Archiv kategorií: A Novely 2024

Časové odpisy na JEDEN nebo DVA roky?

Nezapomeňte nabízenou variantu za rok 2023 optimalizace využít! 🙂 Mimořádné časové odpisy V zákoně o daních z příjmů se v tomto bodě snadno zorientujete, viz § 30a. Jen si zkontrolujte, že: Odpověď na opakující se dotazy: Opravdu není rozhodné, jestli je či není poplatníkem fyzická osoba nebo právnická osoba! A novela mění pravidla až od… Zobrazit více »

Pro „nové“ sazby DPH rozhoduje den D…!

Ačkoliv je novinka v zákoně o dani z přidané hodnoty účinná již od 1. ledna 2024, čas od času se objeví dotaz (problém), jak se má interpretovat změna sazeb DPH… 🙃 To je samozřejmě klíčové pro odvod daně z přidané hodnoty a také uplatnění nároku na odpočet – a “vše”  by mělo být uvedeno ve správném zdaňovacím… Zobrazit více »

Omezení nároku na odpočet DPH u auta po novele

Někteří plátci jsou překvapeni, že si nemohou uplatnit plný nárok na odpočet daně, když nově pořizovaný vůz používají jen pro podnikání (“ekonomickou činnost”). Novela Od 1. ledna 2024 je účinná novinka v části § 72 zákona o DPH, citujeme: „V § 72 se za odstavec 2 vkládají nové odstavce 3 a 4, které znějí: „(3) U pořízení vybraného osobního automobilu, který… Zobrazit více »

Daň z neočekávaných zisků

Nelekejte se titulku, tato „mimořádná“ daň se týká skutečně jen vybraných poplatníků. Aby bylo jasné, kterých aktivit se dotkne, je k dispozici aktuální sdělení Finanční správy. Zatřídění Citujeme z této informace: „Český statistický úřad na základě početných dotazů veřejnosti doplnil své původní stanovisko, zveřejněné na webových stránkách Finanční správy dne 8. 3. 2023, k otázce zatřídění některých ekonomických činností dle klasifikace… Zobrazit více »

Přehled všech daňových novinek s výkladem

Titulek sice není úplně přesný, ale je důležité vědět, že existuje: Spojená verze novely zákona o daních z příjmů v rámci zákona č. 349/2023 Sb., tzv. konsolidačního balíčku s vyznačením změn INFO Správy daní Citujeme: „V návaznosti na přijetí zákona č. 349/2023 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů, zveřejňuje Generální finanční ředitelství materiál… Zobrazit více »

„Neočekávané zisky“ a daňové přiznání

Plníme zpravodajskou povinnost a informujeme o sdělení Finanční správy, které je vydáno pro větší právní jistotu poplatníkům, kterých se tato problematika týká. Citujeme část publikovaného textu: „GFŘ proto ve vazbě na výše uvedené uzavírá, že lhůta pro podání daňového přiznání k dani z neočekávaných zisků se odvozuje od identických ustanovení jako lhůta pro podání daňového… Zobrazit více »

Co vše je nového…

Finanční správa uveřejnila další informaci o daňových novinkách účinných od 1. ledna 2024, ale i dalších, u nichž bude platnost později. Jedná se o následující daně (uvádíme jen vzorové příklady). Daň z příjmů Snížení prahu 23 % sazby zálohy daně z příjmů fyzických osob ze čtyřnásobku na trojnásobek průměrné mzdy Omezení slevy na dani na manžela/manželku Zrušení… Zobrazit více »

Zrušení „plátcových pokladen“

Firmy si musí v lednu zkontrolovat, kolik „měly“ těchto pokladen… Jsou totiž od 1. ledna 2024 ze zákona zrušeny! INFO Finanční správa už v prosinci zveřejnila informaci, jak tento proces bude probíhat. Volně citujeme nejdůležitější rady: „…Protože k zániku plátcových pokladen a zrušení jejich registrace dojde ze zákona, nebude o zrušení registrace vydáváno rozhodnutí. V praxi to… Zobrazit více »

Přehled daňových novinek – DPH a OSVČ

Navazujeme na publikované články a připomeneme si novinky platné pro podnikatele a další v oblasti daně z přidané hodnoty. INFO Seznámili jsme Vás s nimi v mnoha našich textech. Rekapitulaci nabízí Finanční správa, stručně citujeme. Podnikatelé Daň z přidané hodnoty Naše RADA Vážení, neodkládejte tuto kontrolu, mnoho nových věcí je vskutku aktuálních! Kdyby Vám nebylo cokoliv jasného, zeptejte se nás,… Zobrazit více »

Přehled daňových novinek – daň z příjmů

Budete mít volný víkend? Využijte ho pro kontrolu, zda jsou Vám jasné všechny daňové novinky! INFO Seznámili jsme Vás s nimi v mnoha našich textech. Rekapitulaci nabízí Finanční správa, stručně citujeme: Další novinky Je jich celá řada, proto připravíme navazující články. Naše RADA Vážení, neodkládejte tuto kontrolu, mnoho nových věcí je vskutku aktuálních! Kdyby Vám nebylo cokoliv… Zobrazit více »