Archiv kategorií: Auto

JAK je to s nárokem DPH u aut?

Na mediální kauzy se na internetu běžně reaguje, to se týká i otazníků u nároku na odpočet daně z přidané hodnoty u osobních aut. Teorie Je zcela jasná, stoprocentní nárok je pouze při 100% využití vozu pro ekonomickou činnost. Ale ani toto tvrzení vám nezaručuje, byť je pravdivé, plný nárok. Musíme zkontrolovat, zda se nejedná o… Zobrazit více »

Co je ekologickým autem pro dodanění “jen” 0,5 % ?

Navazujeme na aktuální diskuse týkající se snížení zdanění o polovinu, tj. z jednoho procenta na 0,5 % u referentských vozů. Nízkoemisní motorové vozidlo Na dotaz v titulku máme jednoduchou odpověď, využijeme jeden ze zdrojů Finanční správy, citujeme: „…Nízkoemisním motorovým vozidlem se pro účely daní z příjmů do dne nabytí účinnosti zákona upravujícího podporu nízkoemisních vozidel prostřednictvím zadávání… Zobrazit více »

„Staré“ odvody u pojistného OA referentského

Stále objevují nesoulady ve fungování státní správy, často mezi „Daněmi“ a „Pojistným“, což potvrzují  nedávno publikovaná stanoviska VZP a ČSSP. Dodanění OA 1 % nebo 0,5 % Je možné po novele zákona o daních z příjmů, viz naše články, jde-li o nízkoemisní vozidlo, zvýšit zaměstnanci mzdu „jen“ o půl procenta u ekologických aut. Období leden až… Zobrazit více »

Novela daně z příjmů a 1 % (1)

Asi z titulku tušíte, že se jedná o „dodanění“ jednoho procenta v rámci závislé činnosti, pokud může zaměstnanec používat služební vůz pro soukromé účely. Ekologie a daně Novela zákona o daních z příjmů s účinností od 1. července – tj. při zpracování mezd za tento kalendářní měsíc – mění pravidla hry, zvýhodňuje „čistší“, resp. k životnímu prostředí šetrnější auta. Sazba… Zobrazit více »

Krácení nároku na odpočet DPH a referentské auto

Doplňujeme krátký komentář k úternímu článku. Problémy s nárokem na odpočet daně u aut, která jsou používaná současně pro služební a soukromé účely, je více. Musíme korigovat „vstup“ u každého přijatého zdanitelného plnění! 🙃 PHM Jako vzorový příklad si uvedeme pohonné hmoty. Podle § 75/2 zákona o DPH máte právo uplatnit: „krácený“ nárok, nebo „plný“ a po… Zobrazit více »

Krácení nároku na odpočet DPH a nové auto

Náš článek z minulého týdne byl správný, ale někoho mohl zmást, pokud si není jist, jak je to s nárokem na odpočet daně u nového vozu, tzv. referentského. Příklad Vše si snadno vysvětlíme. Měsíční plátce daně z přidané hodnoty si v listopadu pořídil osobní vůz, předpokládá, že v letošním roce bude využití pro služební účely 50 % – a tuto… Zobrazit více »

Použití osobního auta a korekce původního nároku

Navazujeme na včerejší článek, v němž si podle vzorového příkladu firma uplatnila na vstupu částku 48 000 Kč (tj. 60 % pro služební účely). Korekce V daňovém přiznání za poslední zdaňovací období 2021 (ať už měsíční nebo čtvrtletní) se kontroluje, jaká byla skutečnost. Povinně se „vrací“ daň z přidané hodnoty, je-li rozdíl více jak deset procent ve srovnání s odhadem,… Zobrazit více »

Služební a soukromé auto a CO DPH?

Jednou z nejčastějších otázek při pořízení nového osobního auta, je-li používáno současně pro soukromé a služební účely je: „Jak je to s nárokem na odpočet daně z přidané hodnoty?“ Kvalifikovaný odhad Uvedeme si jeden vzorový příklad z praxe. Firma si pořídila v červenci referentský vůz, DPH je 80 000 Kč. Uplatní nárok podle odhadu pro letošní rok. Bude-li plánováno využití pro… Zobrazit více »

Snížení Daní o paušál na Auto

V našich letních tipech nemůže chybět odkaz na letité výhodné ustanovení nabízející snížení základu daně o „Paušál PHM“. Tomuto tématu jsme se již několikrát věnovali, v posledních letech nedošlo žádnou novelou zákona o daních z příjmů ke změnám – a to je vskutku velmi pozitivní zpráva a odpověď na aktuální dotaz. 🙂 Limit 5 000/4 000 Kč Většinou se… Zobrazit více »

Hybridní vozy pro soukromé použití aj.

Co bylo v lednu projednáno odborníky na Koordinačním výboru? Téměř skoro nic…, to se někdy stává, po Vánocích… 🙃 Většina příspěvků byla totiž odložena… „S rozporem uzavřeno“ 🙃 Daň z příjmů a DPH/561/29.01.20 Daňové aspekty použití plug-in hybridních vozidel pro účely nesouvisející s ekonomickou činností zaměstnavatele a jejich dobíjení elektrickou energií z vlastní elektrické sítě zaměstnance Různé… Zobrazit více »