Registrace jako osoby identifikované (k DPH)

Navazujeme na včerejší článek. Podnikatel je pro účely daně z přidané hodnoty „osoba povinná k dani“ podle § 5 zákona o DPH: nemá povinnost se registrovat jako plátce, ale musí často jako osoba identifikovaná (§ 6g a násl. ZDPH) 🙃 KDY vzniká tato povinnost? Uvedeme si nejčastější případy: pořídí si zboží z jiného členského státu EU, přijme služby… Read More »

„Malého“ podnikatele nemusí zajímat DPH?

Bohužel nemáme na otázku (a dotaz) v titulku kladnou odpověď. Omlouváme se za výraz „,malý podnikatel“, ale jistě jste pochopili, že máme na mysli v terminologii zákona o DPH: Osobu povinnou k dani, která vykonává ekonomickou činnost, ale není plátcem, neboť její obrat je menší než 1 000 000 Kč za posledních dvanáct kalendářních měsíců. A co povinnosti k DPH? Skutečně… Read More »

Referentská vozidla a výhody ekologického auta

Informovali jsme vás o zásadní novince, a to snížení částky pro dodanění aut používaných zaměstnanci současně pro služební i soukromé účely. Místo jednoho procenta totiž připočítáváme nově „jen“ 0,5 procenta. 🙂 O jaká auta se jedná? Diskuse na toto téma jsou bouřlivé, proto správa daní zpracovala stanovisko, které snad vše vysvětluje. Za celý rok! Informace… Read More »

Fyzická osoba s příjmy z nájmu a DPFO

Komplikovaný titulek si vysvětlíme. Tento týden jsme se věnovali zdanění příjmů z nájmu a výklad si doplníme, jak je to s povinností fyzické osoby podat daňové přiznání. ZDP Pravidla uvádí § 38g zákona o daních z příjmů: Obecně je povinnost podat DPFO, pokud poplatník vykáže příjmy vyšší než 15 000 Kč. Většinou mají fyzické osoby příjmy ze zaměstnání, a… Read More »

Nájem FO a registrace k DPH

Navazujeme krátce na včerejší článek a související aktuální dotaz, na který máme příznivou odpověď. Obrat vysoký, ale… Pokud fyzická osoba (týká se to též PO) je osobou povinnou k dani, obrat z nájmu je více než 1 000 000 Kč za testované období, je povinna se registrovat k dani z přidané hodnoty. 🙃 Kdyby se však svým charakterem jednalo jen a… Read More »

Příjmy z nájmu FO a DPH

K optimistickým závěrům uvedených ve včerejším článku, si musíme doplnit poznámku k dotazu týkajícího se daně z přidané hodnoty! Osoba povinná k dani Fyzické osoby s příjmy podle § 9 ZDP nerady slyší, že se sice nejedná pro účely daně z příjmů „o podnikání“, ale daň z přidané hodnoty právem klasifikuje tuto činnost jako „ekonomickou“: Podle § 5/3 zákona o DPH „…využití… Read More »

Zdanění nájmu soukromého majetku FO

Jde o příjmy poplatníka daně z příjmů fyzických osob zařazené do § 9 ZDP, pokud jde o nájem: nemovitých věcí a bytů, movitých věcí, kromě příležitostného nájmu Způsob zdanění Výhodou je, že si fyzická osoba může snadno základnu pro zdanění optimalizovat, neboť si vybírá jednu ze tří variant 🙂: výdaje prokázané, a to záznamy, nebo účetnictvím… Read More »

JAK daní Fyzická osoba příjmu z nájmu?

Na otázku v titulku existují tři správné odpovědi, neboť záleží na konkrétních skutečnostech, které rozhodnou, o jaký dílčí daňový základ se jedná. Tři možnosti Je-li pronajímaný majetek součástí obchodního majetku (§ 4/4 ZDP), jde o podnikání, a § 7 ZDP. Nejčastěji jsou příjmy z nájmu zdaněny v devátém paragrafu, neboť se týkají soukromého majetku. Nahodilé, příležitostné nájmy movitých… Read More »

Náklady na audit

Věříme, že jste si pečlivě prohlédli námi včera nabízené VIDEO! 🙂 Staré a nové hodnoty parametrů A možná jste zjistili, že údaje za rok 2021 předurčují Vaši účetní jednotku k povinnému auditu. Letos očekáváte pokles obratu, není tak jisté, zda budete mít za účetní období kalendářní rok 2022 audit povinný. Daňová účinnost Přesto se domlouváte se… Read More »

Nový školní rok a účetnictví (a povinný audit?)

DNES začíná školní rok a možná mnozí přemýšlí o účasti v různých vzdělávacích kurzech. Nabízíme alternativu, průběžně budeme vysvětlovat vybrané oblasti účetnictví (a také daní) v krátkých článcích s ilustrativními náměty (příklady). Pusťme se společně do díla! 🙂 Audit – je nebo není povinný? Skutečně se na tuto otázku musí nalézt u mnoha účetních jednotek odpověď každý rok.… Read More »