Archiv kategorie: Auto

Krácení nároku na odpočet DPH a referentské auto

Vytvořil | 16 prosince, 2021

Doplňujeme krátký komentář k úternímu článku. Problémy s nárokem na odpočet daně u aut, která jsou používaná současně pro služební a soukromé účely, je více. Musíme korigovat „vstup“ u každého přijatého zdanitelného plnění! 🙃 PHM Jako vzorový příklad si uvedeme pohonné hmoty. Podle § 75/2 zákona o DPH máte právo uplatnit: „krácený“ nárok, nebo „plný“ a po… Zobrazit více »

Krácení nároku na odpočet DPH a nové auto

Vytvořil | 14 prosince, 2021

Náš článek z minulého týdne byl správný, ale někoho mohl zmást, pokud si není jist, jak je to s nárokem na odpočet daně u nového vozu, tzv. referentského. Příklad Vše si snadno vysvětlíme. Měsíční plátce daně z přidané hodnoty si v listopadu pořídil osobní vůz, předpokládá, že v letošním roce bude využití pro služební účely 50 % – a tuto… Zobrazit více »

Použití osobního auta a korekce původního nároku

Vytvořil | 10 srpna, 2021

Navazujeme na včerejší článek, v němž si podle vzorového příkladu firma uplatnila na vstupu částku 48 000 Kč (tj. 60 % pro služební účely). Korekce V daňovém přiznání za poslední zdaňovací období 2021 (ať už měsíční nebo čtvrtletní) se kontroluje, jaká byla skutečnost. Povinně se „vrací“ daň z přidané hodnoty, je-li rozdíl více jak deset procent ve srovnání s odhadem,… Zobrazit více »

Služební a soukromé auto a CO DPH?

Vytvořil | 9 srpna, 2021

Jednou z nejčastějších otázek při pořízení nového osobního auta, je-li používáno současně pro soukromé a služební účely je: „Jak je to s nárokem na odpočet daně z přidané hodnoty?“ Kvalifikovaný odhad Uvedeme si jeden vzorový příklad z praxe. Firma si pořídila v červenci referentský vůz, DPH je 80 000 Kč. Uplatní nárok podle odhadu pro letošní rok. Bude-li plánováno využití pro… Zobrazit více »

Snížení Daní o paušál na Auto

Vytvořil | 3 srpna, 2021

V našich letních tipech nemůže chybět odkaz na letité výhodné ustanovení nabízející snížení základu daně o „Paušál PHM“. Tomuto tématu jsme se již několikrát věnovali, v posledních letech nedošlo žádnou novelou zákona o daních z příjmů ke změnám – a to je vskutku velmi pozitivní zpráva a odpověď na aktuální dotaz. 🙂 Limit 5 000/4 000 Kč Většinou se… Zobrazit více »

Odpisování OA a DPH

Vytvořil | 7 srpna, 2019

Navazujeme volně na předchozí dva články a aktuální dotaz. Odpisy nového auta Poplatník daně z příjmů se rozhodne podle sebe, jestli si zvolí tzv. zrychlené nebo rovnoměrné odpisy. Co je výhodnější? Záleží vždy na konkrétních odhadech daňových základů v roce pořízení OA a v dalších letech. Připomínáme, že v prvním roce se může uplatnit 100% roční daňový odpis –… Zobrazit více »

Nové auto a nárok na daň z přidané hodnoty (2)?

Vytvořil | 6 srpna, 2019

Navazujeme na včerejší článek. Co je naší povinností v dalších letech? Auto jsme pořídili v roce 2019, proto v letech 2020 až 2024 každoročně kontrolujeme, jestli se nezměnil původní „roční“ parametr. 🙃 Aplikujeme tzv. úpravu odpočtu podle § 78 a násl. zákona o DPH. Pokud ano, provádí se korekce původního nároku na odpočet DPH. Praxe Představme si, že… Zobrazit více »

Nové auto a nárok na daň z přidané hodnoty (1)?

Vytvořil | 5 srpna, 2019

JAK je to s DPH při pořízení osobního auta do firmy – ať už podnikání fyzické nebo právnické osoby? Tyto dotazy se pravidelně opakují. Teorie Opravdu není rozdíl mezi tím, jestli je či není plátce fyzickou nebo právnickou osobou. 🙂 Nárok se uplatňuje standardně podle § 72 a násl. zákona o DPH. Kritéria Je jednoduché, všichni… Zobrazit více »

Pořízení nového OA

Vytvořil | 31 července, 2019

Navazujeme na včerejší článek a doplníme si další související operace. Koupě vozu Jaký vliv má nákup nového vozu na daně, nejlépe uvidíme, když si vše zaúčtujeme. Operace Částka MD D Poskytnuta záloha 121 000 221 Záloha na dlouhodobý majetek 121 000 052 DPH k záloze 21 000 379 DPH na vstupu 21 000 343 Fa na… Zobrazit více »

Prodej a nákup OA v daních

Vytvořil | 30 července, 2019

Tentokrát řešíme dotaz týkající se pořízení nového osobního auta na protiúčet, tj. současně kupující (zde SRO) prodává své starší auto. Dvě různé transakce Je třeba si uvědomit, že pro daň z příjmů, daň z přidané hodnoty a účetnictví, se jedná o dvě různé operace. Jediným propojením je zápočet prodejních cen. 🙂 Prodej staršího OA Daňové dopady vyplývají… Zobrazit více »