Archiv kategorií: Daň z přidané hodnoty Tipy

Omezení nároku na odpočet DPH u auta po novele

Odpovídáme na aktuální dotaz: Do konce letošního roku, pořídíte-li si osobní auta, je zachován plný nárok na odpočet daně (jsou-li splněny standardní podmínky). Od 1. ledna 2024 již platí novinka v části § 72 zákona o DPH, citujeme: „V § 72 se za odstavec 2 vkládají nové odstavce 3 a 4, které znějí: „(3) U pořízení vybraného osobního automobilu, který je… Zobrazit více »

Nedohoda u přenosu daňové povinnosti k DPH

Věnujeme se v tomto příspěvku krátce problému odrážejícímu běžné konflikty mezi odběratelem a dodavatelem. Nejčastěji tomu bývá u stavební činnosti… Dodavatel vystaví ostrou fakturu… V takovém případě si příjemce plnění uplatňuje daň na vstupu za standardních podmínek. ALE dodavatel DPH neodvede… Pokud se zjistí – snadno „díky“ Kontrolním hlášením – že dodavatel ve skutečnosti daň na výstupu… Zobrazit více »

Jednoduchá optimalizace Daně z přidané hodnoty

Následující prodloužený víkend si jistě užijete 🙂, předpovědi počasí jsou optimistické. Budete-li mít volnou chvilku, zamyslete se nad daní z přidané hodnoty, jestli nemůžete DPH opravdu optimalizovat! Skupina DPH Do konce října lze učinit úkon, kterým prohlásíte, že od 1. ledna 2023 bude Vaše firma součástí skupiny již existující, anebo si ji vytvoříte. Viz § 95a… Zobrazit více »

Nájem FO a registrace k DPH

Navazujeme krátce na včerejší článek a související aktuální dotaz, na který máme příznivou odpověď. Obrat vysoký, ale… Pokud fyzická osoba (týká se to též PO) je osobou povinnou k dani, obrat z nájmu je více než 1 000 000 Kč za testované období, je povinna se registrovat k dani z přidané hodnoty. 🙃 Kdyby se však svým charakterem jednalo jen a… Zobrazit více »

Optimalizace při registraci k DPH

Navazujeme na předchozí články a reagujeme na opakující se související dotazy. „Dodatečný nárok“ Nebojte se uplatnit nárok na odpočet daně za období, kdy jste ještě nebyli plátci daně z přidané hodnoty! 🙂 Období 12 kalendářních měsíců Ve většině případů se jedná o toto „roční“ období, viz § 79 a násl. zákona o DPH. „Obchodní majetek“ Velmi… Zobrazit více »

Optimalizace prodeje nemovitosti a DPH

Doplňujeme včerejší článek – nabídli jsme optimalizaci zvláštním způsobem 🙂: Je splněn časový test pro osvobození. Ale smluvní strany se dohodnou (viz § 56/6 zákona o DPH: „…po předchozím souhlasu…“), že se bude jednat o zdanitelné plnění, a to následně v režimu přenosu daňové povinnosti. Výhoda u prodávajícího? Jedná se o situace, když by musel tento… Zobrazit více »

Krácení nároku na odpočet DPH a referentské auto

Doplňujeme krátký komentář k úternímu článku. Problémy s nárokem na odpočet daně u aut, která jsou používaná současně pro služební a soukromé účely, je více. Musíme korigovat „vstup“ u každého přijatého zdanitelného plnění! 🙃 PHM Jako vzorový příklad si uvedeme pohonné hmoty. Podle § 75/2 zákona o DPH máte právo uplatnit: „krácený“ nárok, nebo „plný“ a po… Zobrazit více »

Kvůli manku nepřijdete o DPH!

Doplňujeme náš pondělí článek. O novele zákona o DPH z roku 2019, která se týká této oblasti, jsme vás již několikrát informovali. Jak uvádíme v našem VIDEU (viz níže), jsou-li splněny podmínky zákona o DPH: § 77/2/c u vyrovnání odpočtu, a § 78e/1 při úpravě odpočtu, neprovádí se dodatečně korekce původního nároku na odpočet DPH 🙂!… Zobrazit více »

Cizí měna a DPH

Reagujeme krátce na aktuální dotaz z minulého týdne (Vašich zajímavých námětů je hodně, a tak nestíháme reagovat „on-line”!).. Jedná se o zásadní rozhodnutí, jaké kurzy máme používat u daně z přidané hodnoty. Zákon o DPH Pravidla jsou uvedena v ustanovení § 4/5 zákona o DPH. Zjednodušeně můžeme uvést, že použijete kurz pro Vás platný „…ke dni vzniku povinnosti… Zobrazit více »