Category Archives: Daň z příjmů FO Tipy

Rodinné zdanění manželů

Navazujeme na včerejší článek a aktuální dotaz. Podmínkou výhodné a snadné optimalizace daně – zdaní se příjem u toho z manželů („SJM“), u kterého je to výhodnější, je existence společného jmění manželů (“SJM”). Prodej bytu Pokud manželé prodají byt, nebude-li možné uplatnit osvobození od daně, jde o soukromý majetek, zařadí se příjem do § 10 ZDP,… Read More »

Manželé mohou snadno DAŇ optimalizovat!

Vážení, využívejte naše dříve zveřejněná VIDEA! 🙂 Zákon se u těchto témat nezměnil. Zdaní Manžel nebo Manželka… Vyberte si, včas si to promyslete, u kterého z Vás bude zdanění výhodnější. V praxi se to řeší především u dílčích daňových základů § 9 Nájmy § 10 Ostatní příjmy Naše RADA Ke všem zmíněným tématům naleznete na našem BLOGu desítky dalších… Read More »

Příjmy z podnikání a nájmu optimalizujte!

Vážení, využívejte naše dříve zveřejněná VIDEA! 🙂 Náměty na Optimalizaci Ve srovnání s rokem předchozím nedošlo u těchto dílčích daňových základů. Proto máte několik variant – je čas se zamyslet a vše si v klidu připravit. Například si zvolíte pro Vás nejvýhodnější variantu stanovení Dílčího daňového základu v § 7 nebo v § 9 ZDP.… Read More »

Optimalizace FO při prodeji nemovitých věcí

O novinkách platných od roku 2021, kdy došlo mimo jiné k prodloužení časového testu na deset let… 🙃, jsme vás několikrát informovali. Sdělení Přesto se mnoho poplatníků, ale i odborníků, často mýlí, jak se testy počítají (vliv přechodných ustanovení), co přesně platí… Obstarání bytové potřeby Aktuálně je Finanční správou připomenuto, že náměty k řešení další formou optimalizace… Read More »

Paušální daň? ANO nebo NE?

Minulý týden jsme vás informovali o podstatných změnách, které se týkají varianty optimalizace daně z příjmů pro „podnikatele“ – přesněji fyzické osoby s příjmy podle § 7 ZDP. Vyplatí se Paušální daň? Na takové otázky, byť se opakují, nelze uvést obecnou odpověď. Skutečně je vždy nutné posoudit individuální pozici každé fyzické osoby. Sdělení Přáním Finanční správy 🙂,… Read More »

Zdanění nájmu soukromého majetku FO

Jde o příjmy poplatníka daně z příjmů fyzických osob zařazené do § 9 ZDP, pokud jde o nájem: nemovitých věcí a bytů, movitých věcí, kromě příležitostného nájmu Způsob zdanění Výhodou je, že si fyzická osoba může snadno základnu pro zdanění optimalizovat, neboť si vybírá jednu ze tří variant 🙂: výdaje prokázané, a to záznamy, nebo účetnictvím… Read More »

Paušální náhrada u exekuce a vliv na daň z příjmů

Předminulý týden jsme vás upozornili na diskusi z Koordinačního výboru, která se týká: Daňové a účetní souvislosti paušální náhrady nákladů poskytované zaměstnavateli na základě § 270 odst. 2 OSŘ ve znění zákona č. 286/2021 Sb. Částka 50 Kč Tak je stanovena „odměna“ za jednoho zaměstnance, a není důležité, kolik konkrétních exekucí probíhá! Daň z příjmů u zaměstnavatele… Read More »

Optimalizujte „své“ daňové ztráty!

Dalším tipem, na který se zapomíná při zpracování daňových přiznání za loňský rok, je „nakládání“ s daňovými ztrátami, které propadají… viz aktuální dotaz. Časový test pět let? ANO, ten stále platí podle § 34/1 ZDP, jinými slovy: V kalendářním roce 2021 propadá daňová ztráta z roku 2016. Řešení? Je často velmi jednoduché, neboť stačí běžnou úpravou zvýšit základ… Read More »

Optimalizujte „své“ DANĚ u Ostatních příjmů – a video pro “Manžele”!

Tentokrát se zaměříme na „ostatní“ příjmy v § 10 ZDP, takové, které nepatří do žádného z paragrafů šest až devět. Daňová úspora Opět je možný „model“ práva poplatníka u manželů, jde-li o příjem ze společného jmění, viz včerejší článek k § 9 ZDP. Plusy a mínusy „lze“ sčítat Nemůžeme se u ostatních příjmů dostat k tzv. aktuální ztrátě,… Read More »

Optimalizujte „své“ příjmy z Nájmu!

Můžeme volně navázat na včerejší článek, jen si místo způsobu stanovení dílčího základu daně v § 9 ZDP „daňová evidence“ metodicky upravíme na slůvko „evidence“. Jinak je vše shodné jako u příjmů z § 7 ZDP. Právo manželů ALE nabídneme vám další jednoduchou variantu optimalizace, mají-li manželé předmětný pronajímaný majetek ve společném jmění: Vyberou si,… Read More »