Kursové rozdíly v účetní závěrce 2023 (1)

Vytvořil | 16 října, 2023

Máme na mysli účetní závěrku zpracovávanou k rozvahovému dno 31. prosinec 2023. Reagujeme na další aktuální dotazy týkající se novely zákona o daních z příjmů, nikoliv zákona o účetnictví!

Zisk nebo ztráta?

Ať už se jedná o výsledek z přepočtu na konci roku (nebo v průběhu účetního období), plus nebo mínus se objeví v účetnictví a stále platí:

  • Je součástí základu daně z příjmů bez jakýchkoliv úprav!

Novela 2024

Zcela jinak tomu bude za rok, neboť projednávaná novela ZDP obsahuje § 23i a následující ustanovení. Citujeme:

„…Kursový rozdíl se nezahrnuje do základu daně ve zdaňovacím období nebo období, za které se podává daňové přiznání, ve kterých

a)    kursový rozdíl není realizován, a

b)    poplatník je poplatníkem v režimu vylučování kursových rozdílů…“

„…Poplatníkem v režimu vylučování kursových rozdílů je od prvního dne rozhodného zdaňovacího období nebo období, za které se podává daňové přiznání, poplatník, který

a)    je účetní jednotkou s výjimkou poplatníka, který účtuje v soustavě jednoduchého účetnictví,

b)    není dlužníkem, vůči němuž bylo zahájeno insolvenční řízení,

c)    není v likvidaci a

d)    podá správci daně oznámení o vstupu do režimu vylučování kursových rozdílů…“.

Naše RADA

Jak jsme zdůraznili již dříve, pro letošní závěrku nepoužijte novinky účinné od ledna! 🙂

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *