Omezení nároku na odpočet DPH u auta po novele

Vytvořil | 5 října, 2023

Zásadní text nalezneme v návrhu v části § 72 týkající se nároku na odpočet daně, citujeme:

„V § 72 se za odstavec 2 vkládají nové odstavce 3 a 4, které znějí:

„(3) U pořízení vybraného osobního automobilu, který je dlouhodobým majetkem plátce, se pro účely daně z přidané hodnoty za částku daně na vstupu považuje

a)  částka 420 000 Kč, pokud daň na vstupu podle odstavce 2 je u pořízení tohoto automobilu nejméně 420 000 Kč, nebo

b)  daň na vstupu podle odstavce 2, pokud není částka daně na vstupu určena podle písmene a)…“

Optimalizace?

Je zřejmé, že se velmi drahé „služební“ vozy budou snažit firmy pořídit ještě letos, když nyní žádný limit neplatí… 🙂

Naše RADA

Na druhé straně nezapomeňte na povinná krácení již při pořízení, jde-li o referentské vozy… 🙃

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *