Category Archives: Daň z přidané hodnoty Tipy

Jednoduchá optimalizace Daně z přidané hodnoty

Následující prodloužený víkend si jistě užijete 🙂, předpovědi počasí jsou optimistické. Budete-li mít volnou chvilku, zamyslete se nad daní z přidané hodnoty, jestli nemůžete DPH opravdu optimalizovat! Skupina DPH Do konce října lze učinit úkon, kterým prohlásíte, že od 1. ledna 2023 bude Vaše firma součástí skupiny již existující, anebo si ji vytvoříte. Viz § 95a… Read More »

Nájem FO a registrace k DPH

Navazujeme krátce na včerejší článek a související aktuální dotaz, na který máme příznivou odpověď. Obrat vysoký, ale… Pokud fyzická osoba (týká se to též PO) je osobou povinnou k dani, obrat z nájmu je více než 1 000 000 Kč za testované období, je povinna se registrovat k dani z přidané hodnoty. 🙃 Kdyby se však svým charakterem jednalo jen a… Read More »

Je/Není Daňové přiznání k DPH složité?

Podle našeho názoru není 🙂, pokud je správně průběžně účtováno! Dnes je povinností podat Daňové přiznání k DPH za kalendářní měsíc duben, a tak Vám nabízíme několik námětů, abyste se vyvarovali chyb, které se v následujících oblastech nejvíce vyskytují. Zbytečné omyly Velmi často se jedná vskutku o nepozornost, neboť je zřejmé, že: Nárok na odpočet daně je… Read More »

Optimalizace při registraci k DPH

Navazujeme na předchozí články a reagujeme na opakující se související dotazy. „Dodatečný nárok“ Nebojte se uplatnit nárok na odpočet daně za období, kdy jste ještě nebyli plátci daně z přidané hodnoty! 🙂 Období 12 kalendářních měsíců Ve většině případů se jedná o toto „roční“ období, viz § 79 a násl. zákona o DPH. „Obchodní majetek“ Velmi… Read More »

Optimalizace prodeje nemovitosti a DPH

Doplňujeme včerejší článek – nabídli jsme optimalizaci zvláštním způsobem 🙂: Je splněn časový test pro osvobození. Ale smluvní strany se dohodnou (viz § 56/6 zákona o DPH: „…po předchozím souhlasu…“), že se bude jednat o zdanitelné plnění, a to následně v režimu přenosu daňové povinnosti. Výhoda u prodávajícího? Jedná se o situace, když by musel tento… Read More »

Výpočet obratu pro registraci k DPH

Doplňujeme krátkou odpověď na pondělní dotaz. Skutečně není stále sjednocen přístup k testování výše obratu u osob povinných k dani. Jde o aktuální téma, neboť se při zpracování daňových přiznání za loňský rok často zjistí, že příjmy (výnosy) jsou vyšší než 1 000 000 Kč 🙃, Fyzické osoby U nich kontroly zpravidla zjišťují dosažené příjmy, tj. inkasa za uskutečněná… Read More »

Také „sankce“ může být součástí základu DPH!

Tentokrát upozorňujeme na velmi komplikovaný případ, který řešil Soudní dvůr EU. Jde o následující zkoumanou situaci. Zdrojem pro tento text je Bulletin KDP. Sankce za překročení doby parkování Zjednodušíme si, že parkování stálo 100 Kč na dvě hodiny, bylo překročeno o další hodinu a úhrada činí 100 Kč plus poplatek/pokuta 50 Kč. Podle závěrů SDEÚ… Read More »

Aktuální DP k DPH za kalendářní rok a VIDEO k novému zdaňovacímu období

Finišují zpracování „posledních“ daňových přiznání k DPH za kalendářní rok 2021. Několikrát jsme Vás upozornili na zásadní úskalí související s: Koeficienty DPH a Osvobozenými nájmy Kalendářní rok A v takto nazvané kategorii 🙂 doplňujeme další jemnosti týkající se jakoby zvláštního zdaňovacího období kalendářní roku. Ale nesmíme jej zaměňovat (!) za pojem „po sobě jdoucích dvanáct kalendářních měsíců“,… Read More »

Krácení nároku na odpočet DPH a referentské auto

Doplňujeme krátký komentář k úternímu článku. Problémy s nárokem na odpočet daně u aut, která jsou používaná současně pro služební a soukromé účely, je více. Musíme korigovat „vstup“ u každého přijatého zdanitelného plnění! 🙃 PHM Jako vzorový příklad si uvedeme pohonné hmoty. Podle § 75/2 zákona o DPH máte právo uplatnit: „krácený“ nárok, nebo „plný“ a po… Read More »

Kvůli manku nepřijdete o DPH!

Doplňujeme náš pondělí článek. O novele zákona o DPH z roku 2019, která se týká této oblasti, jsme vás již několikrát informovali. Jak uvádíme v našem VIDEU (viz níže), jsou-li splněny podmínky zákona o DPH: § 77/2/c u vyrovnání odpočtu, a § 78e/1 při úpravě odpočtu, neprovádí se dodatečně korekce původního nároku na odpočet DPH 🙂!… Read More »