Archiv kategorií: Daň z příjmů FO Tipy

Ideální (ne)zdanění letní brigády (2)

Navazujeme na včerejší článek, neboť může být pro některého poplatníka daně z příjmů fyzických osob výhodnější příjem z dohody o provedení práce „přiznat“! 🙂 Daňové přiznání? ANO i NE: poplatník se rozhodne, jestli není pro něj výhodnější zařadit příjmy z těchto dohod do svého daňového přiznání. To platí i pro situace, kdy jinak daňové přiznání nemusí podávat (byla… Zobrazit více »

Ideální (ne)zdanění letní brigády (1)

Každoročně se řeší různé letní výpomoce, a není to doménou jen studentů. Přáním je, aby míra zdanění byla co nejmenším, zejména je cílem „vyhnout se“ placení sociálního a zdravotního pojištění! 🙂 Dohoda o provedení práce Proto je nejvhodnější formou sjednání takovéto dohody. Vždy si ale zkontrolujte splnění obecných podmínek daných zákoníkem práce! A co daně?… Zobrazit více »

Kontrola „placení“ záloh fyzickými osobami

Daňová přiznání a Přehledy pojistného za rok 2022 jsou již minulostí. Nicméně je rozumné si nyní v klidu zkontrolovat, jestli máte správně nastaveny příslušné trvalé příkazy! Daň z příjmů Pravidla jsou uvedena v § 38a ZDP. Pokud byla Vaše poslední známá daňová povinnost menší než 30 000 Kč, zálohy Vás netrápí! 🙂 Další limit je až částka 150 000… Zobrazit více »

Optimalizujte „své“ daňové ztráty!

Dalším tipem, na který se zapomíná při zpracování daňových přiznání za loňský rok, je „nakládání“ s daňovými ztrátami, které propadají… Časový test pět let? ANO, ten stále platí podle § 34/1 ZDP, jinými slovy: Řešení? Je často velmi jednoduché, neboť stačí běžnou úpravou zvýšit základ daně, například: (*) Daňové odpisy Optimalizaci paradoxně můžete v některých případech promítnout… Zobrazit více »

Paušální daň od A do Z

Poplatník daně z příjmů fyzických osob, který v letošním roce používá tzv. paušální režim podle § 2a ZDP, má nejen povinnost platit měsíční zálohy – ale měl by také sledovat v průběhu kalendářního roku, jestli nedošlo k porušení zákonných podmínek po paušální daň. KNIHA… Chcete-li se zorientovat, jestli se vám vyplatí zvolit si Paušální daň… Zobrazit více »

Manželé mohou snadno DAŇ optimalizovat!

Dovolujeme si vám připomenout, že u Manželů existuje skutečně několik možností, jak ušetřit na daních. Vašemu daňovému poradci, který nyní dokončuje DPFO, nezapomeňte sdělit potřebné informace! 🙂 Právo volby! Vyberte si, u kterého z manželů bude zdanění výhodnější. V praxi se to řeší především u dílčích daňových základů Naše RADA Zákon se u těchto témat nezměnil, a… Zobrazit více »

KDO má DNES termín?

Jinými slovy, který poplatník daně z příjmů musí 2. května 2023 podat daňové přiznání za loňský rok? Daňový řád Pravidla nalezneme v § 136/2/a Daňového řádu. Laicky vysvětleno jde o takové poplatníky, kteří: Splatnost daně S termíny souvisí i lhůta pro zaplacení daně. Pokud poplatník, který nemá „ze zákona zřízenu datovou schránku“, podal elektronicky daňové přiznání: Naše… Zobrazit více »

Sankce daňové a jejich snížení?

Měli jste do 3. dubna 2023 podat daňové přiznání a nestihli jste termín? Nebo jste nezaplatili včas daň z přidané hodnoty? 🙃 Sankce vám skutečně hrozí, ale je šance na jejich zmírnění! 🙂 Pokyn D-58 K dispozici je mimo jiné tento materiál k promíjení příslušenství daně, byl publikován ve Finančním zpravodaji č. 15/2022 (ruší původní Pokyn D-47).… Zobrazit více »

DNES je poslední den pro podání DP…!

Asi jsme vás tímto titulkem uvedli v omyl. Ihned to napravíme! 🙂 Ze zákona samozřejmě platí pro podání daňového přiznání a zaplacení daně známé termíny: 3. dubna, 2. května a 3. července 2023. Plus PĚT pracovních dnů Existuje však výjimka pro uložení sankcí. Jedná se o lhůtu pro sankce, resp. podat daňové přiznání můžete ještě v… Zobrazit více »

KDO nemusí hlásit Osvobozené příjmy

Ve včerejším VIDEU jsme rozebírali termíny podání daňových přiznání – a také existují situace, kdy poplatník nemusí žádné podání odevzdat, platit daně… ALE Hlášení Jedná se o povinnost podle § 38v zákona o daních z příjmů. Reagujeme na opakující se dotazy a uvádíme vzorový příklad. Skutečně v tomto případě tato povinnost nevzniká, neboť správa daní má… Zobrazit více »