(NE)danit kurzové rozdíly?

Vytvořil | 16 dubna, 2024

Novely účetních a daňových předpisů nám nabídly právo volby, účtovat neb o neúčtovat v cizí měně, danit nebo nedanit nerealizované kurzové rozdíly…

Informace GFŘ

Jak se tyto změny projeví, pokud se pro ně poplatník rozhodne, resp. u nerealizovaných kurzových rozdílů, pomůže osvětlit nová Informace GFŘ: k problematice „nerealizovaných“ kurzových rozdílů s ohledem na judikaturu Nejvyššího správního soudu č. j. 45965/13.

Vliv změny

V takových situacích:

„Nerealizovaný kurzový rozdíl pak vstoupí do základu daně v období, kdy dojde k jeho realizaci nebo kdy poplatník přestává být poplatníkem v režimu vylučování kursových rozdílů. K realizaci dochází obecně v okamžiku, kdy zanikne měnové riziko nebo se změní jeho nosič nebo podstata. Měnové riziko tedy zaniká např. v okamžiku odpisu pohledávky nebo inkasa pohledávky a připsání prostředků na bankovní účet v měně účetnictví.

 Stejně tak by případný dříve ze základu daně vyloučený nerealizovaný kurzový rozdíl byl dodaněn v situaci, kdy by bylo inkaso pohledávky připsáno na bankovní účet vedený v cizí měně.

V takovém případě měnové riziko nadále existuje, ale již není z titulu pohledávky, ale z držení deviz (změnil se tedy jeho nosič).“

Naše RADA

Jde vskutku o těžké rozhodnutí, proto si pečlivě prostudujte názory Finanční správy. Každá rada je dobrá… Věřme, že bude dodržen slib 🙂:

„S ohledem na výše uvedené Generální finanční ředitelství pro právní jistotu poplatníků zveřejní ve spolupráci s Ministerstvem financí podrobnější informaci s návodnými příklady.“

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *