Časové odpisy na 1/2 roky?

Vytvořil | 31 května, 2023

Odpovídáme na aktuální dotaz, jsme trochu překvapeni, že nabídnutá varianta optimalizace – již několik let – by mohla být při zpracování daňového přiznání za loňský rok opomenuta! 🙃

Mimořádné časové odpisy

V zákoně o daních z příjmů se v tomto bodě snadno zorientujete, viz § 30a.

Jen si zkontrolujte, že::

  • Časový odpis je různý podle odpisové skupiny, tj. v první skupině odpisujeme rovnoměrně 12 měsíců, ve druhé 24 kalendářních měsíců (60 % v prvních dvanácti měsících).
  • Musí se jednat o nový hmotný majetek (jste tzv. „…prvním odpisovatelem…“).
  • Časový odpis zahájíme v měsíci následujícím po uvedení do užívání.

Odpověď na dotaz:

Opravdu není rozhodné, jestli je či není poplatníkem fyzická osoba nebo právnická osoba!

Naše RADA

K dispozici jsou další články a VIDEA na našem BLOGu! 🙂

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *