Archiv kategorií: Auto

Nová auta s omezením nároku

Titulek je jasný, pořídíte-li si nové auto v letošním roce, můžete si na vstupu uplatnit „jen“ částku 420 000 Kč. 🙃 Optimalizace Pokud jste však „první“ kroky v procesu pořízení uskutečnili v loňském roce, pro Vás toto omezení neplatí, i když ke skutečně koupi dojde až letos! 🙂 Nabízí to přechodná ustanovení novely zákona o DPH,citujeme: INFO GFŘ Vše… Zobrazit více »

Změna u referentských aut

Jednou z dalších novinek od 1. ledna 2024 týkajících se závislé činnosti, je úprava dodanění při používání služebních aut pro soukromé účely. Citujeme z § 6/6: „(6) Poskytuje-li zaměstnavatel zaměstnanci bezplatně silničnímotorové vozidlo k používání pro služební i soukromé účely, považuje se za příjem zaměstnance částka ve výši určeného procenta vstupní ceny tohoto vozidla za každý i započatý kalendářní měsíc… Zobrazit více »

Omezení nároku na odpočet DPH u auta po novele

Odpovídáme na aktuální dotaz: Do konce letošního roku, pořídíte-li si osobní auta, je zachován plný nárok na odpočet daně (jsou-li splněny standardní podmínky). Od 1. ledna 2024 již platí novinka v části § 72 zákona o DPH, citujeme: „V § 72 se za odstavec 2 vkládají nové odstavce 3 a 4, které znějí: „(3) U pořízení vybraného osobního automobilu, který je… Zobrazit více »

Nový limit u aut

Jedná se o další zásadní novinky účinné od 1. ledna 2024, které se týkají daně z příjmů a daně z přidané hodnoty. Daňové odpisy aut budou limitovány, bude je možné uplatnit jen do výše pořizovací ceny 2 000 000 Kč. Též se zavádí omezení nároku na odpočet daně z přidané hodnoty, bude jen ze základu 2 000 000 Kč v úrovni bez DPH.… Zobrazit více »

CO je bezemisním vozidlem M1…

Odpovídáme na aktuální dotazy k předchozím publikovaným článkům, které jsme věnovali novinkám u daňových odpisů. O jaké auto (vozidlo) se jedná? Podle nového § 30g/1 ZDP: Vozidlem kategorie M1 se pro účely daní z příjmů rozumí vozidlo kategorie M1 podle nařízení Evropského parlamentu a Rady upravujícího schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel. Doporučujeme vám zkontrolovat si, jaké vozidlo… Zobrazit více »

Odpisy bezemisních vozidel

Navazujeme na včerejší článek. V novele zákona o daních z příjmů se objevily zcela nové texty v § 30a, § 30e a následujících a další, které se týkají v titulku zmíněných „bezemisních vozidel“ („M1“). Jak se budou odpisovat? Zásadní je stanovení limitu: Částka omezení výdajů u vozidla kategorie M1 činí 2 000 000 Kč a úhrn výdajů vynaložených na vozidlo kategorie M1… Zobrazit více »

JAK je to s nárokem DPH u aut?

Letní měsíce využíváme pro malé daňové a účetní opakování. Tento týden se budeme věnovat tématu, který se týká všech poplatníků, fyzických i právnických oosb. Lze bez problému uplatnit daň z přidané hodnoty při pořízení osobního auta? Teorie Začneme teorií: stoprocentní nárok na “daň na vstupu” je jen a jen při následném 100% využití vozu pro… Zobrazit více »

Co je ekologickým autem pro dodanění “jen” 0,5 % ?

Navazujeme na aktuální diskuse týkající se snížení zdanění o polovinu, tj. z jednoho procenta na 0,5 % u referentských vozů. Nízkoemisní motorové vozidlo Na dotaz v titulku máme jednoduchou odpověď, využijeme jeden ze zdrojů Finanční správy, citujeme: „…Nízkoemisním motorovým vozidlem se pro účely daní z příjmů do dne nabytí účinnosti zákona upravujícího podporu nízkoemisních vozidel prostřednictvím zadávání… Zobrazit více »

Krácení nároku na odpočet DPH a referentské auto

Doplňujeme krátký komentář k úternímu článku. Problémy s nárokem na odpočet daně u aut, která jsou používaná současně pro služební a soukromé účely, je více. Musíme korigovat „vstup“ u každého přijatého zdanitelného plnění! 🙃 PHM Jako vzorový příklad si uvedeme pohonné hmoty. Podle § 75/2 zákona o DPH máte právo uplatnit: „krácený“ nárok, nebo „plný“ a po… Zobrazit více »

Krácení nároku na odpočet DPH a nové auto

Náš článek z minulého týdne byl správný, ale někoho mohl zmást, pokud si není jist, jak je to s nárokem na odpočet daně u nového vozu, tzv. referentského. Příklad Vše si snadno vysvětlíme. Měsíční plátce daně z přidané hodnoty si v listopadu pořídil osobní vůz, předpokládá, že v letošním roce bude využití pro služební účely 50 % – a tuto… Zobrazit více »