Archiv kategorií: A Novely 2024

Daň z neočekávaných zisků

Nelekejte se titulku, tato „mimořádná“ daň se týká skutečně jen vybraných poplatníků. Aby bylo jasné, kterých aktivit se dotkne, je k dispozici aktuální sdělení Finanční správy. Zatřídění Citujeme z této informace: „Český statistický úřad na základě početných dotazů veřejnosti doplnil své původní stanovisko, zveřejněné na webových stránkách Finanční správy dne 8. 3. 2023, k otázce zatřídění některých ekonomických činností dle klasifikace… Zobrazit více »

Přehled všech daňových novinek s výkladem

Titulek sice není úplně přesný, ale je důležité vědět, že existuje: Spojená verze novely zákona o daních z příjmů v rámci zákona č. 349/2023 Sb., tzv. konsolidačního balíčku s vyznačením změn INFO Správy daní Citujeme: „V návaznosti na přijetí zákona č. 349/2023 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů, zveřejňuje Generální finanční ředitelství materiál… Zobrazit více »

„Neočekávané zisky“ a daňové přiznání

Plníme zpravodajskou povinnost a informujeme o sdělení Finanční správy, které je vydáno pro větší právní jistotu poplatníkům, kterých se tato problematika týká. Citujeme část publikovaného textu: „GFŘ proto ve vazbě na výše uvedené uzavírá, že lhůta pro podání daňového přiznání k dani z neočekávaných zisků se odvozuje od identických ustanovení jako lhůta pro podání daňového… Zobrazit více »

Co vše je nového…

Finanční správa uveřejnila další informaci o daňových novinkách účinných od 1. ledna 2024, ale i dalších, u nichž bude platnost později. Jedná se o následující daně (uvádíme jen vzorové příklady). Daň z příjmů Snížení prahu 23 % sazby zálohy daně z příjmů fyzických osob ze čtyřnásobku na trojnásobek průměrné mzdy Omezení slevy na dani na manžela/manželku Zrušení… Zobrazit více »

Zrušení „plátcových pokladen“

Firmy si musí v lednu zkontrolovat, kolik „měly“ těchto pokladen… Jsou totiž od 1. ledna 2024 ze zákona zrušeny! INFO Finanční správa už v prosinci zveřejnila informaci, jak tento proces bude probíhat. Volně citujeme nejdůležitější rady: „…Protože k zániku plátcových pokladen a zrušení jejich registrace dojde ze zákona, nebude o zrušení registrace vydáváno rozhodnutí. V praxi to… Zobrazit více »

Přehled daňových novinek – DPH a OSVČ

Navazujeme na publikované články a připomeneme si novinky platné pro podnikatele a další v oblasti daně z přidané hodnoty. INFO Seznámili jsme Vás s nimi v mnoha našich textech. Rekapitulaci nabízí Finanční správa, stručně citujeme. Podnikatelé Daň z přidané hodnoty Naše RADA Vážení, neodkládejte tuto kontrolu, mnoho nových věcí je vskutku aktuálních! Kdyby Vám nebylo cokoliv jasného, zeptejte se nás,… Zobrazit více »

Přehled daňových novinek – daň z příjmů

Budete mít volný víkend? Využijte ho pro kontrolu, zda jsou Vám jasné všechny daňové novinky! INFO Seznámili jsme Vás s nimi v mnoha našich textech. Rekapitulaci nabízí Finanční správa, stručně citujeme: Další novinky Je jich celá řada, proto připravíme navazující články. Naše RADA Vážení, neodkládejte tuto kontrolu, mnoho nových věcí je vskutku aktuálních! Kdyby Vám nebylo cokoliv… Zobrazit více »

Benefity od 1. ledna – jak je „počítat“?

Zásadní změna, stanovení limitu zaměstnaneckých benefitů, vyvolává diskuse nejen v odborné veřejnosti. U každého zaměstnance musíme pečlivě sledovat, jaké mu jsou (byly) poskytnuty. Ocenění benefitů To není vskutku jednoduché, zejména jde-li o výhody v nepeněžní formě… 🙃 Metodika Pomocnou ruku nabízí Finanční správa ve sdělení „Metodická informace k zaměstnaneckým benefitům od 1. ledna 2024“, které obsahuje: Část… Zobrazit více »

KDO MUSÍ podat DP k dani z nemovitostí

Do konce ledna se podávají daňová přiznání k dani z nemovitých věcí, ale tato povinnost se netýká drtivé většiny majitelů, pokud nedošlo k nějaké zásadní změně. 🙂 Novela a podání DP V letošním roce je tomu bohužel jinak. 🙃 Všichni by si po novele zákona měli zkontrolovat, zda jim tato povinnost nevzniká. Naštěstí je k dispozici poměrně podrobná informace Finanční… Zobrazit více »

Optimalizace DPH při koupi nemovitosti

Odpovídáme na opakující se dotazy…, jak je to se sazbou daně při pořízení nemovité věci. Nabízíme Vám také námět na optimalizaci! 🙂 Novela Jedná se o následující jednoduchou úpravu, drobnou změnu v § 47 odst. 1 písm. b),když se slovo „první“ zrušuje a slova „15 %, nebo“ se nahrazují textem „12 %.“. Snížení se týká více různých plnění, nejen… Zobrazit více »