Archiv kategorií: PDP a SM práce

Nedohoda u přenosu daňové povinnosti k DPH

Věnujeme se v tomto příspěvku krátce problému odrážejícímu běžné konflikty mezi odběratelem a dodavatelem. Nejčastěji tomu bývá u stavební činnosti… Dodavatel vystaví ostrou fakturu… V takovém případě si příjemce plnění uplatňuje daň na vstupu za standardních podmínek. ALE dodavatel DPH neodvede… Pokud se zjistí – snadno „díky“ Kontrolním hlášením – že dodavatel ve skutečnosti daň na výstupu… Zobrazit více »

Daňové doklady na identifikované osoby (a PDP)

Odpovídáme na aktuální dotaz, jaké náležitosti mají mít faktury, resp. daňové doklady z pohledu daně z přidané hodnoty, je-li příjemcem plnění osoba identifikovaná k dani. Namítnete, že to není žádný problém 🙂, přesto je rozumné si vysvětlit, o co se jedná a jestli nemůže vzniknout nějaký problém. Typ plnění V tomto konkrétním případě jde totiž o služby, které se… Zobrazit více »

Přenos daňové povinnosti a zálohy

K miniseriálu k zálohám (přijatým úplatám) a jejich vlivu na daň z přidané hodnoty, si dnes, kdy je termín pro odevzdání daňového přiznání k DPH, doplníme klíčovou informaci. Zálohy a PDP: „NE“ Obdržíte-li zálohu od klienta, jedná-li se o budoucí zdanitelné plnění v režimu přenosu daňové povinnosti – většinou jde o klasické stavebně-montážní práce – DPH neřešte! 🙂 U tohoto… Zobrazit více »

Služby v EU a daň v ČR

Další dotaz na našem BLOGu se týká přeshraničních plnění. Jedná se o následující situaci: Identifikovaná osoba přijme služby z jiného členského státu od osoby registrované k dani, který ale odvedl daň z přidané hodnoty již v zahraničí. Finanční úřad požaduje zdanění v tuzemsku. Místo plnění Bohužel je místo plnění, podle informace ze zadání, v České republice podle ustanovení § 9/1 zákona… Zobrazit více »

Fakturace (DPH?) stavebních prací pro fyzickou osobu (1)

Reagujeme na zajímavý dotaz, který se skutečně, jak upozorňuje tazatelka, týká mnoho občanů – různé stavební práce potřebuje čas od času asi každý. 🙃🙂 Dotaz: Dodavatel, stavební firma nabízí fyzické osobě, aby si objednala komplexní stavební práce. Důvod je jasný: materiál pořídí se základní sazbou DPH, ale celkové práce bude fakturovat se sníženou 15% sazbou… Zobrazit více »

Služby architekta do zahraničí

Navazujeme na krátký a jasný dotaz na BLOGu: Jak se mají fakturovat služby architekta prováděné českým plátcem pro slovenského partnera, je-li nemovitost umístěna v Bratislavě? 🙂 Jaká je odpověď? Doplníme si několik základních informací. Předpokládáme, že: Služby poskytuje skutečně český subjekt, plátce DPH, který nemá na Slovensku sídlo, místo podnikání nebo provozovnu pro účely DPH.… Zobrazit více »