Archiv kategorií: Benefity

Benefity a vybavení pracoviště

Náš miniseriál k zaměstnaneckým výhodám (benefitům) si doplníme o další novinku, na kterou se ale zapomíná. Sportovní vybavení aj. Podle § 6/7e zákona o daních z příjmů nepatří do předmětu daně, tj. nezdaní se závislou činností (ve mzdě zaměstnance) nepeněžní plnění zaměstnavatele, které se týká vytváření pracovních podmínek. Samozřejmě také není součástí vyměřovacích základů pro zákonné pojistné.… Zobrazit více »

Benefity od 1. ledna – nekonečný příběh…

Odpovídáme na další dotaz k této zásadní novince účinné od 1. ledna 2024. Závodní stravování Jedná se o „problém“ s různými formami zajištění stravování zaměstnanců. Běžně se setkáme se závodními jídelnami, stravenkami nebo stravenkovým paušálem. Do konce loňského roku jsme řešili osvobození od daně u zaměstnance a daňové náklady u zaměstnavatele z různého úhlu pohledu, právě podle typu… Zobrazit více »

Benefity od 1. ledna – jak je „kontrolovat“

Navazujeme na předchozí článek, neboť se k tomuto tématu objevuje nejvíce dotazů. Mzdy za leden? Ovlivní v lednu poskytnuté zaměstnanecké výhody mzdu zaměstnance, je nutné „něco“ připočítat a odvést také zákonné pojistné…? Odpověď není jednoduchá, záleží na tom, jaké benefity a v jaké výši jste zaměstnanci poskytli. Proto si uvedeme několik příkladů, kdy „nic“ neřešíte. 🙂 Stravování, jestliže… Zobrazit více »

Benefity od 1. ledna – jak je „počítat“?

Zásadní změna, stanovení limitu zaměstnaneckých benefitů, vyvolává diskuse nejen v odborné veřejnosti. U každého zaměstnance musíme pečlivě sledovat, jaké mu jsou (byly) poskytnuty. Ocenění benefitů To není vskutku jednoduché, zejména jde-li o výhody v nepeněžní formě… 🙃 Metodika Pomocnou ruku nabízí Finanční správa ve sdělení „Metodická informace k zaměstnaneckým benefitům od 1. ledna 2024“, které obsahuje: Část… Zobrazit více »

“Poslední” vánoční dárky pro zaměstnance…

Titulek se Vám možná nezamlouvá, ale je pravdivý, nebo pravděpodobný… 🙃 Vezmeme-li v úvahu zásadní finanční omezení, které s sebou přinesla novela zákona o daních z příjmů účinná od 1. ledna 2024, dáte nám za pravdu. Nejčastěji se totiž jedná o zaměstnanecké výhody uvedené v § 6/9/d ZDP: Za letošní rok není žádný finanční limit,… Zobrazit více »

Benefity na konci letošního roku nebo na začátku příštího roku

Navazujeme na opakující se dotazy k našemu nedávno publikovanému článku. 2023/2024 Je to ve skutečnosti velmi jednoduché, bude-li mít právo zaměstnanec využít vámi poskytnutou zaměstnaneckou výhodu letos, tedy do 31. 12. 2023, postupujete při posuzování osvobození od daně z příjmů ze závislé činnosti podle současného znění zákona o daních z příjmů. Žádný finanční limit (vyjma dovolené) neexistuje! 🙂… Zobrazit více »

Benefity na konci letošního roku

Pokud zaměstnavatelé nahlédnou do novely zákona o daních z příjmů, budou se snažit poskytovat v listopadu a v prosinci více benefitů… 🙂 Nevěříte? Stačí se seznámit s novým limitem pro nepeněžní výhody, který je v § 6/9/d ZDP. Jedná se o maximální částku 21 983 Kč. Současně se ruší limit dvacet tisíc korun na rekreace (dovolené…). Věcná plnění Jejich rozsah… Zobrazit více »

Stravenkový paušál 2023

Jestli se vyplatí nebo ne, to si rozhodne každý zaměstnavatel, nicméně připomínáme naše předchozí články a VIDEA (viz níže). „Nezdaněné peníze“ Jakékoliv finanční prostředky, které může obdržet zaměstnanec „v hotovosti“, tj. benefit v penězích, je podle našeho názoru „vždy“ výhodný! 🙂 Limit pro rok 2023 Podle terminologie zákona o daních z příjmů se jedná o peněžitý příspěvek… Zobrazit více »

Optimalizace závodního stravování?

Je skutečně možné, což potvrzuje naše odpověď na aktuální dotaz. Každý den jinak…? ANO 🙂, firma může zaměstnanci v různých dnech poskytnout: Směrnice Systém musí být řádně popsán ve směrnici a evidován pro jednotlivé zaměstnance a konkrétní dny. Naše rada A samozřejmě je na zaměstnavateli, aby si vybral, který model je pro něj a zaměstnance nejvýhodnější.… Zobrazit více »

VIDEO: KDO může dostat peníze na závodní stravování – stravenkový paušál 2021

Odpověď je velmi jednoduchá, na stravenkový paušál má právo: KAŽDÝ, kdo je „zaměstnancem“ podle zákona o daních z příjmů. 🙂 Tím rozumíme fyzickou osobu s příjmy ze závislé činnosti – viz § 6 odst. 1 a 2 ZDP, tj. i společníka, člena orgánu právnické osoby. Dohoda o provedení práce Je jím též osoba, která pro vás pracuje… Zobrazit více »