Category Archives: Daň z příjmů FO Tipy

Optimalizujte „své“ daňové ztráty!

Dalším tipem, na který se zapomíná při zpracování daňových přiznání za loňský rok, je „nakládání“ s daňovými ztrátami, které propadají… viz aktuální dotaz. Časový test pět let? ANO, ten stále platí podle § 34/1 ZDP, jinými slovy: V kalendářním roce 2021 propadá daňová ztráta z roku 2016. Řešení? Je často velmi jednoduché, neboť stačí běžnou úpravou zvýšit základ… Read More »

Optimalizujte „své“ DANĚ u Ostatních příjmů – a video pro “Manžele”!

Tentokrát se zaměříme na „ostatní“ příjmy v § 10 ZDP, takové, které nepatří do žádného z paragrafů šest až devět. Daňová úspora Opět je možný „model“ práva poplatníka u manželů, jde-li o příjem ze společného jmění, viz včerejší článek k § 9 ZDP. Plusy a mínusy „lze“ sčítat Nemůžeme se u ostatních příjmů dostat k tzv. aktuální ztrátě,… Read More »

Optimalizujte „své“ příjmy z Nájmu!

Můžeme volně navázat na včerejší článek, jen si místo způsobu stanovení dílčího základu daně v § 9 ZDP „daňová evidence“ metodicky upravíme na slůvko „evidence“. Jinak je vše shodné jako u příjmů z § 7 ZDP. Právo manželů ALE nabídneme vám další jednoduchou variantu optimalizace, mají-li manželé předmětný pronajímaný majetek ve společném jmění: Vyberou si,… Read More »

Optimalizujte „své“ příjmy z Podnikání!

Fyzické osoby někdy žijí v přesvědčení, že se v daních „nedá“ nic změnit. Přitom u příjmu z podnikání podle § 7 ZDP („ze samostatné činnosti“), se dá opravdu optimalizace zajistit, nikoliv „za pět minut“, ale „za minutu dvanáct…“! 🙂 Právo poplatníka Kterým rozumíme, že je on jediný se rozhoduje, jakým způsobem si stanový dílčí základ daně ve zmíněném… Read More »

Optimalizace daně a Mimořádné odpisy za rok 2021

Běžně se poplatníci daně z příjmů fyzických a právnických osob rozhodují, pokud si pořídí hmotný majetek, jestli si zvolí daňové odpisy rovnoměrné nebo zrychlené, výjimečně kvůli pandemii i odpisy mimořádné podle reaktivovaného § 30a zákona o daních z příjmů. Kdy byl majetek pořízen? Podmínkou je období 1. ledna 2020 až 31. 12. 2021. O jaký majetek se… Read More »

Příjmy FO z nájmu a informace z účetnictví

Poplatníci daně z příjmů fyzických osob, kteří mají příjmy podle § 9 ZDP, tj. z nájmu, jsou někdy zaskočeni, když se musí při stanovení dílčího daňového základu „řídit“ účetními předpisy… 🙃 „Majetek“ Odpovídáme na konkrétní dotaz, potvrzující výše uvedené. Týká se to zejména daňových odpisů. Vstupní cenu pro daně totiž stanovíme podle § 29 ZDP, ale v případě… Read More »

Paušální daň a Daňové přiznání FO

Leknete se, že se autor popletl… Nebojte se, titulek je správný, takové situace mohou (bohužel) nastat! 🙃 Poplatník v paušálním režimu v roce 2021 Podnikatel se v loňském roce včas přihlásil k této novince, celý rok platil paušální daň – tj. daň z příjmů, sociální a zdravotní pojištění. To znamená, že ho vůbec Daně a Pojistné za rok 2021 nezajímají?… Read More »

JAK vést daňovou evidenci pro DANĚ roku 2021?

Pro mnohé je otázka v titulku úsměvná, nožná nepochopitelná. ALE nepodceňujte správně vedenou daňovou evidenci podle 7b ZDP! Spor s FÚ Až judikát NSS ze dne 9. 12. 2021, sp. zn. 8 Afs 233/2019, potvrdil stanovisko poplatníka, že má daňovou evidenci v pořádku. Správa daní napadla a sankcionovala skutečnost, že tržby zaměstnanci poplatníka odváděli na bankovní účet, aniž… Read More »

MANŹELÉ, neplaťte daně – zbytečně… a VIDEO

Nenavádíme vás k nepravostem, ale pro manžele máme cenné rady, jak mohou legitimně ušetřit na daních. 🙂 Optimalizace V kategorii „Manželé“ je nabídnuto několik článků, při společném jmění manželů lze optimalizovat podle zákona o daních z příjmů: Podmínky pro osvobození při prodeji nemovitých věcí aj. (§ 4) Uplatnění nezdanitelných částek (§ 15) Příjmy z nájmu (§ 9) Ostatní… Read More »

Právo na Paušální výdaje a vliv režimu DPH

Mnoho poplatníků daně z příjmů ověřuje, a to správně, každý rok, jestli se vyplatí výdaje prokázané nebo paušální. Řešte tuto otázku v klidu a s rozmyslem! A co daň z přidané hodnoty? Odpovídáme současně na aktuální dotaz. Má toto právo i plátce daně z přidané hodnoty: Máme pro Vás dobrou zprávu: ANO Jestli jste plátci daně z přidané… Read More »