Category Archives: Kurzové rozdíly

Cizí měna a DPH

Reagujeme krátce na aktuální dotaz z minulého týdne (Vašich zajímavých námětů je hodně, a tak nestíháme reagovat „on-line”!).. Jedná se o zásadní rozhodnutí, jaké kurzy máme používat u daně z přidané hodnoty. Zákon o DPH Pravidla jsou uvedena v ustanovení § 4/5 zákona o DPH. Zjednodušeně můžeme uvést, že použijete kurz pro Vás platný „…ke dni vzniku povinnosti… Read More »

Kurzové rozdíly a daň z příjmů

Navazujeme krátce na úterní článek a doplňujeme pro všechny účetní jednu zásadní informaci. Účty 563 a 663 Používáme v průběhu účetního období a samozřejmě také v účetní uzávěrce. V praxi by neměly vznikat žádné problémy a opravdu hodnoty účtované na těchto účtech pro účely daně z příjmů neupravujeme! Pořizovací cena? K zásobám jsme si dotaz již vysvětlili. Obdobně tomu je… Read More »

Vedlejší náklady u zásob

Odpovídáme na aktuální dotaz, který se týká pořizovací ceny zásob, resp. co je/není součástí tzv. vedlejších nákladů. V tomto případě se jedná o kurzové rozdíly. 🙂 Vyhláška Specifikaci vedlejších pořizovacích nákladů u zásob uvádí § 49 Vyhlášky. Jako příklad jsou vyjmenovány následující položky: přepravné vyúčtované dodavatelem, provize, clo, pojistné. Také se zde dočteme, co není součástí… Read More »

Kurzové rozdíly v závěrce

Pro mnohé jsou nepochopitelné nerealizované kurzové rozdíly… Účetní závěrka V závěrce přepočítáváme aktiva a pasiva v cizí měně kurzem platným k rozvahovému dni. Běžně se kurzové rozdíly účtují na MD 563 a D 663 a pro daně nikdo tyto položky nereklasifikuje… Rozumíme nejistotě účetních a dotazu na našem Blogu. Problém je ve výkladu finanční správy, která podlehla nesmyslnému… Read More »

Kurzové rozdíly a pořizovací cena

Jsou kurzové rozdíly součástí pořizovací ceny? Pořizovací cena Tato hodnota je velmi významná, nesmíme se splést, protože je základnou pro účetní a daňové odpisování. Nenechte se zmýlit zákonem o daních z příjmů, ve kterém se hovoří o vstupní ceně. V 99 % případů se vstupní cena rovná pořizovací ceně – pojmu z účetních předpisů. Kurzové rozdíly Nebyly a… Read More »

Plusy a mínusy u kurzových rozdílů

Plusy a mínusy u kurzových rozdílů Na takovou otázku bychom ještě nedávno odpověděli záporně. Ale na základě posledního Sdělení GFŘ, které je podle autora (a také původních sdělení GFŘ) v rozporu se zákonem o daních z příjmů, si můžeme dělat, co chceme… Plusy a mínusy Prostě a jednoduše provedete optimalizaci daňové povinnosti. Budete-li vykazovat více nákladových nerealizovaných… Read More »

Směnárenská činnost

Máte-li tuto činnost, nahlédněte do aktuální novely zákona. Cizí měna V účetnictví se běžně setkáváme s účtováním cizí měny, které s sebou přináší navazující účtování o kurzových rozdílech. Diskuse na téma daňové účinnosti nerealizovaných kurzových rozdílů utichly. Připomínáme omyl, resp. nepochopení účetních vazeb na základ daně z příjmů způsobený jedním rozsudkem Nejvyššího správního soudu. Budete-li při zpracování účetní uzávěrky… Read More »

Pevný nebo denní kurz?

Jaký kurz máme používat pro účetnictví? Máme pro Vás dobrou zprávu a TIP! 🙂 Účetnictví v české měně Musíme vést účetnictví samozřejmě v české měně, a tak přepočítáváme – nejčastěji pohledávky a závazky, finanční prostředky – na českou měnu. Jaké platí kurzy? Pro přepočet se používají skutečně denní kurzy nebo tzv. pevný kurz, který platí na kalendářní… Read More »