Daňové novinky 2024 – OSVČ (2)

Navazujeme na včerejší článek a upozorňujeme na novinky v odvodech podnikatelů, osob samostatně činných… Týkají se jich též úpravy u daňových úlev, komentované na našem BLOGu již vícekrát… Nárůst Minimální vyměřovací základ pojistného na sociální pojištění OSVČ se zvyšuje z 25 % na 40 % průměrné mzdy. 🙃 Díle budou OSVČ platit pojistné nejméně z 55… Zobrazit více »

Daňové novinky 2024 (1)

Máte (máme) za sebou zdárně daňová přiznání za loňský rok! 🙂 Proto je na čase nahlédnout do novinek roku platných letos. K dispozici je sdělení Finanční správy. Co je nového? Vybrali jsme ty nejdůležitější týkající se zejména závislé činnosti a fyzických osob jako takových. Naše RADA Tyto změny platí od 1. ledna, proto si zkontrolujte, jestli… Zobrazit více »

Daňové přiznání za rok 2023: ANO nebo NE?

Kontrola povinnosti podat daňové přiznání za loňský rok měla být samozřejmě již dávno provedena… Týká se to poplatníků daně z příjmů fyzických, pokud se tak nestalo, nabízíme radu, jaká pravidla platí.  Kritérium výše příjmů  Den D vás možná nemusí znervózňovat, podívejme se společně na pravidla, kdy (ne)musí soukromá fyzická osoba („nepodniká“) podat daňové přiznání.  Teorie  KDO (ne)musí… Podle § 38g ZDP není povinností podat… Zobrazit více »

JAK podat Daňové přiznání “elektronicky”

V pondělí 1. července je termín pro odevzdání (a zaplacení) daně z příjmů fyzických a právnických osob, a to pro poplatníky „pod zákonným auditem“ a další, u nichž je DP podáváno na základě plné moci Daňovým poradcem. “Správné” podání Problémy s elektronickým podáním se stále objevují. 🙃 Proto informujeme ze zdrojů Finanční správy, jak nejlépe postupovat. Citujeme:… Zobrazit více »

Opravné daňové přiznání a Audit

Zpracovali jste účetní závěrku, jejíž nedílnou součástí je také daňové přiznání, které jste již řádně podali na FÚ. ALE při uzavření auditu se zjistilo pochybení v DPPO… To se stává, nejčastěji při “posledních” kontrolách: Dokladové inventury k účetnictví obsahuje rozpis konečných zůstatků (věcně komentovaných, je-li to třeba, nikoliv jen prostý výpis operací na daném účtu) A… Zobrazit více »

Optimalizace přerušením odpisů

Tento týden jsme publikovali několik námětů pro optimalizaci základu daně souvisejících s dokončením účetních (u)závěrek. Některé z nich se samozřejmě týkají i fyzických osob, pro které jsme nabídli další náměty. 🙂 Odpovídáme na dotazy: Konkrétně se jedná o následující situaci: Poplatníkovi “propadá” daňová ztráta, co může činiti…?! Varianta “optimalizace” Postupujeme podle § 26/8 ZDP, předpokládáme,… Zobrazit více »

„Povinné“ DP k DPH a CO Kontrolní hlášení?

DNES je termín pro podání daňových přiznání, mnoho plátců fyzických osob má tuto povinnost za druhé čtvrtletí, i když nemají žádná plnění. 🙃 Skutečně je nutné „vždy“ podávat daňové přiznání k DPH. Kontrolní hlášení? ALE tzv. nulové Kontrolní hlášení se zpracovávat a odevzdávat nemusí! 🙂 Je nutné si ověřit, co je “nulovým” Daňovým přiznáním, že neeviduje… Zobrazit více »

Sdružení a povinnosti k DPH

Volně navazujeme na páteční článek. Poplatníci daně z příjmů, fyzické osoby, často podceňují související pravidla platná pro daň z přidané hodnoty. Podnikají a jsou tedy 🙃 ZDP vs. ZDPH Neplatí automaticky, že podíl na příjmech a výdajích se rovná zdanitelným nebo osvobozeným plněním pro účely daně z přidané hodnoty. 🙂 V každém sdružení to může funguje jinak.… Zobrazit více »

Sdružení Fyzických osob a daň z příjmů

Pro fyzické osoby je stále oblíbenou formou podnikání ve sdružení, neboť nemusí zakládat právnickou osobu, třeba s.r.o. ALE každý rok musí pečlivě stanovit základy pro daň z příjmů! Jak se rozděluje zisk (ztráta)? Odpovídáme na opakující se dotazy. Záleží na společenské smlouvě, jak se společníci společnosti (účastníci sdružení) dohodnou. Skutečně je zde smluvní volnost, každý… Zobrazit více »

VIDEO JAK mohou manželé ušetřit na daních

Na poslední chvíli, pokud jste zpracování daňového přiznání odkládali…, vám nabízíme varianty optimalizace jiných zdanitelných příjmů u manželů. Máme na mysli optimalizace u manželů s příjmy z nájemného (§ 9 ZDP) anebo u těch, kteří inkasovali ostatní příjmy (§ 10 ZDP). Náměty Nejde tedy jen o paušální daň, přesunutí “dílčího daňového základu” může být výhodné také… Zobrazit více »