Archiv kategorií: Časový mimořádný odpis

Mimořádné odpisy: ANO i NE

Stručně reagujeme na aktuální dotaz, jestli lze u nového auta, pořízeného například v lednu 2024 uplatnit výhodné mimořádné odpisy. Odpověď zní ANO/NE…, což si ihned vysvětlíme. NE… Mimořádné odpisy lze aplikovat podle § 30a ZDP při splnění zákonem stanovených podmínek u hmotného majetku pořízeného do 31. 12. 2023. ANO… Výjimka by měla platit podle projednávané novely… Zobrazit více »

Mimořádné odpisy…

Bohužel není „prodloužena“ varianta pro výhodné mimořádné odpisy hmotného majetku z I. a II. odpisové skupiny.  🙃 Jedná se o úpravy v § 30a ZDP: V § 30a se odstavec 1 zrušuje. Dosavadní odstavce 2 až 5 se označují jako odstavce 1 až 4.  A V § 30a odst. 1 větě první se slova „zařazený v odpisové skupině 2 podle přílohy č. 1 k tomuto zákonu“ nahrazují slovy „, který… Zobrazit více »

Časové odpisy na 1/2 roky?

Odpovídáme na aktuální dotaz, jsme trochu překvapeni, že nabídnutá varianta optimalizace – již několik let – by mohla být při zpracování daňového přiznání za loňský rok opomenuta! 🙃 Mimořádné časové odpisy V zákoně o daních z příjmů se v tomto bodě snadno zorientujete, viz § 30a. Jen si zkontrolujte, že:: Odpověď na dotaz: Opravdu není… Zobrazit více »

Dotazy a odpovědi k Mimořádným odpisům

Miniseriál, věnovaný klíčové variantě „rychlých časových odpisů“ umožňující výrazně snížit daňovou povinnost 🙂, si zakončíme krátkou rekapitulací, odpovědí na opakující se dotazy: KDO může tyto odpisy použít? Kdokoliv, není rozhodné, jestli se jedná o fyzickou nebo právnickou osobu. JAKÝ hmotný majetek? Jen takový, který je zařazen do I. nebo II. odpisové skupiny. NOVÝ majetek? Ano,… Zobrazit více »