Daňové otazníky MF a KDP

Plníme opět zpravodajskou povinnost a informujeme vás o jednání Komory DP s metodiky správy daní. Jedná se o zápis z jednání ze dne 28.2. 2024. Spotřební daně 618/28.02.24 Výroba lihových výrobků (jako vybraných výrobků) z pohledu zákona o spotřebních daních – konkrétní situace Uzavřen s rozpory DPH 617/28.02.24 Charakter plnění přijímaných a uskutečňovaných vydavateli palivových karet Odloženo Daň… Zobrazit více »

Zapomněli jste nahlásit osvobozené příjmy?

Na skutečnost, že platí oznamovací povinnost podle § 38v ZDP, „hlášení“, jsme vás již několikrát upozorňovali. Problém je zejména u “soukromých” fyzických osob…, jak vyplývá z opakovaných dotazů. Limit Jde o případy, kdy takový jednotlivý příjem za loňský rok vyšší než 5 000 000 Kč, ale netýká se to například prodeje nemovitých věcí. Termín Hlášení se musí… Zobrazit více »

Daňové otazníky a diskuse odborníků

Plníme zpravodajskou povinnost a informujeme vás o jednání Komory DP s metodiky správy daní. Jedná se o zápis z jednání ze dne 28. 11. 2023. Daň z příjmů 615/28.11.23 Rozsah výnosů z poskytnutých úvěrů dle § 5a zákona o rezervách Uzavřeno s rozpory Daň z příjmů 616/28.11.23 Nahrazení Pokynu GFŘ D-22 Pokynem GFŘ D-59 s úpravou textu k § 6 odst.… Zobrazit více »

Fyzická osoba a nahodilé příjmy

Odpovídáme na aktuální dotaz, který se týká mnoha fyzických osob. Poplatník daně z příjmů fyzických osob nepodniká, nemá pravidelné příjmy z nájmu, ale „čas od času“ vypomůže známým apod… Až po datu pro podání daňového přiznání si mnohé fyzické osoby kontrolují, jestli jim nevznikla povinnost podat daňové přiznání za loňský rok… Ostatní příjem Podle klasifikace zákona o… Zobrazit více »

Příjmy v cizí měně a daňové přiznání

Každoročně je k dispozici nová informace: Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období podle § 38 ZDP. Pokyn D-63 Pro zdaňovací období 2023 byl publikován ve Finančním zpravodaji č. 1/2024 tento pokyn. Jednotný kurz O co se jedná? Pro poplatníky daně z příjmů, kteří nevedou účetnictví, se stanoví kurzy pro přepočet cizí měny, jde o jednotný kurz podle §… Zobrazit více »

Fyzická osoba a prodej cenných papírů. A co daňové přiznání?

Odpovídáme na opakující se dotazy, které se týkají prodeje soukromého majetku fyzické osoby a doplníme si, že se jedná o více problémů: Osvobození od daně Je nabídnuto fyzickým osobám v § 4/1/x ZDP, pro osvobození platí tříletý časový test! ALE 🙂 existuje výjimka podle § 4/1/w ZDP, osvobození podmíněné limitem maximálního příjmu 100 000 Kč za… Zobrazit více »

Vzorový příklad na optimalizaci FO nájem

Navazujeme na předchozí články a vzorové VIDEO, a opakující se dotazy. Uvedeme si jednoduchý příklad. Poplatník Fyzická osoba má jen příjmy z nájemného a řeší, která z variant je pro něj výhodnější: výdaje (ne)prokazovat? Příjmy jsou 600 000 Kč, výdaje prokázané 190 000 Kč, „zisk“ je tedy 410 000 Kč. Optimalizace Zapomíná se na „výklady“ týkající se služeb. V příjmech (a… Zobrazit více »

Hlášení o osvobozených příjmech

Ve včerejším článku jsme upozornili “soukromé” osoby, kdy případně musí podat daňové přiznání. Nemají-li tuto povinnost 🙂, musí být i tak “na pozoru, neboť je nutné zkontrolovat jiný povinný procesní úkon 🙃, přestože není sám o sobě spojen s placením daně z příjmů fyzických osob. Současně odpovídáme na aktuální dotaz. Oznámení Jedná se o Hlášení… Zobrazit více »

Termín a povinnost podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob

Použili jsme titulek z tiskové zprávy Finanční správy. Je pravdou, že zbývá jen několik dnů…, něco málo přes týden. 🙃 A je otázkou, zda vůbec daňové přiznání musí nepodnikající Fyzická osoba podat…! Termín 2. 4. 2024 Pokud poplatník daně z příjmů fyzických osob, jde zpravidla o osobu „soukromou“, která měla zdanitelné příjmy kapitálové (§ 8), z nájmu (§… Zobrazit více »

Daňová přiznání finišují – vyvarujte se zbytečných chyb!

Podle informací Finanční správy k datu 11. března bylo již podáno 649 690 přiznání k daním z příjmů za rok 2023. Podle odhadu to byla čtvrtina celkového předpokládaného počtu. Nejčastější omyly Daňová přiznání zpracovávejte pečlivě. Uvádíme výčet opakujících se nepřesností podle Finanční správy. 🙃 Elektronické podání Od loňského roku mají poplatníci převážně z řad OSVČ, kterým… Zobrazit více »