Změna u referentských aut

Vytvořil | 16 ledna, 2024

Jednou z dalších novinek od 1. ledna 2024 týkajících se závislé činnosti, je úprava dodanění při používání služebních aut pro soukromé účely.

Citujeme z § 6/6:

„(6) Poskytuje-li zaměstnavatel zaměstnanci bezplatně silničnímotorové vozidlo k používání pro služební i soukromé účely, považuje se za příjem zaměstnance částka ve výši určeného procenta vstupní ceny tohoto vozidla za každý i započatý kalendářní měsíc poskytnutí vozidla.

Jde-li o silniční motorové vozidlo najaté nebo pořízené na finanční leasing, vychází se ze vstupní ceny tohoto vozidla u původního vlastníka, a to i v případě, že dojde k následné koupi vozidla. Pokud ve vstupní ceně není zahrnuta daň z přidané hodnoty, pro účely tohoto ustanovení se o tuto daň zvýší.

Je-li částka, která se posuzuje jako příjem zaměstnance za každý i započatý kalendářní měsíc poskytnutí silničního motorovéhovozidla, nižší než 1 000 Kč, považuje se za příjem zaměstnance částka ve výši 1 000 . Poskytne-li zaměstnavatel zaměstnanci bezplatně v průběhu kalendářního měsíce postupně za sebou více silničníchmotorových vozidel k používání pro služební i soukromé účely, považuje se za příjem zaměstnance částka ve výši určeného procentaz nejvyšší vstupní ceny silničníhomotorového vozidla.

Poskytne-li zaměstnavatel zaměstnanci bezplatně pro služební i soukromé účely v průběhu kalendářního měsíce více silničních motorových vozidel současně, považuje se za příjem zaměstnance úhrn částek odpovídajících výši určeného procenta vstupní ceny každého současně poskytnutého vozidla.

Určeným procentem se pro účely tohoto ustanovení rozumí

a)    0,25 %, jedná-li se o bezemisní vozidlo,

b)    0,5 %, jedná-li se o nízkoemisní vozidlo,

c)    1 %, jedná-li se o silniční motorové vozidlo, které není nízkoemisním ani bezemisním vozidlem.“.

Naše RADA

Vážení,

upozorňujeme barevně na klíčové body! Za měsíc leden tak může být dodanění jiné…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *