Archiv kategorie: Časový odpis

Co jsou to časové odpisy?

Vytvořil | 1 listopadu, 2013

A jaký je rozdíl proti běžným daňovým odpisům? Metody odpisování Pravdou je, že si poplatník daně z příjmů může vybrat, jestli uplatní zrychlené nebo rovnoměrné odpisy. U časových odpisů právo volby nemá, ale to neznamená, že by byly nevýhodné. Dalším rozdílem je, že tyto odpisy se pro daňové účely zahajují až v měsíci následujícím po uvedení nehmotného… Zobrazit více »

Pro nehmotný majetek platí jen daňové odpisy?

Vytvořil | 15 května, 2012

Zřejmě se jedná o nehmotný majetek klasifikovaný zákonem o daních z příjmů, například software. Účetní odpisy Účetní jednotce nic nebrání v tom, aby účtovala podle vnitřní směrnice Odpisový plán o účetních oprávkách – odpisech. Dobu odpisování a odpisové sazby si určíte podle svého odborného odhadu doby životnosti (jak dlouho předpokládáte nehmotný majetek využívat). Daňové odpisy Máte… Zobrazit více »