Zálohy na silniční daň

Odpovídáme na opakující se dotazy navazující na informace k novele silniční daně, uvedené ve včerejším článku, která skutečně platí od 1. ledna! Přeplatek na dani? ANO, pokud jste například uhradili jakékoliv zálohy na silniční daň osobních automobilů, protože nově nejsou vůbec předmětem této daně, eviduje se u Vašeho správce přeplatek na dani. Doporučujeme si o něj… Read More »

Novela silniční daně platí zpětně!

Dalším opatřením zmírňujícím růst inflace je částečné zrušení silniční daně. 🙂 Od KDY? A CO se mění? Opravdu je účinná již pro letošní rok, tj. od 1. ledna 2022! Silniční daň není zrušena jako taková, ale předmětem této daně jsou nově jen: nákladní vozidla (kategorie N2, N3) nad 3,5 tuny a jejich přípojná vozidla (kategorie… Read More »

Záloha na daň z příjmů

Pokud se vám dařilo 🙂, můžete mít DNES povinnost zaplatit čtvrtletní/pololetní zálohu 🙃. Zálohové období Nejste-li si jisti, nahlédněte do § 38a zákona o daních z příjmů. Zálohy se hradí povinně v tzv. zálohovém období, které navazuje na zákonný termín pro podání daňového přiznání. Časté omyly… Vše si zkontrolujte, například vám vychází za rok 2021 přeplatek na… Read More »

Další úpravy u cestovních náhrad

Vývoj inflace vede k další a dalším opatřením…, jedním z nich je aktualizace cestovních náhrad, účinná už v květnu. Nové limity Jedná se o následující hodnoty, a to za litr benzínu a motorové nafty: 44,50 Kč za 1 litr benzinu automobilového 95 oktanů, 40,50 Kč za 1 litr benzinu automobilového 98 oktanů, 47,10 Kč za 1 litr motorové nafty. E-Auta… Read More »

Ideální stav: žádné DP nebo Hlášení u Fyzické osoby

Možná jsme někomu zkazili víkend pátečním článkem, v němž jsme připomínali povinnost podat Hlášení o osvobozených příjmech… 🙃 Realita… V praxi se ale neustále setkávám, vskutku každý rok, s případy, kdy Fyzická osoba nesplní jednu z výše uvedených povinností. Co říká zákon? O těchto problémech jsme již publikovali několik článků, které snadno najdete přes FullText na našem BLOGu. A… Read More »

Hlášení o osvobozených příjmech „dodatečné“?

Několikrát jsme v článcích zdůrazňovali, že poplatník daně z příjmů fyzických osob, ač nemusí podávat daňové přiznání (a zaplatit daň), má jinou povinnost. 🙃 Oznámení Tak se nazývá podle námi zmíněné Hlášení o osvobozených příjmech fyzické osoby podle § 38v ZDP, správci daně se sděluje poplatník: „a) výši příjmu, b) popis okolností nabytí příjmu, c) datum, kdy… Read More »

„Daňová“ pomoc Ukrajině

Česká republika se snaží maximálně pomoci Ukrajině, a to je dobře 🙂  – navzdory škarohlídům a jiným (viz poslanci Babišova spolku STOKA 🙃 aj.). Nový zákon Ve Sbírce byl již publikován speciální zákon (č. 128), příznačně nazvaný o opatřeních v oblasti daní v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace.… Read More »

Členské příspěvky a Daně (2)

Navazujeme velmi krátce na včerejší článek (a doplnění dotazu) týkající se členských příspěvků. Skutečně se jedná o dvě různé záležitosti, což potvrzuje partnerem použitý režim daně z přidané hodnoty: Poradenské služby s 21% sazbou DPH. Osvobozené plnění podle § 61 zákona o DPH. 🙂 Osvobození od DPH Musí se jednat o služby nebo dodání zboží „…protihodnoty členského… Read More »

Členské příspěvky a Daně (1)

Odpovídáme na aktuální dotaz, jak je to s uznáváním členských příspěvků, máme na mysli hrazené některé zájmové organizaci (sdružující stavaře, pekaře atd.), když existuje v zákoně o daních z příjmů „zvláštní ustanovení“ v § 24/2/d ZDP. 🙃 Daňový náklad? ANO, ale jsou zde uvedeny doplňující podmínky: „…členství je nutnou podmínkou k provozování předmětu podnikání nebo výkonu činnosti…“. A překvapivě… Read More »

Dokladové inventury pro Audit (a DPPO)

Doplňujeme sérii článků, rad, jak „se domluvit“ s auditorem o téma, které by mělo (ale bohužel často není) samozřejmostí – co musí účetní jednotka být schopna doložit k auditované účetní závěrce. O co se jedná? Některá témata jsou pro naše klienty „až protivná“, ale jde skutečně o povinnosti účetní jednotky: Směrnice, minimálně k doložení používaných postupů odlišných pro… Read More »