Mimořádné odpisy…

Vytvořil | 18 října, 2023

Bohužel není „prodloužena“ varianta pro výhodné mimořádné odpisy hmotného majetku z I. a II. odpisové skupiny.  🙃

Jedná se o úpravy v § 30a ZDP:

§ 30a se odstavec 1 zrušuje.

Dosavadní odstavce 2 až 5 se označují jako odstavce 1 až 4. 

A

§ 30a odst. 1 větě první se slova „zařazený v odpisové skupině 2 podle přílohy č. 1 k tomuto zákonu“ nahrazují slovy „, který je bezemisním vozidlem,“, číslo „2020“ se nahrazuje číslem „2024“ a číslo „2023“ se nahrazuje číslem „2028“.

Bezemisní vozidla

K tomuto tématu se vrátíme v zítřejším článku.

Naše RADA

Chcete-li tedy uplatnit mimořádné (krátké časové) odpisy, musíte si tento hmotný majetek pořídit do 31. 12. 2023 – uvést do užívání! 🙂

Jeden komentář k “Mimořádné odpisy…

  1. ADKA Autor příspěvku

    ADKA
    Mnoho poplatníků je trochu zmatených, jak je to “nyní” s výhodnými “krátkými” mimořádnými odpisy.
    Odpověď naleznete v zítřejším článku,

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *