Archiv kategorií: A Novely 2024

JAK se nově zdaní prodej SRO…

Navazujeme na páteční článek, neboť se dramaticky změní podmínky pro osvobození prodeje SRO. 🙃 Odpovídáme též na aktuální dotaz! Jedná se v takovém případě o § 10 Ostatní příjmy, a způsob zdanění má být podle novely následující: „Je-li příjem z úplatného převodu cenného papíru nebo podílu v obchodní korporaci, který není představován cenným papírem, zahrnut do základu daně… Zobrazit více »

Změna u osvobození prodeje SRO…!

Pokud je fyzická osoba společníkem SRO, tak ví, že časový test pro osvobození obchodního podílu je pět let, a to podle § 4/1/s ZDP (po novele písm. q). Limit 40 000 000 Kč Novela přináší zásadní změnu, zavádí se finanční limit. 🙃 Citujeme z § 4/3 ZDP: „Pokud úhrn všech příjmů osvobozených podle odstavce 1 písm. q) a… Zobrazit více »

Změna u referentských aut

Jednou z dalších novinek od 1. ledna 2024 týkajících se závislé činnosti, je úprava dodanění při používání služebních aut pro soukromé účely. Citujeme z návrhu zákona, § 6/6: „(6) Poskytuje-li zaměstnavatel zaměstnanci bezplatně silničnímotorové vozidlo k používání pro služební i soukromé účely, považuje se za příjem zaměstnance částka ve výši určeného procenta vstupní ceny tohoto vozidla za každý i započatý… Zobrazit více »

Novinky a „nové“ účetnictví

Jednou z klíčových novinek, která bude mít dopad i na daň z příjmů, je nabídnutá varianta účtování v cizí měně. 🙂 Doplňme si podmínky podle zveřejněné informace: KOMU se vyplatí…? Ošidná otázka, neboť je třeba vzít v úvahu další související zásadní úpravu, na kterou jsme upozornili ve včerejším článku: Naše RADA Vážení, jedná se případně o klíčové rozhodnutí, velmi… Zobrazit více »

Novinky a daň z příjmů PO: kurzové rozdíly

Pro účtující poplatníky jednoznačně platí, že k rozvahovému dni se provádí přepočet cizí měny na českou podle platného kurzu. PLUS/MÍNUS Jinými slovy, v účetnictví se objeví účetní ztráta (MD 563) nebo zisk (D 663) z tzv. nerealizovaných operací, neinkasovaných pohledávek, neuhrazených závazků… Tento účetní výsledek je v plné míře začleněn do základu daně z příjmů, někdy je to tedy příznivé… Zobrazit více »

Novinky a závislá činnost

Navazujeme na včerejší článek a nabízíme základní informaci, co se má změnit u závislé činnosti, tedy § 6 ZDP, který se týká milionů… občanů – poplatníků daně z příjmů fyzických osob. Benefity Rozumíme jimi výhody, které nabízejí/poskytují zaměstnavatelé svým zaměstnancům. Mělo by dojít k následujícím úpravám. Nepeněžní Penzijní spoření „Závodní“ stravování Naše RADA Vážení, jak jsme již… Zobrazit více »

Novinky od 1. ledna 2024…

Tento týden se budeme věnovat základnímu přehledu novinek, který je obsahem „Konsolidačního balíčku“. Co bude platit? Konečná verze samozřejmě může být jiná, nicméně se očekává, že úprav bude minimum, neboť vládní koalice disponuje potřebnou parlamentní většinou. Také se sice předpokládá, že opozice opět zkusí obstrukce, ale snad se vše stihne včas, aby bylo skutečně jasné,… Zobrazit více »