Category Archives: PDP a SM práce

Přenos daňové povinnosti a zálohy

K miniseriálu k zálohám (přijatým úplatám) a jejich vlivu na daň z přidané hodnoty, si dnes, kdy je termín pro odevzdání daňového přiznání k DPH, doplníme klíčovou informaci. Zálohy a PDP: „NE“ Obdržíte-li zálohu od klienta, jedná-li se o budoucí zdanitelné plnění v režimu přenosu daňové povinnosti – většinou jde o klasické stavebně-montážní práce – DPH neřešte! 🙂 U tohoto… Read More »

Služby v EU a daň v ČR

Další dotaz na našem BLOGu se týká přeshraničních plnění. Jedná se o následující situaci: Identifikovaná osoba přijme služby z jiného členského státu od osoby registrované k dani, který ale odvedl daň z přidané hodnoty již v zahraničí. Finanční úřad požaduje zdanění v tuzemsku. Místo plnění Bohužel je místo plnění, podle informace ze zadání, v České republice podle ustanovení § 9/1 zákona… Read More »

Fakturace (DPH?) stavebních prací pro fyzickou osobu (1)

Reagujeme na zajímavý dotaz, který se skutečně, jak upozorňuje tazatelka, týká mnoho občanů – různé stavební práce potřebuje čas od času asi každý. 🙃🙂 Dotaz: Dodavatel, stavební firma nabízí fyzické osobě, aby si objednala komplexní stavební práce. Důvod je jasný: materiál pořídí se základní sazbou DPH, ale celkové práce bude fakturovat se sníženou 15% sazbou… Read More »

Služby architekta do zahraničí

Navazujeme na krátký a jasný dotaz na BLOGu: Jak se mají fakturovat služby architekta prováděné českým plátcem pro slovenského partnera, je-li nemovitost umístěna v Bratislavě? 🙂 Jaká je odpověď? Doplníme si několik základních informací. Předpokládáme, že: Služby poskytuje skutečně český subjekt, plátce DPH, který nemá na Slovensku sídlo, místo podnikání nebo provozovnu pro účely DPH.… Read More »

Jaká je daňová povinnost u Reverse charge?

Reagujeme na jeden z dotazů v diskusi na Blogu. Přenos daňové povinnosti Pokud se zaměříme na nejčastější případ tuzemského přenosu daňové povinnosti („PDP“), tj. reverse charge ve stavebnictví, pak platí na otázku v titulku velmi jednoduchá a příjemná odpověď. 🙂 V 99 % případů daňová povinnost nevzniká. Firma Nováček s.r.o., měsíční plátce DPH, opravuje vlastní kancelářské prostory.… Read More »

Kdo zodpovídá za sazbu DPH u reverse charge?

Daň vypočte příjemce plnění podle stanovené sazby… Povinnosti dodavatele Opravdu je povinností poskytovatele zdanitelného plnění u přenosu daňové povinnosti („PDP“) určit sazbu daně z přidané hodnoty. Viz též článek: Sazba DPH u PDP 🙃 Tato povinnost, na kterou dodavatelé zapomínají, vyplývá z ustanovení § 92a zákona o DPH. Stavební firma vystaví daňový doklad: uvede jen základ daně… Read More »