Category Archives: Časový mimořádný odpis

Dotazy a odpovědi k Mimořádným odpisům

Miniseriál, věnovaný klíčové variantě „rychlých časových odpisů“ umožňující výrazně snížit daňovou povinnost 🙂, si zakončíme krátkou rekapitulací, odpovědí na opakující se dotazy: KDO může tyto odpisy použít? Kdokoliv, není rozhodné, jestli se jedná o fyzickou nebo právnickou osobu. JAKÝ hmotný majetek? Jen takový, který je zařazen do I. nebo II. odpisové skupiny. NOVÝ majetek? Ano,… Read More »

Optimalizace v r. 2022 a mimořádné odpisy

Po přečtení včerejšího článku se vám může zdát být zcela jasné, že se vždy vyplatí zvolit si tuto nabídku Finanční správy a pro letošní rok si automaticky u nově pořízeného hmotného majetku označit v modulu parametr „mimořádné odpisy“. ANO i NE… Nezapomeňte na základní podmínku, tento časový odpis je možné zahájit až „…počínaje následujícím měsícem…“, a… Read More »

Co jsou to mimořádné odpisy a jak se počítají?

Hovoříme samozřejmě pouze o odpisech daňových, těch, které stanoví zákon o daních z příjmů. Známe odpisy: rovnoměrné nebo zrychlené, případně časové – a mezi ně patří právě odpisy mimořádné. 12/24 kalendářních měsíců Taková je doba odpisování uvedená v § 30a ZDP, a to pro hmotný majetek zařazený: v I. odpisové skupině (12 M místo tří let), a… Read More »

„Staronové“ Mimořádné odpisy v roce 2022?

Probíhá legislativní proces, který by měl prodloužit aktivaci ustanovení § 30a zákona o daních z příjmů! 🙂 Časové odpisy Jedná se o výhodné časové odpisy po dobu 24 kalendářích měsíců, ale jen pro hmotný majetek zařazený do I. nebo II. odpisové skupiny. Optimalizace? Překvapíme vás s odpovědí „ANO“ i „NE“. Musíte výpočty jednotlivých variant odpisování porovnat, ne… Read More »

Optimalizace daně a Mimořádné odpisy za rok 2022 (a 2023)?

ANO, v titulku skutečně není překlep, vycházíme z návrhu Ministerstva financí, o kterém jsme Vám informovali minulý pátek. Jaká budou pravidla? Podmínky pro loňský rok, resp. hmotný majetek pořízený do 31. 12. 2021, jsme si rozebrali ve včerejším příspěvku. Novinka? Podle návrhu by se doba pořízení – viz výše – prodloužila na kalendářní roky 2022 a též… Read More »

Co jsou to časové odpisy?

A jaký je rozdíl proti běžným daňovým odpisům? Metody odpisování Pravdou je, že si poplatník daně z příjmů může vybrat, jestli uplatní zrychlené nebo rovnoměrné odpisy. U časových odpisů právo volby nemá, ale to neznamená, že by byly nevýhodné. Dalším rozdílem je, že tyto odpisy se pro daňové účely zahajují až v měsíci následujícím po uvedení nehmotného… Read More »

Pro nehmotný majetek platí jen daňové odpisy?

Zřejmě se jedná o nehmotný majetek klasifikovaný zákonem o daních z příjmů, například software. Účetní odpisy Účetní jednotce nic nebrání v tom, aby účtovala podle vnitřní směrnice Odpisový plán o účetních oprávkách – odpisech. Dobu odpisování a odpisové sazby si určíte podle svého odborného odhadu doby životnosti (jak dlouho předpokládáte nehmotný majetek využívat). Daňové odpisy Máte… Read More »