Kalkulace v účetnictví

Vytvořil | 11 ledna, 2019

Pokud účetní jednotka vyrábí, měla by pečlivě sledovat proces výroby a na základě kalkulačních vzorců správce ocenit své produkty.

Dotaz

Aktuální dotaz se týká daně z přidané hodnoty, je nebo není součástí kalkulace?

Teorie

Podle ustanovení § 25/1/d zákona o účetnictví se ocení zásoby vytvořené vlastní činností: „…vlastními náklady…“, kterými rozumíme podle § 25/5/c ZoÚč:

  • přímé náklady vynaložen na výrobu, činnost, a
  • přiřaditelné nepřímé náklady.

Praxe a DPH

Z teoretických východisek snadno odvodíme odpověď na výše uvedený dotaz.


Přímé náklady, například pořízený materiál, zaúčtujeme v účetnictví v pořizovacích cenách v úrovni bez daně z přidané hodnoty. A tak je zařadíme do „své“ výrobní kalkulace.


Naše RADA

Nezapomeňte si pro každé účetní období zkontrolovat, jestli máte kalkulace dobře nastavené – případné je změňte k 1. dni účetního období. 🙂

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *