Archiv kategorií: Časový mimořádný odpis

Časové odpisy na JEDEN nebo DVA roky?

Odpovídáme na aktuální dotazy, které částečně souvisí s novelou zákona o daních z příjmů. Nezapomeňte nabízenou variantu za rok 2023 optimalizace využít! 🙂 Mimořádné časové odpisy V zákoně o daních z příjmů se v tomto bodě snadno zorientujete, viz § 30a. Jen si zkontrolujte, že:: Odpověď na dotazy: Opravdu není rozhodné, jestli je či není… Zobrazit více »

Vyplatí se mimořádné odpisy? ANO i NE

Doslova na poslední chvíli se řeší u mnoho poplatníků – Fyzických i Právnických osob, neboť pro ně platí shodná pravidla: 1) Jestli je rozumné si letos zvolit mimořádné odpisy? 2) Zda se má do konce roku nový hmotný majetek pořídit kvůli těmto časovým odpisům? Na první otázku odpovíme? ANO/NE…, protože se musí výpočtem ověřit výše… Zobrazit více »

Mimořádné odpisy…

Bohužel není „prodloužena“ varianta pro výhodné mimořádné odpisy hmotného majetku z I. a II. odpisové skupiny.  🙃 Jedná se o úpravy v § 30a ZDP: V § 30a se odstavec 1 zrušuje. Dosavadní odstavce 2 až 5 se označují jako odstavce 1 až 4.  A V § 30a odst. 1 větě první se slova „zařazený v odpisové skupině 2 podle přílohy č. 1 k tomuto zákonu“ nahrazují slovy „, který… Zobrazit více »

Dotazy a odpovědi k Mimořádným odpisům

Miniseriál, věnovaný klíčové variantě „rychlých časových odpisů“ umožňující výrazně snížit daňovou povinnost 🙂, si zakončíme krátkou rekapitulací, odpovědí na opakující se dotazy: KDO může tyto odpisy použít? Kdokoliv, není rozhodné, jestli se jedná o fyzickou nebo právnickou osobu. JAKÝ hmotný majetek? Jen takový, který je zařazen do I. nebo II. odpisové skupiny. NOVÝ majetek? Ano,… Zobrazit více »