Category Archives: Daň z přidané hodnoty Tipy

Je/Není Daňové přiznání k DPH složité?

Podle našeho názoru není 🙂, pokud je správně průběžně účtováno! Dnes je povinností podat Daňové přiznání k DPH za kalendářní měsíc duben, a tak Vám nabízíme několik námětů, abyste se vyvarovali chyb, které se v následujících oblastech nejvíce vyskytují. Zbytečné omyly Velmi často se jedná vskutku o nepozornost, neboť je zřejmé, že: Nárok na odpočet daně je… Read More »

Optimalizace při registraci k DPH

Navazujeme na předchozí články a reagujeme na opakující se související dotazy. „Dodatečný nárok“ Nebojte se uplatnit nárok na odpočet daně za období, kdy jste ještě nebyli plátci daně z přidané hodnoty! 🙂 Období 12 kalendářních měsíců Ve většině případů se jedná o toto „roční“ období, viz § 79 a násl. zákona o DPH. „Obchodní majetek“ Velmi… Read More »

Optimalizace prodeje nemovitosti a DPH

Doplňujeme včerejší článek – nabídli jsme optimalizaci zvláštním způsobem 🙂: Je splněn časový test pro osvobození. Ale smluvní strany se dohodnou (viz § 56/6 zákona o DPH: „…po předchozím souhlasu…“), že se bude jednat o zdanitelné plnění, a to následně v režimu přenosu daňové povinnosti. Výhoda u prodávajícího? Jedná se o situace, když by musel tento… Read More »

Výpočet obratu pro registraci k DPH

Doplňujeme krátkou odpověď na pondělní dotaz. Skutečně není stále sjednocen přístup k testování výše obratu u osob povinných k dani. Jde o aktuální téma, neboť se při zpracování daňových přiznání za loňský rok často zjistí, že příjmy (výnosy) jsou vyšší než 1 000 000 Kč 🙃, Fyzické osoby U nich kontroly zpravidla zjišťují dosažené příjmy, tj. inkasa za uskutečněná… Read More »

Také „sankce“ může být součástí základu DPH!

Tentokrát upozorňujeme na velmi komplikovaný případ, který řešil Soudní dvůr EU. Jde o následující zkoumanou situaci. Zdrojem pro tento text je Bulletin KDP. Sankce za překročení doby parkování Zjednodušíme si, že parkování stálo 100 Kč na dvě hodiny, bylo překročeno o další hodinu a úhrada činí 100 Kč plus poplatek/pokuta 50 Kč. Podle závěrů SDEÚ… Read More »

Aktuální DP k DPH za kalendářní rok a VIDEO k novému zdaňovacímu období

Finišují zpracování „posledních“ daňových přiznání k DPH za kalendářní rok 2021. Několikrát jsme Vás upozornili na zásadní úskalí související s: Koeficienty DPH a Osvobozenými nájmy Kalendářní rok A v takto nazvané kategorii 🙂 doplňujeme další jemnosti týkající se jakoby zvláštního zdaňovacího období kalendářní roku. Ale nesmíme jej zaměňovat (!) za pojem „po sobě jdoucích dvanáct kalendářních měsíců“,… Read More »

Krácení nároku na odpočet DPH a referentské auto

Doplňujeme krátký komentář k úternímu článku. Problémy s nárokem na odpočet daně u aut, která jsou používaná současně pro služební a soukromé účely, je více. Musíme korigovat „vstup“ u každého přijatého zdanitelného plnění! 🙃 PHM Jako vzorový příklad si uvedeme pohonné hmoty. Podle § 75/2 zákona o DPH máte právo uplatnit: „krácený“ nárok, nebo „plný“ a po… Read More »

Kvůli manku nepřijdete o DPH!

Doplňujeme náš pondělí článek. O novele zákona o DPH z roku 2019, která se týká této oblasti, jsme vás již několikrát informovali. Jak uvádíme v našem VIDEU (viz níže), jsou-li splněny podmínky zákona o DPH: § 77/2/c u vyrovnání odpočtu, a § 78e/1 při úpravě odpočtu, neprovádí se dodatečně korekce původního nároku na odpočet DPH 🙂!… Read More »

Cizí měna a DPH

Reagujeme krátce na aktuální dotaz z minulého týdne (Vašich zajímavých námětů je hodně, a tak nestíháme reagovat „on-line”!).. Jedná se o zásadní rozhodnutí, jaké kurzy máme používat u daně z přidané hodnoty. Zákon o DPH Pravidla jsou uvedena v ustanovení § 4/5 zákona o DPH. Zjednodušeně můžeme uvést, že použijete kurz pro Vás platný „…ke dni vzniku povinnosti… Read More »

Optimalizace DPH a skupina

DNES je poslední den pro registraci tzv. SKUPINY u daně z přidané hodnoty, má-li být funkční od 1. 1. 2018! 🙂 Sdružení (Společnost) vs. skupina V úvodu si musíme připomenout, že: Společnost (dříve sdružení bez právní subjektivity) je něco zcela jiného, než Skupina pro účely daně z přidané hodnoty. Novela zákona o DPH ALE dále je důležité, že… Read More »