Plátce DPH od 1. září a Koeficient

Vytvořil | 9 září, 2021

Mnoho poplatníků, zejména daně z příjmů fyzických osob, se stane novým plátcem daně z přidané hodnoty, a to od září nebo října, neboť se jim po dlouhé době v podnikání daří. Koeficient pro krácení Běžně se setkáváme s tím, že se chybuje při podání prvního daňového přiznání, neboť se „zapomene“ na § 76/6 zákona o DPH. 🙃 Ten ukládá… Zobrazit více »

Nárok na školkovné pro každého?

Vytvořil | 8 září, 2021

Odpověď na aktuální dotaz a na titulek zní: ANO 🙂, ale… Sleva na dani Jedná se o slevu na dani podle § 35bb ZDP, která se však musí prokázat. Uvádíme základní podmínky: jde o výdaje prokazatelné vynaložené, doklad vystaví příslušné předškolní zařízení, vyživované dítě žije s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti, uplatní ji jeden z poplatníků. maximum… Zobrazit více »

Inventarizační rozdíly k 31. 12. 2021?

Vytvořil | 7 září, 2021

Otázka v titulku navazuje na aktuální dotaz k včerejšímu článku. Naše odpověď může být, a opravdu je velmi stručná. Fyzická inventura v září? ANO, skutečně si ji lze zorganizovat již nyní, přestože je rozvahový den „až SILVESTR“. 🙂 A kam patří zjištěná manka a přebytky? Samozřejmě se zaúčtují do letošního účetního období… Naše RADA Nutné je mít v pořádku… Zobrazit více »

Fyzické inventury v září

Vytvořil | 6 září, 2021

Titulek asi mnohé překvapí, ale je pravdivý, i když se to zdá zvláštní, po létě a na začátku školního roku organizovat fyzické inventury k rozvahovému dni 31. 12. 2021… Zákon o účetnictví Teorie je jasná, podle § 30/6/a zákona o účetnictví lze „…zahájit inventuru nejdříve čtyři měsíce před rozvahovým dnem…“. „Přechodné období“ Samozřejmě musíte mít k dispozici… Zobrazit více »

Sankce za neplacení daní…

Vytvořil | 3 září, 2021

Nepodařilo se vám včas uhradit splatnou daň, třeba z příjmů nebo daň z přidané hodnoty? Reagujeme na včerejší dotaz. Počítejte se sankcemi… 🙃 Pravidla od 1. 1. 2021 Sankce, tj. úroky z prodlení, se vypočítá od čtvrtého kalendářního dne a stanoví se nově podle občanského zákoníku, resp. navazujícího Nařízení vlády. Například v lednu 2021 již podle nových pravidel ve… Zobrazit více »

DPH a elektronické podání

Vytvořil | 2 září, 2021

Navazujeme na předchozí článek. Nejen Daňový řád… Další povinnosti týkající se formy elektronického podání, ukládá daňovým subjektům zákon o dani z přidané hodnoty! 🙃 Postupuje se podle aktualizovaného § 101a ZDPH, na základě kterého musí nejen plátce, ale též identifikovaná osoba činit podání elektronicky. Naše RADA Nepřehlédněte, že nejde pouze o daňové přiznání a kontrolní hlášení.… Zobrazit více »

Studenti a daně

Vytvořil | 1 září, 2021

Titulek jsme si vypůjčili z publikovaného dokumentu Finanční správy a navazujeme plynule na včerejší článek, v němž jsme řešili jen zdanění dohody o provedení práce. Další daňová plus V textu se upozorňuje na další výhody: Slevy na dani, která činí 27 840 Kč (měsíčně 2 320 Kč) a sleva na studenta ve výši 4 020 Kč (měsíčně 335 Kč). Daňové… Zobrazit více »

Zdanění krátkodobé práce

Vytvořil | 31 srpna, 2021

Téma, které se řeší na sklonku léta… Titulek není přesný, ale navazuje na opakující se dotazy…, máte-li doma studenta, který si chtěl v létě přivydělat nějakou brigádou. Dohoda o provedení práce Ve většině případů se tato činnost řeší formou dohod o provedení práce, která má velmi příznivé daňové dopady: Zdanění částek do 10 000 Kč zajistí zaměstnavatel… Zobrazit více »

AirBnB je podnikání

Vytvořil | 30 srpna, 2021

Palcový titulek v HN z minulého týdne (úterý 24. 8.) je trochu komický, neboť tato skutečnost je všem „v oboru“ známá… Byť se to některým fyzickým osobám nelíbí… 🙃 Rozsudek Snaha zvrátit toto stanovisko byla neúčinná a rozsudek je jednoznačný, Fyzická osoba, která pronajímá nemovitou věc, má příjmy: z § 7 ZDP, neboť koná ubytovací činnost, proto… Zobrazit více »

Plátce DPH a Insolvence

Vytvořil | 26 srpna, 2021

Nejen právnická, ale také fyzická osoba se může, což v dnešní době – když je a byla podpora podnikatelů v režii hnutí STOKA – dostat do potíží, do insolvence. Odpovídáme na otázku související se zdaňovacím obdobím plátce, fyzické osoby, která měla před insolvencí čtvrtletní období. Povinná změna Podle § 99b zákona o DPH dochází automaticky ke změně… Zobrazit více »