaná přisluhovači, má na svědomí současnou situaci a desítky, stovky… lidských životů… 🙃 Odstoupení od Estébáka ale nečekejme… 🙃 BLOG se věnuje daním, které samozřejmě souvisí s ekonomikou. Sledujeme-li opatření, jak řešit krizi, způsobenou Čínskou chřipkou, zjistíme, že ve vládě není ani… Zobrazit více »