Registrace k DPH a dodatečný nárok (1)

Velmi zajímavou možností je získání daně z přidané hodnoty za období, kdy osoba povinná k dani nebyla plátcem DPH. 🙂 Dotaz Reagujeme na aktuální dotaz – redakčně upraven: Řešení ANO, nárok je při splnění obecných podmínek: Naše RADA Zítra si doplníme další poznámky s odkazy na zákon o DPH.

Změna u referentských aut

Jednou z dalších novinek od 1. ledna 2024 týkajících se závislé činnosti, je úprava dodanění při používání služebních aut pro soukromé účely. Citujeme z návrhu zákona, § 6/6: „(6) Poskytuje-li zaměstnavatel zaměstnanci bezplatně silničnímotorové vozidlo k používání pro služební i soukromé účely, považuje se za příjem zaměstnance částka ve výši určeného procenta vstupní ceny tohoto vozidla za každý i započatý… Zobrazit více »

Inventarizační rozdíly k 31. 12. 2023?

Otázka v titulku navazuje na aktuální dotaz k pátečnímu článku. Naše odpověď může být, a opravdu je a může být velmi stručná! Fyzická inventura v září? ANO, skutečně si ji lze zorganizovat již nyní, přestože je rozvahový den „až SILVESTR“. 🙂 A kam patří zjištěná manka a přebytky? Samozřejmě se zaúčtují do letošního účetního období…, přestože je zjistíte… Zobrazit více »

Fyzické inventury letos v září…

Titulek asi mnohé překvapí, ale je pravdivý, i když se to zdá zvláštní, po létě a na začátku školního roku organizovat fyzické inventury k rozvahovému dni 31. 12. 2023… Zákon o účetnictví Teorie je jasná, podle § 30/6/a zákona o účetnictví lze „…zahájit inventuru nejdříve čtyři měsíce před rozvahovým dnem…“. „Přechodné období“ Samozřejmě musíte mít k dispozici… Zobrazit více »

Novinky a „nové“ účetnictví

Jednou z klíčových novinek, která bude mít dopad i na daň z příjmů, je nabídnutá varianta účtování v cizí měně. 🙂 Doplňme si podmínky podle zveřejněné informace: KOMU se vyplatí…? Ošidná otázka, neboť je třeba vzít v úvahu další související zásadní úpravu, na kterou jsme upozornili ve včerejším článku: Naše RADA Vážení, jedná se případně o klíčové rozhodnutí, velmi… Zobrazit více »

Novinky a daň z příjmů PO: kurzové rozdíly

Pro účtující poplatníky jednoznačně platí, že k rozvahovému dni se provádí přepočet cizí měny na českou podle platného kurzu. PLUS/MÍNUS Jinými slovy, v účetnictví se objeví účetní ztráta (MD 563) nebo zisk (D 663) z tzv. nerealizovaných operací, neinkasovaných pohledávek, neuhrazených závazků… Tento účetní výsledek je v plné míře začleněn do základu daně z příjmů, někdy je to tedy příznivé… Zobrazit více »

Novinky a závislá činnost

Navazujeme na včerejší článek a nabízíme základní informaci, co se má změnit u závislé činnosti, tedy § 6 ZDP, který se týká milionů… občanů – poplatníků daně z příjmů fyzických osob. Benefity Rozumíme jimi výhody, které nabízejí/poskytují zaměstnavatelé svým zaměstnancům. Mělo by dojít k následujícím úpravám. Nepeněžní Penzijní spoření „Závodní“ stravování Naše RADA Vážení, jak jsme již… Zobrazit více »

Novinky od 1. ledna 2024…

Tento týden se budeme věnovat základnímu přehledu novinek, který je obsahem „Konsolidačního balíčku“. Co bude platit? Konečná verze samozřejmě může být jiná, nicméně se očekává, že úprav bude minimum, neboť vládní koalice disponuje potřebnou parlamentní většinou. Také se sice předpokládá, že opozice opět zkusí obstrukce, ale snad se vše stihne včas, aby bylo skutečně jasné,… Zobrazit více »

Komunikace se „zrušenými“ Finančními úřady

Pokud došlo ke zrušení Vašeho místně příslušného Finančního úřadu, „nemusíte“ nic řešit při elektronické komunikaci! Již přes dva měsíce nejsou funkční některá územní pracoviště, celkem 77 (!) – konečně dochází k úsporám při řízení státu… 🙂 Sdělení Finanční správy Proto je třeba, citujeme: Datové schránky Ale je zajištěno, a to po přechodnou dobu, aby byly funkční… Zobrazit více »

DPH a bezúplatné dodání zboží

Pokud u vás nastane tato situace, pečlivě si nastudujte aktuální Informaci GFŘ, podle které se mění přístup správy daní od 1. 8. 2023. Teorie Citujeme z výše uvedeného zdroj: „Podle § 13 odst. 4 písm. a) ve spojení s odst. 5 téhož ustanovení zákona o DPH platí, že pokud plátce při pořízení zboží oprávněně uplatnil nárok… Zobrazit více »