Category Archives: Účtování zásob

Kalkulace v účetnictví

Pokud účetní jednotka vyrábí, měla by pečlivě sledovat proces výroby a na základě kalkulačních vzorců správce ocenit své produkty. Dotaz Aktuální dotaz se týká daně z přidané hodnoty, je nebo není součástí kalkulace? Teorie Podle ustanovení § 25/1/d zákona o účetnictví se ocení zásoby vytvořené vlastní činností: „…vlastními náklady…“, kterými rozumíme podle § 25/5/c ZoÚč: přímé… Read More »

Vedlejší náklady u zásob

Odpovídáme na aktuální dotaz, který se týká pořizovací ceny zásob, resp. co je/není součástí tzv. vedlejších nákladů. V tomto případě se jedná o kurzové rozdíly. 🙂 Vyhláška Specifikaci vedlejších pořizovacích nákladů u zásob uvádí § 49 Vyhlášky. Jako příklad jsou vyjmenovány následující položky: přepravné vyúčtované dodavatelem, provize, clo, pojistné. Také se zde dočteme, co není součástí… Read More »

Nové účtování (oceňování) zásob

Novinka pro letošní rok Vlastní výroba Firmy, které produkují vlastní výrobky, musí v letošním roce účtovat „jinak“. Účtový rozvrh Nejméně složitou, i když samozřejmě podstatnou změnou, je povinná úprava účtového rozvrhu: „zrušení“ účtování vlastní výroby na účtové skupině 61 a 62, a navazující přesun těchto účtů do účtové skupiny 58. To znamená, že si zvolíte staronové účty, ale metodiku účtování… Read More »

Nerozumíme účtování zásob

Dotaz se týká povinnosti účtování zásob každý měsíc? Poradíme Vám a dáme Vám dobrý TIP! 🙂 Metoda A a B Způsob účtování zásob v souladu s účetními předpisy je jen a jen na rozhodnutí vedení účetní jednotky, jak jsme již několikrát uváděli. 🙂 Opravdu neplatí, že společnosti s povinným auditem musí účtovat pouze způsobem „A“….! 🙃 Na druhé… Read More »

Zásoby – způsob „B“

Otevřela se diskuse k předchozímu článku, jak je to s vedením skladu. Způsob „B“ Metoda účtování zásob způsobem „B“ byla jednoduše vysvětlena v článku Zásoby v účetnictví. 🙃 A současně jsme připomněli, že také u tohoto způsobu účtování je nutné vést skladovou evidenci, i když se o pohybu zásob průběžně v jednotlivých kalendářních měsících neúčtuje. Oceňování zásob Podle… Read More »