Doporučený článek

Start EET k 1. 5. 2020 (ale také k 1. 1. 2020)?

Vytvořil | Leden 17, 2020

Titulek, ač se zdá nesmyslný, je pravdivý…! 🙃 První část je nám všem jasná, v květnu se má zapojit podle Finanční správy dalších cca 340 000 poplatníků. 🙂 Pokyn Text v závorce platí jen zčásti – resp. vycházíme z Pokynu verze 4.0, podle kterého se testují hodnoty inkasovaných tržeb, jsou-li evidovanou tržbou podle EET, za kalendářní rok 2019… Zobrazit více »

Doporučený článek

Fyzická osoba a různé příjmy v roce 2019

Vytvořil | Leden 16, 2020

Reagujeme krátce na další dotaz. 🙂 Různé příjmy fyzické osoby Za loňský rok vykázala mnoho poplatníků daně z příjmů fyzických osob skutečně celou řádu různorodých příjmů. Proto řeší, zda: (Ne)musí podat daňové přiznání (*) Jak se příjem zdaní. Dotaz Fyzická osoba prodala les, který vlastnila 20 let a má příjem z nájmu polí ve výši 7 000 Kč. Řešení… Zobrazit více »

Doporučený článek

Registrace k DPH u společníků společnosti (sdružení)

Vytvořil | Leden 15, 2020

Navazujeme na včerejší článek, závěr, v němž jsme zdůraznili, že osoba povinná k dani musí sledovat zákon o DPH, aby se zajistila případná povinná registrace k DPH. Obrat a registrace? Ve většině případů se osoby povinné k dani registrují kvůli překročení obratu – viz § 4a ZDPH. 🙃 Obrat a společník? Každý společník „má“ své vlastní hodnoty obratu. Velmi často… Zobrazit více »

Doporučený článek

Podíl na sdružení (společnosti) a DPH

Vytvořil | Leden 14, 2020

Jednou z nejsložitějších oblastí je sladění daně z příjmů (účetnictví) a daně z přidané hodnoty u společností (sdružení bez právní subjektivity) 🙃, což potvrzuje i další dotaz, který má dvě části: FO, stejná činnost, všichni daňová evidence, „hlavní“ společník (jedná svým jménem za celou společnost) je Q plátce, ostatní neplátci. Kdy nejpozději je možné vyfakturovat svůj podíl „hlavnímu“… Zobrazit více »

Doporučený článek

Strašák EET a nové knihy autora BLOGu

Vytvořil | Leden 13, 2020

Odhaduje se, že kolem 300 000 poplatníků (v terminologii zákona o EET) musí zahájit Elektronickou evidenci tržeb od 1. 5. 2020! 🙃 „Závěrečná etapa“ Agentovi se podařilo prosadit – s velkou podporou Komunistů – start poslední etapy EET (přes částečné zrušení nálezu ÚS). 🙃 „Všichni“ Zjednodušeně řečeno, všichni, kteří: mají příjmy z podnikání – fyzické i právnické osoby, inkasují-li je… Zobrazit více »

Doporučený článek

On-Line Poradenské služby

Vytvořil | Leden 10, 2020

BLOG  Na našem BLOGu se snažíme Vás průběžně informovat o novinkách, odpovídáme na Vaše dotazy.🙂 Naše časové možnost jsou však omezené. 🙂 Proto Vám níže nabízíme řešení, kontaktujte odborníky – se kterými spolupracuji. 🙂 Váš Jan Ambrož DÉMONIA s.r.o. – nabízí tyto služby poradenství v oblasti odměňování, daní z příjmů, nemocenských dávek, pojistného na sociální zabezpečení a… Zobrazit více »

Doporučený článek

Komplikované vracení DPH u insolvencí

Vytvořil | Leden 9, 2020

Od 1. dubna 2019 platí nová pravidla pro vracení daně z přidané hodnoty u Insolvencí. Teorie a praxe Cenné návody, jak postupovat, byť s velkým zpožděním 🙃, byly v prosinci publikovány na serveru MF. Jedná se o tři materiály: Informace GFŘ k opravě základu daně dle § 46 a násl. a opravě odpočtu daně dle § 74a ZDPH… Zobrazit více »

Doporučený článek

Optimalizace darů v rodině (2)

Vytvořil | Leden 8, 2020

Navazujeme na včerejší článek, je výhodnější dar nebo prodej domu? Řešení Předpokládáme, že maminka má splněn časový test pro osvobození od daně z příjmů podle § 4/1/a, pokud by se jednalo o realizaci prodeje. 🙂 Nicméně je zřejmé, že darovací smlouva – písemná podoba je v tomto případě samozřejmostí – je jednodušší, jde-li o dar pro dceru. Kdyby… Zobrazit více »

Kategorie: Dar
Doporučený článek

Optimalizace darů v rodině (1)

Vytvořil | Leden 7, 2020

Plníme předvánoční slib a připravili jsme dva krátké články k aktuálnímu dotazu: Maminka mé přítelkyně se rozhodla, že už nechce ve velkém rodinném domě bydlet sama a chce dům přepsat na nás. (1) Vezmeme hypotéku na rekonstrukci dvou pater (jí zůstane 1 patro). Jakou nejvýhodnější formou se má udělat přepis? Má nám dům darovat? Každý budeme… Zobrazit více »

Kategorie: Dar
Doporučený článek

Daně v roce 2020

Vytvořil | Leden 6, 2020

Bohužel nemáme pro Vás na začátku Nového roku dobré zprávy. 🙃 PO NÁS POTOPA… Přesně ve stylu čtyřicetileté vlády Komunistů se chová spolek ANO podporovaný SOC DEM a KSČM… Viz deficit za loňský rok… 🙃 Uvedeme si dva vzorové příklady, co nás čeká v letošním roce: Elektronická evidence pro všechny, přestože se jedná z pohledu státního rozpočtu o… Zobrazit více »

Doporučený článek

Vánoční a Novoroční přání

Vytvořil | Prosinec 23, 2019

Vážení, děkuji Vám za zájem o publikované články a těším se na Vaše další dotazy. 🙂 Přeji Vám: Příjemné a Klidné Vánoce Pohodový Nový rok 2020 Jan Ambrož P.S. Nezapomeňte do 27. prosince vyřídit povinnosti k dani z přidané hodnoty za listopad. 🙃 Naopak myslete na to, že fyzické inventury k datu 31. 12. 2019… Zobrazit více »

Doporučený článek

Velké vánoční dárky (dary) a daně

Vytvořil | Prosinec 20, 2019

Volně navazujeme na včerejší článek a další dotaz. Tentokrát se jedná o větší finanční dar, který rodiče poskytují k Vánocům svým dětem. 🙂 Daň darovací? Můžeme dárce ujistit, že: Daň darovací byla zrušena, podle zákona o daních z příjmů, § 10/3/a, jsou osvobozeny bezúplatné příjmy „…od příbuzného v linii přímé…“. Hlášení Kdyby se jednalo o osvobozený dar v částce vyšší… Zobrazit více »

Kategorie: Dar
Doporučený článek

Závěrka a Daně (2): Inventarizační rozdíly

Vytvořil | Prosinec 18, 2019

Tvrdili jsme ve včerejším článku, že „manko“ nemusí být vždy nedaňovým nákladem. 🙂 Zapomíná se, že lze využít například: Účetní předpisy, které nabízí kompenzaci mank a přebytků, § 58 Vyhlášky. Zákon o daních z příjmů nepovažuje v § 25/2 za manka: ztratné, přirozené úbytky. Základ daně Zjistíte-li, že manko (= ve skladu je méně) činí 100 000 Kč,… Zobrazit více »

Doporučený článek

Jak se (ne)dá podnikat: na Daních stovky miliónů, na Dotacích cca 10 000 000 000 Kč… 🙃

Vytvořil | Prosinec 16, 2019

Celý „projekt“ Babišova spolku je založen: na ovládnutí „státu“, sami sobě přidělovat finance a zajistit si beztrestnost, nic nevracet, přestože jsou audity EU prokázány podvody u dotací 🙃nebo německou finanční správou do Česka nahlášeny daňové úniky u fiktivních faktur („reklamní akce“ Čapího hnízda) 🙃. Občané ČR jako rukojmí Naštěstí existují angažovaná občanská hnutí, která nás… Zobrazit více »

Doporučený článek

Benefity „zdravotní“ pro zaměstnance

Vytvořil | Prosinec 12, 2019

Ve včerejším článku jsme se zabývali náklady na lékařské prohlídky, které nepovažujeme za benefity. Zdravotní benefity? Těmi rozumíme výhody, které nabízí zaměstnavatelé svým zaměstnancům, mají různou povahu. Nejde jen o oblíbené masáže, wellness pobyty aj. Například zaměstnavatel hradí vitamíny, ale i brýle…🙂 Daň z příjmů Pro zaměstnance jsou osvobozené od daně, a to podle §… Zobrazit více »

Doporučený článek

STOP novodobé straně a jejím „strakám…“

Vytvořil | Prosinec 9, 2019

Citujeme z výzvy týmu Milion chvilek pro demokracii: „…Na Letné jsme představili novou výzvu jasně formulující CO CHCEME. Během tří týdnů od Letné podepsalo tuto novou výzvu na www.milonchvilek.cz neuvěřitelných 200 000 lidí!… 🙂 A tato síla bude opět potřeba. Kdoví, zda by bez jarních protestů byl nyní stále ještě ve funkci nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman.… Zobrazit více »

Doporučený článek

EET a Mikuláš

Vytvořil | Prosinec 6, 2019

O víkendu se možná vydáte na vánoční nebo „mikulášské“ trhy. 🙂 Máme jedno přání a jednu prosbu! Přání Užijte si víkend, nakupte v klidu a pohodě vánoční dárky. Dejte si svařené víno nebo něco jiného dobrého a vychutnejte si s dětmi Mikuláše. 🙂 Prosba Neotravujte prodávající s účtenkami. 🙃 Prodávající a povinnost k EET Naše přání je podloženo zákonem o EET. Skutečně… Zobrazit více »

Doporučený článek

Optimalizace u Pronajímatelů – manželů

Vytvořil | Prosinec 5, 2019

Téma manželé a příjmy podle § 9 ZDP jsme rozebírali již mnohokrát. Odpovídáme na krátký dotaz navazující na pondělní článek. Manželé Každý rok se mohou rozhodovat, který z nich zařadí příjmy z nájemné do daňového přiznání. 🙂 Způsob stanovení dílčího daňového základu – to je předmětem dotazu – je stejný jako u ostatních poplatníků daně z příjmů fyzických osob.… Zobrazit více »

Doporučený článek

Podnikání nebo Příležitostné příjmy?

Vytvořil | Listopad 29, 2019

Reagujeme na aktuální dotaz, který jsme zobecnili, neboť se týká řady jiných fyzických osob. Dotaz Redakčně upraven: Fyzická osoba má příjmy ze zaměstnání. Přivydělává si malováním obrázků, které nabízí k prodeji. Musí se registrovat na FÚ (a případně, jestli vznikají povinnosti k SOC a ZDR pojištění)? (1) Nebo platí, že záleží na limitu výše příjmů 30 000 Kč?… Zobrazit více »

Doporučený článek

DANĚ 2019 – optimalizaci připravujte!

Vytvořil | Listopad 26, 2019

Navazujeme na včerejší článek – věnujte se skutečně přípravě daní za letošní rok. Včas si proveďte odhady, jak vám daně vycházejí. 🙂 Příprava optimalizace FO Zejména pro podnikající fyzické osoby je důležité, aby si zjistili potřebné údaje. Důvod je prostý – rozhodují se, jestli je výhodnější paušál nebo výdaje prokázané. 🙂 Příjmy z nájemného Samozřejmě se možnost… Zobrazit více »

Doporučený článek

Změna prokazování výdajů u FO a dodanění

Vytvořil | Červenec 19, 2019

V pondělí jsme Vám připomněli, že si v letošním roce můžete využít vyšší paušální výdaje! 🙂 Současně jsme zdůraznili, že s touto změnou stanovení dílčích základů daně (třeba i opačným: z paušálu na prokázané) souvisí ustanovení § 23/8 zákona o daních z příjmů. Změny se nebojte! Platí, že pokud taková úprava znamená dodatečné zvýšení daně, žádné sankce se nehradí, budete-li… Zobrazit více »