Category Archives: Auto

Novela daně z příjmů a 1 % (1)

Asi z titulku tušíte, že se jedná o „dodanění“ jednoho procenta v rámci závislé činnosti, pokud může zaměstnanec používat služební vůz pro soukromé účely. Ekologie a daně Novela zákona o daních z příjmů s účinností od 1. července – tj. při zpracování mezd za tento kalendářní měsíc – mění pravidla hry, zvýhodňuje „čistší“, resp. k životnímu prostředí šetrnější auta. Sazba… Read More »

Krácení nároku na odpočet DPH a referentské auto

Doplňujeme krátký komentář k úternímu článku. Problémy s nárokem na odpočet daně u aut, která jsou používaná současně pro služební a soukromé účely, je více. Musíme korigovat „vstup“ u každého přijatého zdanitelného plnění! 🙃 PHM Jako vzorový příklad si uvedeme pohonné hmoty. Podle § 75/2 zákona o DPH máte právo uplatnit: „krácený“ nárok, nebo „plný“ a po… Read More »

Krácení nároku na odpočet DPH a nové auto

Náš článek z minulého týdne byl správný, ale někoho mohl zmást, pokud si není jist, jak je to s nárokem na odpočet daně u nového vozu, tzv. referentského. Příklad Vše si snadno vysvětlíme. Měsíční plátce daně z přidané hodnoty si v listopadu pořídil osobní vůz, předpokládá, že v letošním roce bude využití pro služební účely 50 % – a tuto… Read More »

Použití osobního auta a korekce původního nároku

Navazujeme na včerejší článek, v němž si podle vzorového příkladu firma uplatnila na vstupu částku 48 000 Kč (tj. 60 % pro služební účely). Korekce V daňovém přiznání za poslední zdaňovací období 2021 (ať už měsíční nebo čtvrtletní) se kontroluje, jaká byla skutečnost. Povinně se „vrací“ daň z přidané hodnoty, je-li rozdíl více jak deset procent ve srovnání s odhadem,… Read More »

Služební a soukromé auto a CO DPH?

Jednou z nejčastějších otázek při pořízení nového osobního auta, je-li používáno současně pro soukromé a služební účely je: „Jak je to s nárokem na odpočet daně z přidané hodnoty?“ Kvalifikovaný odhad Uvedeme si jeden vzorový příklad z praxe. Firma si pořídila v červenci referentský vůz, DPH je 80 000 Kč. Uplatní nárok podle odhadu pro letošní rok. Bude-li plánováno využití pro… Read More »

Snížení Daní o paušál na Auto

V našich letních tipech nemůže chybět odkaz na letité výhodné ustanovení nabízející snížení základu daně o „Paušál PHM“. Tomuto tématu jsme se již několikrát věnovali, v posledních letech nedošlo žádnou novelou zákona o daních z příjmů ke změnám – a to je vskutku velmi pozitivní zpráva a odpověď na aktuální dotaz. 🙂 Limit 5 000/4 000 Kč Většinou se… Read More »

Odpisování OA a DPH

Navazujeme volně na předchozí dva články a aktuální dotaz. Odpisy nového auta Poplatník daně z příjmů se rozhodne podle sebe, jestli si zvolí tzv. zrychlené nebo rovnoměrné odpisy. Co je výhodnější? Záleží vždy na konkrétních odhadech daňových základů v roce pořízení OA a v dalších letech. Připomínáme, že v prvním roce se může uplatnit 100% roční daňový odpis –… Read More »

Nové auto a nárok na daň z přidané hodnoty (2)?

Navazujeme na včerejší článek. Co je naší povinností v dalších letech? Auto jsme pořídili v roce 2019, proto v letech 2020 až 2024 každoročně kontrolujeme, jestli se nezměnil původní „roční“ parametr. 🙃 Aplikujeme tzv. úpravu odpočtu podle § 78 a násl. zákona o DPH. Pokud ano, provádí se korekce původního nároku na odpočet DPH. Praxe Představme si, že… Read More »

Nové auto a nárok na daň z přidané hodnoty (1)?

JAK je to s DPH při pořízení osobního auta do firmy – ať už podnikání fyzické nebo právnické osoby? Tyto dotazy se pravidelně opakují. Teorie Opravdu není rozdíl mezi tím, jestli je či není plátce fyzickou nebo právnickou osobou. 🙂 Nárok se uplatňuje standardně podle § 72 a násl. zákona o DPH. Kritéria Je jednoduché, všichni… Read More »

Pořízení nového OA

Navazujeme na včerejší článek a doplníme si další související operace. Koupě vozu Jaký vliv má nákup nového vozu na daně, nejlépe uvidíme, když si vše zaúčtujeme. Operace Částka MD D Poskytnuta záloha 121 000 221 Záloha na dlouhodobý majetek 121 000 052 DPH k záloze 21 000 379 DPH na vstupu 21 000 343 Fa na… Read More »