Archiv kategorií: Kurzové rozdíly

(NE)danit kurzové rozdíly?

Novely účetních a daňových předpisů nám nabídly právo volby, účtovat neb o neúčtovat v cizí měně, danit nebo nedanit nerealizované kurzové rozdíly… Informace GFŘ Jak se tyto změny projeví, pokud se pro ně poplatník rozhodne, resp. u nerealizovaných kurzových rozdílů, pomůže osvětlit nová Informace GFŘ: k problematice „nerealizovaných“ kurzových rozdílů s ohledem na judikaturu Nejvyššího správního soudu č. j. 45965/13. Vliv… Zobrazit více »

Novinky a daň z příjmů PO: kurzové rozdíly

Pro účtující poplatníky jednoznačně platí, že k rozvahovému dni se provádí přepočet cizí měny na českou podle platného kurzu. PLUS/MÍNUS Jinými slovy, v účetnictví se objeví účetní ztráta (MD 563) nebo zisk (D 663) z tzv. nerealizovaných operací, neinkasovaných pohledávek, neuhrazených závazků… Tento účetní výsledek je v plné míře začleněn do základu daně z příjmů, někdy je to tedy příznivé… Zobrazit více »

Kursové rozdíly v účetní závěrce 2023 (2)

Navazujeme na včerejší článek k novele zákona o účetnictví a „pro pořádek“ uvádíme několik doplňujících informací. Plánované vyloučení kursových rozdílů ze zdanění se totiž mimo jiné netýká: Pro realizované kursové rozdíly je navržen následující text: „Ve zdaňovacím období nebo období, za které se podává daňové přiznání, ve kterých je poplatník poplatníkem v režimu vylučování kursových rozdílů… Zobrazit více »

Kursové rozdíly v účetní závěrce 2023 (1)

Máme na mysli účetní závěrku zpracovávanou k rozvahovému dno 31. prosinec 2023. Reagujeme na další aktuální dotazy týkající se novely zákona o daních z příjmů, nikoliv zákona o účetnictví! Zisk nebo ztráta? Ať už se jedná o výsledek z přepočtu na konci roku (nebo v průběhu účetního období), plus nebo mínus se objeví v účetnictví a stále platí: Novela 2024… Zobrazit více »

Kurzové rozdíly v účetnictví a daň z příjmů

Odpovídáme na aktuální dotaz, a to velmi krátce, neboť můžeme volně použít citaci z Pokynu D-22 (platného ještě pro zdaňovací období 2022). Základ daně z příjmů V zákoně je řešen zejména v § 23. Zjednodušeně, není-li přímo v zákoně o daních z příjmů uvedeno jinak, přebíráme účetní metodiku, tedy i účetní operace a navazující výsledky. Ve zmíněném Pokynu je toto… Zobrazit více »

Cizí měna a DPH

Reagujeme krátce na aktuální dotaz z minulého týdne (Vašich zajímavých námětů je hodně, a tak nestíháme reagovat „on-line”!).. Jedná se o zásadní rozhodnutí, jaké kurzy máme používat u daně z přidané hodnoty. Zákon o DPH Pravidla jsou uvedena v ustanovení § 4/5 zákona o DPH. Zjednodušeně můžeme uvést, že použijete kurz pro Vás platný „…ke dni vzniku povinnosti… Zobrazit více »

Kurzové rozdíly a daň z příjmů

Navazujeme krátce na úterní článek a doplňujeme pro všechny účetní jednu zásadní informaci. Účty 563 a 663 Používáme v průběhu účetního období a samozřejmě také v účetní uzávěrce. V praxi by neměly vznikat žádné problémy a opravdu hodnoty účtované na těchto účtech pro účely daně z příjmů neupravujeme! Pořizovací cena? K zásobám jsme si dotaz již vysvětlili. Obdobně tomu je… Zobrazit více »

Vedlejší náklady u zásob

Odpovídáme na aktuální dotaz, který se týká pořizovací ceny zásob, resp. co je/není součástí tzv. vedlejších nákladů. V tomto případě se jedná o kurzové rozdíly. 🙂 Vyhláška Specifikaci vedlejších pořizovacích nákladů u zásob uvádí § 49 Vyhlášky. Jako příklad jsou vyjmenovány následující položky: přepravné vyúčtované dodavatelem, provize, clo, pojistné. Také se zde dočteme, co není součástí… Zobrazit více »